Δελτία Τύπου

Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών

on Δευτέρα, 08 Ιουνίου 2020. Posted in Δελτία Τύπου

Υπεύθυνη προγράμματος: Μαριέττα Παναγιωτοπούλου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών (ΕΛΙΣΜΕ), το οποίο στην Αγγλική
αποδίδεται ως Hellenic Institute For Strategic Studies (HEL.I.S.S), είναι ένα
ανεξάρτητο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Ινστιτούτο στρατηγικών μελετών,
ανάλυσης και έρευνας. Είναι μη κυβερνητικό και αυτοχρηματοδοτούμενο.
Πληροφορίες για το σκοπό και το έργο του αναφέρονται στην επίσημη ιστοσελίδα
του www.elisme.gr .
Το ΕΛΙΣΜΕ αποτελείται από ανθρώπους με επιστημονικό υπόβαθρο από διάφορους
επαγγελματικούς και εκπαιδευτικούς χώρους , με διαφορετικές εμπειρίες,
μεθοδολογία εργασίας και τρόπο σκέψης. Το κύριο αντικείμενο ενασχόλησης είναι
οι τομείς άμυνας, ασφάλειας, στρατηγικές μελέτες και εκπαίδευση. Το πρόγραμμα
πρακτικής άσκησης προσφέρει ευκαιρίες σε διάφορους τομείς, όπως οι διεθνείς
σχέσεις, η άμυνα , η ασφάλεια, η εκπαίδευση, η ιστορία, οι πολιτικές επιστήμες, η
δημόσια διοίκηση, το ανθρώπινο δυναμικό, η πληροφορική, τα πολυμέσα, η
επικοινωνία, το web developing, το web design.
Στόχοι του προγράμματος

Το πρόγραμμα έχει δύο κύριους στόχους:
 Να παρέχει στους ασκούμενους την ευκαιρία να αναπτυχθούν επαγγελματικά
και προσωπικά
 Να προσφέρει στο Ινστιτούτο υποστήριξη στο έργο του και πρόσβαση σε νέα
ταλέντα και ατομικές δεξιότητες .

Δομή του προγράμματος

Φοιτητές γίνονται δεκτοί από ΑΕΙ της χώρας μέσω ΑΤΛΑΣ ή άλλες πλατφόρμες
ΑΕΙ ή από ξένα Πανεπιστήμια ή με εθελοντική συμμετοχή.
Αιτήσεις γίνονται δεκτές καθ’όλη την διάρκεια του έτους, εφόσον υπάρχουν κενές
θέσεις.
Διάρκεια Από 2 έως 3 μήνες εντός του διαστήματος από αρχάς Σεπτεμβρίου έως 15
Ιουλίου. Παράταση διάρκειας της ασκήσεως είναι δυνατή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως
του ΕΛΙΣΜΕ.
Τόπος εργασίας Στα γραφεία του ΕΛΙΣΜΕ Πατησίων 88- Αθήνα καθώς και με εξ
αποστάσεως συνεργασία
Γλώσσα Γλώσα εργασίας είναι η ελληνική. Η γνώση της αγγλικής είναι
υποχρεωτική, τουλάχιστον σε επίπεδο Β1. Η γνώση άλλων ξένων γλωσσών
θεωρείται επί πλέον προσόν.
Καθήκοντα Στό πλαίσιο του προγράμματος οι φοιτητές απασχολούνται κατά τις
ημέρες Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, πρωί ή απόγευμα, στο πλαίσιο ατομικού

προγράμματος εργασίας . Οι φοιτητές οφείλουν να παρακολουθούν και εκτός των ως
άνω ωρών μεγάλο μέρος από τις ημερίδες, διαλέξεις και άλλες εκδηλώσεις του
Ινστιτούτου και να βοηθούν, εφόσον τους ζητηθεί, στην διοργάνωση αυτών. Επίσης
εργάζονται ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως με την καθοδήγηση των εκάστοτε
επιβλεπόντων. Αναλαμβάνουν καθήκοντα στο πλαίσιο των αναγκών του Ινστιτούτου
κατά την διάρκεια της ασκήσεώς τους, λαμβανομένων υπόψη των σπουδών και των
δεξιοτήτων αυτών. Περιγραφή συγκεκριμένων κατά περίπτωση καθηκόντων υπάρχει
σε ανακοινώσεις στο σύστημα ΑΤΛΑΣ καθώς και άλλες πλατφόρμες.
Πιστοποίηση Χορηγείται βεβαίωση για το διάστημα πραγματοποίησης της
πρακτικής άσκησης.
Άδεια απουσίας. Για τους φοιτητές μέσω του συστήματος ΑΤΛΑΣ όπως
προβλέπεται στον κανονισμό αυτού. Για άλλους φοιτητές κατόπιν συνεννοήσεως. Η
συνήθης άδεια είναι τρείς εργάσιμες ημέρες για το διάστημα άσκησης δύο ή τριών
μηνών.
Οικονομικά θέματα Το ΕΛΙΣΜΕ δεν είναι υπεύθυνο για θέματα ασφαλιστικής
κάλυψης υγείας και χώρων καθώς και για καταβολή αμοιβής εργασίας υπό ουδεμία
μορφή. Οι φοιτητές οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση ασφαλιστικής κάλυψης
μέσω του οικείου προγράμματος ασκήσεών τους ή ιδιωτικού ή άλλου ασφαλιστικού
φορέα, εφόσον καλύπτουν εξ ιδίων τα έξοδά τους.
Δικαιολογητικά Αίτηση, βιογραφικό κατά προτίμηση σε Europass μορφή και
επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συγκεκριμένη θέση πρακτικής άσκηση.
Επίσης φωτοτυπία ταυτότητος και βεβαίωση φοιτητικής κατάστασης .
Διάφορα θέματα Οι ασκούμενοι φοιτητές , κατά την διάρκεια της ασκήσεώς τους,
έχουν δικαίωμα χρήσης της βιβλιοθήκης του ΕΛΙΣΜΕ.
Συντονισμός Αναφέρονται, για τον συντονισμό, τον καθορισμό του προγράμματος
εργασίας και τυχόν προβλήματα, στον συντονιστή (coordinator) του προγράμματος.
Οφείλουν να εργάζονται σύμφωνα με τις οδηγίες του επιβλέποντος (supervisor), ο
οποίος θα καθοδηγεί και κατευθύνει την άσκησή τους και
να συνεργάζονται εποικοδομητικά με τα μέλη του Δ.Σ.

Γενικές Πληροφορίες :Συντονίστρια Προγράμματος Μαριέττα Παναγιωτοπούλου,
μέλος ΔΣ 
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΕΛΛΑΣ & ΣΕΡΒΙΑ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΉ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ, έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών.

on Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2020. Posted in Δελτία Τύπου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, Φεβρουάριος 2020

Μόλις κυκλοφόρησε το βιβλίο υπό τον τίτλο ¨ΕΛΛΑΣ & ΣΕΡΒΙΑ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΉ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ,
έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών.
Διατίθεται μέσω του εκδοτικού οίκου Διονυσίου Νότη Καραβία, Ασκληπιού 35. Τηλ. 2103620465.

Οι συγγραφείς, Αλεξάνδρα Πέτσιναρ, κάτοχος διδακτορικού τίτλου στο τμήμα Σύγχρονης Ιστορίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Βελιγραδίου και Γεώργιος Δουδούμης, πρώην οικονομικός διπλωμάτης, με πλούσιο συγγραφικό έργο ειδικευμένο σε βαλκανικά θέματα, εξετάζουν τις ελληνο-σερβικές σχέσεις από την εποχή των πραματευτάδων και του Ρήγα Βελεστινλή μέχρι σήμερα.
Στα 16 κεφάλαια με τις 292 σελίδες του πονήματος αναπτύσσονται με εμβρίθεια οι εξελίξεις στις δύο χώρες από την προεπαναστατική περίοδο και κατά τη διάρκεια των Εθνικών Επαναστάσεων των δύο φίλων λαών, που υπέγραψαν την πρώτη Ελληνο-Σερβική Συμμαχία, στο Φεσλάου.
Οι αποφάσεις του Συνεδρίου του Βερολίνου έφεραν τις δύο χώρες πιο κοντά τη μια στην άλλη, γεγονός που διευκόλυνε τη Βαλκανική Συνεννόηση με αποτέλεσμα τους δύο νικηφόρους και για τις δύο χώρες Βαλκανικούς Πολέμους (1912-1913).
Η Σερβία ενεπλάκη άμεσα στη δίνη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου και η Κέρκυρα δεν αποτέλεσε μόνο καταφύγιο του κυνηγημένου από τον κοινό εχθρό σερβικού στρατού, αλλά και το νησί στο οποίο έγινε η Διακήρυξη για τη σύσταση του Βασιλείου των Σέρβων, Κροατών και Σλοβένων, τη μετέπειτα Γιουγκοσλαβία.
Σε ειδικό κεφάλαιο ερευνώνται οι μεταπολεμικές αποφάσεις των Συνθηκών Ειρήνης του Αγίου Γερμανού, του Νεϊγύ, του Τριανόν, των Σεβρών και της Λωζάννης.
Σχετικά με την περίοδο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου φωτίζονται οι ρόλοι της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και της Αλβανίας και γίνεται εκτενής αναφορά στη μεταπολεμική Γιουγκοσλαβία μέχρι την κατάρρευση του κομμουνισμού. Ειδικό κεφάλαιο αφιερώνεται στις σχέσεις της Ελλάδος με τις βαλκανικές χώρες την περίοδο 1949-1991.
Στη συνέχεια αναλύεται σε βάθος η γιουγκοσλαβική αποσύνθεση και ο σχηματισμός του νέου πολιτικού χάρτη των Βαλκανίων.
Για τη σύγχρονη περίοδο εξετάζεται κατά προτεραιότητα το Δημογραφικό, το Μεταναστευτικό, η Διαφθορά και η Εγκληματικότητα, που λειτουργούν ανασχετικά στις αναπτυξιακές προσπάθειες όλων των βαλκανικών χωρών.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους ενεργειακούς ανταγωνισμούς των μεγάλων δυνάμεων στα Βαλκάνια και στην γεωπολιτική παρουσίαση της Σερβίας ως μήλο της έριδος μεταξύ Δύσης και Ρωσίας.
Επίσης, γίνεται ιστορική αναδρομή στις απόπειρες πολυμερούς συνεργασίας στα Βαλκάνια, από τη Χάρτα του Ρήγα μέχρι τη Διαβαλκανική Διάσκεψη στην Κρήτη (1997), ενώ ένα κεφάλαιο αφορά αποκλειστικά τις ελληνο-σερβικές εμπορικές & οικονομικές σχέσεις και την βαλκανική οικονομική πτυχή.
Τέλος, υπογραμμίζεται η αβεβαιότητα του αύριο και εκφράζονται τα συμπεράσματα των συγγραφέων, οι ευρύτερες βαλκανικές προοπτικές και οι δυνατότητες των δύο χωρών να αποτελέσουν ισχυρούς παράγοντες σταθερότητας στο πλαίσιο μιας ενδοβαλκανικής αναπτυξιακής συνεργασίας.

Επίσκεψη του Colonel Frank Kammerer Ακολούθου Άμυνας της Πρεσβείας της Γερμανίας)

on Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2019. Posted in Δελτία Τύπου

Επίσκεψη του Colonel (GS) Frank Kammerer, Ακολούθου Άμυνας (Defence Attaché) της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, στις 18 Φεβρουαρίου 2019, στα γραφεία του ΕΛΙΣΜΕ για ενημερωτική επίσκεψη και ανταλλαγή απόψεων επί θεμάτων γενικότερου ενδιαφέροντος αμφοτέρων των χωρών. 

Επίσκεψη του Lieutenant Colonel GRAGAN PETKOVIC Ακολούθου Άμυνας της Πρεσβείας της Δημοκρατίας της Σερβίας,

on Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2019. Posted in Δελτία Τύπου

Στις 20 Φεβρουαρίου 2019, στα γραφεία του ΕΛΙΣΜΕ για ενημερωτική επαφή και ανταλλαγή απόψεων επί θεμάτων γενικότερου ενδιαφέροντος αμφοτέρων των χωρών.

Αλεξάνδρα Τόμπρα: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΥΠΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

on Δευτέρα, 22 Ιανουαρίου 2018. Posted in Δελτία Τύπου


1/12 - Επιμένει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην ελάφρυνση του χρέους, την οποία θεωρεί προϋπόθεση για να συμμετάσχει με χρηματοδότηση στο ελληνικό πρόγραμμα, όπως έγινε σαφές για άλλη μία φορά από τον εκπρόσωπο Τύπου του, Τζέρι Ράις.

2/12 - Το ασταθές οικονομικό περιβάλλον στην Τουρκία, εξαιτίας του καλπάζοντος πληθωρισμού και της υποτίμησης της τουρκικής λίρας, έχει κλονίσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και έχει αυξήσει το κόστος δανεισμού των τραπεζών. Ως εκ τούτου, το τελευταίο χρονικό διάστημα σημειώνονται σημαντικές εκροές κεφαλαίων και σε αυτό έχει συντελέσει και η παρατεταμένη πολιτική κρίση που σοβεί στο εσωτερικό της χώρας.

Οπως επισημαίνει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, μετά την κρίση του 2000 οι τουρκικές τράπεζες διέθεταν μεγάλα κεφαλαιακά αποθέματα, τα οποία υπερέβαιναν κατά πολύ τα όρια που έχουν τεθεί βάσει των παγκόσμιων κανονισμών. Μεταξύ των αναδυόμενων αγορών, οι τουρκικές τράπεζες θεωρούνταν οι πιο εύρωστες στη διάρκεια εκείνης της περιόδου. Ωστόσο, πλέον η υποτίμηση της τουρκικής λίρας έχει αυξήσει πάρα πολύ το κόστος δανεισμού για τις τράπεζες, οι οποίες διακρατούν σε δολάρια το ένα τρίτο του συνολικού εξωτερικού χρέους της χώρας. Ενδεικτικό του κλίματος αβεβαιότητας για τον χρηματοπιστωτικό τομέα είναι ότι το κόστος δανεισμού των τουρκικών τραπεζών είναι υψηλότερο σε σύγκριση με το αντίστοιχο κόστος των ρωσικών τραπεζών, στις οποίες έχουν ήδη επιβληθεί κυρώσεις.


3/12 - Πίσω από τις προβεβλημένες κινήσεις της Κίνας και της Cosco στον Πειραιά, η «Εθνική Επιτροπή Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας» (NDRC), ο κρατικός βραχίονας διεθνών επενδύσεων του Πεκίνου, προωθεί μεταξύ άλλων νέες επενδύσεις στη Δυτική Αττική και ειδικότερα στο λιμάνι της Ελευσίνας. Συγκεκριμένα η NDRC (National Development and Reform Commission) έχει περιλάβει στην επίσημη ατζέντα συζητήσεων με την ελληνική κυβέρνηση την προοπτική κινεζικής επένδυσης στο λιμάνι της Ελευσίνας, τη συμμετοχή κινεζικού ομίλου στην κατασκευή νέων υποδομών που σχεδιάζονται για αυτό και την αναβάθμιση της σιδηροδρομικής διασύνδεσης, «ώστε να απελευθερωθεί το πλήρες δυναμικό του λιμανιού της Ελευσίνας». Στην ατζέντα περιλαμβάνεται και η ανάπτυξη τοπικών ή και διεθνών κέντρων εφοδιαστικής αλυσίδας, αναφέρει ρεπορτάζ της Καθημερινής.

4/12 - Σε επίπεδα χαμηλότερα των οικονομικών προσδοκιών που έθεσε η κυβέρνηση για φέτος κινείται ο ρυθμός ανάπτυξης.

Σύμφωνα, με τα τελευταία στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛΣΤΑΤ, η ελληνική οικονομία παρουσιάζει ανάπτυξη 1,3% στο τρίτο τρίμηνο του 2017 .

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι το τελευταίο τρίμηνο της χρονιάς η οικονομία θα πρέπει να καταγράψει ρυθμό ανάπτυξης 3,1%, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της ετήσιας ανάπτυξης στο 1,6%.

4/12 - Αυξητική ήταν η τάση στα επιτόκια νέων χορηγήσεων τον Οκτώβριο, ενώ αμετάβλητα παρέμειναν τα μέσα επιτόκια καταθέσεων, που διαμορφώνονται στο 0,6% για τους προθεσμιακούς λογαριασμούς έως 1 έτος. Το περιθώριο επιτοκίου, δηλαδή η διαφορά του μέσου σταθμισμένου επιτοκίου όλων των δανείων από το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των καταθέσεων, αυξήθηκε στις 4,50 εκατοστιαίες μονάδες, έναντι 4,41 μονάδων τον προηγούμενο μήνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 10 μονάδες βάσης σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και διαμορφώθηκε στο 4,80%.

4/12 - Σε ελάφρυνση του χρέους κατά 25% του ΑΕΠ το 2060 οδηγούν τα βραχυπρόθεσμα μέτρα που εφαρμόζει ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM), ενώ το ακαθάριστο κόστος χρηματοδότησής του θα μειωθεί κατά 6% του ΑΕΠ.

Τα μεγέθη αυτά είναι μεγαλύτερα από τις αρχικές εκτιμήσεις, σύμφωνα με τις οποίες το χρέος αναμενόταν να μειωθεί κατά 20% του ΑΕΠ το 2060 και το κόστος χρηματοδότησής του κατά 5% του ΑΕΠ, όπως ανακοίνωσε ο ESM, με αφορμή την επιτυχή εφαρμογή των βραχυπρόθεσμων μέτρων, που συμφωνήθηκαν –ως γνωστόν– στις 5 Δεκεμβρίου του 2016 από τους υπουργούς Οικονομικών και άρχισαν να εφαρμόζονται τον Ιανουάριο του 2017.


5/12 - Κίνδυνο για την οικονομική δραστηριότητα αποτελούν οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές σύμφωνα με το διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ο κ. Στουρνάρας, μιλώντας στην Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, εκτίμησε ότι παρά τις θετικές προβλέψεις για την μελλοντική πορεία της οικονομίας εξακολουθούν να υπάρχουν κίνδυνοι που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται η μεγαλύτερη του αναμενομένου αρνητική επίδραση των υψηλών φορολογικών συντελεστών στην οικονομική δραστηριότητα, καθώς και η αβεβαιότητα σχετικά με τις συνθήκες χρηματοδότησης του Ελληνικού Δημοσίου μετά τη λήξη του προγράμματος.

5/12 - Καλύτερες επιδόσεις σε σύγκριση με τους αναθεωρημένους στόχους σημείωσαν οι τράπεζες ως προς τη διαδικασία μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) και των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs), σύμφωνα με ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος.

Όπως προκύπτει από τα απολογιστικά στοιχεία του Σεπτεμβρίου 2017, τα NPEs άγγιξαν τα 99,14 δισ. ευρώ και τα NPLs τα 70,24 δισ. ευρώ.

Οι τράπεζες κατάφεραν να επιτύχουν τους στόχους για το ύψος και των δύο δεικτών καθώς αυτοί είναι χαμηλότεροι κατά 0,8% (796 εκατ. ευρώ) και 0,1% (89 εκατ. ευρώ) αντίστοιχα από τους αρχικούς.


7/12 - Πάνω από 250 εκατομμύρια ευρώ έχουν επενδυθεί την τελευταία επταετία στις ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις, πιο γνωστές με τον αγγλικό όρο startups, ενώ από το 2014 κι έπειτα αρκετές από αυτές μπαίνουν στο στόχαστρο ξένων επενδυτών και αποτελούν από τα πλέον επιτυχημένα παραδείγματα εξαγορών.
8/12 - Μέσα από τη μεγέθυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων περνάει η παραγωγική ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας. Κι αυτό, διότι αν και συνολικά οι ΜμΕ υπέστησαν ισχυρό πλήγμα λόγω της κρίσης, οι μεγαλύτερες εξ αυτών, οι μεσαίες, με προσωπικό 50-249 άτομα, που εστίασαν στην εξωστρέφεια και στην καινοτομία, όχι μόνο άντεξαν, αλλά και αναπτύχθηκαν. Απαραίτητη προϋπόθεση, βεβαίως, αποτελεί το «ξεκαθάρισμα» σε βιώσιμες και μη ΜμΕ και εν συνεχεία η αναδιάρθρωσή τους, διαδικασία η οποία αναμένεται να ενταθεί εντός του 2018, με ευρεία συμμετοχή σε αυτήν και των funds.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη μελέτη «Οι μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα», που διενήργησε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) σε συνεργασία με την ΕΥ, το 99,9% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι μικρομεσαίες, αλλά μόλις το 3,1%, έναντι 7% στην Ευρώπη, είναι μικρές (10- 49 άτομα) και μεσαίες. Σε ποσοστό 96,9% πρόκειται για πολύ μικρές επιχειρήσεις, με προσωπικό 0-9 άτομα.

9/12 - Βαρίδι για την οικονομία αποτελούν οι επιχειρήσεις «ζόμπι», η ύπαρξη των οποίων επηρεάζει όχι μόνο την παραγωγικότητα, αλλά βλάπτει κυρίως τις υγιείς επιχειρήσεις περιορίζοντας τις ευκαιρίες ανάπτυξής τους. Σε επιχειρήσεις «ζόμπι» στη χώρα μας είναι παγιδευμένο περίπου το ένα τρίτο των επενδεδυμένων κεφαλαίων και η απελευθέρωση αυτών των κεφαλαίων μπορεί να συμβάλλει στην απόδοση της επένδυσης που θα έκανε μια υγιής επιχείρηση κατά περίπου 4,5%.

Στα συμπεράσματα αυτά καταλήγει μελέτη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), η οποία καταγράφει τις επιπτώσεις στην οικονομία από τη διατήρηση στη ζωή εταιρειών «ζόμπι», δηλαδή επιχειρήσεων που έχουν χαμηλή παραγωγικότητα και οι οποίες θα έπρεπε να τεθούν εκτός μιας ανταγωνιστικής αγοράς.

10/12 - «Χρειάζεται αναδιάρθρωση του χρέους ώστε το μέλλον της ελληνικής οικονομίας να μπορεί να είναι βιώσιμο», τονίζει σε δήλωσή της η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κριστίν Λαγκάρντ, στην ιταλική εφημερίδα IlSole 24 Ore.11/12 - Με εντυπωσιακή αύξηση στη χρήση του «πλαστικού χρήματος», που εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει το 40%, θα κλείσει η φετινή χρονιά, συνεχίζοντας το ανοδικό σερί των δύο τελευταίων ετών, μετά την επιβολή των capitalcontrols, όπως αναφέρει η Καθημερινή.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των τραπεζών, η καταναλωτική δαπάνη με κάρτες θα αγγίξει στα τέλη του 2017 τα 22 - 23 δισ. ευρώ από 15,5 δισ. ευρώ το 2016.

12/12 - Με αύξηση των τιμών ενοικίασης καταστημάτων της τάξεως του 18% ολοκληρώθηκε το φετινό εννεάμηνο για την αγορά ακινήτων της οδού Ερμού, η οποία μοιάζει να έχει αφήσει οριστικά στο παρελθόν την κρίση, δικαιώνοντας τους επενδυτές αλλά και τις αλυσίδες που τοποθετήθηκαν έγκαιρα στα κενά ακίνητα που είχαν προκύψει. Σύμφωνα με στοιχεία της τελευταίας έκθεσης της εταιρείας παροχής υπηρεσιών ακινήτων Proprius, για το τρίτο τρίμηνο, το μέσο μηνιαίο μίσθωμα στην οδό Ερμού ανέρχεται πλέον σε 230 ευρώ/τ.μ., αυξημένο κατά 17,9% έναντι του αντίστοιχου περυσινού διαστήματος. Παράλληλα, από τα σχετικά στοιχεία προκύπτει και μια ξεκάθαρη επιτάχυνση του ρυθμού ανόδου των ενοικίων στη δημοφιλέστερη εμπορική οδό της χώρας, καθώς κατά το προηγούμενο τρίμηνο η ετήσια αύξηση είχε διαμορφωθεί σε 12,8%.

13/12 - Πιο αβέβαιο από ποτέ, το μέλλον των αεροσκαφών Τζάμπο. Το 2017, ενώ τα 747 συνέχισαν να οδηγούνται προς την εξαφάνιση, ο αριθμός των πτήσεων με Α380 μειωνόταν. Ο ρυθμός με τον οποίο οι επιβατικές αεροπορικές εταιρείες τα χρησιμοποιούν στις πτήσεις τους, είναι χαμηλότερος από ποτέ. Η επόμενη χρονιά, πιθανότατα θα είναι το σημείο καμπής για το συγκεκριμένο τύπο αεροσκάφους.

13/12 - Η επιτυχής έξοδος της Ελλάδας από το πρόγραμμα τον Αύγουστο του 2018 είναι το βασικό σενάριο της Deutsche Bank, όπως αναφέρει σε ειδική έκθεσή της, με τίτλο: «Η Ελλάδα το 2018: Επιτέλους κάποιο φως στην άκρη του τούνελ».

14/12 - Η αντιμετώπιση των «κόκκινων» δανείων των τραπεζών και η ετοιμότητά τους για την εισαγωγή του ΔΠΧΑ 9 (Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 9) θα είναι μεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων της Τραπεζικής Εποπτείας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας το 2018, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΚΤ.

14/12 - Στο 1,5% προσδιορίζει η Εθνική Τράπεζα την εκτίμησή της για την ανάπτυξη το 2017, οριακά χαμηλότερη σε σχέση με την επίσημη πρόβλεψη της κυβέρνησης για ανάπτυξη 1,6%.

Βασικός προσδιοριστικός παράγοντας που θα κρίνει και το επίπεδο της οικονομικής μεγέθυνσης το γ΄ τρίμηνο είναι η επιτάχυνση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), η καθυστέρηση στην υλοποίηση του οποίου στέρησε εκταμιεύσεις της τάξης του 1,1% του τριμηνιαίου ΑΕΠ συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016.

14/12 - Εξαφανίστηκαν οι μισές αλυσίδες σούπερ μάρκετ σε μία οκταετία. Το 2008 λειτουργούσαν στη χώρα 104 αλυσίδες σούπερ μάρκετ, με τον αριθμό τους σταδιακά να μειώνεται, φτάνοντας μέσα στο 2016 να λειτουργούν σχεδόν οι μισές και συγκεκριμένα 55.

15/12 - Την πρώτη θέση του Δείκτη Ελκυστικότητας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Renewableenergycountryattractivenessindex - RECAI) καταλαμβάνει η Κίνα, σύμφωνα με την τελευταία έκδοση της εξαμηνιαίας έρευνας της Εrnst&Υoung (ΕΥ). Η Ινδία διατηρεί τη δεύτερη θέση ενώ οι ΗΠΑ παραμένουν στην τρίτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη.

Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΥ, η Ελλάδα υποχώρησε κατά μία θέση, στην 33η της κατάταξης.

16/12 - Νέα σημαντική άνοδο σημείωσε η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων από το λιμάνι του Πειραιά κατά τον μήνα Νοέμβριο, καθώς ο ΟΛΠ έχει αρχίσει να «δρέπει» τους καρπούς των κινήσεων που πραγματοποιήθηκαν τους προηγούμενους μήνες, με στόχο την ενίσχυση των ροών προς το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του κινεζικού ομίλου της Cosco, τον προηγούμενο μήνα διακινήθηκαν συνολικά 316,8 χιλιάδες εμπορευματοκιβώτια, αυξημένα κατά 18,6% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, όταν το σχετικό μέγεθος είχε διαμορφωθεί σε 267,1 χιλιάδες. Πλέον, από τις αρχές του έτους και μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, έχουν διακινηθεί συνολικά 3,375 εκατ. εμπορευματοκιβώτια, αριθμός που συνιστά αύξηση της τάξεως του 5,3% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό 11μηνο (3,2 εκατ. εμπορευματοκιβώτια).

16/12 - Σημαντική αύξηση των επενδυσεών του προγραμματίζει για το 2018 ο ρωσικός ενεργειακός κολοσσός της Gazprom, που επιχειρεί να διευρύνει το μερίδιό του στην παγκόσμια αγορά φυσικού αερίου, με την επέκταση αγωγών και δικτύων μεταφοράς σε Ευρώπη και Ασία. Ανάμεσα στα επενδυτικά του σχέδια συγκαταλέγεται και η ολοκλήρωση του υποθαλάσσιου αγωγού NordStream 2, ενός ενεργειακού σχεδίου συνολικού προϋπολογισμού 9,5 δισ. ευρώ, μέσω του οποίου η Gazprom σκοπεύει να διοχετεύει φυσικό αέριο στη Γερμανία.

17/12 - Κατά 95.575 αυξήθηκαν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ τον περασμένο Νοέμβριο, με τη μακρά λίστα να αριθμεί πλέον 1.043.482 άτομα.

17/12 - Μόνο λόγω αρνητικής συγκυρίας στην Τουρκία και κυρίως των τεταμένων σχέσεων Αγκυρας-Βερολίνου «βλέπουν» την Ελλάδα ως πιθανό επενδυτικό προορισμό οι γερμανικές επιχειρήσεις. Το κλίμα αυτό μετέφεραν χθες ο πρόεδρος και ο γενικός διευθυντής του Ελληνογερμανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου

17/12 - Η γερμανική οικονομία θεωρείται η ατμομηχανή της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Ο δείκτης της ανεργίας βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα κάτω από 6%. Οι τιμές των τροφίμων και του ρεύματος είναι από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη. Οι προνοιακές δομές είναι ιδιαίτερα ισχυρές. Υπάρχει, όμως, και ένα αλλά. Και αυτό, όπως επισημαίνει σε άρθρο της η DeutscheWelle, έχει να κάνει με τους αστέγους. Μπορεί να μην υπάρχουν φαβέλες για τους μη έχοντες, όπως στη Βραζιλία, αλλά περίπου 860.000 άνθρωποι στη Γερμανία δεν έχουν ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι τους και κοιμούνται σε σπίτια φίλων, σε ξενώνες αστέγων ή στον δρόμο. Οι μισοί είναι πρόσφυγες και μετανάστες, σχεδόν 440.000 δηλαδή, ενώ 52.000 από τους αστέγους κοιμούνται στον δρόμο, με το 8% τους να είναι ανήλικα παιδιά.18/12 - Για κίνδυνο κουρέματος καταθέσεων σε περίπτωση που δεν προχωρήσουν οι πλειστηριασμοί, προειδοποίησε ο απερχόμενος επικεφαλής του γραφείου προϋπολογισμού της Βουλής, Παναγιώτης Λιαργκόβας.

19/12 - Νορβηγία, Γαλλία, ΗΠΑ και Βρετανία απειλούνται ιδιαίτερα από «φούσκα» στην αγορά κατοικίας, σύμφωνα με μελέτη της εταιρείας αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Moody’s.

19/12 - Mείζονος σημασίας για την πορεία της πορτογαλικής οικονομίας ήταν την περασμένη Παρασκευή η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τη Fitch σε BBB από ΒΒ+, με σταθερό outlook, και η επιστροφή των ομολόγων της στην «επενδυτική βαθμίδα». Η αναβάθμιση του αξιόχρεου της Πορτογαλίας σηματοδοτεί και τη σταδιακή ένταξη των κρατικών ομολόγων στους δείκτες ομολόγων υψηλής χρηματιστηριακής αξίας, για πρώτη φορά τα τελευταία έξι χρόνια.

20/12 - Δύο χρηματιστήρια κρυπτογραφημένων νομισμάτων δέχθηκαν επίθεση χάκερ, με συνέπεια το ένα εξ αυτών να πτωχεύσει. Η επίθεση που καταγράφεται εν μέσω της φρενήρους ανοδικής πορείας του bitcoin σκιαγραφεί το εύρος των προβλημάτων ασφάλειας που εγκυμονούν οι συναλλαγές αυτού του είδους. Το ένα από τα δύο χρηματιστήρια αναγκάστηκε να διακόψει τη διαπραγμάτευση. Συγκεκριμένα, η εταιρεία Yapian, που διαχειρίζεται το χρηματιστήριο εικονικών νομισμάτων Youbit στη Νότια Κορέα, ανέστειλε τη διαπραγμάτευση, επειδή η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα να χάσει το 17% των περιουσιακών στοιχείων των πελατών του.

20/12 - Νέο οργανόγραμμα, στο οποίο ο ρόλος της κινεζικής StateGrid είναι ενισχυμένος, με στελέχη της κινεζικής εταιρείας να καταλαμβάνουν καίριες διευθύνσεις και πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου για 120 εργαζομένους που συνοδεύεται με οικονομική ενίσχυση 35.000 ευρώ, περιλαμβάνει το πρόγραμμα μετασχηματισμού του ΑΔΜΗΕ που ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

20/12 - Η Εταιρεία Ελληνικών Ξενοδοχείων ΛΑΜΨΑ ΑΕ γνωστοποίησε, σε συνέχεια της από 24/11/2017 ανακοίνωσής της, την ολοκλήρωση της αγοράς του ιστορικού ξενοδοχείου King George από την Eurobank, των κινητών πραγμάτων και σημάτων, έναντι συνολικού τιμήματος 43 εκατ. ευρώ.

Το ξενοδοχείο ήταν μισθωμένο στη ΛΑΜΨΑ ΑΕ, από το 2013 και λειτουργούσε υπό κοινή διαχείριση με το όμορο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία.


21/12 - Την υπαγωγή της Ελλάδας σε προληπτικό πρόγραμμα στήριξης μετά το πέρας του μνημονίου εισηγείται ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννης Στουρνάρας στην Ενδιάμεση Εκθεση της ΤτΕ που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Όπως αναφέρει ο Διοικητής της ΤτΕ ότι «η ύπαρξη ενός τέτοιου προληπτικού πλαισίου στήριξης μπορεί να δράσει υποστηρικτικά για την ελληνική οικονομία μειώνοντας το κόστος δανεισμού, καθώς θα παρέχει ασφάλεια σχετικά με την πρόσβαση του Ελληνικού Δημοσίου σε χρηματοδότηση μετά τη λήξη του προγράμματος τον Αύγουστο του 2018».

21/12 - Υπεγράφη τελικά, έπειτα από αλλεπάλληλες αναβολές, στα γραφεία του ΤΑΙΠΕΔ η σύμβαση αγοραπωλησίας του 67% του μετοχικού κεφαλαίου του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης. Εφόσον η συμφωνία λάβει το πράσινο φως και από την ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού, θα ακολουθήσει η κύρωση της σύμβασης παραχώρησης μεταξύ ΟΛΘ και Δημοσίου από τη Βουλή και το οικονομικό κλείσιμο της συναλλαγής πιθανότατα τον Φεβρουάριο.


22/12 - Ελλειμμα για πρώτη φορά από τον Μάιο του 2017 παρουσίασε το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών τον Οκτώβριο του 2017, αποτέλεσμα της αύξησης πρωτίστως του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών και δευτερευόντως των ελλειμμάτων των ισοζυγίων πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων. Μάλιστα, η αύξηση των παραπάνω ελλειμμάτων υπεραντιστάθμισε την αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών, η οποία προέκυψε από την ενίσχυση του τουρισμού. Σε επίπεδο δεκαμήνου, πάντως, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παραμένει πλεονασματικό, με κύριο «τροφοδότη» τον τουρισμό, με το πλεόνασμα πάντως να είναι σημαντικά μειωμένο σε σύγκριση με αυτό σε επίπεδο εννεαμήνου, στα 712 εκατ. έναντι 1,3 δισ.

23/12 - Για σοβαρές παραβιάσεις της νομοθεσίας σχετικά με την πάταξη του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος κατηγορείται η ελβετική θυγατρική της αμερικανικής JPMorgan σε υπόθεση που αφορά το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Μαλαισίας, 1 MDB (1 Μalaysia Development Bhd). Αυτό αναφέρει η FINMA, η αρμόδια αρχή της Ελβετίας, η οποία είναι υπεύθυνη για την καλή λειτουργία των κεφαλαιαγορών.

24/12 - Στις επιχειρήσεις και τον επαναπατρισμό κεφαλαίων από το εξωτερικό οφείλεται η αύξηση των καταθέσεων, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος. Οπως προκύπτει από την Ενδιάμεση Εκθεση, οι τραπεζικές καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 2,6 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου και διαμορφώθηκαν σε 121 δισ., αύξηση που οφείλεται στις επιχειρήσεις και την επιστροφή κεφαλαίων από το εξωτερικό. Τραπεζικά στελέχη σημειώνουν ότι, αν δεν υπήρχε η αναστάτωση που επικράτησε τους πρώτους μήνες του χρόνου εξαιτίας των καθυστερήσεων στην αξιολόγηση, τότε η εικόνα θα ήταν πολύ θετικότερη τόσο για τις καταθέσεις όσο και γενικότερα για την οικονομία.

24/12 - Αυξημένες κατά 12,1% εκτιμάται ότι ήταν οι επενδύσεις στην ελληνική βιομηχανία το 2017, έπειτα από μια δύσκολη χρονιά, το 2016, οπότε εκτιμάται ότι οι επενδυτικές δαπάνες υποχώρησαν κατά 3,5%. Για το 2018 οι πρώτες προβλέψεις, οι οποίες συχνά είναι υπεραισιόδοξες, κάνουν λόγο για περαιτέρω αύξηση των επενδυτικών δαπανών στον μεταποιητικό τομέα, της τάξης του 15,4%, με τον κλάδο των τροφίμων και ποτών, κυρίως την τρέχουσα χρονιά αλλά και την ερχόμενη, να είναι αυτός που οδηγεί τις εξελίξεις. Η επίδοση για το 2017 είναι η 6η υψηλότερη μεταξύ των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης.


26/12 - Ο ν. 4446/2016 εισήγαγε για πρώτη φορά ένα κανονιστικό πλαίσιο για την οικονομία διαμοιρασμού ακινήτων, γνωστή ως Airbnb, με σκοπό την ενσωμάτωση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των περιπτώσεων ευκαιριακής και βραχυχρόνιας εκμίσθωσης ακινήτων, είτε αυτή διεξάγεται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, είτε μέσω Διαδικτύου, είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου πρόσφορου μέσου. Παράλληλα ρυθμίστηκε και η φορολόγηση των σχετικών εσόδων τα οποία έως τώρα κινούνταν στο πλαίσιο της παραοικονομίας.

Από 1.1.2017 το εισόδημα που αποκτά φυσικό πρόσωπο από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτου της οικονομίας διαμοιρασμού αποτελεί εισόδημα από ακίνητη περιουσία, εφόσον τα ακίνητα εκμισθώνονται επιπλωμένα χωρίς την παροχή οιασδήποτε υπηρεσίας πλην της παροχής κλινοσκεπασμάτων. Σε αυτή την περίπτωση τα μισθώματα φορολογούνται με την ακόλουθη κλίμακα: Για εισόδημα έως 12.000 ευρώ με 15%, για εισόδημα από 12.001 ευρώ έως 35.000 ευρώ με 35%, ενώ το υπερβάλλον με 45%.

26/12 - Σε επίπεδα υψηλότερα του στόχου διαμορφώθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα στο εντεκάμηνο του έτους σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών. Ειδικότερα, το πρωτογενές αποτέλεσμα για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2017 διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 4.647 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πλεόνασμα 3.074 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι για την ίδια περίοδο το 2016 είχε διαμορφωθεί σε 5.757 εκατ. ευρώ

26/12 - Στον έλεγχο ξένων επενδυτών περνάει η «Κορρές», καθώς η διοίκηση της εταιρείας ανακοίνωσε την υπογραφή προσυμφώνου με τη MorganStanley και την κινεζική εταιρεία Profex για την είσοδο των δύο τελευταίων στο μετοχικό της κεφάλαιο, με ποσοστό που εμμέσως θα φτάνει το 70%.

27/12 - H βασιλεία δεν είναι μόνον ένας παλαιόςθεσμός στη Βρετανία, αλλά και ένας σημαντικός μηχανισμός παραγωγής πλούτου για την οικονομία της, επισημαίνουν οι NewYorkTimes. Φέτος η βασιλική οικογένεια θα συνεισφέρει περίπου 1,8 δισ. λίρες στο βρετανικό ΑΕΠ. Ο γάμος του πρίγκιπα Χάρι με την ηθοποιό ΜέγκανΜαρκλ την άνοιξη αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τα έσοδα του 2018.

28/12 - Ενισχύθηκε η βρετανική οικονομία, όπως επισημαίνουν έρευνες της εταιρείας αναζήτησης εργασίας Adzuna, αλλά και του Συνδέσμου Βρετανών Βιομηχάνων (CBI), λόγω της μικρής ανόδου των μισθών και της αύξησης της παραγωγής.

Σύμφωνα με την ανάλυση της Adzuna, ο μέσος μισθός των προσφερόμενων θέσεων εργασίας αυξήθηκε κατά 1,2% τον Νοέμβριο σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα πέρυσι. Στο Λονδίνο, οι μισθοί αυξήθηκαν κατά 2,2% σε σύγκριση με πέρυσι, με τον μέσο μισθό να διαμορφώνεται στις 39.457 στερλίνες. Αντιθέτως, μειωμένες κατά 12,2% εμφανίζονται οι αποδοχές για τους αποφοίτους. Εν τω μεταξύ, έρευνα του Συνδέσμου Βρετανών Βιομηχάνων (CBI) επισήμανε ότι τους τρεις τελευταίους μήνες έως τον Δεκέμβριο οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον μεταποιητικό κλάδο και στον κλάδο των υπηρεσιών κατέγραψαν αύξηση της παραγωγής τους κατά 19% έναντι 6% τους τρεις τελευταίους μήνες έως τον Νοέμβριο.

28/12 - Σε διαβουλεύσεις βρίσκονται οι δύο τεχνολογικοί κολοσσοί Amazon και Apple με τις Αρχές της Σαουδικής Αραβίας για να λάβουν άδεια ώστε να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους και να προβούν σε νέες επενδυτικές κινήσεις στο εσωτερικό της χώρας. Πρόκειται ενδεχομένως για μια πολλά υποσχόμενη αγορά, δεδομένου ότι το 70% του πληθυσμού είναι κάτω των 30 ετών, με την πλειονότητα αυτών να ασχολείται μανιωδώς με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

29/12 - Οι οικονομίες της Ευρωζώνης θα εξακολουθήσουν να αναπτύσσονται και το 2018, διατηρώντας ψηλά τον πήχυ, ύστερα από τις ικανοποιητικές επιδόσεις που πέτυχαν το 2017. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγουν 34 οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της βρετανικής εφημερίδας FinancialTimes, στηρίζοντας τις αισιόδοξες προβλέψεις τους στις μεταρρυθμίσεις που έχει δρομολογήσει ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στην εγχώρια αγορά εργασίας και στην πιθανότητα υιοθέτησης περισσότερο ευρωπαϊκής πολιτικής. Η οικονομική πορεία της Ευρωζώνης πιθανώς να κινδυνεύσει από το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών στην Ιταλία, που πρόκειται να γίνουν στις 4 Μαρτίου 2018.

30/12 - Οι καθυστερήσεις στο ΕΣΠΑ στέρησαν επενδύσεις 500 εκατ. στην ελληνική οικονομία, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής. Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) έκλεισε το 2017 με λιγότερες δαπάνες κατά μισό δισ. ευρώ, στερώντας πολύτιμη ρευστότητα από την οικονομία και ενισχύοντας το υπερπλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού.

Αλεξάνδρα ΤΟΜΠΡΑ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΥΠΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

on Δευτέρα, 04 Δεκεμβρίου 2017. Posted in Δελτία Τύπου

Επιμέλεια Αναστάσιος Μπασαράς, Αντιπρόεδρος ΕΛΙΣΜΕ

Αλεξάνδρα ΤΟΜΠΡΑ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΥΠΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017


1/11 - Τον κίνδυνο να χαθούν έως 75.000 θέσεις εργασίας στον χρηματοπιστωτικό κλάδο, μετά την αποχώρηση της Βρετανίας από την Ε.Ε. το 2019, προβλέπει η Τράπεζα της Αγγλίας, όπως μετέδωσε το βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο BBC. Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση προχώρησε στην πρόσληψη χιλιάδων νέων εργαζομένων στα τελωνεία και σε διάφορες γραφειοκρατικές υπηρεσίες, στην προσπάθειά της να επιταχύνει τις προετοιμασίες για τη διαδικασία εξόδου της χώρας από την Ε.Ε. Οι δυσοίωνες, όμως, προβλέψεις της Τράπεζας της Αγγλίας ενδεχομένως να βασίζονται στο γεγονός ότι μεγάλες βρετανικές τράπεζες έχουν ήδη ξεκινήσει να μεταφέρουν το προσωπικό τους σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις και να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους πέραν της βρετανικής πρωτεύουσας. Υπενθυμίζεται ότι το Λονδίνο αποτελεί έδρα εκκαθάρισης συναλλαγών των ευρωπαϊκών αγορών και ισχυρό οικονομικό κέντρο, το οποίο μέχρι στιγμής απασχολεί περισσότερους από 1 εκατ. εργαζομένους.


2/11 - Η Τράπεζα της Αγγλίας αύξησε το βασικό επιτόκιο για πρώτη φορά μέσα σε μία δεκαετία, από το 0,25% στο 0,5%, προσπαθώντας να ισορροπήσει ανάμεσα στη μετριοπαθή ανάπτυξη της οικονομίας και στην αύξηση των τιμών μετά το δημοψήφισμα για το Brexit. Η Τράπεζα της Αγγλίας ακολουθεί την πολιτική των υπόλοιπων κεντρικών τραπεζών που με πολλή προσοχή περιορίζουν την επεκτατική νομισματική πολιτική των τελευταίων ετών.

3/11 - Την κατάργηση των κοινωνικών τιμολογίων στην ενέργεια και πέντε ακόμη συστάσεις για τη σταθεροποίηση των ενεργειακών αγορών στη χώρα μας περιέχει η έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΙΕΑ) για τον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας, που παρουσιάστηκε σε κοινή συνέντευξη Τύπου του εκτελεστικού διευθυντή της ΙΕΑ Fatih Birol και του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργου Σταθάκη.

Η ενεργειακή φτώχεια πρέπει να καταπολεμηθεί με άλλους τρόπους και όχι μόνο με την προσφορά οικονομικών ανταλλαγμάτων, αναφέρει η έκθεση σχετικά με τα κοινωνικά τιμολόγια. «Πουθενά στον κόσμο οι επιδοτήσεις δεν κατήργησαν τη φτώχεια», είπε ο κ. Βirol και πρόσθεσε: «Η κοινωνική πολιτική δεν πρέπει να γίνεται μέσω των επιχειρήσεων».

4/11 - Πόρτα εισόδου στην εγχώρια αγορά ηλεκτρισμού ανοίγουν στην κινεζική Shenhua Group η ΔΕΗ και ο όμιλος Κοπελούζου. Η κινεζική κρατική εταιρεία, που αποτελεί τον μεγαλύτερο παραγωγό άνθρακα στον κόσμο και έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας στην Κίνα από συμβατικές πηγές, διερευνά συστηματικά πάνω από ένα χρόνο την ελληνική αγορά, με το ενδιαφέρον της να καλύπτει όλη την γκάμα του ηλεκτρισμού, από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και υπηρεσίες ενεργειακής διαχείρισης μέχρι συμβατικές μονάδες. Στο πλαίσιο αυτό, υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας τον Μάιο του 2017 με τον όμιλο Κοπελούζου και δεύτερο τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, στο πλαίσιο της ΔΕΘ, με τη ΔΕΗ. Σήμερα, ο όμιλος Κοπελούζου ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας ανάπτυξης με τη Shenhua Group, η οποία προβλέπει συνεργασία σε μια σειρά από επενδύσεις στους τομείς της πράσινης ενέργειας και της περιβαλλοντικής αναβάθμισης μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, συνολικού εκτιμώμενου ύψους 3 δισ. ευρώ.

5/11 - Η ανεργία στις ΗΠΑ υποχώρησε στο 4,1% και αγγίζει τα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 17 ετών

5/11 - Ο καθαρός δανεισμός των 199 εισηγμένων στη λήξη του α΄ εξαμήνου αυξήθηκε κατά 11,7% και ανήλθε στα 22,287 δισ. από 19,948 δισ. που ήταν στις 30 Ιουνίου 2016. Η αιτία για την άνοδο του καθαρού δανεισμού (συνολικές τραπεζικές υποχρεώσεις - ταμειακά διαθέσιμα) οφείλεται κυρίως στην αναχρηματοδότηση του τραπεζικού δανεισμού που επέλεξαν οι υγιείς επιχειρήσεις της υψηλής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης το δωδεκάμηνο (Ιούνιος 2016 - Ιούνιος 2017) για να υποστηρίξουν τα επενδυτικά τους προγράμματα που αφορούσαν είτε είσοδο σε νέες αγορές του εξωτερικού, είτε εξαγορές ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, είτε ανανέωση γραμμών παραγωγής.

6/11 - Καμπανάκι κινδύνου χρεοκοπίας της χώρας, αν δεν υπάρξει σοβαρή ελάφρυνση χρέους χτυπά το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, ενώ παράλληλα προειδοποιεί ότι η φορολογική πολιτική πρέπει να αλλάξει γιατί λειτουργεί ως τροχοπέδη στην ανάπτυξη.

Για το χρέος, η τριμηνιαία έκθεση του Γραφείου (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2017) τονίζει ότι η ελάφρυνσή του είναι αναγκαία γιατί η πληρωμή των τόκων μετά το 2021 εκτινάσσεται σε δυσθεώρητα ύψη. Συνολικά, στην εξαετία 2021-2026, σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, οι πληρωμές μόνο των τόκων φτάνουν στο ποσό των 84,3 δισ ευρώ.
6/11 - Επιδεινώθηκε περαιτέρω η θέση των ελληνικών νοικοκυριών το 2016, καθώς μειώθηκαν τόσο το διαθέσιμο εισόδημά τους όσο και η κατανάλωση και η αποταμίευση, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία των ετήσιων μη χρηματοοικονομικών λογαριασμών θεσμικών τομέων, που δημοσίευσε χθες η Στατιστική Αρχή, το 2016 το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών μειώθηκε κατά 2,3% σε σύγκριση με το 2015, από 116,7 δισ. ευρώ σε 114 δισ. ευρώ.

6/11 - Μείωση 3,8% σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας τον Σεπτέμβριο εφέτος, καθώς υπήρξε μείωση της αξίας των εισαγωγών και αύξηση της αξίας των εξαγωγών.

Στο τέλος του 9μήνου, το εμπορικό έλλειμμα εμφανίζει αύξηση 18,4%. 7/11 - Μια νέα γενιά συμφωνιών, που μπορεί να δώσει στην Κίνα ισχυρά ερείσματα στην τεχνολογία του αύριο, ανησυχεί αξιωματούχους στην Ουάσιγκτον και μεγάλες επιχειρήσεις με διεθνή παρουσία. Με το φιλόδοξο σχέδιο που παρουσίασε πριν από δύο χρόνια με τον τίτλο Made in China 2025, το Πεκίνο σχεδιάζει να κυριαρχήσει μέσα σε μία δεκαετία στις προηγμένες τεχνολογίες, όπως οι μικροεπεξεργαστές νέας γενιάς, η τεχνητή νοημοσύνη και τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα.

Το σχέδιο Made in China 2025 έχει ως πρότυπο το γερμανικό σχέδιο Industrie 4,0, που στοχεύει στον μεγαλύτερο αυτοματισμό. Η συμφωνία που ανησύχησε πολιτικούς και επιχειρηματίες σε ό,τι αφορά τα σχέδια της Κίνας ήταν η εξαγορά το 2016 μιας σημαντικής γερμανικής επιχείρησης που παράγει ρομπότ, της Kuka, από την κινεζική εταιρεία οικιακών συσκευών Midea. Ετσι, ενώ ήταν γνωστή για τα ψυγεία της και τους βραστήρες ρυζιού, έγινε μείζων παράγων στον αυτοματισμό

8/11 - Κεφάλαια που αναμένεται να προσεγγίσουν το μισό δισ. ευρώ (500 εκατ. ευρώ) προβλέπεται να εισρεύσουν στη χώρα από το εξωτερικό, με στόχο την απόκτηση ακινήτων (κυρίως εξοχικών κατοικιών και διαμερισμάτων στην Αττική), καθώς η άνοδος του τουρισμού, σε συνδυασμό με την ύπαρξη σημαντικών επενδυτικών ευκαιριών, ακόμα και στην κατηγορία των πολυτελών ακινήτων, έχει ενισχύσει σημαντικά τη ζήτηση. Αυτό προκύπτει από την ανάλυση των δεικτών της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), βάσει των οποίων κατά το φετινό επτάμηνο (περίοδος Ιανουάριος-Ιούλιος) οι εισροές ξένων κεφαλαίων για την αγορά ακινήτων στην Ελλάδα είναι αυξημένες κατά 72% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Υπενθυμίζεται ότι κατά το σύνολο του 2016, οι σχετικές επενδύσεις από το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 45,3% σε 270 εκατ. ευρώ, έναντι 186 εκατ. ευρώ το 2015, όταν καταγράφηκε πτώση της τάξεως του 36%.

8/11 - H Ελλάδα είναι μια χώρα που βασίζεται σε «βρώμικα» και παλαιά οχήματα, ενώ παράλληλα φαίνεται να μη διαθέτει καμία πολιτική για την αξιοποίηση των εναλλακτικών καυσίμων στις μεταφορές, που είναι πιο φιλικά στο περιβάλλον. Αυτό προκύπτει από το «Εθνικό Πλαίσιο Πολιτικής για την ανάπτυξη της αγοράς υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στον τομέα των μεταφορών και για την υλοποίηση των σχετικών υποδομών», που παρουσίασε το υπουργείο Yποδομών και Μεταφορών (ΥΠΥΜΕ).

9/11 - Tη μεγαλύτερη ανάπτυξη της τελευταίας δεκαετίας θα πετύχει η Ευρωζώνη το 2017, σύμφωνα με τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η πρόβλεψη για την ανάπτυξη στην Ευρωζώνη αναθεωρήθηκε προς τα πάνω από τον Μάιο κατά μισή μονάδα. Συγκεκριμένα, από 1,7% που ήταν πριν από έξι μήνες σήμερα είναι στο 2,2%, ενώ για το 2018 προβλέπεται ότι θα ανέλθει στο 2,1%.

9/11 - Απογοητευτικά είναι τα στοιχεία για το ποσοστό φτώχειας στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης, τη Γερμανία. Οπως αναφέρει έκθεση της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας, η οποία επικαλείται στοιχεία της έρευνας που έγινε στην Ευρώπη, 16 εκατ. άνθρωποι, δηλαδή το 19,7% του πληθυσμού, απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό το 2016.


10/11 - Σημαντική αποκλιμάκωση παρουσίασε τον περασμένο Αύγουστο το ποσοστό ανεργίας στη χώρα μας, παραμένοντας βέβαια σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, στο 20,6%. Μάλιστα, πέριξ του 20% αναμένεται να παραμείνει το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα και τα επόμενα χρόνια, όπως καταγράφεται και στις φθινοπωρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

11/11 - Υπερπλεόνασμα και το 2018 αναμένει για την Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις φθινοπωρινές της προβλέψεις, καθώς υπολογίζει ότι το πρωτογενές πλεόνασμα θα φτάσει το 3,9% του ΑΕΠ, έναντι στόχου για 3,5% του ΑΕΠ. Για το 2019 εκτιμά ότι το πρωτογενές πλεόνασμα θα διαμορφωθεί στο 3,7% του ΑΕΠ – και πάλι πάνω από τον στόχο.

11/11 - Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε έκθεση του γενικότερα για την Ευρωπαϊκή οικονομία προβλέπει πως η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί εφέτος με ρυθμό 1,8%, με 2,6% το 2018 και κατά 1,9% του ΑΕΠ το 2019, παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεώρησε την προηγούμενη εβδομάδα επί τα χείρω τη δική της πρόβλεψη (ανάπτυξη 1,6% το 2017).

Στον αντίποδα, το ΔΝΤ διαπιστώνει ότι η Ελλάδα είναι σήμερα η μόνη χώρα της Ευρώπης που εμφανίζει μεγάλο παραγωγικό κενό (output gap), δηλαδή το πραγματικό ΑΕΠ της κινείται σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο έναντι του δυνητικού ΑΕΠ. Ταυτοχρόνως το ΔΝΤ συνιστά την ενίσχυση των προσπαθειών για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Ελλάδα, αλλά και για απόσυρση των ελληνικών τραπεζών από τα Βαλκάνια.

12/11 - Στη χρυσή περίοδό τους εισέρχονται οι οικονομίες της Ευρωζώνης, με τον χαμηλό πληθωρισμό και το φθηνό κόστος δανεισμού να παρατείνουν την ανάπτυξη για αρκετά χρόνια ακόμη. Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξαν η Credit Suisse και η Oxford Economics.

13/11 - Βαρύ αποτύπωμα στις πλάτες εκατομμυρίων συνταξιούχων και ασφαλισμένων αφήνουν οι συνταξιοδοτικές μεταρρυθμίσεις της περιόδου 2015-2017, καθώς, όπως αποκαλύπτει η ενημερωτική έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πρόγραμμα στήριξης της χώρας μας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης, συνολικά η εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται έως το 2030 ενδέχεται να αγγίζει και το 7% του ΑΕΠ.

Η μεταρρύθμιση του 2016 (νόμος Κατρούγκαλου), σύμφωνα με την Κομισιόν, έως το 2030 θα εξοικονομήσει για τα δημόσια οικονομικά έσοδα της τάξης του 2,5% του ΑΕΠ. Μάλιστα, περίπου το ήμισυ της συνολικής ακαθάριστης αποταμίευσης, ήτοι το 1,2% του ΑΕΠ, θα αποδώσει έως το 2018, ενώ συνολικά, πάνω από το 80% βασίστηκε σε περικοπές συντάξεων.

14/11 - Στο 67,7% του μέσου ευρωπαϊκού όρου βρίσκεται η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων, γεγονός που κατατάσσει την Ελλάδα στην 22η θέση μεταξύ 42 ευρωπαϊκών χωρών που εξετάζει η εταιρεία ερευνών αγοράς GfK.

Στην Ελλάδα, ειδικότερα, η μέση αγοραστική δύναμη ανά κάτοικο είναι κατά 1/3 χαμηλότερη από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο και συγκεκριμένα στις 9.433 ευρώ. Αν και σε σύγκριση με πέρυσι παρατηρείται ονομαστική αύξηση της τάξης του 2,7%, η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται πολύ χαμηλά.

14/11 - Google, Joby Aviation, Uber και Αirbus θέλουν να κατασκευάσουν ιπτάμενα οχήματα, τα οποία, όπως και τα ελικόπτερα, θα απογειώνονται και θα πετούν πάνω από λεωφόρους γεμάτες αυτοκίνητα, σύμφωνα με τους New York Times.

15/11 - Να απαλλαγεί από τις επενδύσεις του σε μετοχές ενεργειακών εταιρειών θέλει το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Νορβηγίας, διότι θεωρεί ότι είναι ήδη μεγάλη η έκθεσή του στο πετρέλαιο.

Την ιδέα εξετάζει, έπειτα από τρία χρόνια πτώσης των τιμών του πετρελαίου, η κεντρική τράπεζα της χώρας, που διοικεί το ταμείο.

Ο λόγος είναι ότι εκτιμά πως αν εκποιήσει τις μετοχές του σε ενεργειακές εταιρείες, όπως οι BP, Royal Dutch Shell, Total, Chevron και ExxonMobil, ο πλούτος της χώρας «θα είναι λιγότερο ευάλωτος σε μια μόνιμη πτώση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου».

15/11 - Επανέρχονται σε τροχιά σταθεροποίησης οι τιμές των κατοικιών σε πανελλαδικό επίπεδο, μετά την επιτάχυνση της πτώσης που είχε καταγραφεί το πρώτο φετινό τρίμηνο, ως αποτέλεσμα της αβεβαιότητας που προκάλεσε η μεγάλη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης του προγράμματος των μεταρρυθμίσεων, στο πλαίσιο του τρίτου μνημονίου κυβέρνησης και δανειστών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος, το τρίτο τρίμηνο, οι τιμές των κατοικιών υποχώρησαν κατά μόλις 0,6% σε ετήσια βάση, έναντι υποχώρησης της τάξεως του 1,7% και 1,2% κατά το πρώτο και το δεύτερο τρίμηνο αντίστοιχα. Σημειωτέον ότι στο σύνολο του 2016, ο μέσος ετήσιος ρυθμός πτώσης των αξιών είχε διαμορφωθεί στο 2,4%, ωστόσο κατά το τέταρτο τρίμηνο η κάμψη δεν είχε ξεπεράσει το 0,6%.


16/11 - Από τα 45,4 δισ. που έχει διοχετεύσει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα από την αρχή της κρίσης το 2010, μόνο ελάχιστο μέρος, 5,7 δισ., θα μπορούσε να ανακτήσει σε βάθος χρόνου. Αυτό είναι ένα από τα συμπεράσματα της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον άφορα τον χρηματοπιστωτικό τομέα της χώρας.

16/11 - Νέο ιστορικό υψηλό μήνα κατέγραψε το λιμάνι του Πειραιά, αναφορικά με τη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων, καθώς, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Cosco Shipping Ports, τον Οκτώβριο διαχειρίστηκε συνολικά 352,3 χιλιάδες κοντέινερ, από 290,3 χιλιάδες κατά τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Πρόκειται για αύξηση της τάξεως του 21,3% σε ετήσια βάση, χάρις στην οποία υπερκεράστηκε το προηγούμενο ιστορικό υψηλό για έναν ημερολογιακό μήνα, που είχε σημειωθεί μόλις τον Αύγουστο με 344 χιλιάδες εμπορευματοκιβώτια. Συνολικά από τις αρχές του έτους μέχρι και το τέλος Οκτωβρίου, από το λιμάνι του Πειραιά έχουν διακινηθεί πλέον 3,05 εκατ. εμπορευματοκιβώτια, μέγεθος αυξημένο κατά 4,1% σε σχέση με το περυσινό δεκάμηνο, όταν είχαν διακινηθεί 2,936 εκατ. εμπορευματοκιβώτια.

17/11 - Η ανταλλαγή ομολόγων στην οποία προχώρησε η Ελλάδα αυτή την εβδομάδα, δεν έχει άμεση επίδραση στην αξιολόγηση του αξιόχρεου της από τον οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης Standard & Poor's (S&P), σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται δήλωση του οίκου.

17/11 - Παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε το τελευταίο χρονικό διάστημα η κυβέρνηση της Βενεζουέλας να αποτρέψει τη χρεοκοπία της χώρας, τα ξημερώματα της Πέμπτης η Διεθνής Ενωση Παραγώγων (ISDA) κήρυξε επίσημα τη χώρα σε πτώχευση λόγω αδυναμίας της κρατικής πετρελαϊκής PDVSA να εξυπηρετήσει εγκαίρως το χρέος της.

18/11 - Επενδυτικό σχέδιο 72 δισ. ευρώ σε βάθος πενταετίας ετοιμάζεται να προωθήσει o γερμανικός κολοσσός της αυτοκινητοβιομηχανίας Volkswagen, με βασικό στόχο να αναπτύξει ηλεκτροκίνητα οχήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg, το υπό εξέταση επενδυτικό σχέδιο δίνει τη δυνατότητα στην εταιρεία να επενδύει κάθε χρόνο 14,4 δισ. ευρώ, ενώ μέχρι πρότινος επένδυε 12 δισ. ευρώ. Η VW αυξάνει τις επενδύσεις διότι επιθυμεί να μεταβεί στην εποχή των αυτόνομων και των ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων, όπως το επιτάσσει η ανάπτυξη της τεχνολογίας.


19/11 - Εξι θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη με τους ακριβότερους εμπορικούς δρόμους, με βάση το κόστος ενοικίασης καταστημάτων, αναρριχήθηκε κατά τη διάρκεια του τελευταίου 12μήνου, η οδός Ερμού στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Συγκεκριμένα, η Ερμού βρίσκεται πλέον στη 19η θέση από την 25η στην οποία είχε καταταγεί πέρυσι, με το μέσο ετήσιο κόστος για ενοικίαση καταστήματος να διαμορφώνεται σε 2.640 ευρώ/τ.μ., ή 220 ευρώ/τ.μ. σε μηνιαία βάση, από 195 ευρώ/τ.μ. κατά το 2016.

20/11 - Ξεκίνησε η εποχή του Διαδικτύου υπερυψηλών ταχυτήτων στην Ελλάδα. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ενέκρινε τα τιμολόγια χονδρικής για τη μεταπώληση των συνδέσεων μέσω οπτικών ινών, ενώ δύο εταιρείες χθες ανακοίνωσαν την τιμολογιακή πολιτική τους. Πρόκειται για τον ΟΤΕ και την Wind, που ανακοίνωσαν τις πρώτες ευρυζωνικές συνδέσεις με ταχύτητες 100 Mbps και 200 Μbps.

21/11 - Μια νέα γενιά ληξιπρόθεσμων οφειλών δημιούργησε η κυβέρνηση την περίοδο 2015-2017. Από τον Δεκέμβριο του 2014 που τα ληξιπρόθεσμα χρέη του Δημοσίου ανέρχονταν στα 3,8 δισ. ευρώ και παρά το γεγονός ότι μέχρι και τον Οκτώβριο του 2017 έλαβε από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ) 5,1 δισ. ευρώ για την αποπληρωμή τους, συνεχίζει να χρωστάει 4,49 δισ. ευρώ.

22/11 - Η βασιλική οικογένεια της Βρετανίας δεν ταυτίζεται απλώς με την παράδοση και την ιστορία της χώρας, συνεισφέρει και στην οικονομία της κατά 2,03 δισ. ευρώ (1,8 δισ. στερλίνες) τον χρόνο. Το εμπορικό της σήμα, στο οποίο συγκαταλέγεται, μεταξύ άλλων, και η ακίνητη περιουσία της των 28,8 δισ. ευρώ, εκτιμάται συνολικά στα σχεδόν 76,3 δισ. ευρώ. Αυτά προκύπτει από την έρευνα που πραγματοποίησε η εταιρεία επιχειρηματικών συμβούλων Brand Finance. Επιπλέον, από τα ευρήματα της προαναφερθείσας έρευνας της Brand Finance συνάγεται ότι η συντήρηση των γαλαζοαίματων κοστίζει ετησίως στους φορολογουμένους στη Βρετανία περίπου 330 εκατ. ευρώ συνολικά και κατά κεφαλήν 5,08 ευρώ (4,5 λίρες). Την επόμενη χρονιά αυτές οι επιβαρύνσεις αναμένεται να αυξηθούν ώς έναν βαθμό, επειδή πρέπει να ανακαινιστεί το Μπάκιγχαμ. Οι εργασίες αυτές έχουν υπολογιστεί περίπου στα 418 εκατ. ευρώ.

22/11 - Σημαντικά αυξημένες είναι οι κρατήσεις για διακοπές στην Ελλάδα το ερχόμενο καλοκαίρι, αναφέρει η μεγάλη ταξιδιωτική εταιρεία Thomas Cook Group.

Αν και είναι ακόμη νωρίς για τις πωλήσεις που αφορούν στο καλοκαίρι του 2018, «βλέπουμε μία καλή αρχή στις συναλλαγές, με τις συνολικές κρατήσεις για διακοπές και τις τιμές υψηλότερες από πέρυσι», σημειώνει ο οίκος στην ανακοίνωση για τα οικονομικά αποτελέσματα του 2017.

23/11 - Λίστες φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου συνοδεύουν τον προϋπολογισμό του 2018 που κατατέθηκε την περασμένη Τρίτη στη Βουλή, χωρίς ωστόσο να αναφέρονται πουθενά τα ποσά που εισπράχθηκαν.

Συγκεκριμένα, έχουν επιβληθεί φόροι και πρόστιμα σε εκατοντάδες επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν και τα οποία ξεπερνούν τα 5 δισ. ευρώ, αλλά είναι άγνωστο εάν έχει εισπραχθεί τμήμα από το ποσό που έχει βεβαιωθεί. Επίσης είναι άγνωστο εάν έχουν εισπραχθεί κάποια ποσά από τις δύο λίστες (φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου) που κατατέθηκαν στη Βουλή.

23/11 - Ο Όμιλος Eurobank («Eurobank») κατέληξε ότι κατέληξε σε συμφωνία με την Banca Transilvania («ΒΤ») για την πώληση των μετοχών που κατέχει η Eurobank στις εταιρείες Bancpost S.A., ERB Retail Services IFN S.A. και ERB Leasing IFN S.A.

23/11 - Σαφής είναι η στροφή των Ελλήνων πλοιοκτητών στις αγορές μεταχειρισμένων πλοίων, καθώς αποφεύγουν πλέον τις παραγγελίες νεότευκτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τη διάρκεια του διμήνου Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου υπέβαλαν μόλις τρεις παραγγελίες για ισάριθμα πλοία, με βάση στοιχεία του ναυλομεσιτικού οίκου Golden Destiny. Μάλιστα, όπως φαίνεται, ανάλογη εικόνα «ανομβρίας» καταγράφεται από ελληνικής πλευράς και κατά τον Νοέμβριο.

Από την άλλη πλευρά, η αγορά μεταχειρισμένων πλοίων κινείται πολύ πιο δυναμικά. Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία, την περίοδο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου έχουν αποκτηθεί συνολικά 67 πλοία, μεταφορικής ικανότητας 4,9 εκατ. τόνων dwt, από ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες. Το συνολικό ύψος της επένδυσης για τα συγκεκριμένα πλοία ανήλθε σε 803 εκατ. ευρώ (947,5 εκατ. δολάρια). Οι πλοιοκτήτες ενδιαφέρονται κυρίως για φορτηγά πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου, καθώς από τα 67 πλοία που αποκτήθηκαν τα 40 ανήκουν στην εν λόγω κατηγορία. Αιτία είναι κυρίως η κοινή πεποίθηση των περισσότερων φορέων του κλάδου ότι η ναυλαγορά ξηρού φορτίου οδεύει πλέον προς νέο κύκλο ανόδου, έχοντας ξεπεράσει το χρόνιο πρόβλημα υπερπροσφοράς πλοίων συγκριτικά με τη ζήτηση.
23/11 - Τις τεράστιες επιβαρύνσεις που έχουν υποστεί τα τελευταία χρόνια φορολογούμενοι και ασφαλισμένοι αποτυπώνει στην έκθεσή του ο Οργανισμός Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), ανακηρύσσοντας την Ελλάδα πρωταθλήτρια στην αύξηση φόρων ανάμεσα στις 35 χώρες-μέλη του Οργανισμού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα φορολογικά έσοδα στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 2,2% ως ποσοστό του ΑΕΠ και συγκεκριμένα έφθασαν από 35,4% του ΑΕΠ το 2015 σε 38,6% του ΑΕΠ το 2016, όταν η μέση αύξηση στις χώρες του ΟΟΣΑ ήταν της τάξεως του 0,3% (από 34% σε 34,3%) την ίδια περίοδο.

Μάλιστα, το μέσο ποσοστό στις χώρες του ΟΟΣΑ δεν μεταβάλλεται ουσιαστικά από το 2000 (34,3% σε σχέση με 33,9% το 2000), όταν στην Ελλάδα το χαμηλότερο ποσοστό της περιόδου είχε σημειωθεί το 2004 και ήταν στο 29,9%.


24/11 - Μία από τις πλέον δραματικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, η μαζική μετανάστευση των νέων ηλικίας 15-34 ετών αλλά και η αναποτελεσματικότητα του ΟΑΕΔ στην προσπάθειά τους να βρουν εργασία στη χώρα μας, καταγράφεται στην ειδική έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για τη θέση των νέων στην αγορά εργασίας.

25/11 - Δύο δεκαετίες χωρίς να αυξηθεί το εισόδημά τους θα ζήσουν οι Βρετανοί εργαζόμενοι, εξαιτίας της παράτασης της δημοσιονομικής λιτότητας, συμπεραίνει το Ινστιτούτο Δημοσιονομικών Σπουδών (Institute of Fiscal Studies-IFS), μελετώντας πολύ προσεκτικά τον πενταετή προϋπολογισμό που ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών Φίλιπ Χάμοντ. Από τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 έως σήμερα, τα εισοδήματα των εργαζομένων στη Βρετανία παραμένουν στάσιμα. Επανειλημμένως έχει θίξει αυτό το θέμα η Τράπεζα της Αγγλίας. Αυτές οι συνθήκες αναμένεται να παραμείνουν αμετάβλητες, σύμφωνα με τον νέο προϋπολογισμό της Βρετανίας, έως το 2022. Ισχυρές πιέσεις αναμένεται να δεχθεί και το βρετανικό σύστημα υγείας, λόγω μείωσης των κρατικών δαπανών.

26/11 - Ιδιαίτερα ευάλωτη στον κίνδυνο εκδήλωσης γεγονότων χαρακτηρίζει την κυπριακή οικονομία ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Moody's, λόγω των προβλημάτων που παρουσιάζει ο τραπεζικός τομέας, σε σχέση με τα πολύ ψηλά ποσοστά στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Επισημαίνεται ωστόσο ότι η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα και των τραπεζικών ισολογισμών έχει ενισχυθεί μέσω των αυξημένων κεφαλαιακών αποθεμάτων, της πώλησης δραστηριοτήτων στο εξωτερικών και της βελτίωσης του προφίλ χρηματοδότησης των τραπεζών.

Στην ετήσια έκθεσή για την Κύπρο, ο διεθνής οίκος διατηρεί τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα στη βαθμίδα Ba3, από τον περασμένο Ιούλιο, όταν είχε προχωρήσει σε αναβάθμιση της οικονομίας, η οποία χρειάζεται άλλες τρεις αναβαθμίσεις για να εισέλθει σε επενδυτική βαθμίδα.

27/11 - Στη διενέργεια του διαγνωστικού ελέγχου για τη συμμετοχή της στο σχέδιο του τερματικού σταθμού LNG Αλεξανδρούπολης προχωράει η ΔΕΠΑ, στο πλαίσιο της συμφωνίας που υπέγραψε τον Οκτώβριο με την εταιρεία Gastrade του ομίλου Κοπελούζου. Η συμφωνία μεταξύ των δύο εταιρειών προβλέπει την εξαγορά από πλευράς της ΔΕΠΑ του 20% τουλάχιστον των μετοχών της Gastrade, αφού προηγηθούν η διενέργεια του διαγνωστικού ελέγχου (due dilligence) και της δίκαιης αποτίμησης (fair value evaluation) από ανεξάρτητο σύμβουλο και οι σχετικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο εταιρειών, διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη. Προϋπόθεση για την υπογραφή σχετικής συμφωνίας μετόχων (SHA) είναι να συμπεριληφθούν σε αυτήν ένας οδικός χάρτης μέχρι τη λήψη της επενδυτικής απόφασης και την έναρξη εμπορικής λειτουργίας του έργου, καθώς και συγκεκριμένα προαπαιτούμενα που θα αφορούν τον βαθμό απόδοσης της επένδυσης (IRR), το business plan και τη χρηματοδότηση του έργου.


27/11 - Την ανάθεση του έργου «παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης για την αποτελεσματική διαχείριση του πελατολογίου» (αφορά την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών) στην εταιρεία Qualco ανακοίνωσε επίσημα η ΔΕΗ, τονίζοντας ότι αποβλέπει σε αναβάθμιση των σχέσεων της με τους πελάτες, αύξηση της εισπραξιμότητας και απόκτηση τεχνογνωσίας για τη συνέχεια του έργου και τη μετεξέλιξή της «σε μία μοντέρνα εταιρεία κοντά στο τελικό καταναλωτή με ουσιαστική επικοινωνία με τον κάθε πελάτη».

Ο προϋπολογισμός της προκήρυξης είναι 12 εκατ. ευρώ και προβλέπεται ότι η αμοιβή του αναδόχου θα καθορίζεται ως ποσοστό επί των εισπράξιμων οφειλών. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι μέχρι την εξόφληση των διακανονισμών που θα συναφθούν. Υπεργολάβοι του έργου είναι: οι IBM Hellas A.E, Deutsche Bank London Branch, Estia Business Group, Deloitte Business Solutions A.E., KPMG, Qualco UK Ltd., ΚΑΠΑ Research Α.Ε., και Νικόλαος Α. Ανδρικόπουλος και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία και η Finacity Corporation.

28/1 - Την επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας από 1,4% φέτος στο 2,3% το 2018, προβλέπει ο ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) με την έκθεση του για τις οικονομικές προοπτικές των χωρών - μελών του (Economic Outlook) που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα, ενώ επαναλαμβάνει τη θέση του για την ανάγκη περαιτέρω αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους.

29/1 - Εναν ακόμα κρυμμένο ελληνικό θησαυρό, που ισοδυναμεί με το ένα τρίτο της έκτασης της χώρας, αποτελούν οι προστατευόμενες περιοχές, όπως αυτές του δικτύου Natura 2000. Η ανάδειξη και αξιοποίησή τους θα μπορούσε να αναβαθμίσει το ελληνικό τουριστικό προϊόν εν γένει και να φέρει στην ελληνική οικονομία έσοδα δισεκατομμυρίων και χιλιάδες θέσεις εργασίας. Αντ’ αυτού παραμένουν, με ελάχιστες εξαιρέσεις, παραμελημένες και παγιδευμένες σε απαξιωμένους από την κρίση και τη γραφειοκρατία φορείς διαχείρισης, που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των ερευνητών της διαΝΕΟσις, αν το 40% των περιοχών Natura 2000 της χώρας αναδεικνυόταν και αξιοποιούνταν, όπως συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η ελληνική οικονομία θα μπορούσε να εξασφαλίζει δύο δισ. ευρώ επιπλέον έσοδα τον χρόνο και θα προσέθετε 15.000 θέσεις εργασίας.

29/11 - Την άποψή του ότι ήταν «λανθασμένη επιλογή» η επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές φέτος εξέφρασε, σε εκδήλωση για την ελληνική οικονομία στη Φρανκφούρτη, ο Λαρς Φελντ του γερμανικού συμβουλίου οικονομικών εμπειρογνωμόνων. Ο κ. Φελντ, μέλος του συμβουλίου των «σοφών» της γερμανικής κυβέρνησης από το 2011, τόνισε ότι θα ήταν καλύτερο για την Ελλάδα να είχε συμφωνηθεί ένα τέταρτο πρόγραμμα διάσωσης, τριών ακόμα ετών. Το νέο μνημόνιο, εξήγησε, θα λειτουργούσε ως εξωτερικός σταθεροποιητικός παράγοντας για τις μεταρρυθμίσεις που ακόμα χρειάζεται η Ελλάδα, ενώ η μείωση του κόστους δανεισμού, σε σύγκριση με τη χρηματοδότηση από τις αγορές, θα απομάκρυνε την ανάγκη για περαιτέρω ελάφρυνση του χρέους. Ο Γερμανός οικονομολόγος, ωστόσο, παραδέχθηκε ότι «κάτι τέτοιο δεν είναι πολιτικά εφικτό».


30/11 - Η Ευρώπη έχει αντλήσει σχεδόν τα μισά από τα κεφάλαια που έχουν διοχετευθεί στα κρυπτογραφημένα ψηφιακά νομίσματα τα τελευταία χρόνια. Αυτό καταδεικνύει έρευνα που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Πρόκειται για έρευνα της Atomico, μιας από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές εταιρείες που επενδύουν σε μη εισηγμένες. Εταιρείες με έδρα στην Ευρώπη έχουν αντλήσει 1,76 δισ. δολάρια μέσω των αρχικών δημόσιων εγγραφών νομισμάτων από το 2014 έως σήμερα. Αντιπροσωπεύουν το 46% των κεφαλαίων που έχουν αντληθεί και επενδυθεί παγκοσμίως.

30/11 - Συγκροτείται Ταμείο Υποδομών με απόφαση (ΦΕΚ Β' 4159/29-11-2017) του αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξη Χαρίτση, το οποίο αποσκοπεί στην προσφορά ευνοϊκών όρων χρηματοδότησης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα για την υλοποίηση μικρών και μεσαίων έργων, με έμφαση στους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της αστικής ανάπτυξης.

Ο προγραμματισμός του νέου Ταμείου δύναται, επίσης, να συμπεριλάβει την αξιοποίηση της πρακτικής των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Για τη σύσταση του Ταμείου προβλέπεται χρηματοδοτική συνεισφορά από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων προς την ΕΤΕπ, πόρων ύψους 450 εκατ. ευρώ με γεωγραφική κατανομή των πόρων ανά περιφέρεια. Οι πόροι του Ταμείου συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ) και το Ελληνικό Δημόσιο. Οι πόροι αυτοί μπορούν να προσαυξάνονται περαιτέρω από συνεισφορά των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων 2014-2020.Η διαχείρισή του Ταμείου ανατίθεται στην ΕΤΕπ.

30/11 - Η ελάφρυνση του ελληνικού χρέους αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στη χρηματοδότηση του ελληνικού προγράμματος ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του Ταμείου Tζέρι Ράις κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, η πρόταση η οποία προβλέπει μεταξύ άλλων την αποπληρωμή παλαιών δανείων της Ελλάδος με τα κεφάλαια που θα περισσέψουν από το τρίτο χρηματοδοτικό πακέτο, δεν είναι καινούργια και έχει συζητηθεί και κατά το παρελθόν.

Προσέθεσε δε ότι με δεδομένο ότι τα κεφάλαια αυτά που δανείζει ο ESM στην Ελλάδα συνοδεύονται από συγκριτικά χαμηλό επιτόκιο, μία τέτοια λύση θα μπορούσε να συμβάλλει στη βιωσιμότητα του Δημοσίου Χρέους.

Αλεξάνδρα ΤΟΜΠΡΑ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

on Τετάρτη, 08 Νοεμβρίου 2017. Posted in Δελτία Τύπου

Επιμέλεια Αλεξάνδρα Τόμπρα, Δημοσιογράφος, Μέλος ΕΛΙΣΜΕ

Αλεξάνδρα ΤΟΜΠΡΑ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

31/10 - Τον κίνδυνο να χαθούν έως 75.000 θέσεις εργασίας στον χρηματοπιστωτικό κλάδο, μετά την αποχώρηση της Βρετανίας από την Ε.Ε. το 2019, προβλέπει η Τράπεζα της Αγγλίας, όπως μετέδωσε το βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο BBC. Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση προχώρησε στην πρόσληψη χιλιάδων νέων εργαζομένων στα τελωνεία και σε διάφορες γραφειοκρατικές υπηρεσίες, στην προσπάθειά της να επιταχύνει τις προετοιμασίες για τη διαδικασία εξόδου της χώρας από την Ε.Ε. Οι δυσοίωνες, όμως, προβλέψεις της Τράπεζας της Αγγλίας ενδεχομένως να βασίζονται στο γεγονός ότι μεγάλες βρετανικές τράπεζες έχουν ήδη ξεκινήσει να μεταφέρουν το προσωπικό τους σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις και να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους πέραν της βρετανικής πρωτεύουσας. Υπενθυμίζεται ότι το Λονδίνο αποτελεί έδρα εκκαθάρισης συναλλαγών των ευρωπαϊκών αγορών και ισχυρό οικονομικό κέντρο, το οποίο μέχρι στιγμής απασχολεί περισσότερους από 1 εκατ. εργαζομένους.31/10 - Ανακόπηκε τον Οκτώβριο η ανοδική πορεία που ακολουθούσε ο Δείκτης Οικονομικού Κλίµατος τους τελευταίους μήνες, καθώς υποχώρησε στις 98,3 μονάδες, από 100,6 τον Σεπτέμβριο, αν και παραμένει σε υψηλότερο επίπεδο από πέρυσι (94,3) σημειώνεται στην έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας, μηνός Οκτωβρίου 2017, που δημοσιοποίησε σήμερα το Ιδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).

31/10 - Η ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία Rosneft και η Εθνική Πετρελαϊκή Εταιρεία (NIOC) του Ιράν παρουσίασαν τον οδικό χάρτη που αφορά την υλοποίηση έργων στρατηγικής σημασίας στον τομέα της εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου στο έδαφος του Ιράν.

Ο εκτελεστικός διευθυντής της Rosneft Ιγκορ Σέτσιν δήλωσε μετά την υπογραφή της σχετικής συμφωνίας που αφορά το οδικό αυτό χάρτη ότι τα δύο μέρη πολύ σύντομα θα είναι σε θέση να υπογράψουν δεσμευτικές συμφωνίες, οι οποίες προβλέπουν επενδύσεις σε κοινά έργα εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου ύψους 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

 30/10 - Με «ρεαλιστικές προσδοκίες» για τις προοπτικές της υποθαλάσσιας περιοχής δυτικά της Κέρκυρας συνολικής έκτασης 2.422,1 τ.χλμ. αλλά και ανησυχία για περαιτέρω καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της παραχώρησης εμφανίστηκαν, οι εκπρόσωποι των πολυεθνικών Total και Εdison στην τελετή υπογραφής της σύμβασης παραχώρησης μίσθωσης με το ελληνικό Δημόσιο.

30/10 - Εκταμιεύθηκε από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) η υποδόση των 800 εκατ. ευρώ για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου.

Στο ποσό αυτό θα προστεθούν 400 εκατ. ευρώ ως εθνική συμμετοχή και έως τις αρχές Φεβρουαρίου οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς ιδιώτες (προμηθευτές, κ.λπ.) θα έχουν μειωθεί κατά 1,2 δισ. ευρώ.

Το ποσό των 800 εκατ. ευρώ εντάσσεται στο πλαίσιο της β' αξιολόγησης, αποτελώντας μέρος της συνολικής δόσης των 8,5 δισ. ευρώ.

29/10 - Σημαντική ανάπτυξη παρουσίασε η οικονομία στην Ευρωζώνη το γ΄ τρίμηνο του 2017. Οι μεγαλύτερες οικονομίες δείχνουν σημάδια ανάκαμψης και δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να επηρεάζονται από τις πολιτικές εξελίξεις.


-4/9- Στο 1,6% εκτιμά η Εθνική Τράπεζα ότι θα διαμορφωθεί ο ρυθμός ανάπτυξης το 2017, σε συνέχεια της δημοσίευσης από την ΕΛΣΤΑΤ, την περασμένη Παρασκευή, της εκτίμησης ότι το ΑΕΠ του β΄ τριμήνου αυξήθηκε κατά 0,8%.

-4/9- Εκρηξη φοροδιαφυγής και συρρίκνωση των εισοδημάτων από μισθούς, συντάξεις και εισοδήματα από ακίνητα είναι τα αποτελέσματα της τελευταίας φορολογικής και ασφαλιστικής μεταρρύθμισης, που οδήγησε στην υπερφορολόγηση των πολιτών.

Τα στοιχεία των εισοδημάτων του 2016 (που δηλώθηκαν στην εφορία το 2017) είναι σε γνώση τόσο του οικονομικού επιτελείου όσο και των πιστωτών της χώρας και όπως φαίνεται θα βρεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων, καθώς η πορεία των δημοσίων εσόδων το 2018, όταν το πρωτογενές πλεόνασμα πρέπει να «σκαρφαλώσει» στο 3,5% του ΑΕΠ, είναι το κλειδί για την επιτυχία του υπεραισιόδοξου αυτού στόχου.

-5/9- Οι ευρωπαϊκές τράπεζες σε σημαντικό ποσοστό εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν μεγάλες προκλήσεις ή ακόμη καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες για να «σταθούν όρθιες», σχολιάζει η αμερικανική συμβουλευτική εταιρεία Bain & Company στην έρευνα για τη φερεγγυότητά τους, βάσει των οικονομικών καταστάσεών τους στα τέλη του 2016.

Σε κατάσταση «υψηλού κινδύνου» βρίσκεται το 28% των ευρωπαϊκών τραπεζών από το 26% το 2013, η πλειονότητα των οποίων είναι ιταλικών, ελληνικών πορτογαλικών και ισπανικών συμφερόντων.

-5/9- Περιορίζονται επικίνδυνα οι πιθανότητες για να βρεθεί κοινό έδαφος μεταξύ των κρατών που συμμετέχουν στη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου Βόρειας Αμερικής (NAFTA) σε καίρια ζητήματα ύστερα από διαπραγματεύσεις επί πέντε διαδοχικά 24ωρα στην Πόλη του Μεξικού. Αν και σημειώθηκε κάποια πρόοδος σε ορισμένα ζητήματα, εξακολουθούν να βρίσκονται σε εκκρεμότητα τα πιο φλέγοντα, σχολίασαν πηγές του Bloomberg. Οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν μετά την απειλή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για έξοδο των ΗΠΑ από τη NAFTA, κάτι που είχε επαναλάβει κατά καιρούς στην προεκλογική εκστρατεία. Τελική προθεσμία για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού είναι στα τέλη Δεκεμβρίου. Είναι ένα μικρό χρονικό διάστημα, εκτιμούν οικονομικοί αναλυτές και συμμετέχοντες σε αυτόν τον γύρο συνομιλών. Πολλοί θεωρούν πως οι διαπραγματεύσεις θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο.

 27/10 - Εάν οι αυξήσεις των μισθών δεν είναι συνεπείς με την πραγματικότητα που διαμορφώνουν παράγοντες όπως το μη μισθολογικό κόστος, η ικανότητα μετασχηματισμού της παραγωγής, το ρυθμιστικό και διοικητικό περιβάλλον, το κόστος χρηματοδότησης, η μακροοικονομική αβεβαιότητα και η λειτουργία «του κράτους δικαίου», τότε η εσωτερική και διεθνής ανταγωνιστικότητα της χώρας χειροτερεύει, αποθαρρύνεται η οικονομική ανάπτυξη και οδηγούμαστε σε απώλεια διεθνούς ανταγωνιστικότητας, απώλεια θέσεων εργασίας και μείωση εισοδημάτων για όλο και περισσότερα νοικοκυριά.

27/10 - Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η έκδοση καλυμμένων ομολόγων από την Eurobank, σφραγίζοντας την επιστροφή της τράπεζας στις διεθνείς αγορές μετά το 2014, ενώ η απόδοση των ομολόγων διαμορφώθηκε κάτω από το 3%.

26/10 - Η Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε την έκδοση 5ετούς καλυμμένου ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ, όπως ανακοινώθηκε.

Η έκδοση εντάσσεται στο πρόγραμμα καλυμμένων ομολογιών της Τράπεζας ύψους 10 δισ. ευρώ και το μεγαλύτερο μέρος της διατέθηκε σε διεθνείς οργανισμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.

26/10 - Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 4,543 δισ. ευρώ παρουσίασε ο προϋπολογισμός το εννεάμηνο Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2017 έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 3,806 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 4,556 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, που δόθηκαν στη δημοσιότητα, για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2017, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 327 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 1,052 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016 και στόχου για έλλειμμα 292 εκατ. ευρώ.

26/10 - Την παράταση του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης (QE) μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2018 ή και αργότερα αν χρειαστεί αποφάσισε σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), ενώ παράλληλα ανακοίνωσε τη μείωση των αγορών ομολόγων στα 30 δισ. ευρώ μηναίως από τον Ιανουάριο.

Υπενθυμίζεται ότι το QE ήταν προγραμματισμένο να λήξει στα τέλη του έτους, ενώ οι αγορές ομολόγων στο πλαίσιο του προγράμματος ανέρχονταν σε 60 δισ. ευρώ μηνιαίως. Παράλληλα, η ΕΚΤ υπογράμμισε πως εάν οι προοπτικές καταστούν λιγότερο ευνοϊκές ή οι χρηματοπιστωτικές συνθήκες παύσουν να υποστηρίζουν την περαιτέρω πρόοδο προς μια διαρκή προσαρμογή της πορείας του πληθωρισμού, θα είναι σε ετοιμότητα για να αυξήσει το μέγεθος ή και τη διάρκεια του προγράμματος.

26/10 - Μόνον από τις παράνομες παιγνιομηχανές (VLTs), το Ελληνικό Δημόσιο χάνει ετησίως 400 εκατ. ευρώ. Σε αυτά θα πρέπει να προστεθούν άλλα 30 έως 50 εκατ. ευρώ οι απώλειες από τους παίκτες που ποντάρουν στα Καζίνο της πΓΔΜ. Παράλληλα η λειτουργία των παράνομων μηχανών, δημιουργεί μια παραοικονομία με τζίρο της τάξης των 5 δις. ευρώ, με τις παράνομες μηχανές να ξεπερνούν τις 65.000.

24/10 - Με μερική απασχόληση εργάζεται σχεδόν ένας στους τρεις μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, λαμβάνοντας κατά μέσον όρο 394,13 ευρώ τον μήνα. Ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο η συντριπτική πλειονότητα των εργαζομένων αποδέχεται την... αρχή του τέλους για το παραδοσιακό ωράριο εργασίας 9 π.μ. με 5 μ.μ. και την υιοθέτηση μιας νέας εποχής όπου κυριαρχούν η ευελιξία και η ισορροπία, στην Ελλάδα οι εργαζόμενοι δεν φαίνεται να έχουν άλλη επιλογή.

Τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, που προέρχονται από τις αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (ΑΠΔ) που υποβλήθηκαν τον Ιανουάριο του 2017, είναι αποκαλυπτικά.

23/10 - Μόνον οκτώ εισηγμένες στη διάρκεια των εννέα ετών (2008-2016) που η χώρα παραμένει υπό καθεστώς μνημονίων καταφέρνουν να διανέμουν μέρισμα στους μετόχους τους. Οι πέντε εταιρείες προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα και οι υπόλοιπες τρεις ανήκουν στην κατηγορία των εταιρειών που ελέγχονται μετοχικά από το ελληνικό Δημόσιο. Πρόκειται για τις εισηγμένες Motor Oil, Καρέλιας, Μέτκα, ΟΠΑΠ και Τέρνα Ενεργειακή. Οι τρεις εισηγμένες εταιρείες-ΔΕΚΟ είναι οι ΟΛΘ, ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ.

22/10 - Υποσχόμενος ότι η Κίνα «δεν θα κλείσει την πόρτα αλλά θα την ανοίξει περισσότερο» και θα συνδέσει στενότερα την οικονομία της με την παγκόσμια οικονομία, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ αναπαρήγαγε στη διάρκεια της εβδομάδας που πέρασε την εικόνα που είχε δώσει στην αρχή του έτους, όταν αιφνιδίασε οικονομολόγους και επιχειρηματίες υπερασπιζόμενος την παγκοσμιοποίηση. Στην ομιλία του ενώπιον του 19ου Συνεδρίου του Κ.Κ. της Κίνας, ο πρόεδρος της δεύτερης οικονομίας στον κόσμο, η οποία, παρά την επιβράδυνσή της, εξακολουθεί να αναπτύσσεται με ρυθμούς τους οποίους δύσκολα θα επιτύχουν οι δυτικές οικονομίες, απευθύνθηκε ταυτοχρόνως στο εγχώριο και στο διεθνές ακροατήριο και παρουσίασε το όραμά του για μια Κίνα σύγχρονη, ανοικτή στην παγκόσμια οικονομία και με αναβαθμισμένο βιοτικό επίπεδο.

22/10 - Μαζική είναι η φυγή των ελληνικών επιχειρήσεων προς τη Βουλγαρία και την Κύπρο, οι οποίες, σε αντίθεση με την Ελλάδα, καταφέρνουν τα τελευταία χρόνια να προσελκύουν επενδύσεις αντί να τις διώχνουν. Οι δύο χώρες έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά αυτό που είναι κοινό και στις δύο περιπτώσεις είναι το θετικό επενδυτικό περιβάλλον, που ευνοεί την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Χαμηλοί φορολογικοί συντελεστές και χαμηλές ασφαλιστικές εισφορές, σε συνδυασμό με μεταρρυθμίσεις και την αναγκαία πολιτική συναίνεση για την έξοδο από το μνημόνιο, στην περίπτωση της Κύπρου, κατέστησαν τη χώρα πόλο έλξης για περίπου 5.200 επιχειρήσεις την τελευταία πενταετία. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, στην Κύπρο οι εγγραφές ελληνικών επιχειρήσεων ήταν αυξημένες κατά 77% στα τέλη του 2016 σε σύγκριση με το 2015, ενώ αυξητική είναι η τάση και το τρέχον έτος.

21/10 - Την ανάγκη να αλλάξει το παραγωγικό πρότυπο της χώρας υπογράμμισε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, μιλώντας σε συνέδριο στην Ελληνοαμερικανική Ενωση.

Όπως ανέφερε, «η επιστροφή στο παλιό εσωστρεφές πρότυπο, όπου η ανάπτυξη ήταν εξαρτώμενη από την εγχώρια ζήτηση, κυρίως την κατανάλωση, η οποία χρηματοδοτήθηκε από εξωτερικό δανεισμό, είναι ανέφικτη και ανεπιθύμητη. Το κράτος οφείλει να κάνει προσεκτικό και στοχευμένο σχεδιασμό των μεταρρυθμίσεων, ώστε να δημιουργούνται τα σωστά κίνητρα για τον ιδιωτικό τομέα και να αποφεύγονται προβλήματα και στρεβλώσεις που παρατηρήθηκαν στο παρελθόν».

20/10 - Χάρις στην ανάκαμψη της βιομηχανικής παραγωγής, την επέκταση του εμπορίου της αλλά και τον δανεισμό, η οικονομία της Κίνας σημείωσε ανάπτυξη 6,8% το τρίτο τρίμηνο του έτους. Μολονότι πρόκειται για ελαφρά επιβράδυνση από την ανάπτυξη κατά 6,9% του δευτέρου τριμήνου, ο ρυθμός αυτός εντυπωσιάζει, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η προσπάθεια του Πεκίνου να αποθερμάνει την αγορά στέγης και να περιορίσει τον δανεισμό. Οικονομικοί και πολιτικοί αναλυτές, όπως ο Ρέιμοντ Γιουνγκ της Australia & New Zealand Bankin Group, προεξοφλούν ότι η ανάπτυξη θα δώσει στον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ τη δυνατότητα να προωθήσει τη μεταρρυθμιστική του ατζέντα. «Είναι μάλλον η εικόνα μιας σταθερής ανάπτυξης παρά μιας επιβράδυνσης», σχολιάζει ο Κι Λι, αναλυτής της CCB IInternational Holdings του Χονγκ Κονγκ, που προσθέτει ότι αναπτύσσεται σημαντικά ο τομέας των υπηρεσιών και οι υποδομές στη χώρα.

20/10 - Οι εντυπωσιακές επιδόσεις της οικονομίας της Ρουμανίας, ενός από τα φτωχότερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, αποτελούν επιβεβαίωση ότι βελτιώνεται το οικονομικό κλίμα στην Ευρώπη. Η ανάπτυξη δεν περιορίζεται πλέον στα ισχυρά κράτη-μέλη, αλλά απλώνεται λίγο έως πολύ στην περιφέρεια και στα φτωχότερα μέλη του «κλαμπ» των Βρυξελλών.

Η ενίσχυση της ανάπτυξης στη ρουμανική οικονομία κατά 5,8% στο διάστημα του πρώτου εξαμήνου του 2017 οφείλεται κυρίως στην καταναλωτικές δαπάνες των υπαλλήλων του Δημοσίου, δημιουργώντας αμφιβολίες για τη διάρκειά της σε βάθος χρόνου. Η κυβέρνηση της Ρουμανίας έχει προσφέρει γενναιόδωρες αυξήσεις στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά οι υποδομές της χώρας είναι απαρχαιωμένες για να υποστηρίξουν τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας. Οι αυξήσεις των μισθών είναι τόσο μεγάλες, που προκαλούν αντιδράσεις ακόμη και τους συνδικαλιστές, ενώ οι οικονομικοί αναλυτές κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για να μην εκτροχιαστεί το δημόσιο χρέος.

19/10 - Με ύφεση 0,2% έναντι προηγούμενης εκτίμησης για στασιμότητα έκλεισε τελικά το 2016, σύμφωνα με τη νεότερη εκτίμηση της ΕΛΣΤΑΤ, ενώ πρόβλεψη για χαμηλότερη από την προσδοκώμενη ανάκαμψη φέτος, στην περιοχή του 1,3%, έκανε χθες το ΙΟΒΕ. Την επίπονη και αβέβαιη πορεία προς την έξοδο από την κρίση φανέρωσαν τα στοιχεία που έδωσαν χθες στη δημοσιότητα οι δύο φορείς, με τον γενικό διευθυντή του ΙΟΒΕ, Νίκο Βέττα, να επισημαίνει τον κίνδυνο να αποδειχθεί η ανάκαμψη «βραχύβια και εύθραυστη», αν δεν εφαρμοστούν οι ουσιώδεις δομικές αλλαγές που ακόμη εκκρεμούν.

18/10 - Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκεται η οικονομία της Ισπανίας, καθώς η κυβέρνηση αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις της για τον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ το 2018, λόγω της αυξημένης αβεβαιότητας που προκαλεί η ενδεχόμενη απόσχιση της Καταλωνίας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ισπανική κυβέρνηση, το 2018 ο ρυθμός ανάπτυξης της ισπανικής οικονομίας θα διαμορφωθεί στο 2,3% έναντι αρχικών προβλέψεων για ανάπτυξη στο 2,6%. Εγγραφο που απέστειλε η ισπανική κυβέρνηση στις Βρυξέλλες επισημαίνει ότι το επόμενο έτος αναμένεται να υπάρξει ελαφριά επιβράδυνση της εγχώριας ζήτησης, λόγω των αρνητικών επιπτώσεων και της πολιτικής αστάθειας που προκαλεί η παρούσα κατάσταση στην Καταλωνία.

17/10 - Προσφορά για απευθείας εξαγορά του 5% των μετοχών της Aramco έκανε το Πεκίνο στο Ριάντ. Κίνηση που δίνει μεγάλη ευελιξία στην ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας ως προς την πραγματοποίηση της δημόσιας εγγραφής του πετρελαϊκού κολοσσού το 2018. Εκτιμάται, ωστόσο, ότι είναι απίθανο να πουλήσει το Ριάντ όλο το ποσοστό στην Κίνα.

17/10 - Με αφετηρία την αγορά της Σαουδικής Αραβίας, μια αγορά με πληθυσμό πάνω από 33 εκατομμύρια, επιχειρεί να κατακτήσει την Aραβική Xερσόνησο η Green Cola. Χθες σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας υπεγράφη συμφωνία ανάμεσα στην Green Cola και την Ocean Holding Group για τη δημιουργία της εταιρείας η οποία θα αναλάβει κατ’ αρχάς την εμπορία και τη διανομή της Green Cola στη Σαουδική Αραβία και στο Μπαχρέιν.

16/10 - Κεφάλαια πάνω από 1,1 δισ. ευρώ υπολογίζεται ότι έχουν εισρεύσει στην ελληνική αγορά ακινήτων, ως αποτέλεσμα του προγράμματος «Xρυσή βίζα», που παρέχει άδειες παραμονής σε όσους επενδυτές από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ενωσης αγοράσουν ακίνητα αξίας τουλάχιστον 250.000 ευρώ. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία από τον οργανισμό Enterprise Greece, με το πέρας του φετινού εννεαμήνου ο συνολικός αριθμός των αδειών που έχουν χορηγηθεί σε ξένους επενδυτές-ιδιοκτήτες ακινήτων από την έναρξη του προγράμματος στα μέσα του 2013 ανέρχεται σε 2.014, έναντι 1.550 στο τέλος του 2016.

15/10 - Η Alibaba ανακοίνωσε ότι θα διπλασιάσει τον προϋπολογισμό της για επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη, δαπανώντας 15 δισ. δολάρια τα επόμενα τρία χρόνια. Η εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου στοχεύει στην ανάπτυξη υπηρεσιών τεχνολογίας επόμενης γενιάς και στη δημιουργία νέων καινοτόμων προγραμμάτων.

Επίσης ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να προχωρήσει στη δημιουργία επτά ερευνητικών εργαστηρίων και να προσλάβει 100 επιστήμονες και ερευνητές.

14/10 - Υπεγράφη η κοινή υπουργική απόφαση, από την υφυπουργό Οικονομικών κ. Κατερίνα Παπανάτσιου για τη διενέργεια του προγράμματος δημοσίων κληρώσεων.

Πρόκειται για την λοταρία που θα διενεργεί σε μηνιαία βάση το υπουργείο Οικονομικών με βάση λαχνούς που θα προκύπτουν απο τις συναλλαγές των φορολογουμένων μέσω πλαστικού χρήματος. Η λοταρία θα διανείμει κέρδη 1.000 ευρώ σε 1.000 φορολογουμενους κάθε μήνα.


13/10 - Κατά 34,4% ή κατά 728 ευρώ, όσο περίπου ένας μέσος καθαρός μισθός σήμερα, έχει μειωθεί η μέση μηνιαία δαπάνη των ελληνικών νοικοκυριών το 2016 σε σύγκριση με το 2008. Και μπορεί η μείωση από το 2014 κι έπειτα να είναι μικρότερη ποσοστιαία σε σύγκριση με την «ελεύθερη πτώση» που καταγράφηκε στη μέση μηνιαία δαπάνη την περίοδο 2010-2013, ωστόσο δεν αναιρεί το γεγονός ότι κάθε χρονιά που περνάει το λεγόμενο «λίπος» εξαντλείται με ό,τι αυτό συνεπάγεται αφενός για το βιοτικό επίπεδο των νοικοκυριών, αφετέρου για την αγορά.

12/10 - Τον δρόμο για ενδεχόμενη είσοδό της στον τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου Αλεξανδρούπολης άνοιξε η ΔΕΠΑ με τη συμφωνία που υπέγραψε χθες με την εταιρεία Gastrade (όμιλος Κοπελούζου) που αναπτύσσει το έργο.

Η συμφωνία προβλέπει τα επόμενα βήματα για τη συμμετοχή της ΔΕΠΑ στο μετοχικό κεφάλαιο της Gastrade, καθώς και τις κοινές προσπάθειες των μερών για την περαιτέρω εμπορική ανάπτυξη του έργου. Το project του σταθμού LNG της Αλεξανδρούπολης έχει ενταχθεί στα έργα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος της Ε.Ε. και προχωράει με την απόλυτη στήριξη των ΗΠΑ που τον βλέπουν ως ένα προνομιακό σημείο εισόδου του αμερικανικού σχιστολιθικού αερίου για τη μεταφορά του μέσω του διασυνδετήριου αγωγού Ελλάδας-Βουλγαρίας (IGB ) στις χώρες των Βαλκανίων, που σήμερα εξαρτώνται αποκλειστικά από το ρωσικό αέριο της Gazprom.

11/10 - Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η έκδοση καλυμμένων ομολογιών από την Εθνική Τράπεζα. Η Εθνική, μέσω της έκδοσης, συγκέντρωσε ποσό 750 εκατ. ευρώ, ενώ το τελικό επιτόκιο της έκδοσης διαμορφώθηκε στο 2,9%, επίπεδο σημαντικά χαμηλότερο των αρχικών εκτιμήσεων.

Χαρακτηριστικό του ενδιαφέροντος είναι ότι στη διαδικασία συμμετείχαν περίπου 110 επενδυτές, οι οποίοι προσέφεραν στην τράπεζα 2 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας την έκδοση κατά περίπου 2,7 φορές. Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου οι μισοί επενδυτές (45%) που μετείχαν στη διαδικασία ήταν από το Ηνωμένο Βασίλειο, το 15% από Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία, το 15% από την Ιταλία ενώ το 14% ήταν από τη χώρα μας.

Πρόκειται για την πρώτη συναλλαγή καλυμμένων ομολογιών από το 2009, σηματοδοτώντας την επιστροφή της Εθνικής στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου, ενώ πρόκειται για την πρώτη έκδοση ελληνικής τράπεζας από το 2014. Η έκδοση καλυμμένων ομολογιών εντάσσεται στο πλαίσιο των ενεργειών της διοίκησης της ΕΤΕ για την απεξάρτηση της τράπεζας από τον μηχανισμό έκτακτης ρευστότητας (ELA). Σύμφωνα με εκτιμήσεις στελεχών της τράπεζας, μετά και την επιτυχή ομολογιακή έκδοση είναι εφικτή η πλήρης αποπληρωμή του ELA μέχρι το τέλος του έτους.

11/10 - Ευάλωτες σε μια αιφνίδια αύξηση των επιτοκίων του ευρώ είναι 51 συστημικές τράπεζες της Ευρωζώνης, εξαιτίας της μεγάλης έκθεσής τους σε παράγωγα και των μοντέλων που χρησιμοποιούν για τον υπολογισμό του κινδύνου. Δεδομένου ότι μια αύξηση του κόστους δανεισμού συνεπάγεται αύξηση όχι μόνον των εσόδων των τραπεζών αλλά και των υποχρεώσεών τους, οι τράπεζες θα χρειαστεί να θωρακιστούν αυξάνοντας τα κεφάλαιά τους. Στη διαπίστωση αυτή κατέληξε η ΕΚΤ μετά τον τελευταίο γύρο στρες τεστ που άρχισε τον Φεβρουάριο και μέσω του οποίου εξέτασε τις αντοχές των ευρωπαϊκών τραπεζών στην επιβολή συσταλτικής νομισματικής πολιτικής.

10/10 - Οι Γερμανοί και οι Βρετανοί τουρίστες καλύπτουν το ένα τρίτο των επισκέψεων ξένων ταξιδιωτών στην Ελλάδα και αφήνουν το 30% των δαπανών του εισερχόμενου τουρισμού. Οι περιοχές της χώρας που προσελκύουν τις περισσότερες επισκέψεις παραμένουν η Κρήτη, το νότιο Αιγαίο και τα Ιόνια Νησιά. Σε αυτές τις τρεις περιφέρειες, μάλιστα, η κατά κεφαλήν δαπάνη ανά επισκέπτη ξεπερνά τα 600 ευρώ, έναντι 449 ευρώ που είναι ο μέσος όρος στο σύνολο της χώρας. Αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των στοιχείων της ΤτΕ για το 2016 που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (SETE Intelligence)

9/10 - Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποκόμισε κέρδη 7,8 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα ελληνικά κρατικά ομόλογα, τα οποία αγόρασε στο πλαίσιο του παλιού προγράμματος αγοράς ομολόγων SNP, σύμφωνα με τον πρόεδρο της, Μάριο Ντράγκι.

Σε απαντητική επιστολή προς τον ευρωβουλευτή Νίκο Χουντή, ο οποίος υπέβαλε σχετικό ερώτημα, ο πρόεδρος της ΕΚΤ ανέφερε ότι τα κέρδη αυτά εισπράχθηκαν την περίοδο 2012-2016 και στη συνέχεια διανεμήθηκαν μεταξύ των κεντρικών τραπεζών των 19 κρατών-μελών της ευρωζώνης ανάλογα με το μέγεθος της κάθε εθνικής οικονομίας, όπως προβλέπει ο κανονισμός της Ευρωτράπεζας.

9/10 - Μερίδιο από τους ελληνικούς υδρογονάνθρακες αναμένεται να διεκδικήσει μία ακόμη πολυεθνική μετά την Total, την ExxonΜobil, τη Repsol και την Edison. Σύμφωνα με πληροφορίες που διαρρέονται, έτοιμη να εισέλθει στην ελληνική αγορά υδρογονανθράκων είναι η ιταλική ΕΝΙ. Η πολυεθνικού βεληνεκούς εταιρεία, που ανακάλυψε το περίφημο κοίτασμα Zor στην Αίγυπτο και έχει εγκατασταθεί ήδη στην Κύπρο, διευρύνει το πεδίο δράσης της στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και στρέφεται και προς την ελληνική αγορά, βήμα που για πολλούς ήταν απόλυτα αναμενόμενο

8/10 - Μειώθηκε η απασχόληση στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο, πρώτη φορά έπειτα από μία επταετία, λόγω των καταστροφικών τυφώνων «Ιρμα» και «Χάρβεϊ», που καθυστέρησαν τις προσλήψεις και άφησαν προσωρινά εκτός αγοράς εργαζόμενους σε αρκετές επιχειρήσεις.

7/10 - Την πλήρη επικράτηση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης και κατά συνέπεια την αύξηση του ποσοστού της υποαπασχόλησης, η οποία μάλιστα κατά τη διάρκεια της κρίσης έχει σχεδόν τριπλασιαστεί, καταγράφουν τα στοιχεία του συστήματος Εργάνη για τον Σεπτέμβριο, παράλληλα με την αύξηση της απασχόλησης. Οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας πως η αύξηση των επισφαλών θέσεων εργασίας επηρεάζει αντιστρόφως ανάλογα τη μεταβολή των μισθών, με σοβαρές μακροοικονομικές επιπτώσεις στην εγχώρια οικονομία, καθώς ουσιαστικά λειτουργεί ως κρυφός μηχανισμός λιτότητας.

7/10 - Σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα –ειδικά για μια οικονομία που προσπαθεί να εισέλθει σε τροχιά ανάπτυξης– παραμένει το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε χθες η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου διευρύνθηκε στο οκτάμηνο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2017 στα 14,8 δισ. ευρώ περίπου, καταγράφοντας αύξηση 20,4% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

6/10 - Στο 21% διαμορφώθηκε το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Ιούλιο του 2017 έναντι 23,4% τον Ιούλιο του 2016 και του αναθεωρημένου προς τα πάνω 21,3% τον Ιούνιο του 2017. Το σύνολο των απασχολουμένων, κατά τον Ιούλιο του 2017, εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.796.318 άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.009.610 άτομα, ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.204.700 άτομα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 93.392 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2016 (αύξηση 2,5%) και κατά 13.283 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο του 2017 (αύξηση 0,4%).


5/10 - Εύθραυστη σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας σε ένα χαμηλό δραστηριότητας, που τελικά δεν είναι βιώσιμο, βλέπει η ενδιάμεση η έκθεση του ΙΝΕ ΓΣΕΕΕ για την ελληνική οικονομία

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επεξεργάστηκε, το ΙΝΕ σημειώνει πως για δεύτερη φορά μετά το 2014 αναζητά διέξοδο από την εύθραυστη σταθεροποίησή της στο χαμηλό επίπεδο δραστηριότητας στο οποίο βρίσκεται μετά τη μεγάλη ύφεση της περιόδου 2010-2013.

4/10 - «Δεν θα χτυπάνε απλά καμπανάκια, θα έχουμε εκτροπή». Με αυτό τον τρόπο περιέγραψε ο επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, Παναγιώτης Λιαργκόβας, το ενδεχόμενο να μετατεθεί το κλείσιμο της τρίτης αξιολόγησης για το νέος έτος.

«Αν πάει μέχρι το τέλος του έτους θα είναι αναθεώρηση σχεδιασμού. Αν πάει και μετά το τέλος του έτους τότε χτυπάνε όχι απλά καμπανάκια αλλά θα είναι εκτροπή και θα έχουμε πολύ πιο δυσμενείς εξελίξεις. Άρα η κόκκινη γραμμή είναι το τέλος του έτους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Λιαργκόβας, μιλώντας στην επιτροπή του Απολογισμού και του Γενικού Ισολογισμού του Κράτους, ενώ παράλληλα χαρακτήρισε «φιλόδοξο» τον στόχο της κυβέρνησης για ρυθμό ανάπτυξης 1,8% το 2017

3/10 - Η φοροδοτική ικανότητα των πολιτών όπως προκύπτει από το προσχέδιο του προϋπολογισμού εξαντλήθηκε. Τα έσοδα το 2017 θα καταγράψουν σημαντική υστέρηση ύψους 1,86 δισ. ευρώ, ένα χρόνο ακριβώς μετά την υπεραπόδοσή τους που οδήγησαν στο πλεόνασμα «μαμούθ» του 2016 (4,18% του ΑΕΠ).

2/10 - Σε διάστημα 50 μηνών σε 4 από τους βασικότερους νόμους που εφαρμόστηκαν το 2014 (κώδικας φορολογίας εισοδήματος, κώδικας φορολογικών διαδικασιών, ΕΝΦΙΑ, ΕΛΠ) η κυβέρνηση προχώρησε με 82 άλλους νόμους στη μεταβολή τους, προσθέτοντας ή καταργώντας ταυτόχρονα διάφορες διατάξεις. Δηλαδή, περίπου δύο φορές τον μήνα τροποποιείτο κάποιος από τους παραπάνω νόμους. Σύμφωνα με έρευνα της ΔιαΝΕΟσις, στις ΗΠΑ από την ίδρυσή τους έχουν ψηφιστεί 10 φορολογικά νομοσχέδια, ενώ στην Ελλάδα από το 1975 έχουν ψηφιστεί 250.

2/10 - Τον τουρισμό και τη μεταποιητική βιομηχανία ξεχωρίζει η Alpha Bank ως τους τομείς που στηρίζουν την ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας τη φετινή χρονιά. Οπως επισημαίνεται στο εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων της τράπεζας, πέραν των ευνοϊκών γεωπολιτικών συνθηκών στην περίπτωση του τουρισμού, οι παραπάνω τομείς αξιοποίησαν σε σημαντικό βαθμό την προσαρμογή που πραγματοποιήθηκε στην ελληνική οικονομία από το 2009 και μετά μέσω της πολιτικής εσωτερικής υποτίμησης και της απελευθέρωσης της αγοράς εργασίας, ανακτώντας έτσι μεγάλο μέρος της ανταγωνιστικότητάς τους στις διεθνείς αγορές.

1/10 - Εκλεισε ένας χρόνος από την 1η Οκτωβρίου του 2016, οπότε το γουάν μπήκε και επισήμως στο καλάθι νομισμάτων του ΔΝΤ, μαζί με το δολάριο, το ευρώ, το γιεν και τη στερλίνα. Εκτοτε έχει γνωρίσει μεγάλες διακυμάνσεις της ισοτιμίας του έναντι του δολαρίου, ενώ παράλληλα φαίνεται να κερδίζει έδαφος σε παγκόσμιο επίπεδο.

1/10 - Επιβεβαιώθηκε και το α΄ εξάμηνο του 2017 –όπως είχε συμβεί ήδη στο α΄ τρίμηνο– η αλλαγή τάσης στα αποτελέσματα των εισηγμένων όπου για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2010 οι κερδοφόρες είναι περισσότερες από τις ζημιογόνες και μάλιστα βελτίωσαν σημαντικά τις οικονομικές τους επιδόσεις.

3/10/2017. Το ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ Επισκοπεί τον Τύπο: 1/9-30/9/2017

on Τρίτη, 03 Οκτωβρίου 2017. Posted in Δελτία Τύπου

Επιμέλεια Αλεξάνδρα Τόμπρα, Δημοσιογράφος, Μέλος ΕΛΙΣΜΕ

3/10/2017.  Το ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ  Επισκοπεί τον Τύπο: 1/9-30/9/2017

-1/9- Σε ισχύ τίθενται οι διατάξεις για τις αναλήψεις μετρητών στο πλαίσιο των capital controls, που είχαν ανακοινωθεί σε πράξη νομοθετικού περιεχομένου από τις αρχές Αυγούστου.Ειδικότερα, όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην τελευταία ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, από σήμερα μεταξύ άλλων ο δικαιούχος μπορεί να κάνει ανάληψη έως του ποσού των χιλίων οκτακοσίων (1.800) ευρώ κατ΄ ανώτατο όριο, με μια ή περισσότερες αναλήψεις τον μήνα.

-1/9- Θετικός για το λιανεμπόριο ήταν ο μήνας Ιούνιος, καθώς οι πωλήσεις, τόσο ως προς αξία όσο και ως προς όγκο, επανήλθαν σε θετικό πρόσημο μετά την υποχώρηση που σημείωσαν τον Μάιο. Σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες καταστημάτων καταγράφηκε αύξηση σε σύγκριση τόσο με τον Ιούνιο του 2016 όσο και με τον Μάιο 2017, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις σε ετήσια βάση να σημειώνονται σε κατηγορίες προϊόντων που δεν θεωρούνται ανελαστικές δαπάνες, εν προκειμένω ρούχα, παπούτσια και ηλεκτρικές συσκευές. Από την άλλη, πολύ μικρότερες ήταν οι αυξήσεις στις πωλήσεις των καταστημάτων τροφίμων.

-2/9- Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 9 ετών διαμορφώθηκε τον Αύγουστο ο δείκτης PMI (Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών στη μεταποίηση), φτάνοντας στις 52,2 μονάδες από 50,5 μονάδες τον Ιούλιο. Η σημαντική βελτίωση του δείκτη στο υψηλότερο, μάλιστα, επίπεδο που έχει καταγραφεί από τον Αύγουστο του 2008 αποδίδεται στην αυξημένη ζήτηση τόσο από το εξωτερικό όσο και από την εγχώρια αγορά. Σημειώνεται ότι η διαμόρφωση του δείκτη πάνω από τις 50 μονάδες δηλώνει ανάπτυξη.

-2/9- Το Μεξικό και ο Καναδάς θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζουν τη συμφωνία ελευθέρου εμπορίου της Βορείου Αμερικής (NAFTA), ακόμη και αν αποχωρήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, διεμήνυσε χθες ο υπουργός Οικονομικών του Μεξικού, Ιλδεφόνσο Γκαγιάρδο. «Η συμφωνία ελευθέρου εμπορίου της Βορείου Αμερικής θα εξακολουθήσει να ρυθμίζει τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ Μεξικού και Καναδά», δήλωσε ο κ. Γκαγιάρδο σε εκδήλωση στην Πόλη του Μεξικού, προσθέτοντας πως μόνον οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο να αποχωρήσουν από τη συμφωνία. «Ο μοναδικός που θα μπορούσε να προχωρήσει σε τέτοια απόφαση, ανάλογα με το πώς θα προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις, είναι ο γείτονάς μας, οι Ηνωμένες Πολιτείες», είπε ο Μεξικανός υπουργός Οικονομικών. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Μεξικού, ΗΠΑ και Καναδά επαναλαμβάνονται από χθες στην Πόλη του Μεξικού, με στόχο την αναθεώρηση της συμφωνίας που είχε υπογραφεί πριν από 23 χρόνια. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει με αποχώρηση των ΗΠΑ από τη NAFTA, στην περίπτωση που δεν τον ικανοποιεί το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων.

 -3/9- Ικανοποιητικούς ρυθμούς ανάπτυξης καταγράφουν οι ισπανικές νεοφυείς επιχειρήσεις και ενδέχεται να αναπτυχθούν περαιτέρω τα επόμενα χρόνια. Πολλοί Γερμανοί επιλέγουν να εργαστούν και να εγκατασταθούν στην Ισπανία, παρά τους χαμηλότερους μισθούς. Αλλά τι είναι αυτό που προσελκύει ολοένα περισσότερους Γερμανούς, και όχι μόνον, επιχειρηματίες και εργαζομένους στην Ισπανία; Τα τελευταία χρόνια, ο κλάδος των νεοφυών επιχειρήσεων γνωρίζει πρωτοφανή άνθηση και η χρηματοδότηση καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών είναι πλουσιοπάροχη. Το 2017 διατέθηκαν σχεδόν 4 δισ. ευρώ, ποσό διπλάσιο από το αντίστοιχο το 2016

-3/9- Θα χρειαστεί αρκετός χρόνος για να αποκαλυφθεί το μέγεθος των ζημιών από τη βιβλικών διαστάσεων τροπική καταιγίδα «Χάρβεϊ», αλλά τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας μετά τον πρώτο απολογισμό προκαλούν δέος για το τι πρόκειται να επακολουθήσει. Ο συνολικός λογαριασμός μπορεί να υπερβεί τα 160 δισ. δολάρια – δηλαδή όσο ήταν το κόστος του τυφώνα «Κατρίνα». Δεκάδες χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις έχουν πλημμυρίσει από τις καταρρακτώδεις βροχές, κεντρικές οδικές αρτηρίες, σχολεία και νοσοκομεία και αυτοκινητόδρομοι βυθίστηκαν στο νερό.


-4/9- Στο 1,6% εκτιμά η Εθνική Τράπεζα ότι θα διαμορφωθεί ο ρυθμός ανάπτυξης το 2017, σε συνέχεια της δημοσίευσης από την ΕΛΣΤΑΤ, την περασμένη Παρασκευή, της εκτίμησης ότι το ΑΕΠ του β΄ τριμήνου αυξήθηκε κατά 0,8%.

-4/9- Εκρηξη φοροδιαφυγής και συρρίκνωση των εισοδημάτων από μισθούς, συντάξεις και εισοδήματα από ακίνητα είναι τα αποτελέσματα της τελευταίας φορολογικής και ασφαλιστικής μεταρρύθμισης, που οδήγησε στην υπερφορολόγηση των πολιτών.

Τα στοιχεία των εισοδημάτων του 2016 (που δηλώθηκαν στην εφορία το 2017) είναι σε γνώση τόσο του οικονομικού επιτελείου όσο και των πιστωτών της χώρας και όπως φαίνεται θα βρεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων, καθώς η πορεία των δημοσίων εσόδων το 2018, όταν το πρωτογενές πλεόνασμα πρέπει να «σκαρφαλώσει» στο 3,5% του ΑΕΠ, είναι το κλειδί για την επιτυχία του υπεραισιόδοξου αυτού στόχου.

-5/9- Οι ευρωπαϊκές τράπεζες σε σημαντικό ποσοστό εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν μεγάλες προκλήσεις ή ακόμη καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες για να «σταθούν όρθιες», σχολιάζει η αμερικανική συμβουλευτική εταιρεία Bain & Company στην έρευνα για τη φερεγγυότητά τους, βάσει των οικονομικών καταστάσεών τους στα τέλη του 2016.

Σε κατάσταση «υψηλού κινδύνου» βρίσκεται το 28% των ευρωπαϊκών τραπεζών από το 26% το 2013, η πλειονότητα των οποίων είναι ιταλικών, ελληνικών πορτογαλικών και ισπανικών συμφερόντων.

-5/9- Περιορίζονται επικίνδυνα οι πιθανότητες για να βρεθεί κοινό έδαφος μεταξύ των κρατών που συμμετέχουν στη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου Βόρειας Αμερικής (NAFTA) σε καίρια ζητήματα ύστερα από διαπραγματεύσεις επί πέντε διαδοχικά 24ωρα στην Πόλη του Μεξικού. Αν και σημειώθηκε κάποια πρόοδος σε ορισμένα ζητήματα, εξακολουθούν να βρίσκονται σε εκκρεμότητα τα πιο φλέγοντα, σχολίασαν πηγές του Bloomberg. Οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν μετά την απειλή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για έξοδο των ΗΠΑ από τη NAFTA, κάτι που είχε επαναλάβει κατά καιρούς στην προεκλογική εκστρατεία. Τελική προθεσμία για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού είναι στα τέλη Δεκεμβρίου. Είναι ένα μικρό χρονικό διάστημα, εκτιμούν οικονομικοί αναλυτές και συμμετέχοντες σε αυτόν τον γύρο συνομιλών. Πολλοί θεωρούν πως οι διαπραγματεύσεις θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο.

 -6/9- Ενας στους τέσσερις ανθρώπους (25%) σε ολόκληρο τον πλανήτη, καταφέρνει απλώς «να τα βγάζει πέρα» οικονομικά και αυτή η κατηγορία είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε πιθανές μελλοντικές οικονομικές αναταράξεις επισημαίνει η πιο πρόσφατη έκδοση της μελέτης της HSBC «Η δύναμη της προστασίας», με τίτλο «Αντιμετωπίζοντας το μέλλον».

-6/9- Ποσό ύψους 1,3 δισ. ευρώ άντλησε σήμερα το ελληνικό δημόσιο κατά τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας, με μειωμένο επιτόκιο 1,91% έναντι 1,95% στην προηγούμενη δημοπρασία εντόκων αντίστοιχης διάρκειας.

-6/9- Μεγαλύτερη του στόχου ήταν η μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων των τραπεζών στο πρώτο εξάμηνο του έτους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος τον Ιούνιο του 2017, τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (ΜΕΑ) αγγίζουν τα 101,8 δισ. ευρώ ή 1,6 δισ. ευρώ χαμηλότερα από το ποσό - στόχο που ήταν 103,4 δισ. ευρώ.

-7/9- O οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch αναβάθμισε το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο των εγγυημένων από το ελληνικό δημόσιο ομολόγων της Eurobank και της Εθνικής Τράπεζας σε ‘B-‘ από ‘CCC'. Αναβάθμισε, επίσης, το βραχυπρόθεσμο αξιόχρεο των εγγυημένων από το ελληνικό δημόσιο ομολόγων της Eurobank σε ‘B' από ‘C'.

H κίνηση αυτή ακολουθεί την αναβάθμιση του μακροπρόθεσμου χρέους της Ελλάδας σε ξένο νόμισμα από τον Fitch σε ‘B-‘ στις 18 Αυγούστου 2017.

-7/9- Την καλύτερη επίδοση στη μέχρι τώρα πορεία της στο λιμάνι του Πειραιά πέτυχε η Cosco τον φετινό Αύγουστο, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες της εταιρείας, διακινήθηκαν συνολικά 344.000 εμπορευματοκιβώτια, ξεπερνώντας μάλιστα κατά 4,2% το προηγούμενο ιστορικό υψηλό που είχε επίσης σημειωθεί τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (329,6 χιλιάδες εμπορευματοκιβώτια). Πρόκειται για μέγεθος που είναι σχεδόν το μισό από τη συνολική ετήσια δραστηριότητα των κοντέινερ που προσέλκυε το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας τα χρόνια πριν παραχωρηθεί η εκμετάλλευση του Προβλήτα ΙΙ και ΙΙΙ στον κινεζικό όμιλο, δείγμα της τεράστιας ανάπτυξης που έχει συντελεστεί έκτοτε.

-8/9- Η οικονομία της Ευρωζώνης αναπτύχθηκε με ετήσιο ρυθμό 2,3% το δεύτερο τρίμηνο του 2017, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, η οποία αναθεώρησε προς τα πάνω κατά 0,1% την προηγούμενη εκτίμησή της για τα δύο πρώτα τρίμηνα του έτους. Χάρη και στον ρυθμό ανάπτυξης 2% που είχε καταγραφεί στην Ευρωζώνη το πρώτο τρίμηνο, η οικονομία της Ευρωζώνης προβλέπεται πλέον πως θα αναπτυχθεί με τον ταχύτερο ρυθμό από το 2007. Η επιτάχυνση της οικονομίας της Ευρωζώνη οφείλεται στην αύξηση των καταναλωτικών δαπανών και στην ενίσχυση των επενδύσεων, ενώ καταγράφηκε υποχώρηση των εξαγωγών εξαιτίας και της ενίσχυσης του ευρώ κατά περίπου 14% έναντι του δολαρίου από την αρχή του 2017 και κατά περίπου 6% έναντι καλαθιού σημαντικών νομισμάτων.

-8/9- Βρετανία και Ευρωπαϊκή Ενωση πρέπει να έρθουν σε συμφωνία ώστε να εξακολουθήσουν να είναι νόμιμα τα διασυνοριακά χρηματοπιστωτικά συμβόλαια και μετά το Brexit, προειδοποίησαν χθες δύο μεγάλα τραπεζικά λόμπι. Η βρετανική οικονομία εξακολούθησε να αναπτύσσεται με υποτονικό ρυθμό εξαιτίας της αβεβαιότητας που προκαλεί το Brexit, ενώ η έλλειψη εργατικού δυναμικού προκάλεσε, τον Αύγουστο, την ταχύτερη αύξηση μισθών των δύο τελευταίων ετών στη Βρετανία.

Το νομικό καθεστώς που θα διέπει τα διασυνοριακά συμβόλαια που συντάσσουν βρετανικές χρηματοπιστωτικές εταιρείες θα είναι ασαφές μετά την έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ενωση, προειδοποίησαν χθες δύο μεγάλα τραπεζικά λόμπι του Λονδίνου (UK Finance και Association for Financial Markets in Europe). «Υπολογίζεται πως περιουσιακά στοιχεία, ύψους 1,3 τρισ. ευρώ, τραπεζών με έδρα τη Βρετανία σχετίζονται με τη δυνατότητα παροχής διασυνοριακών χρηματοπιστωτικών προϊόντων και υπηρεσιών – πολλά εκ των οποίων υποστηρίζουν ευρωπαϊκές εξαγωγικές επιχειρήσεις που είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη», δήλωσε χθες ο διευθύνων σύμβουλος της AFME Σάιμον Λούις. «Συνεπώς, είναι κρίσιμης σημασίας να αποσαφηνιστεί εγκαίρως πως αυτά τα συμβόλαια θα εξακολουθήσουν να είναι έγκυρα μετά την έξοδο της Βρετανίας» από την Ευρωπαϊκή Ενωση, πρόσθεσε ο κ. Λούις.

-9/9- Μείωση πάνω από 60% κατέγραψαν οι δαπάνες των Ελλήνων για ταξίδια στα χρόνια της κρίσης.

Ειδικότερα, οι συνολικές ταξιδιωτικές δαπάνες των Ελλήνων εντός και εκτός συνόρων της χώρας από 5,8 δισ. ευρώ το 2008 περιορίστηκαν σε περίπου 3,6 δισ. ευρώ το 2016, σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και της Τράπεζας της Ελλάδος. Η έρευνα ποιοτικών χαρακτηριστικών των Ελλήνων τουριστών για το 2016 που δημοσιοποίησε, χθες, η Ελληνική Στατιστική Αρχή έδειξε ότι κατά την περυσινή χρονιά οι Ελληνες αύξησαν κατά 4,7% τις δαπάνες τους για προσωπικά ταξίδια στο εσωτερικό της χώρας (ανάπαυση, αναψυχή, διακοπές κ.ά.) σε σχέση με το 2015. Στον αντίποδα, στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνουν ότι οι ταξιδιωτικές δαπάνες των Ελλήνων στο εξωτερικό το 2016 μειώθηκαν κατά 1,5%.

-10/9- Την ανάγκη ενός ευέλικτου και αποτελεσματικού μείγματος συλλογικών διαπραγματεύσεων υπογραμμίζει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), στο εβδομαδιαίο δελτίο για την πορεία της οικονομίας. Οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να βρουν ένα νέο modus vivendi στις εργασιακές σχέσεις ώστε η χώρα να μην επαναλάβει τα αδιέξοδα των εργασιακών πρακτικών του παρελθόντος, που συνέβαλαν στην κρίση που μας έφερε στη σημερινή δυσμενή κατάσταση.

-10/9- Στο 0,9% έκλεισε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο υποχωρώντας για πρώτη φορά από τις αρχές του χρόνου σε μεταβολή κάτω του 1%. Από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για τον Γενικό Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, φαίνεται ακόμη η επίδραση στις τιμές των αυξήσεων σε σειρά έμμεσων φόρων, επίδραση, βεβαίως, η οποία σταδιακά μειώνεται σε σχέση με τους δύο πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους.

-11/9- Την αισιοδοξία του για την αύξηση του ΑΕΠ το 2017 μεταφέρει το δημοσιονομικό συμβούλιο στην τριμηνιαία του έκθεση, βάζοντας όμως αρκετά ερωτήματα για το κατά πόσον μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος για μεγέθυνσή του κατά 1,8%. Ανησυχία προκαλούν και τα στοιχεία των εσόδων, κυρίως οι εισπράξεις των άμεσων φόρων, όπως για παράδειγμα ο φόρος εισοδήματος που αποκλίνει σημαντικά από τον στόχο που έχει τεθεί στον προϋπολογισμό.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, «η ελαφρά αύξηση του ΑΕΠ για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο (0,8%) αποτελεί μια θετική εξέλιξη, υπό την έννοια ότι εδραιώνεται η προσδοκία για αύξηση του ΑΕΠ το 2017. Ωστόσο, ο στόχος για αύξηση της τάξεως του +1,8% μπορεί να επιτευχθεί εάν το 2ο εξάμηνο η μεγέθυνση φθάσει το 3,1% σε σχέση με πέρυσι».

-12/9- Η ελληνική οικονομία προσαρμόζεται στις δημοσιονομικές και μεταρρυθμιστικές απαιτήσεις, αλλά συχνά με λάθος τρόπο, αποκαλύπτει η έκθεση (Euro Plus Monitor) του Lisbon Council, που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα.

Στον δείκτη προόδου προσαρμογής που καταρτίζει το Lisbon Council σε συνεργασία με την τράπεζα Berenberg, η Ελλάδα εξακολουθεί να καταλαμβάνει την πρώτη θέση το 2016, αν και έχοντας ελαφρώς επιδεινώσει την επίδοσή της (ύστερα από τη μεγάλη επιδείνωση του 2015).

-12/9- Την αναγκαιότητα να στραφούν άμεσα και μαζικά στην κατασκευή ηλεκτροκίνητων οχημάτων τόνισαν οι επικεφαλής μεγάλων ευρωπαϊκών ομίλων, στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθεσης Αυτοκινήτου της Φρανκφούρτης. Η αυτοκινητοβιομηχανία της Γηραιάς Ηπείρου καλείται να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις αυτής της τεχνολογίας, ενώ πολλές κυβερνήσεις στην Ευρώπη και η Κίνα εξετάζουν το ενδεχόμενο να απαγορεύσουν την κυκλοφορία αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσεως στις μεγαλουπόλεις. Bρετανία και Γαλλία θέλουν να εφαρμόσουν αυτήν την πολιτική έως το 2040.

-12/9- Kατά 14.402 μειώθηκαν οι θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα τον περασμένο Αύγουστο, μήνα κατά τον οποίο (με εξαίρεση τη διετία 2013-2015) οι απολύσεις κατά κανόνα υπερισχύουν των προσλήψεων. Ωστόσο, και σύμφωνα με το πληροφοριακό σύστημα Εργάνη στο 8μηνο του 2017, διατηρήθηκε θετικό ισοζύγιο στην αγορά εργασίας, με τις προσλήψεις να υπερισχύουν κατά 248.743 από τις αποχωρήσεις. Το ίδιο διάστημα, βέβαια, συνεχίστηκε η ενίσχυση των ευέλικτων και υποαμειβόμενων θέσεων εργασίας, έναντι της πλήρους απασχόλησης. Στο 8μηνο, μόλις το 47,62% των νέων προσλήψεων αφορούσε θέσεις πλήρους απασχόλησης.

-13/9- Εξαίρεση αποτελεί η Ελλάδα στη γενικότερη τάση που επικράτησε τα τελευταία χρόνια μεταξύ των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ να μειώνουν τη φορολογική επιβάρυνση επιχειρήσεων και ιδιωτών, με σκοπό την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και την αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας. Oπως προκύπτει από σχετική έκθεση που έδωσε χθες στη δημοσιότητα ο διεθνής οργανισμός, σε αντίθεση με την πλειονότητα των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ, η Ελλάδα αποτελεί ειδική περίπτωση, καθώς αυξάνει τους φόρους και τις εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία επειδή θέτει σε προτεραιότητα την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων. Το αναπόφευκτο αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας είναι η υποβάθμιση της ανταγωνιστικότητάς της.

-13/9- Μείωση κατά μία μονάδα κατέγραψε το δεύτερο τρίμηνο ο δείκτης αισιοδοξίας στην Ελλάδα, ο οποίος με βάση την παγκόσμια έρευνα για την καταναλωτική εμπιστοσύνη της Nielsen διαμορφώθηκε στις 52 μονάδες. Συγκεκριμένα στην Ελλάδα, το 85% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η χώρα θα συνεχίσει να βρίσκεται σε οικονομική ύφεση και την επόμενη χρονιά.

-14/9- Απώλειες 5,4 δισ. ευρώ θα μπορούσε να καταγράψει ενδεχομένως η Ε.Ε. από φόρους που δεν έχουν καταβάλει η Facebook και η Google το διάστημα 2013 - 2015, όπως καταδεικνύει σε έκθεσή του ευρωβουλευτής, αρμόδιος για τη μεταρρύθμιση της φορολογίας των επιχειρήσεων.

Ο συντάκτης της έκθεσης Πάουλ Τανγκ, ευρωβουλευτής του Σοσιαλιστικού Κόμματος, σημειώνει ότι «οι ψηφιακές πολυεθνικές ελαχιστοποιούν το συνολικό φορολογικό βάρος στην Ε.Ε. κατευθύνοντας όλα τα έσοδα σε κράτη-μέλη με χαμηλή φορολογία, όπως η Ιρλανδία και το Λουξεμβούργο». Η έκθεση θα δημοσιευθεί την Πέμπτη, μία μέρα πριν από τη συνάντηση των υπουργών Οικονομικών στο Ταλίν της Εσθονίας.

-14/9- Ολοκληρώθηκε η πώληση και μεταβίβαση του 100% της ΤΡΑΙΝΟΣΕ στην Ferrovie Dello Stato Italiane S.p.A., έναντι συνολικού τιμήματος 45 εκατ. ευρώ. Η υπογραφή της συμφωνίας έγινε στην Κέρκυρα στο πλαίσιο των εργασιών του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας - Ιταλίας από την Πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ, κυρία Λίλα Τσιτσογιαννοπούλου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ferrovie dello Stato Italiane Group, κ. Renato Mazzoncini.

-14/9- Τους άξονες των στρατηγικών δράσεων ώστε να αντιστραφεί η «ζοφερή πραγματικότητα ενός συνταξιοδοτικού συστήματος χωρίς αποθεματικά» παρουσιάζει ο ΣΕΒ τονίζοντας ότι ο κάθε εργαζόμενος, στον ιδιωτικό τομέα, με τα εισοδήματα και τους φόρους που πληρώνει, συντηρεί 2,8 άτομα του πληθυσμού που είτε δεν εργάζονται, είτε απασχολούνται στο Δημόσιο. Επίσης, μόνο το 43% των γυναικών και το 14% των νέων 15-24 ετών εργάζεται έναντι 61% και 33% αντιστοίχως στην ΕΕ-28. Ετσι, σύμφωνα με την αναλυτική του έκθεση ο ΣΕβ διαπιστώνει ότι «το 2050 θα αντιστοιχεί ένας εργαζόμενος για κάθε ένα συνταξιούχο».

-15/9- Το εισόδημα των Αμερικανών να έχει αυξηθεί το 2016 και το 2015. Κι ενώ σχεδόν όλες οι εισοδηματικές κατηγορίες είδαν το εισόδημά τους να αυξάνεται, στο ίδιο χρονικό διάστημα έχει, παράλληλα, μειωθεί η φτώχεια στις ΗΠΑ.

-15/9- Καταποντίστηκαν τα έσοδα του προϋπολογισμού στο διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου, δημιουργώντας «τρύπα» 1,7 δισ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα για πρώτη φορά το πρωτογενές πλεόνασμα, έστω και οριακά, να απέχει από τον στόχο του μεσοπρόθεσμου προγράμματος. Συγκεκριμένα, διαμορφώθηκε στα 3,55 δισ. ευρώ έναντι 3,573 δισ. ευρώ που προβλέπει ο προϋπολογισμός. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού μειώθηκαν κατά 1,759 δισ. ευρώ, με τα φορολογικά έσοδα και τα έσοδα αποκρατικοποιήσεων να καταρρέουν, ενώ αντίθετα οι επιστροφές φόρων να καταγράφουν υπέρβαση.

-15/9- Ρώσοι και Ουκρανοί βαθύπλουτοι, που έχουν κατηγορηθεί για διαφθορά, και ένας Σύρος επιχειρηματίας, φίλα προσκείμενος στον Σύρο πρόεδρο Μπασάρ αλ Ασαντ, έχουν λάβει κυπριακή υπηκοότητα και κυπριακό διαβατήριο και κυκλοφορούν πλέον ελεύθερα στην Ε.Ε., χάρη στην πρακτική της «χρυσής βίζας» που έχει υιοθετήσει η Λευκωσία. Από το 2013, η Κυπριακή Δημοκρατία χορηγεί κυπριακή υπηκοότητα και διαβατήριο σε όποιον επενδυτή τοποθετήσει 2.000.000 ευρώ στην αγορά ακινήτου ή 2.500.000 ευρώ σε κυπριακές επιχειρήσεις ή ομόλογα του κυπριακού Δημοσίου. Με αυτόν τον τρόπο έχει αντλήσει πάνω από 4 δισ. ευρώ, χορηγώντας τουλάχιστον 400 διαβατήρια σε ξένους μεγιστάνες.

-16/9- Εύθραυστη παραμένει μεσοπρόθεσμα η ανάκαμψη, καθώς στην πραγματικότητα δεν παρατηρείται διεύρυνση των παραγωγικών δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας, επισημαίνει στο Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων η Alpha Bank. Oπως υποστηρίζει, η περαιτέρω αποκλιμάκωση της ανεργίας στο 21,2% τον Ιούνιο, σε σύγκριση με 23,5% τον περυσινό αντίστοιχο μήνα, καθώς και η άνοδος της βιομηχανικής παραγωγής κατά 5,3% το επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2017 σε ετήσια βάση, έναντι μόλις 2,6% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, συνιστούν ισχυρές ενδείξεις εξόδου από τη στασιμότητα των τελευταίων ετών.

-16/9- «Ολοκληρώστε την τρίτη αξιολόγηση πριν από το τέλος του χρόνου», ήταν το μήνυμα που έστειλαν οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης στην Ελλάδα από το Ταλίν της Εσθονίας. «Πρέπει να γίνουν πιο γρήγορα βήματα σε έναν αριθμό θεμάτων», είπε ο επικεφαλής του Eurogroup Γ. Ντάισελμπλουμ, ενώ σύσσωμοι οι επικεφαλής των θεσμών έστειλαν αυστηρό μήνυμα για τις αρνητικές συνέπειες που έχει η δικαστική διαμάχη με τον πρώην επικεφαλής της ΕΛΣΤΑΤ Ανδρέα Γεωργίου.


-17/9- Τεράστιο είναι το πλήγμα που έχει δεχθεί ο κλάδος της οικοδομής από την οικονομική κρίση, καθώς η αποεπένδυση που καταγράφεται την τελευταία δεκαετία είναι άνευ προηγουμένου. Τα κεφάλαια που τοποθετήθηκαν στην οικοδομή καθ’ όλη τη διάρκεια του φετινού δευτέρου τριμήνου (288 εκατ. ευρώ) για επενδύσεις σε κατοικίες, δηλαδή σε συνολικά 90 ημέρες, αντιστοιχούν σε μόλις τρεις ημέρες επενδύσεων στο απώγειο της αγοράς, κατά το 2007!

Μοιραία, η συμβολή των επενδύσεων σε κατοικίες με το πέρας και του δεύτερου τριμήνου δεν ξεπερνά πλέον το 0,6% του ΑΕΠ, όταν στο απώγειο της αγοράς, το 2007, άγγιζε το 11%, με τον κλάδο να αποτελεί τότε κινητήριο μοχλό της οικονομίας, μαζί με τον τουρισμό και τη ναυτιλία.

-18/9- Δέκα μεγάλες τουριστικές επενδύσεις με συνολικό προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 500 εκατ. ευρώ πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια ή έχει δρομολογηθεί η υλοποίησή τους στη Χαλκιδική, σύμφωνα με στοιχεία του κ. Γρηγόρη Τάσιου, προέδρου της Ενωσης Ξενοδοχείων του δημοφιλούς προορισμού της Βόρειας Ελλάδας.

-19/9- Υπερδιπλασιασμό κατά 108,8% παρουσίασε το 2016 ο αριθμός των πληρωμών στη χώρα μας που έγινε με κάρτες, καταγράφοντας το μεγαλύτερο ποσοστό ανόδου μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η τάση αυτή, που καταγράφεται και επίσημα στα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την προηγούμενη χρονιά, συνεχίζεται και το 2017, μετά τη διασύνδεση του αφορολογήτου με τη χρήση των ηλεκτρονικών πληρωμών και την υποχρεωτική τοποθέτηση τερματικών POS από το σύνολο των εμπόρων και των επαγγελματιών.

-19/9- Αύξηση 8,6% σημείωσε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Ιούλιο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2016, έναντι μείωσης 7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2016 με το 2015.

-20/9- Δυνητικά έσοδα ύψους άνω του ενός δισ. ευρώ θα μπορούσε να έχει το ελληνικό Δημόσιο στην τριετία 2015-17 αν επέβαλλε στην οικονομία διαμοιρασμού (μισθώσεις τύπου Airbnb) τη φορολόγηση που ισχύει στα ξενοδοχεία.

-21/9- Παρότι η Νορβηγία συχνά έρχεται αντιμέτωπη με το δίλημμα μεταξύ της εκμετάλλευσης του άφθονου πετρελαίου της και της υιοθέτησης πολιτικών που συμβάλλουν στη διατήρηση ενός καθαρού περιβάλλοντος, ο «μαύρος χρυσός» εξακολουθεί να χρηματοδοτεί γενναιόδωρα το κρατικό επενδυτικό ταμείο της, το Government Pension Fund, του οποίου οι αποδόσεις κατευθύνονται στην κάλυψη των αναγκών των επερχόμενων νορβηγικών γενεών. Σήμερα, τα περιουσιακά του στοιχεία πρώτη φορά στην ιστορία του ξεπερνούν το 1 τρισ. δολάρια, αποδεικνύοντας ότι αυτοί που το διοικούν ξέρουν να κάνουν καλά τη δουλειά τους.

-21/9- Το πρώτο εξάμηνο του 2017 η Ελλάδα πραγματοποίησε εξαγωγές 50.386 τόνων ελαιολάδου συνολικής αξίας 214,9 εκατ. ευρώ. Με άλλα λόγια, εξήγαγε το ελαιόλαδο με μέση τιμή 4,2 ευρώ/κιλό, την ώρα που και το φθηνότερο επώνυμο σε ελληνικό σούπερ μάρκετ πωλείται προς 8 με 8,50 ευρώ/λίτρο, δηλαδή σε περίπου διπλάσια τιμή (1 λίτρο λάδι ζυγίζει 915 γρ.). Για ποιο λόγο το ελληνικό παρθένο ή έξτρα παρθένο ελαιόλαδο εξάγεται στη μισή τιμή από αυτήν που επικρατεί στο ελληνικό λιανεμπόριο για το τυποποιημένο; Διότι η πλειονότητα της εξαγόμενης ποσότητας αφορά χύμα ελαιόλαδο. Θυμηθείτε τα βυτιοφόρα με τα οποία ήταν υπερφορτωμένο το πλοίο «Norman Atlantic», που πήγαινε από την Ελλάδα στην Ιταλία και έπιασε φωτιά εν πλω, παραμονές της Πρωτοχρονιάς του 2015.

-21/9- Υπέρ της εξόδου από το πρόγραμμα χωρίς κάποια προληπτική γραμμή στήριξης αλλά υπό στενή εποπτεία τάχθηκε ο επικεφαλής του Euroworking Group Τόμας Βίζερ, τονίζοντας ότι η πολιτική βούληση για ένα πρόγραμμα ακόμη και προληπτικής φύσης στην Ελλάδα ή στα υπόλοιπα κράτη-μέλη είναι μηδενική.

-22/9- Στη διαφθορά και όχι στις οικονομικές κυρώσεις που επέβαλε η Δύση κατά της Ρωσίας αποδίδουν σχεδόν οι μισοί Ρώσοι την αδυναμία της ρωσικής οικονομίας να σημειώσει υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, ενώ σημαντική μερίδα της ρωσικής κοινής γνώμης έχει την αίσθηση ότι δεν υπάρχει βελτίωση στην οικονομία. Σύμφωνα με τα πορίσματα δημοσκόπησης που διεξήγαγε η Ρωσική Ακαδημία Εθνικής Οικονομίας και Δημοσίου Τομέα, μεταξύ του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της χώρας, ποσοστά των Ρώσων μεγαλύτερα του 43% εκτιμούν ότι επιδεινώνεται η κατάσταση της οικονομίας και η Ρωσία διολισθαίνει εκ νέου σε ύφεση.

-22/9- Κατά 30,3% υποχώρησε σωρευτικά την περίοδο 2008-2013 η βιομηχανική παραγωγή στην Ελλάδα, ενώ την ίδια περίοδο χάθηκαν πάνω από 50.000 θέσεις εργασίας στη μεταποίηση. Το εύκολο συμπέρασμα είναι ότι η συρρίκνωση αυτή οφείλεται στην οικονομική κρίση που ακολούθησε και κατ’ επέκταση στη μείωση της εγχώριας κατανάλωσης. Αυτή όμως είναι η μισή αλήθεια ή μάλλον το αποτέλεσμα μιας μακράς πορείας, κατά την οποία η ελληνική μεταποίηση χαρακτηρίστηκε από μεγάλη αύξηση του μοναδιαίου κόστους εργασίας, χωρίς ανάλογη αύξηση της παραγωγικότητας. Με άλλα λόγια, την εποχή των «παχιών αγελάδων» για την περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής μεταποίησης χάθηκε πολύτιμο έδαφος και τώρα ο κλάδος αναζητεί διέξοδο μέσα κυρίως από τις εξαγωγές.

-22/9- Ο οίκος αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Moody's Investors Service υποβάθμισε την Παρασκευή το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο του Ηνωμένου Βασιλείου κατά μια βαθμίδα, σε Aa2 (από Aa1).

Tαυτόχρονα, o oίκος μετέβαλε την προοπτική του κρατικού αξιόχρεου της Βρετανίας σε σταθερή από αρνητική.

-23/9- Συνέχιση της καθοδικής πορείας της ανεργίας και κατά τα επόμενα χρόνια προβλέπει η Alpha Bank στο εβδομαδιαίο δελτίο της, που δημοσιεύθηκε χθες.

Οι αναλυτές της τράπεζας παρατηρούν ότι η ανεργία πέφτει, παρά τη στασιμότητα των τελευταίων ετών, και εκτιμούν πως η πτώση αυτή θα συνεχιστεί. Σημειώνουν, ωστόσο, ότι η διάρθρωση της αγοράς εργασίας, οι σχετικές αμοιβές των επιμέρους δεξιοτήτων και η φύση της απασχόλησης τα επόμενα χρόνια θα προσδιοριστούν από την εξέλιξη μιας σειράς παραγόντων, οι οποίοι είτε διαμορφώθηκαν την περίοδο της κρίσης είτε καθορίστηκαν από τις ευρύτερες γεωπολιτικές και δημογραφικές εξελίξεις.

-23/9- Στην άμεση διακοπή του εργοστασίου παγωτού στον Ταύρο προχωρά η Froneri Hellas (πρώην Nestle), στην εταιρεία στην οποία είχε μεταφερθεί η δραστηριότητα παγωτού της Nestle to 2016.

Η διακοπή ισχύει άμεσα, καθώς για φέτος το εργοστάσιο έχει ολοκληρώσει τη λειτουργία του. Στο εργοστάσιο απασχολούνται 102 άτομα για τους οποίους θα εφαρμοστεί πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου.

-24/9- Την πρόθεσή της να πουλήσει τις μάρκες ελαιολάδων Άλτις, Ελάνθη και Solon που παράγει στην Ελλάδα ανακοίνωσε πριν από λίγο η Ελαΐς- Unilever Hellas. Σύμφωνα με την εταιρεία, αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο της επαναξιολόγησης σε παγκόσμιο επίπεδο των στρατηγικών επιλογών της Unilever για την κατηγορία των μαργαρινών. Τούτο, σύμφωνα με την εταιρεία, σημαίνει μεταβίβαση στον αγοραστή τόσο του εργοστασίου ελαιολάδου στην οδό Πειραιώς όσο και των εργαζομένων.

-24/9- Χρηματοδότηση 1,2 δισ. ευρώ αντιπροσωπεύουν μέχρι σήμερα οι δραστηριότητες που εγκρίθηκαν για την Ελλάδα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων/ΕΤΣΕ, το λεγόμενο «σχέδιο Γιούνκερ». Η εν λόγω χρηματοδότηση αναμένεται να οδηγήσει σε επενδύσεις ύψους σχεδόν 3,7 δισ. ευρώ.

-25/9- Επισήμως η Ελλάδα βρίσκεται πλέον εκτός της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος στην οποία βρισκόταν από το 2009, καθώς επιβεβαιώθηκε ότι το έλλειμμα της χώρας είναι κάτω από το 3% του ΑΕΠ, που είναι και το ευρωπαϊκό δημοσιονομικό όριο

-25/9- Eurobank: Η Ελλάδα χρειάζεται 80 δισ. ευρώ για να επιστρέψει στα επίπεδα του 2010

-25/9- Στα 152 δισ. ευρώ ανήλθε το συνολικό εκτιμώμενο ποσό των διαφυγόντων εσόδων στην ΕΕ από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) το 2015, σύμφωνα με νέα μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στην Ελλάδα το «έλλειμμα ΦΠΑ» την ίδια χρονιά υπολογίζεται στα 5 δισ. ευρώ ή το τρίτο μεγαλύτερο σε ποσοστό (28,3%) στην ΕΕ, μετά τη Ρουμανία (37,2%) και τη Σλοβακία (29,4%).

-26/9- Σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας, που διέπεται από κανονισμούς της Ευρωζώνης για τις χώρες των οποίων η χρηματοπιστωτική σταθερότητα απειλείται, προβλέπει το Eurasia Group ότι θα περάσει η Ελλάδα μετά το τέλος του προγράμματος, τον Αύγουστο του 2018.

-26/9- Στην 116η θέση μεταξύ 159 χωρών, κατρακυλώντας 27 θέσεις σε σχέση με την προηγούμενη μελέτη, βρίσκεται η Ελλάδα ως προς τον Δείκτη Οικονομικής Ελευθερίας που καταρτίζει το Ινστιτούτο Fraser του Καναδά.

Σύμφωνα με επικαιροποιημένα στοιχεία του 2015 σε ό,τι αφορά τον βαθμό οικονομικής ελευθερίας από την «Ετήσια Μελέτη 2017: Η Οικονομική Ελευθερία στον Κόσμο», η Ελλάδα βρίσκεται πλέον ανάμεσα στη Νιγηρία (114) και το Μπαγκλαντές (117), ενώ καταλαμβάνει τη χειρότερη θέση μεταξύ όλων των κρατών - μελών της Ε.Ε., αλλά και όλων των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

-26/9- Τα 16,5 εκατ. έφθασαν το 2016 οι άνθρωποι με περιουσία άνω του ενός εκατ. δολαρίων. Ο αριθμός τους είναι αυξημένος 8% από το 2015. Η αξία της περιουσίας τους άγγιξε τα 63,5 τρισ. δολάρια μέχρι τα τέλη του 2016, σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας Capgemini. Οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία, η Γερμανία και η Κίνα συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό εκατομμυριούχων. Το 2025, ο καθαρός πλούτος τους αναμένεται να ξεπεράσει τα 100 τρισ. δολάρια.

Αύξηση των πλουσίων και των περιουσιών τους κατά 20% σημειώθηκε στη Ρωσία. Η Γαλλία ξεπέρασε τη Βρετανία στο top 5 των χωρών με τα περισσότερα άτομα που διαθέτουν καθαρό πλούτο άνω του ενός εκατ. δολαρίων. Παγκοσμίως, οι πλούσιοι αυξήθηκαν το 2016 κατά 1,15 εκατ.

-26/9- Ενα χρήσιμο εργαλείο για την καταπολέμηση της διακίνησης προϊόντων απομίμησης, καθώς και του λαθρεμπορίου έχουν πλέον στη διάθεσή τους οι ελεγκτικοί μηχανισμοί παγκοσμίως. Ταυτόχρονα και οι καταναλωτές μπορούν με μια απλή εφαρμογή να ταυτοποιήσουν ένα προϊόν με την επιχείρηση που το έχει κατασκευάσει.

Ο λόγος για το Παγκόσμιο Μητρώο Κωδικών GS1, με την ονομασία GEPIR, μια παγκόσμια διαδικτυακή πλατφόρμα όπου καταχωρίζονται οι μοναδικοί αριθμοί που φέρουν τα προϊόντα, οι γνωστοί barcodes.

-27/9- Οι τιμές των ακινήτων στο Λονδίνο υποχώρησαν για πρώτη φορά, σε ετήσια βάση, από το ξέσπασμα της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, ανακοίνωσε χθες η Νationwide Building Society. Οι τιμές υποχώρησαν κατά 0,6% στο Λονδίνο το τρίτο τρίμηνο του 2017, επίδοση που είναι η χειρότερη από το 2009 για την αγορά κατοικίας στη βρετανική πρωτεύουσα. Μάλιστα, η επίδοση της αγοράς του Λονδίνου ήταν η ασθενέστερη σε ολόκληρη τη Βρετανία για πρώτη φορά από το 2005. Η αβεβαιότητα που έχει προκαλέσει η απόφαση των Βρετανών να εγκαταλείψουν την Ευρωπαϊκή Ενωση επέφερε πλήγμα στην αγορά κατοικιών του Λονδίνου, αν και η γενικότερη έλλειψη κατοικιών έχει συμβάλει καθοριστικά στη διατήρηση των τιμών σε υψηλά επίπεδα.

-27/9- «Τα λάθη της πρώτης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ υπό τους Τσίπρα και Βαρουφάκη το 2015 γύρισαν τη χώρα πίσω» επισημαίνει η μηνιαία οικονομική ανάλυση της Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ενώ η Ευρωζώνη ανακάμπτει πλέον στο σύνολό της, «η Ελλάδα παραμένει μια ιδιάζουσα περίπτωση» γράφει η γερμανική εφημερίδα και προσθέτει πως «μέχρι πρότινος η χώρα περνούσε βαθιά ύφεση ενώ και πέρσι η ελληνική οικονομία συρρικνώθηκε κατά 1,2% και ήταν η μοναδική οικονομία της Ευρωζώνης με αρνητικό πρόσημο.»

-28/9- Πάνω από ένα δισ. δολάρια μπορεί να γλιτώσει ο Αμερικανός πρόεδρος εάν εφαρμοστεί το σχέδιο που παρουσιάστηκε στο Κογκρέσο για τη φορολογική μεταρρύθμιση στις ΗΠΑ, σύμφωνα με έρευνα των New York Times. Ωφελημένες θα είναι, επίσης, οι μεγαλύτερες αμερικανικές τράπεζες, με ενίσχυση της ετήσιας κερδοφορίας τους κατά 7% ή κατά 6,4 δισ. δολάρια, επισημαίνει το αμερικανικό πρακτορείο Bloomberg.

-28/9- Τις τρεις από τις τέσσερις αποδοτικότερες και πιο σύγχρονες μονάδες της ΔΕΗ επί των 14 συνολικά ενεργών λιγνιτικών μονάδων της προτείνει προς πώληση η Κομισιόν.

-28/9- Η μείωση μισθών, η οριακή αύξηση της πλήρους απασχόλησης και η εκτόξευση της μερικής απασχόλησης χαρακτήρισαν το 2016 την εγχώρια αγορά εργασίας, όπως σκιαγραφείται από τα στοιχεία των ίδιων των επιχειρήσεων, που δηλώνονται στις αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις και κατατίθενται στον ΕΦΚΑ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, ενώ ο αριθμός των ασφαλισμένων μισθωτών αυξήθηκε συνολικά κατά 2,71% μέσα σε ένα χρόνο (Δεκέμβριος 2015 με Δεκέμβριο 2016), οι ασφαλισμένοι με πλήρη απασχόληση αυξήθηκαν μόλις κατά 0,13%, έναντι εκατονταπλάσιας αύξησης, κατά 12,37%, των ασφαλισμένων με μερική. Η σύγκριση είναι δραματική και συνάμα αποκαλυπτική, καθώς καταδεικνύει την πλήρη κυριαρχία των ευέλικτων και χαμηλά αμειβόμενων μορφών απασχόλησης, με άμεση συνέπεια τόσο στην καθημερινότητα των εργαζομένων όσο και στα έσοδα της κοινωνικής ασφάλισης. Συνολικά, σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2015, τον περασμένο Δεκέμβριο οι εργαζόμενοι με μερική απασχόληση αυξήθηκαν κατά 64.903 άτομα. Μάλιστα, τα στοιχεία του ΕΦΚΑ δείχνουν ότι πάνω από το 50% των θέσεων με μερική απασχόληση αφορά τους κλάδους ξενοδοχείων-εστιατορίων και λιανικού-χονδρικού εμπορίου. Αναλυτικά, από τους συνολικά 598.186 εργαζόμενους σε θέσεις μερικής απασχόλησης, επί συνόλου 1.846.806 εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα (1.811.435 απασχολούνται σε επιχειρήσεις και 35.371 σε οικοδομοτεχνικά έργα), οι 305.775 απασχολούνται στους συγκεκριμένους δύο τομείς.

-29/9- Επιβεβαιώθηκε και το α΄ εξάμηνο του 2017 –όπως είχε συμβεί ήδη στο α΄ τρίμηνο– η αλλαγή τάσης στα αποτελέσματα των εισηγμένων όπου για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2010 οι κερδοφόρες είναι περισσότερες από τις ζημιογόνες και μάλιστα βελτίωσαν σημαντικά τις οικονομικές τους επιδόσεις. Σύμφωνα με τους ισολογισμούς 113 εισηγμένων, που περιλαμβάνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες με βάση την κεφαλαιοποίησή τους και είχαν δημοσιεύσει μέχρι χθες αποτελέσματα –η σχετική προθεσμία λήγει το απόγευμα του Σαββάτου– προέκυπτε ότι μία ομάδα 50 υγιών και εξωστρεφών εισηγμένων έκανε τη διαφορά στο χρηματιστήριο, καθώς ενίσχυσαν την κερδοφορία τους και απέδειξαν ότι έχουν αφήσει πίσω τους τα δύσκολα χρόνια των μνημονίων και των capital controls που είχαν ως αποτέλεσμα επί 24 συνεχή τρίμηνα (6 χρόνια) οι ζημιογόνες εισηγμένες να υπερτερούν των κερδοφόρων στη χρηματιστηριακή αγορά.

-29/9- Η αμερικανική οικονομία αναπτύχθηκε με πιο γρήγορους ρυθμούς το δεύτερο τρίμηνο του 2017, έναντι των αρχικών εκτιμήσεων, σημειώνοντας τον υψηλότερο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ τα δύο τελευταία χρόνια, φθάνοντας στο 3,1%. Ωστόσο, το τρίτο τρίμηνο το αμερικανικό ΑΕΠ ενδεχομένως να αυξηθεί με πιο αργούς ρυθμούς, κυρίως λόγω των καταστροφών που επέφεραν στο σύνολο της οικονομίας οι τυφώνες «Χάρβεϊ» και «Ιρμα». Σύμφωνα με την τρίτη κατά σειράν εκτίμηση του υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ, η αύξηση του αμερικανικού ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο 3,1% την περίοδο μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου.

-29/9- Τον τουρισμό και τη μεταποιητική βιομηχανία ξεχωρίζει η Alpha Bank ως τους τομείς που στηρίζουν την ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας τη φετινή χρονιά. Οπως επισημαίνεται στο εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων της τράπεζας, πέραν των ευνοϊκών γεωπολιτικών συνθηκών στην περίπτωση του τουρισμού, οι παραπάνω τομείς αξιοποίησαν σε σημαντικό βαθμό την προσαρμογή που πραγματοποιήθηκε στην ελληνική οικονομία από το 2009 και μετά μέσω της πολιτικής εσωτερικής υποτίμησης και της απελευθέρωσης της αγοράς εργασίας, ανακτώντας έτσι μεγάλο μέρος της ανταγωνιστικότητάς τους στις διεθνείς αγορές

-30/9- Η ΙΒΜ αποτελεί τρανό παράδειγμα της παγκοσμιοποίησης και των επιπτώσεών της στην οικονομία και στους εργαζομένους. Τα γραφεία και τα εργοστάσιά της από την Ανατολική μέχρι τη Δυτική Ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών θεωρούνταν κόμβοι καινοτομίας και εφευρετικότητας, πολύ καιρό πριν εμφανιστεί η Microsoft ή η Google. Ωστόσο, τα τελευταία δέκα χρόνια η ΙΒΜ μετακίνησε το κέντρο βάρους της σχεδόν στην άλλη άκρη του κόσμου, στην Ινδία.

Σήμερα, στις τεράστιες εγκαταστάσεις της στην Ινδία απασχολεί περίπου 130.000 εργαζομένους, οι οποίοι ισοδυναμούν με σχεδόν το ένα τρίτο του συνολικού της προσωπικού παγκοσμίως. Η παρουσία της σε αυτή τη χώρα χρονολογείται από το 1951, διεκόπη το 1978 και ενεργοποιήθηκε ξανά το 1993. Στην Ινδία είναι συγκεντρωμένοι οι περισσότεροι εργαζόμενοι της ΙΒΜ από οποιαδήποτε άλλη χώρα, καλύπτοντας όλη την γκάμα των εργασιών, από τη διαχείριση των αναγκών μηχανοργάνωσης κολοσσών όπως η ΑΤ&Τ και η Shell, μέχρι τη διεξαγωγή ερευνών για τεχνολογίες αιχμής.

-30/9- Μείωση που μπορεί να ανέλθει ακόμα και σε έως 60%, συγκριτικά με τις τιμές που ίσχυαν πριν από την οικονομική κρίση, μπορεί να εξασφαλίσει σήμερα ένας ενδιαφερόμενος αγοραστής ιδιωτικού νησιού. Αυτό αναφέρουν στην «Καθημερινή» μεσίτες που παρακολουθούν στενά τη συγκεκριμένη αγορά, τονίζοντας ότι η οικονομική κρίση και η αύξηση της φορολογίας έχουν οδηγήσει αρκετούς πωλητές-ιδιοκτήτες στη σημαντική μείωση των απαιτήσεών τους, κατά τουλάχιστον 30%. Το ποσοστό αυτό μπορεί ακόμα και να διπλασιαστεί έπειτα από τις σχετικές διαπραγματεύσεις, προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιτυχής ολοκλήρωση μιας συναλλαγής. Αλλωστε, οι πωλητές είναι κατά κανόνα κληρονόμοι των εν λόγω ιδιοκτησιών, χωρίς την οικονομική επιφάνεια που ίσως θα περίμενε κανείς.

-30/9- Μόνον τρία επίπεδα πάνω από την κερδοσκοπική βαθμίδα του οίκου Fitch βρίσκεται πλέον η Deutsche Bank, μετά την υποβάθμιση στο επίπεδο ΒΒΒ+ από το Α-. Δικαιολογώντας την υποβάθμιση, η Fitch τόνισε πως τα χαμηλά επίπεδα των επιτοκίων ιδιαιτέρως στην Ευρώπη πλήττουν τον γερμανικό τραπεζικό κολοσσό.

15/6/2017. Το ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ Επισκοπεί τον Τύπο: 1/6-14/6/2017

on Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2017. Posted in Δελτία Τύπου

Επιμέλεια Αλεξάνδρα Τόμπρα, Δημοσιογράφος, Μέλος ΕΛΙΣΜΕ

15/6/2017.  Το ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ  Επισκοπεί τον Τύπο: 1/6-14/6/20171/6 - Επενδύσεις ύψους περίπου 268 δισ. ευρώ θα χρειαστεί η Ελλάδα κατά την περίοδο 2017 - 2022, προκειμένου να επιτύχει ταχεία οικονομική ανάκαμψη. Ωστόσο, η ικανοποίηση αυτών των επενδυτικών αναγκών δεν είναι ορατή, με βάση τις προβλεπόμενες ροές χρηματοδότησης, υποστηρίζει σε μελέτη της η PriceWaterhouse Coopers. Κατά τη μελέτη, το πιθανό σενάριο είναι να περάσει η χώρα απ’ την ύφεση σε μια αναιμική ανάκαμψη λόγω επενδυτικής πενίας. «Η Ελλάδα», σημειώνει, «έχει μπει σ’ έναν φαύλο κύκλο ύφεσης και πιστωτικής ανεπάρκειας που έχει υπονομεύσει πλήρως την ανταγωνιστικότητα. Είναι εξαιρετικά πιθανό ότι η επερχόμενη ανάκαμψη θα υποφέρει από την έλλειψη χρηματοδότησης».

Η PwC επικαλείται μελέτη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, σύμφωνα με την οποία υπήρξαν περιπτώσεις χωρών που ανέκαμψαν, έπειτα από μια περίοδο ύφεσης, χωρίς πιστώσεις.
Ομως, σημειώνεται, σε αυτές τις περιπτώσεις, η ανάκαμψη είναι συνήθως περίπου 40% πιο αδύναμη από μια χρηματοδοτούμενη ανάπτυξη.

1/6 - Υποχώρηση της έως τώρα ανοδικής πορείας του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος καταγράφει έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) για το μήνα τον Μάιο, καθώς υποχωρεί στις 93,2 μονάδες από τις 94,9 μονάδες τον προηγούμενο μήνα, σε υψηλότερο πάντως επίπεδο από το αντίστοιχο περυσινό (90,1 μονάδες).

Στους επιμέρους επιχειρηματικούς τομείς, καταγράφεται σημαντική επιδείνωση προσδοκιών στη Βιομηχανία και στις Κατασκευές.

Από την άλλη πλευρά, συνεχίζουν να βελτιώνονται οι προσδοκίες στις Υπηρεσίες και ηπιότερα στο Λιανικό Εμπόριο, καθώς τροφοδοτούνται καθοριστικά από τις σχετικές με τον Τουρισμό δραστηριότητες, Ελαφρά ανοδικά όμως κινείται για δεύτερο μήνα και η καταναλωτική εμπιστοσύνη.

2/6 - Mία δεύτερη μονάδα αλουμίνας, δυναμικότητας 1 εκατ. τόνων, στα Ασπρα Σπίτια της Βοιωτίας, η οποία θα δημιουργήσει 300 νέες θέσεις εργασίας, σχεδιάζει ο όμιλος Μυτιληναίου. Η επένδυση ύψους 400 εκατ. δολαρίων αναμένεται να προχωρήσει άμεσα, καθώς η επενδυτική απόφαση έχει ήδη ληφθεί, ενώ ο όμιλος θα διαθέσει επιπλέον 100 εκατ. δολάρια για την αναβάθμιση της μονάδας του αλουμινίου, αυξάνοντας τη δυναμικότητά της από 190.000 τόνους σε 270.000 τόνους.

2/6 - Αύξηση του ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο του έτους κατά 0,4% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους δείχνουν τα νεώτερα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, αντί μείωσης κατά 0,5% που έδειχναν τα προσωρινά, στις 15 Μαΐου.

Επίσης, αύξηση εμφανίζεται και σε τριμηνιαία βάση, καθώς το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,4% σε σύγκριση με το τελευταίο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Η προηγούμενη εκτίμηση της ΕΛΣΤΑΤ ανέφερε μείωση κατά 0,1%.

3/6 - H συνεισφορά του τουρισμού στην απασχόληση είναι υψηλή και σταθερά αυξανόμενη τα τελευταία 30 χρόνια, ενώ κατανέμεται σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, περιλαμβανομένων και των λιγότερο τουριστικών όπως αποδεικνύει σχετική μελέτη που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με την έρευνα, στην τελευταία 30ετία η απασχόληση στον τουρισμό αυξάνεται με μέσο ετήσιο ρυθμό 2,8%. Η αυξητική τάση εντάθηκε από το 2014 και μετά, όταν και ολοκληρώθηκε η μεταστροφή του τουρισμού σε έναν κατεξοχήν εξωστρεφή διεθνώς ανταγωνιστικό τομέα.

4/6 - Μείζων εμπορικός εταίρος της Ε.Ε. αλλά και σημαντικός επενδυτής στην οικονομία της, η Κίνα συσπειρώνει τις δυνάμεις της με τις Βρυξέλλες, ώστε οι δύο εμπορικοί εταίροι να αποτελέσουν τον αντίποδα στις ΗΠΑ του Τραμπ, αναλαμβάνοντας ηγετικό ρόλο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat, ενώ άρχιζε στις Βρυξέλλες η διήμερη σύνοδος κορυφής Ε.Ε. - Κίνας, ο ασιατικός οικονομικός γίγαντας αποτελεί πλέον τον δεύτερο σημαντικότερο εμπορικό εταίρο της Ε.Ε. μετά τις ΗΠΑ. Στη διάρκεια του περασμένου έτους η Κίνα ήταν η αγορά που απορρόφησε το 10% των εξαγωγών της. Ειδικότερα, μάλιστα, στο διμερές εμπόριο υπηρεσιών, η Ε.Ε. παρουσίασε πέρυσι εμπορικό πλεόνασμα ύψους 11 δισ. ευρώ.

4/6 - Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ Gazprom, ΔΕΠΑ και Edison σχετικά με τη νότια διαδρομή παροχής ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη υπεγράφη σήμερα στην Αγία Πετρούπολη, στο πλαίσιο του Οικονομικού Forum 2017.

Όπως ανακοίνωσε η ΔΕΠΑ, η συμφωνία προβλέπει κοινές προσπάθειες για τη δημιουργία της νότιας διαδρομής για την παροχή ρωσικού φυσικού αερίου από τη Ρωσία στην Ευρώπη, που μέσω Τουρκίας και Ελλάδας θα φθάνει στην Ιταλία. Οι τρεις εταιρείες πρόκειται να συντονίσουν την ανάπτυξη και την υλοποίηση του αγωγού TurkStream και του αγωγού Poseidon από τα ελληνο-τουρκικά σύνορα προς την Ιταλία, με πλήρη συμμόρφωση με το σχετικό ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Επιπλέον, η Συμφωνία επισημοποιεί τις ρυθμίσεις για την επέκταση της συνεργασίας στον τομέα της προμήθειας ρωσικού φυσικού αερίου.
5/6 - Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM) εκτιμά ότι η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους μπορεί να αποκατασταθεί με μία σειρά μεσοπρόθεσμων μέτρων που θα περιορίσουν τις ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες στο 20,9% του ΑΕΠ το 2060, σύμφωνα με έγγραφο του γερμανικού υπουργείου Οικονομικών που έχει σταλεί σε Γερμανούς βουλευτές, αναφέρει δημοσίευμα του πρακτορείου Bloomberg.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το σενάριο του ESM για τον ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας είναι είναι πιο αισιόδοξο από αυτό του ΔΝΤ, αλλά λιγότερο αισιόδοξο από αυτό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ειδικότερα, προβλέπει τη σταδιακή μείωση του πρωτογενούς πλεονάσματος, υποθέτοντας μέσο μακροπρόθεσμο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ κατά 1,8% και μέσο ρυθμό αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ κατά 1,3%. Χωρίς μέτρα, το χρέος θα ανερχόταν με το σενάριο αυτό στο 136% του ΑΕΠ το 2060 και οι ακαθάριστες δανειακές ανάγκες της στο 31% του ΑΕΠ.

5/6 -  «Eνα είναι σαφές: μια κρίση χρέους στην Ιταλία, τον τρίτο μεγαλύτερο οφειλέτη στον κόσμο, θα έκανε την κρίση στην Ελλάδα να μοιάζει με παιχνιδάκι», σημειώνει σε σημερινό της δημοσίευμα η γερμανική εφημερίδα Die Welt, ενώ προσθέτει ότι «η Iταλία έχει χρέος πάνω από 2 τρισ. ευρώ, τόσο υψηλό δηλαδή όσο καμιά άλλη χώρα της ευρωζώνης και οι αγορές γίνονται ολοένα και πιο νευρικές. Οικονομολόγοι άρχισαν μάλιστα να κάνουν λόγο για σενάρια εξόδου της».


6/6 - Συνεχίστηκε και το 2016 η τάση της πώλησης κατοικιών σε τιμές κάτω από την αντικειμενική τους αξία, αν και όπως προκύπτει από τα σχετικά στοιχεία από τα υποθηκοφυλακεία, το ποσοστό έχει περιοριστεί έναντι προηγούμενων ετών μετά την πρόσφατη διόρθωση των τιμών ζώνης. Ειδικότερα, σε έρευνα που πραγματοποίησε το μεσιτικό γραφείο RE/MAX Αθμονον σε επιλεγμένες περιοχές των βορείων προαστίων, προκύπτει ότι στο Μαρούσι το 60% των συναλλαγών αφορούσε ακίνητα σε τιμή κάτω από την αντικειμενική τους αξία. Τα αντίστοιχα ποσοστά σε Βριλήσσια και Μελίσσια δεν ξεπέρασαν το 38% του συνόλου των αγοραπωλησιών.

7/6 - Tην ανάγκη εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων από την Ελλάδα και ελάφρυνσης του χρέους από τους εταίρους της υποδεικνύει ο ΟΟΣΑ στην ετήσια έκθεσή του για την παγκόσμια οικονομία που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα. «Καθυστερήσεις στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και στην επίτευξη μιας συμφωνίας για την ελάφρυνση του χρέους θα επιδείνωνε το κλίμα εμπιστοσύνης, εμποδίζοντας τις επενδύσεις», αναφέρει η έκθεση.

Ο ΟΟΣΑ προσγειώνει τις εκτιμήσεις για τον φετινό ρυθμό ανάπτυξης στο 1,1% (έναντι πρόσφατης εκτίμησης της Κομισιόν για 2,1% και της κυβέρνησης για 1,8%). Προβλέπει, ωστόσο, ότι το 2018 ο ρυθμός ανάπτυξης θα ανεβεί στο 2,5%. Επίσης, προβλέπει ότι το πρωτογενές πλεόνασμα τα επόμενα χρόνια θα υποχωρήσει έναντι του 3,8% του ΑΕΠ του 2016, αλλά θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα, πάνω από 2,5% του ΑΕΠ.

7/6 - Στο 81% ανέρχεται το ποσοστό των στελεχών στη χώρα μας που θεωρεί ότι η διαφθορά και η δωροδοκία εντός των επιχειρήσεων είναι διαδεδομένες έναντι 51% που είναι ο μέσος για τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, τις ανεπτυγμένες και τις αναδυόμενες αγορές. Πρόκειται για το τρίτο υψηλότερο ποσοστό μετά την Ουκρανία (88%) και την Κύπρο (82%) και κατατάσσει την Ελλάδα πάνω από χώρες, όπως η Κένυα (79%), η Ινδία (78%), η Αίγυπτος (75%) και η Νιγηρία (73%). Η επίδοση αυτή σε ευρωπαϊκό επίπεδο συγκρίνεται μόνο με της Σλοβακίας (81%), της Κροατίας (79%) και της Ουγγαρίας (78%). Αξιοσημείωτο είναι ότι σε γειτονικές χώρες όπως η Βουλγαρία, το αντίστοιχο ποσοστό είναι 68%, στην Τουρκία 67%, ενώ αρκετά χαμηλότερα είναι η Ρουμανία με 31%, που είναι και το αντίστοιχο ποσοστό σε δυτικοευρωπαϊκές χώρες.

Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την έρευνα που διεξήγαγε η ΕΥ στην περιοχή της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής της Ινδίας και της Αφρικής (Europe, Middle East, India, Africa - EMEIA), καταγράφοντας τις απόψεις 4.100 στελεχών από μεγάλες επιχειρήσεις σε 41 χώρες.

7/6 - Το ελληνοαμερικανικό σχήμα Calamos - Exin Group έχει ανακηρυχθεί προτιμητέος επενδυτής για την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας.8/6 - Μετριοπαθής θα είναι η αύξηση των ρυθμών ανάπτυξης στην παγκόσμια οικονομία και ανεπαρκής για να υπάρξει σημαντική βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κρατών-μελών του ΟΟΣΑ, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του διεθνούς οργανισμού. Αν και πέρυσι σημειώθηκε βελτίωση στη δυναμική ανάκαμψης των οικονομιών του ΟΟΣΑ από το 2009, έχουν καλλιεργηθεί τάσεις εσωστρέφειας που επισκιάζουν τον ορίζοντα. Επικρατεί πολιτική αβεβαιότητα, δυσπιστία των πολιτών απέναντι στις κυβερνήσεις, χαμηλή αύξηση των πραγματικών μισθών και επίμονη ανισότητα. Ο ΟΟΣΑ στρέφει, επίσης, την προσοχή στις αγορές και τον κίνδυνο μιας αποσταθεροποίησής τους. Οι τιμές των μετοχών στη Βρετανία, στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες έχουν εκτοξευθεί σε επίπεδα ρεκόρ, χαράσσοντας μεγάλες αποστάσεις από τις συνθήκες και την προοπτική ανάπτυξης στην πραγματική οικονομία.

Η Ευρωζώνη φαίνεται πως βρίσκεται σε καλύτερη μοίρα από τις ΗΠΑ, όπου αμφισβητείται εάν η κυβέρνηση Τραμπ θα καταφέρει να υλοποιήσει τις μειώσεις που έχει υποσχεθεί στη φορολογία των επιχειρήσεων. Ο ΟΟΣΑ αναθεώρησε προς τα πάνω τις εκτιμήσεις για την ανάπτυξη στην Ευρωζώνη την περίοδο 2017-18 στο 1,8%, από το 1,6% που αναφερόταν στην έκθεση του Μαρτίου. Μετά το 3% που καταγράφηκε για το 2016, η δραστηριότητα στην παγκόσμια οικονομία αναμένεται να ενισχυθεί κατά 3,5% το τρέχον έτος και 3,6% το 2018. Στην έκθεση του Μαρτίου προβλεπόταν ανάπτυξη 3,3% για το 2017, αλλά η εκτίμηση για το 2018 ήταν παρόμοια στο 3,6%.

8/6 - Με τριπλασιασμό των ξένων άμεσων επενδύσεων (ΞΑΕ) σε σύγκριση με το 2015 έκλεισε το 2016 για την ελληνική οικονομία. Η μεγάλη αυτή ανάπτυξη, ωστόσο, οφείλεται αφενός στην κατάρρευση των ΞΑΕ το 2015 και αφετέρου στις αποκρατικοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν εντός του προηγούμενου έτους. Την ίδια ώρα, πάντως, διαπιστώνεται ότι μέσα σε έξι χρόνια έφυγαν από την Ελλάδα προς άλλους επενδυτικούς προορισμούς 6,16 δισ. δολ., γεγονός το οποίο αποτυπώθηκε όλη αυτή την περίοδο στο ΑΕΠ αλλά και στους αρνητικούς δείκτες της απασχόλησης.

8/6 - Ξεκίνησε ως ένα κόλπο, αλλά εξελίχθηκε σε μια ευρεία επενδυτική τακτική που έχει στερήσει έσοδα άνω των 32 δισ. ευρώ από το γερμανικό Δημόσιο. Επί σειράν ετών, οι μέτοχοι τραπεζών, χρηματιστηριακών εταιρειών και νομικών γραφείων ελάμβαναν επιστροφές φόρων που δεν δικαιούνταν. Υπήρξαν και περιπτώσεις κατά τις οποίες οι μέτοχοι εισέπρατταν τακτικά επιστροφές από φόρους που είχαν πληρώσει μόνον μία φορά, όπως αποκαλύπτει εκτενής έρευνα της γερμανικής εφημερίδας Die Zeit, της ηλεκτρονικής Zeit Online και του ραδιοφωνικού σταθμού ARD.

Με ποιον τρόπο; Μέσω των συναλλαγών γνωστών στη γλώσσα των χρηματιστών ως cum-cum και cum-ex. Οι πρώτες επέτρεπαν στους ξένους επενδυτές να αποφεύγουν την παρακράτηση φόρου επί των μερισμάτων, δανείζοντας μετοχές σε μια γερμανική τράπεζα. Ετσι, μια γερμανική τράπεζα δανειζόταν τις μετοχές ενός ξένου επενδυτή σε μια εταιρεία την περίοδο πριν η εταιρεία πληρώσει μέρισμα. Με τις συναλλαγές cum-ex αγοράζονται μετοχές λίγο πριν ή την ίδια ημέρα της καταβολής μερίσματος και πωλούνται αμέσως μετά την πληρωμή του. Ετσι, ήταν δυνατή η κατ’ επανάληψιν επιστροφή φόρων κεφαλαίου. Οι εκπτώσεις φόρου μπορεί να είναι δεκαπλάσιες για μια μόνον συναλλαγή.


9/6 - Συνθήκες εξαθλίωσης βιώνουν 8 στους 10 συνταξιούχους, ενώ οι επερχόμενες περικοπές στις συντάξεις, σε συνδυασμό με τις μνημονιακές παρεμβάσεις του παρελθόντος, εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν σε μείωση του εισοδήματος των συνταξιούχων ακόμη και κατά 70%. Το προφίλ του σημερινού συνταξιούχου –φτωχός, απογοητευμένος και αγανακτισμένος– σκιαγραφεί έρευνα που πραγματοποίησε το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων (ΕΝΔΙΣΥ), σύμφωνα με την οποία η σύνταξη που παίρνουν πλέον οι περισσότεροι συνταξιούχοι δεν καλύπτει ούτε τα στοιχειώδη έξοδά τους για φάρμακα, λογαριασμούς και διατροφή.

9/6 - Σε περίπου 1 δισ. ανέρχεται μέχρι στιγμής η απόδοση του προγράμματος χορήγησης άδειας παραμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν σε ακίνητα στην Ελλάδα αξίας άνω των 250.000 ευρώ. Το στοιχείο αυτό για το πρόγραμμα που είναι γνωστό ως Golden Visa ανέφερε στη Βουλή ο υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Στέργιος Πιτσιόρλας, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του βουλευτή της Δημοκρατικής Συμπαράταξης κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου.

10/6 - Θεσμικά εμπόδια και αγκυλώσεις στο διεθνές εμπόριο υπηρεσιών, όπως οι δασμοί, τα τέλη και κάθε είδους ρυθμίσεις αυξάνουν το κόστος έως και κατά 150% σε ορισμένους τομείς, όπως, για παράδειγμα, στις τηλεπικοινωνίες ή ακόμη και στο 154% στον κατασκευαστικό κλάδο. Οι ίδιοι παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους μεταφοράς ή ασφάλισης, αυξάνουν το κόστος έως και κατά 73%, όταν πρόκειται για τις πωλήσεις θυγατρικών στο εξωτερικό.

Η εικόνα προκύπτει από σχετική έρευνα που εξεπόνησε ο ΟΟΣΑ και αφορά τουλάχιστον 22 τομείς υπηρεσιών και 44 χώρες που αντιπροσωπεύουν πάνω από το 80% του παγκόσμιου εμπορίου υπηρεσιών.

10/6 - Ξεκίνησε και επισήμως η ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών δικτύων νέας γενιάς από τους εναλλακτικούς τηλεπικοινωνιακούς φορείς στην Ελλάδα. Η απόφαση που έλαβε  η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), με την οποία ανατίθενται σε Vodafone και Wind περί τις 5.400 περιοχές της χώρας για την ανάπτυξη δικτύων βασισμένων σε οπτικές ίνες, σηματοδοτεί την έλευση του ανταγωνισμού στα δίκτυα νέας γενιάς, βασισμένου στις υποδομές. Στην πράξη, με την απόφαση αυτή δίνεται για πρώτη φορά το λάκτισμα για την ανάπτυξη ενός τηλεπικοινωνιακού δικτύου που δεν θα ανήκει στον ΟΤΕ.

11/6 - Η Ελλάδα μπορεί να επιστρέψει στις αγορές πριν από το τέλος του προγράμματος, εκτίμησε ο επικεφαλής του ESM, Κλάους Ρέγκλινγκ, σε συνέντευξή που παραχώρησε στο περιοδικό «The Banker».

Ο Ρέγκλινγκ στήριξε το σκεπτικό του στην εμπειρία της Ελλάδας το 2014, όταν στα μέσα του δεύτερου προγράμματος τα πρώτα σημάδια της επιτυχίας και της οικονομικής ανόρθωσης της χώρας ήταν έκδηλα. Μεταξύ άλλων, η Ελλάδα είχε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης για πρώτη φορά σε πέντε χρόνια, ενώ η ανεργία σημείωσε πτώση κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον επικεφαλής του ESM, αυτές οι επιτυχίες δεν έγιναν αντιληπτές από τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι το 2015 έδωσαν εντολή στη νέα κυβέρνηση να ακολουθήσει έναν τελείως διαφορετικό δρόμο, κάτι το οποίο ανέστρεψε την πορεία της χώρας. «Η στροφή αυτή αποδείχθηκε πολύ επιζήμια» για την Ελλάδα, σημείωσε ο Ρέγκλινγκ.

11/6 - Το σαθρό υπόβαθρο της ιδιωτικής κατανάλωσης, στο οποίο εξακολουθεί να βασίζεται η οικονομική δραστηριότητα στη χώρα, όχι μόνον δεν είναι βιώσιμο αλλά απειλεί κι άλλο την οικονομία. Αντί η χώρα να αυξάνει την εξαγωγική και παραγωγική της δραστηριότητα και να προσελκύει επενδύσεις, η συνεισφορά της διαρκώς συρρικνούμενης κατανάλωσης στο ΑΕΠ μεγεθύνεται! Πρόκειται για φαύλο κύκλο, που προφανώς οδηγεί στο μηδέν. Τα ανησυχητικά στοιχεία έρχονται στο προσκήνιο από τις τελευταίες μελέτες των PwC, της NAI Hellas και του τομέα μακροοικονομικής ανάλυσης του ΣΕΒ.

12/6 - Στο 5% έφτασε το πρώτο τρίμηνο του έτους η ανάπτυξη της τουρκικής οικονομίας, διαψεύδοντας όσους είχαν σπεύσει να προεξοφλήσουν μεγάλα δεινά για την οικονομία της γείτονος, εξαιτίας των πολιτικών εξελίξεων και των τρομοκρατικών επιθέσεων. Οπως τόνισε ο υπουργός Οικονομίας Νιχάτ Ζεϊμπεκτσί, η Τουρκία εμφανίζει ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης από τις χώρες της Ε.Ε., του ΟΟΣΑ και του G7. Το οφείλει, σύμφωνα τουλάχιστον με τον υπουργό Οικονομικών Νατσί Ατζμπάλ, στις επενδύσεις και στην αύξηση της εξωτερικής ζήτησης, ενώ δεν λείπουν και οι ακαδημαϊκοί που αποδίδουν την ευοίωνη εξέλιξη στη σταθεροποίηση του πολιτικού σκηνικού μετά το δημοψήφισμα

12/6 - Δημοσιονομικούς κινδύνους με ενδεχόμενη αύξηση του ελλείμματος στον προϋπολογισμό προβλέπουν οι οίκοι Moody’s και S&P για τη Βρετανία, λόγω πιθανής καθυστέρησης των διαπραγματεύσεων για το Brexit. Το εκλογικό αποτέλεσμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, με τους Συντηρητικούς να χάνουν την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, μπορεί να περιπλέξει και να καθυστερήσει τις διαπραγματεύσεις για το Brexit που, θεωρητικά, αρχίζουν στις 19 Ιουνίου, προειδοποιούν οι οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s και S&P. «Το αποτέλεσμα των εκλογών εκλαμβάνεται ως ψήφος κατά της δημοσιονομικής λιτότητας, δεδομένου ότι το Κόμμα των Εργατικών, το οποίο ενισχύθηκε πολιτικά, υποστηρίζει την αύξηση των δημοσίων δαπανών», αναφέρει στη σχετική ανάλυση η Moody’s. Η S&P δεν αποκλείει, μάλιστα, την κήρυξη νέων, πρόωρων εκλογών, αλλά τόνισε πως δεν ελλοχεύει άμεσος κίνδυνος στη βαθμολογία του βρετανικού χρέους. H Moody’s σχολίασε πως το αποτέλεσμα των βρετανικών εκλογών υποδεικνύει μετατόπιση των ψηφοφόρων από το «σκληρό Brexit», μια ατζέντα που προωθούσε η προηγούμενη κυβέρνηση της Τερέζα Μέι.

12/6 - Η ήπια ανάκαμψη της ιταλικής οικονομίας θα συνεχιστεί έως και το 2020, ωστόσο ο ρυθμός ανάπτυξης προβλέπεται να περιοριστεί στο 1% την περίοδο 2018-2020 από 1,3% το 2017, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του ΔΝΤ για την Ιταλία. Ωστόσο, οι τεχνοκράτες προειδοποιούν για σειρά «απειλών», όπως το υψηλό δημόσιο χρέος και το «βουνό» των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η πολιτική αβεβαιότητα και η πιθανή άνοδος του κόστους δανεισμού τα επόμενα χρόνια, καθώς η ΕΚΤ θα κινείται προς τον εξορθολογισμό της νομισματικής της πολιτικής. Ισως το κυριότερο πρόβλημα της Ιταλίας είναι πως, μία δεκαετία μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ των Ιταλών εξακολουθεί να είναι χαμηλότερο από το προ κρίσης επίπεδο και μάλιστα το ΔΝΤ προβλέπει πως, με τόσο χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης, θα περάσουν ακόμη πολλά χρόνια μέχρι να το ξαναφτάσει.

13/6 - Νέοι, έως 49 ετών και κατά κύριο λόγο χαμηλά αμειβόμενοι είναι οι Ελληνες εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα. Μάλιστα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων που κατατέθηκαν στον ΕΦΚΑ από τους εργοδότες, από τον Αύγουστο του 2015 και μέσα σε ένα χρόνο, συνεχίστηκε η πτωτική πορεία των μισθών, κατά 2,07% για το σύνολο των επιχειρήσεων. Ετσι, τον Αύγουστο του 2016 ο μέσος μισθός διαμορφώθηκε σε 974,66 ευρώ τον μήνα. Ειδικά για τη μερική απασχόληση, ο μέσος μισθός το ίδιο διάστημα ήταν μόλις 427,35 ευρώ μειωμένος κατά 10,08 ευρώ σε σχέση με τον αντίστοιχο μέσο μισθό του 2015. Στο σύνολο των κοινών επιχειρήσεων, σε ασφαλισμένους με πλήρη απασχόληση, το μέσο ημερομίσθιο ανήλθε σε 49,96 ευρώ και ο μέσος μισθός σε 1.182,76 ευρώ από 1.189,35 ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.

Συνολικά, ο μέσος μισθός μειώθηκε στις κοινές επιχειρήσεις κατά 2,24% και στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 8,76%. Στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση το μέσο ημερομίσθιο μειώθηκε κατά 1,13%, ενώ ο μέσος μισθός μειώθηκε κατά 0,55%.

13/6 - Κλειστά παραμένουν περίπου τρία στα δέκα καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας, ενώ σε ορισμένους δρόμους, που κάποτε έσφυζαν από ζωή, όπως η Χαριλάου Τρικούπη, τα «λουκέτα» πλησιάζουν επικίνδυνα το 50% του συνόλου. Από την άλλη, σε αρκετούς δρόμους της Αθήνας η εικόνα παρουσιάζεται βελτιωμένη σε σύγκριση με το παρελθόν, όπως για παράδειγμα στον κατεξοχήν εμπορικό δρόμο, την οδό Ερμού. Τα παραπάνω συμπεράσματα προκύπτουν από τη νέα καταγραφή για τα «λουκέτα» στο κέντρο της πρωτεύουσας που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ).

14/6 - Η ενεργειακή φτώχεια είναι ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα στην Ευρώπη. Περίπου 50 με 125 εκατομμύρια άνθρωποι παλεύουν καθημερινά για να εξασφαλίσουν επαρκή θέρμανση, φως και ενέργεια για μαγείρεμα στο νοικοκυριό τους σε προσιτές τιμές (European Parliamentary Research Service). Αυτή η πραγματικότητα έχει σοβαρό αντίκτυπο στην υγεία και την καλή ποιότητα ζωής τους. Για αυτό το λόγο είναι απαραίτητες δημιουργικές λύσεις που προκαλούν συστημική αλλαγή προκειμένου αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και να δοθούν καλύτερες ευκαιρίες σε αυτούς τους ανθρώπους.

Σε συνέχεια της επιτυχημένης συνεργασίας τους την περίοδο 2015- 2016, το Schneider Electric Foundation, υπό την αιγίδα του Fondation de France και η Ashoka επιβεβαιώνουν εκ νέου τη δέσμευσή τους να συμβάλλουν στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης εκατομμυρίων ανθρώπων στην Ευρώπη. Για αυτό το λόγο, υποστηρίζουν τους πιο καινοτόμους κοινωνικούς επιχειρηματίες στην Ευρώπη που μπορούν να υποστηρίξουν ολόκληρες κοινότητες να αντιμετωπίσουν την ενεργειακή φτώχεια και να επιτύχουν ενεργειακή βιωσιμότητα. Το πρόγραμμα για το 2017- 2018 πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Enel.

29/5/2017.UASUV 2017 Med Unmanned Aerial-Surface-Underwater Vehicles Technology,

on Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017. Posted in Δελτία Τύπου

Επιμέλεια Αναστάσιος Μπασαράς - Ιπποκράτης Δασκαλόπουλος, Αντιπρόεδρος ΕΛΙΣΜΕ

29/5/2017.UASUV 2017 Med Unmanned Aerial-Surface-Underwater Vehicles Technology,

UASUV 2017 Med
Unmanned Aerial-Surface-Underwater Vehicles Technology,

1st Int'l Conference & Exhibition
Press Release

21/5/2017. Unmanned Vehicle (aerial-surface-underwater) 2017 Mediterranean Conference & Exhibition

on Κυριακή, 21 Μαΐου 2017. Posted in Δελτία Τύπου

Γράφει ο Ιπποκράτης Δασκαλάκης, Υποστράτηγος ε.α., Διευθυντής Μελετών, Μέλος ΔΣ ΕΛΙΣΜΕ

21/5/2017. Unmanned Vehicle (aerial-surface-underwater) 2017 Mediterranean Conference & Exhibition

Όπως γνωρίζετε και από τις προηγούμενες ανακοινώσεις μας, το ΕΛΙΣΜΕ συμμετείχε ενεργά στη Unmanned Vehicle (aerial-surface-underwater) 2017 Mediterranean Conference & Exhibition που διεξήχθη από 17 έως 19 Μαΐου στην Αθήνα, στη Λέσχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το ΕΛΙΣΜΕ πλαισίωσε και υποστήριξε την όλη εκδήλωση ποικιλοτρόπως κατέχοντας το τίτλο του «supporter» της διοργάνωσης, η οποία σημειωτέον ήταν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε διακεκριμένους ομιλητές και ακροατές από πλήθος χωρών, οργανώσεων, κρατικών φορέων και πολυεθνικών εταιρειών.

Το πρόγραμμα της τριήμερης εκδήλωσης που μπορείτε να διαβάστε στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης δίνει μια εικόνα του μεγέθους της συμμετοχής και του ενδιαφέροντος. Ενδεικτικό του ενδιαφέροντος της εκδήλωσης ήταν η παρουσία τριών αντιπροσώπων από ισάριθμα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αντίστοιχες παρουσιάσεις. Πολυπληθής και ενεργός επίσης η συμμετοχή κορυφαίων εταιρειών του υπόψη χώρου αλλά και ελληνικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων με πρωτοποριακές και άκρως ενδιαφέρουσες έρευνες.

Ο Πρόεδρος του ΕΛΙΣΜΕ, αντιναύαρχος εα Βασίλειος Μαρτζούκος, απηύθυνε χαιρετισμό στο ακροατήριο την πρώτη ημέρα της διοργάνωσης. Ο Διευθυντής Μελετών, Υποστράτηγος Ιπποκράτης Δασκαλάκης, υπήρξε συντονιστής των παρουσιάσεων και των συζητήσεων που ακολούθησαν σε δύο θεματικές ενότητες. Παράλληλα μέλη του Ινστιτούτου παρακολούθησαν την εκδήλωση έχοντας την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις με τους παρισταμένους και ομιλητές.

Ιδιαίτερα όμως πρέπει να τονίσουμε τη συμβολή των παρακάτω τεσσάρων μελών μας που πραγματοποίησαν με μεγάλη επιτυχία παρουσιάσεις (αναγράφονται με τη σειρά πραγματοποίησης τους) στους αντίστοιχους τομείς ενδιαφέροντος και ενασχόλησης τους.
•Νικήτας Νικητάκος, Phd, Professor, University of the Aegean, "UAVs development in 21 century".
•Γεώργιος Γερούλης, Αντιπτέραρχος εα, "Unmanned Air Systems: Technological innovations and applications in the near future"
•Βασίλειος Μούσας, Associate Professor, "Coastal Transport Optimization and the Future Role of USV Networks"
•Δημήτριος Στεργίου, Συνταγματάρχης εα, Researcher/ Geo-economics Analyst, "Economics of UAS".

Οι εργασίες του συνεδρίου διεξήχθησαν στην αγγλική γλώσσα και οι συμμετέχοντες εκπρόσωποι του ΕΛΙΣΜΕ κάλυψαν περίπου το 20% των αντικειμένων της εκδήλωσης, απόδειξη του υψηλού επιπέδου, επαγγελματισμού και καταξίωσης των μελών και του Ινστιτούτου μας.

Το Ινστιτούτο μας έγκαιρα έχει επισημάνει τη σπουδαιότητα των εξελίξεων στο χώρο των Μη Επανδρωμένων Συστημάτων (σε ξηρά, θάλασσα, αέρα και βυθό) και παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, Ήδη βρισκόμαστε σε επαφές ,με κρατικούς φορείς και εταιρείες για την προετοιμασία ενός άκρως ενδιαφέροντος και  εξειδικευμένου συνεδρίου σε θέματα Μη Επανδρωμένων Συστημάτων και ελπίζουμε σύντομα να σας ενημερώσουμε για τη θετική έκβαση των ενεργειών μας και την υλοποίηση μιας ακόμη φιλόδοξης προσπάθειας.

Αντιλαμβανόμαστε επίσης, ότι η εξειδικευμένη φύση της συγκεκριμένης εκδήλωσης, η διάρκεια της και η ύπαρξη κόστους συμμετοχής (παρά τη σημαντική έκπτωση που προσέφεραν οι διοργανωτές στα μέλη μας), καθιστούσαν δύσκολη την ευρεία συμμετοχή των μελών μας. Ως εκ τούτου θα καταβάλλουμε προσπάθειες για την ενημέρωση των μελών μας επί των κυρίων σημείων και συμπερασμάτων της διοργάνωσης.

Από τη στήλη αυτή θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά τους διοργανωτές της εκδήλωσης, τα μέλη μας που παραβρέθηκαν, όλους τους συμμετέχοντες και κυρίως όλους αυτούς που επάξια μας αντιπροσώπευσαν.

Περισσότερα στοιχεία για τη διοργάνωση μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα https://www.unmanned-v.com/

18/5/2017. Το ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ Επισκοπεί τον Τύπο: 4/5-18/5/2017

on Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017. Posted in Δελτία Τύπου

Επιμέλεια Αλεξάνδρα Τόμπρα, Δημοσιογράφος, Μέλος ΕΛΙΣΜΕ

18/5/2017.  Το ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ  Επισκοπεί τον Τύπο: 4/5-18/5/20174/5 - Περισσότερο από το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού, περίπου 5 δισ. άτομα, θα ζεί το 2050 στα αστικά κέντρα των αναδυόμενων οικονομιών, τα οποία θα αντιπροσωπεύουν πάνω από το 50% της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης. Εως το 2030, οι 81 πιο πολυπληθείς πόλεις στον κόσμο θα βρίσκονται στις αναδυόμενες αγορές. Στις εκτιμήσεις αυτές καταλήγει σε έκθεσή του ο Τζέιμς Πομερόι, οικονομολόγος της HSBC, που προτρέπει τους επενδυτές να στρέψουν το ενδιαφέρον τους στις αναδυόμενες οικονομίες και στην πολιτική που ασκείται σε αυτές.

5/5 - Την πρώτη του υδροστατική δοκιμή στα πρώτα 1,4 χλμ. του ελληνικού τμήματος του αγωγού, ολοκλήρωσε με επιτυχία στις 27 Απριλίου ο TΑΡ. Οπως ανακοίνωσε η κοινοπραξία του αγωγού, η μέθοδος της υδροστατικής δοκιμής επιβεβαιώνει την ασφάλεια του αγωγού μετά την κατασκευή του. Ο αγωγός γεμίζεται με νερό και του ασκείται υψηλή πίεση, άνω των ορίων λειτουργίας του, έτσι ώστε να ελεγχθεί η ακεραιότητά του και να επιβεβαιωθεί η ασφαλής απόδοσή του όταν τεθεί σε λειτουργία. Σε συνέχεια της πρώτης επιτυχημένης αυτής αρχής, θα ακολουθήσουν προοδευτικά αντίστοιχες δοκιμές στα υπόλοιπα τμήματα του αγωγού, έως το τέλος του έτους, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του TΑΡ. «Mεγάλο βήμα που σηματοδοτεί ακόμη ένα ορόσημο στη διαδικασία κατασκευής, καθώς το έργο προχωράει εντός χρονοδιαγράμματος «χαρακτήρισε την πρώτη υδροστατική δοκιμή ο διευθυντής του ΤΑΡ στην Ελλάδα, κ. Ρίχαρντ Σκούφιας.

6/5 - Οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές της οικονομίας μπορούν να θεωρηθούν θετικές, ανέφερε ο γενικός διευθυντής του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), Νίκος Βέττας μιλώντας σε συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας; Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ).
Αυτό θα γίνει είπε ο κ. Βέττας στο βαθμό που, πρώτον, η εκκίνηση γίνεται από πολύ χαμηλή βάση (η οικονομία παραμένει στάσιμη από το 2014), δεύτερον, ότι οι ηλεκτρονικές πληρωμές οδηγούν σε καταγραφή υψηλότερου ποσοστού της οικονομίας, τρίτον, μειώνεται η αβεβαιότητα σε σχέση με την εκτέλεση του προγράμματος και τέταρτον βελτιώνεται το κλίμα στο ευρωπαϊκό περιβάλλον.
Σχετικά με τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές, ο κ.Βέττας εκτίμησε ότι υπάρχουν ασφαλώς ευκαιρίες, με βάση τη σημερινή σταθεροποίηση, όμως και σημαντικοί λόγοι για απουσία κάθε ίχνους εφησυχασμού.

6/5 - Έχοντας εξασφαλίσει την έγκριση των αρχών ανταγωνισμού τόσο της Ε.Ε. όσο και της Κίνας, οδεύει προς την ολοκλήρωσή της η εξαγορά του ελβετικού κολοσσού σπόρων και παρασιτοκτόνων Syngenta από την κινεζική ChemChina.
Η κινεζική εταιρεία εξασφάλισε τη συναίνεση της πλειοψηφίας των μετόχων της Syngenta, σε ποσοστό άνω του 80% και ετοιμάζεται να υλοποιήσει την αξίας 43 δισ. δολαρίων συμφωνία, τη μεγαλύτερη διασυνοριακή εξαγορά από κινεζική επιχείρηση.

7/5 - Στα 170 εκατ. ευρώ τουλάχιστον υπολογίζει η ΔΕΗ τα διαφυγόντα έσοδά της από ρευματοκλοπές, ενώ μαζί με τις απώλειες του Δημοσίου από φόρους (ΦΠΑ, ΕΦΚ) φτάνουν στα 250 εκατ. ευρώ. Η Επιχείρηση εκτιμά ότι το πραγματικό ποσό είναι αρκετά μεγαλύτερο.
Όπως σημειώνει η ΔΕΗ, η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που δεν τιμολογείται λόγω των ρευματοκλοπών και το κόστος της οποίας βαρύνει το Δίκτυο Διανομής και ανακτάται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος των προμηθευτών ως μέρος του κονδυλίου «Χρέωση Χρήσης Δικτύου» (δηλ. ΔΕΔΔΗΕ), έχει προσδιοριστεί με απόφαση της ΡΑΕ σε ποσοστό 3,2% επί της συνολικά εγχεόμενης ενέργειας στο δίκτυο της ηπειρωτικής χώρας.

8/5 - Οι μεγαλύτερες παγκόσμιες τράπεζες στο Λονδίνο σχεδιάζουν να μεταφέρουν περίπου 9.000 θέσεις εργασίας στην ηπειρωτική Ευρώπη μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, σύμφωνα με επίσημες δηλώσεις και πληροφορίες από πηγές, καθώς αρχίζει να αποκτά σάρκα και οστά η μετακίνηση εργαζομένων του χρηματοπιστωτικού κλάδου.

9/5 - Μία... ανορθόδοξη άποψη υποστηρίζεται στις σελίδες της γερμανικής εφημερίδας Frankfurter Allgemeine Zeitung, όπως μεταδίδει η Deutsche Welle, καθώς σε δημοσίευμά της αναφέρεται ότι «η Ελλάδα όχι μόνο δεν πληρώνει τίποτα για το χρέος της, αλλά κερδίζει και από αυτό». Η FAZ παραθέτει το εν λόγω επιχείρημα, επικαλούμενη μελέτη του Ισπανού oικονομολόγου, καθηγητή της σχολής Esade της Βαρκελώνης, Πάμπλο Τριάνα.
«Εάν κοιτάξει κανείς όλα τα δεδομένα, η χώρα έχει αρνητικό επιτόκιο για τα χρέη της, κερδίζοντας έτσι στο τέλος χρήματα», εξηγεί ο οικονομολόγος, επιχειρηματολογώντας ενάντια στην άποψη ότι η Ελλάδα «στενάζει υπό τα μέτρα λιτότητας που της επιβάλλουν οι δανειστές της και πως οι τόκοι που καταβάλλει βυθίζουν τη χώρα περαιτέρω στην κρίση».

9/5 - Στα 200 δισ. δολάρια, ποσό αντίστοιχο του 25% του ΑΕΠ της Τουρκίας, ανέρχονται οι υποχρεώσεις των τουρκικών τραπεζών σε ξένο νόμισμα. Παράλληλα, οι τουρκικές τράπεζες είναι αντιμέτωπες με σημαντικούς κινδύνους, εξαιτίας των προβλημάτων της τουρκικής οικονομίας, σύμφωνα με τον επικεφαλής της μεγαλύτερης εισηγμένης τράπεζας της χώρας.

9/5 - Διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης κατέγραψαν οι ελληνικές εξαγωγές τον Μάρτιο του 2017, αλλά και κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους. Την ίδια ώρα, ωστόσο, αυξήθηκαν και μάλιστα με υψηλότερο ρυθμό οι εισαγωγές, εκτοξεύοντας το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου στα 6,47 δισ. ευρώ στο διάστημα Ιανουαρίου - Μαρτίου 2017 έναντι 4,47 δισ. το αντίστοιχο διάστημα του 2016.
10/5 - Η βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρωζώνη και οι υψηλότερες του αναμενομένου επιδόσεις της Κίνας αντιστάθμισαν την απογοητευτική εικόνα της αμερικανικής οικονομίας κατά τη διάρκεια του α΄ τριμήνου του 2017. Ετσι, η ανάπτυξη στην παγκόσμια οικονομία παραμένει σε «καλό δρόμο», καταλήγει ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch στην έκθεση με τις τελευταίες προβλέψεις του για την περίοδο 2017-18.

11/5 - Με ρυθμό 2%-2,5% αναμένεται να κινηθεί η ανάπτυξη στην κυπριακή οικονομία το 2017 και το 2018, εκτιμά η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανοικοδόμησης και Ανάπτυξης (EBRD), που παρακολουθεί 36 χώρες από το Μαρόκο και την Τυνησία μέχρι την Ανατολική Ευρώπη και την Αρμενία. Στην εξαμηνιαία έκθεσή της προειδοποίησε ότι τα υψηλά επίπεδα δανεισμού και η συσσώρευση επισφαλών δανείων στην Κύπρο είναι προβλήματα που θα πρέπει να ξεπεραστούν το ταχύτερο δυνατόν. Από τη Λευκωσία, όπου έλαβε χώρα η 26η ετήσια γενική συνέλευση της τράπεζας, η EBRD τόνισε πως η Κύπρος κατάφερε να επανέλθει σε τροχιά ανάπτυξης το 2015, με την οικaονομική δραστηριότητα να βαδίζει με ρυθμό 1,7%.

11/5 - Στο 23,2% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Φεβρουάριο εφέτος έναντι 23,9% τον Φεβρουάριο 2016 και οριακά χαμηλότερα από το 23,3% τον Ιανουάριο 2017. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.104.604 άτομα και μειώθηκαν κατά 43.387 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2016 (μείωση 3,8%) και κατά 6.915 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο 2017 (μείωση 0,6%).


12/5 - Προβληματισμό ως προς τις προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης, λόγω του συνδυασμού χαμηλού ποσοστού αποταμίευσης των νοικοκυριών και αύξησης του μεριδίου ιδιωτικής κατανάλωσης ως ποσοστού του ΑΕΠ, εκφράζει ο ΣΕΒ μέσω του εβδομαδιαίου δελτίου για την ελληνική οικονομία, αναδεικνύοντας τη σημασία των ιδιωτικών επενδύσεων για την αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας.
Οι αναλυτές του εβδομαδιαίου δελτίου επικαλούνται τη μείωση του ποσοστού αποταμίευσης των νοικοκυριών το 2016 κατά 9,4% και την αύξηση που παρατηρείται στο μερίδιο της ιδιωτικής κατανάλωσης ως ποσοστό του ΑΕΠ, και καταλήγει στο ότι ξοδεύουμε 10,6 δισ. ευρώ παραπάνω από τα εισοδήματά μας.

12/5 - O οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης DBRS Ratings επιβεβαίωσε την Παρασκευή το αξιόχρεο της Ελλάδας στο CCC (υψηλό) για το μακροπρόθεσμο χρέος και σε R-5 για το βραχυπρόθεσμο, διατηρώντας την τάση σταθερή για όλες τις αξιολογήσεις.
«Το αξιόχρεο CCC (υψηλό) αντανακλά το πολύ υψηλό χρέος του ελληνικού δημόσιου τομέα και την πολιτική πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές Αρχές και οι θεσμικοί πιστωτές για να το θέσουν σε σταθερή πτωτική τροχιά», αναφέρει ο οίκος σε ανακοίνωσή του.

12/5 - Εν αναμονή της υλοποίησης του σχεδίου πώλησης λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ, ανακοινώθηκε η πρώτη μεγάλη ιδιωτική συμμαχία για τη διεκδίκησή τους, στέλνοντας θετικά μηνύματα για το δύσκολο εγχείρημα που θα κριθεί στο market test του Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για τη συνεργασία του ομίλου Κοπελούζου και της κινεζικής κρατικής εταιρείας Shenhua Group που ανακοινώθηκε ανήμερα την άφιξη του επικεφαλής της ΔΕΗ Μανόλη Παναγιωτάκη στο Πεκίνο. Οπως ανακοίνωσε ο όμιλος Κοπελούζου, η συμφωνία που υπέγραψε με τη Shenhua Group, η οποία είναι η μεγαλύτερη παραγωγός άνθρακα στον κόσμο και μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Κίνας, προβλέπει «συνεργασία και ανάπτυξη στον τομέα της πράσινης ενέργειας και στην περιβαλλοντική αναβάθμιση μονάδων παραγωγής ενέργειας στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες». Το συνολικό εκτιμώμενο ύψος επενδύσεων ανέρχεται σε 3 δισ. ευρώ.13/5 - Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στις ψευδείς ειδήσεις που διασπείρουν αποδίδει ο Μαρκ Μόμπιους, πρόεδρος της Templeton Emerging Markets, την απάθεια που επιδεικνύουν οι αγορές, δηλαδή ότι τελευταία παρουσιάζουν εξαιρετικά περιορισμένες αναταράξεις ακόμη και σε μείζονα γεγονότα.
Σύμφωνα με τον Μόμπιους η εκτεταμένη παραπληροφόρηση από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «καλλιεργεί σύγχυση» με τις ψευδείς ειδήσεις, και το αποτέλεσμα είναι ότι ο κόσμος δεν αξιολογεί ως σημαντικές πολλές πληροφορίες, «γιατί υποψιάζεται ότι αρκετές από αυτές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα».

13/5 - Την πώληση του 40% των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ, και μάλιστα εντός ενός σφιχτού χρονοδιαγράμματος, με έναρξη της σχετικής διαδικασίας τον Οκτώβριο του 2017 και ολοκλήρωση τον Ιούνιο του 2018, καλείται να υλοποιήσει η κυβέρνηση, με βάση τη συμφωνία-πλαίσιο με τους πιστωτές για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης.

13/5 - Η Σαουδική Αραβία και η Ρωσία συμφώνησαν να παρατείνουν την εφαρμογή του προγράμματος μείωσης της παραγωγής πετρελαίου μέχρι τον Μάρτιο του 2018, σε μια προσπάθεια εξομάλυνσης της προσφοράς πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, σύμφωνα με σημερινές δηλώσεις των υπουργών Ενέργειας των δύο χωρών.
Ο επόμενος γύρος της μείωσης την παραγωγή πετρελαίου, θα υλοποιηθεί υπό τους ίδιους όρους με την υπάρχουσα συμφωνία, δήλωσαν οι υπουργοί Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας και της Ρωσίας, Χαλίντ αλ-Φαλίχ και Αλεξάντερ Νόβακ, σε κοινή ενημέρωση των δημοσιογράφων στο Πεκίνο.


14/5 - Ειδικό πολιτικό βάρος αποκτά η φετινή τακτική γενική συνέλευση των μελών του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, καθώς στην κλειστή συνεδρίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί το πρωί της 18ης Μαΐου, έχει προγραμματισθεί να μιλήσει ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης και στην ανοικτή, το βράδυ της ίδιας ημέρας, ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου. Ζητούμενο βέβαια αποτελεί κατά πόσον οι εξελίξεις με τη συζήτηση και την ψήφιση των προαπαιτούμενων μέτρων, που αναμένεται στο τέλος της προσεχούς εβδομάδας για το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης, θα επιτρέψουν να κινηθεί ομαλά το πρόγραμμα των ομιλιών.

14/5 - «Η ελληνική οικονομία φαίνεται να εξέρχεται από την ύφεση πολύ πιο αργά του αναμενόμενου, με τις διαρθρωτικές αδυναμίες να παρεμποδίζουν την ανάπτυξη», επισημαίνει ο ΣΕΒ στο μηνιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων, σχολιάζοντας τις ανακοινώσεις για την εξέλιξη του ΑΕΠ κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους.
H αβεβαιότητα που κυριάρχησε για μήνες, λόγω της καθυστέρησης της 2ης αξιολόγησης του προγράμματος, έχει επηρεάσει αρνητικά την πορεία εξόδου της οικονομίας από την ύφεση, αναφέρει ο Σύνδεσμος, ο οποίος προσθέτει ωστόσο ότι «σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, η οικονομική δραστηριότητα κατά το 1ο τρίμηνο του 2017 παρουσίασε αξιόλογες επιδόσεις, με τη βιομηχανική παραγωγή, τις εξαγωγές, τις λιανικές πωλήσεις και τις καθαρές προσλήψεις να κινούνται ανοδικά, και σε διαμετρικά αντίθετη κατεύθυνση με τις εκτιμήσεις της ΕΛΣΤΑΤ για μείωση του ΑΕΠ το 1ο τρίμηνο του 2017».

15/5 - Χρήματα  που ισοδυναμούν με ένα ετήσιο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ) σε σημερινές τιμές έχει εισπράξει η χώρα μας από την Ευρωπαϊκή Ενωση κατά τη διάρκεια των 35 χρόνων από την επίσημη ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα έως σήμερα. Οι καθαροί κοινοτικοί πόροι ανέρχονται σε 162 δισ. ευρώ και, εάν σε αυτά προστεθούν και οι πόροι που έχουν συμφωνηθεί να χρηματοδοτήσουν έργα και δράσεις έως το 2020, μέσα από το νέο ΕΣΠΑ και την Κοινή Αγροτική Πολιτική, η συνεισφορά της Ε.Ε. προσεγγίζει τα 200 δισ. ευρώ.
Το ποσό αυτό, υπολογισμένο με βάση τρέχουσες τιμές, κατατάσσει την Ελλάδα μεταξύ των πιο ωφελημένων χωρών στην ιστορία της Ε.Ε. και αποτελεί το καθαρό ποσό που εισέρρευσε στη χώρα και όχι αυτό που είχε εγκριθεί στο πλαίσιο των διαφόρων προγραμματικών περιόδων και το οποίο προσεγγίζει τα 250 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με την ανάλυση των κ. Γ. Οικονόμου και Κ. Καζαντζή στο υπό έκδοση βιβλίο «Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ενωση: Από τη σύνδεση στην κρίση», σε επιμέλεια των κ. Ν. Μαραβέγια και Θ. Σακελλαρόπουλου, το καθαρό όφελος για τη χώρα μας παραμένει υψηλό ακόμη και αν από αυτό αφαιρεθεί η συνεισφορά μας στον κοινοτικό προϋπολογισμό κάθε χρόνο. Πρόκειται για το καθαρό δημοσιονομικό αποτέλεσμα, αφού αφαιρεθούν οι εισφορές, οι επιστροφές κονδυλίων που δεν απορροφήθηκαν, αλλά και τα εκατοντάδες εκατομμύρια των προστίμων που υποχρεώνεται να πληρώνει λόγω των ατασθαλιών και των παραβάσεων της κοινοτικής νομοθεσίας και το οποίο ανήλθε στα τέλη του 2015 στα 118,2 δισ. ευρώ.

15/5 - Οι μειωμένες εισπράξεις από τις αποκρατικοποιήσεις, αλλά και οι μειωμένες εισροές από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων συρρίκνωσαν τα έσοδα του προϋπολογισμού το πρώτο τετράμηνο του έτους σε σχέση με τον στόχο που είχε τεθεί από το οικονομικό επιτελείο. Οπως προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, τα έσοδα του προϋπολογισμού το διάστημα Ιανουαρίου - Απριλίου υπολείπονται κατά 819 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα, συγκρατημένες κατά 1,7 δισ. ευρώ εμφανίζονται και οι δαπάνες το ίδιο διάστημα, γεγονός που καταδεικνύει τη στάση πληρωμών προς τους φορείς του Δημοσίου.

15/5 - Το βαρύ κόστος για την οικονομία εξαιτίας της καθυστέρησης της δεύτερης αξιολόγησης αποτυπώθηκε με επώδυνο τρόπο στο ΑΕΠ του πρώτου τριμήνου του 2017, που υποχώρησε κατά 0,5% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2016 και κατά 0,1% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.
Η σημαντική πτώση, την οποία κατέγραψε στις εκτιμήσεις της για το ΑΕΠ του α΄ τριμήνου η ΕΛΣΤΑΤ, έρχεται σε συνέχεια της βουτιάς του δ΄ τριμήνου του 2016, όταν το ΑΕΠ είχε υποχωρήσει κατά 1,1% σε ετήσια βάση και κατά 1,2% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.

16/5 - Kατά 3,5% υποχώρησαν το 2016 σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο έτος oι επενδυτικές δαπάνες στο σύνολο της μεταποίησης, σύμφωνα με την έρευνα του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) που πραγματοποιήθηκε το δίμηνο Μαρτίου - Απριλίου. Η μείωση οφείλεται στην πτώση που κατέγραψαν με βάση τις απολογιστικές εκτιμήσεις οι επενδύσεις στον κλάδο «τρόφιμα - ποτά - καπνός», λόγω και της βαρύτητας του κλάδου στο σύνολο της βιομηχανίας, ενώ άνοδο κατά 5% και 9,1%, αντίστοιχα, κατέγραψαν με βάση τις απολογιστικές εκτιμήσεις οι επενδύσεις για τους κλάδους «μη μεταλλικά ορυκτά» και τα «χημικά». Να σημειωθεί ότι κατά την προηγούμενη έρευνα, που είχε διενεργηθεί μεταξύ Οκτωβρίου - Νοεμβρίου 2016, προβλεπόταν ελαφρώς μεγαλύτερη πτώση των επενδύσεων για το προηγούμενο έτος, της τάξεως του 5%.

16/5 - Σταθερές διατήρησε τις προοπτικές (outlook) για τις εγχώριες τράπεζες ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s υπογραμμίζοντας ότι το οικονομικό περιβάλλον παραμένει απαιτητικό, ενώ τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αποτελούν σοβαρότατη πρόκληση. Αναλυτικότερα, όπως σημειώνει η Moody’s, η προοπτική αυτή αντανακλά τις προσδοκίες του για βελτίωση στην κερδοφορία αλλά και την ποιότητα των χαρτοφυλακίων δανείων των τραπεζών για το διάστημα 2017-2018, οι οποίες εξισορροπούνται από το πολύ υψηλό επίπεδο των προβληματικών δανείων τους. Το γενικότερο λειτουργικό περιβάλλον θα παραμείνει δύσκολο σε πλήρη εξάρτηση από την ικανότητα της κυβέρνησης να αντλεί έγκαιρα χρηματοδότηση από τους εταίρους της σύμφωνα με το πρόγραμμα.

17/5 - Η γερμανική κυβέρνηση θα πρέπει να προχωρήσει σε σημαντικές δημοσιονομικές και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ώστε να ενισχύσει τη δυνητική ανάπτυξη και να μειώσει το πλεόνασμα των τρεχουσών συναλλαγών στο ενδεδειγμένο επίπεδο, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του ΔΝΤ για τη Γερμανία. Το Ταμείο ασκεί για ακόμα μία χρονιά κριτική στην οικονομική πολιτική του Βερολίνου, επιμένοντας στην ανάγκη να γίνουν περισσότερες επενδύσεις σε υποδομές, φυσικές και ψηφιακές, στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, στην ενσωμάτωση των προσφύγων αλλά και να μειωθεί η φορολογία της εργασίας.

17/5 - Συνεργασία με τον διεθνή οίκο Rothschild εγκαινιάζει η κυβέρνηση, όπως ενημερώνει η ιστοσελίσα diavgeia.gov.gr. Με απόφαση που υπογράφει ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Γ. Χουλιάράκης ο οίκος θα προσφέρει σειρά εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς το ελληνικό δημόσιο,  μεταξύ των οποίων είναι και η προετοιμασία για την επιστροφή της Ελλάδας στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.

17/5 - Στο 1,6% διαμορφώθηκε τον Απρίλιο του 2017 ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, από 1,7% το Μάρτιο, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα στις Βρυξέλλες.
Τον Απρίλιο, ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη ανήλθε στο 1,9%, έναντι 1,5% το Μάρτιο και στην ΕΕ στο 2% από 1,6% αντιστοίχως. Ένα χρόνο πριν, τον Απρίλιο του 2016, στην ευρωζώνη και στην ΕΕ σημειώθηκε αποπληθωρισμός (-0,2%) και στην Ελλάδα (-0,4%).

17/5 - Ραγδαία υποχώρηση μέσα σε μόλις δύο χρόνια σημειώνει η μέση μηνιαία δαπάνη των ελληνικών νοικοκυριών για τις αγορές από το σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε χθες ο διευθύνων σύμβουλος της MRB Hellas, κ. Δημήτρης Μαύρος, ενώ το 2015 η μέση μηνιαία δαπάνη στο σούπερ μάρκετ ήταν 280 ευρώ, τώρα πλέον είναι 239 ευρώ. Το διαρκώς συρρικνούμενο εισόδημα σε συνδυασμό με το γεγονός ότι πλέον ο Ελληνας καταναλωτής κυνηγά τις προσφορές, διότι έτσι «εκπαιδεύθηκε» από τους λιανεμπόρους και τους προμηθευτές αποτελούν τις βασικές αιτίες για την «ελάφρυνση» του καλαθιού, με επακόλουθο τη μείωση τζίρου και περιθωρίου κέρδους για τις εταιρείες του κλάδου.


18/5 - Την πεποίθηση ότι η Ελλάδα περνά σε νέα φάση κατά την οποία μπορεί να χτίσει πάνω στις μεταρρυθμίσεις που έγιναν και συνεχίζονται, εξέφρασε ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ, μιλώντας σε συνέδριο για τις επενδυτικές ευκαιρίες και προκλήσεις στον τομέα της ενέργειας.
Όπως είπε, το επόμενο καλοκαίρι μπορεί να αποτελέσει σημείο καμπής για την ελληνική οικονομία, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, στην προσέλκυση επενδύσεων κυρίως στην ενέργεια. "Είναι θέμα της κυβέρνησης να αξιοποιήσει τη συγκυρία και να κάνει αλλαγές που θα δείξουν ότι η Ελλάδα είναι καλό μέρος για επενδύσεις", ανέφερε ο πρέσβης για να προσθέσει, απαντώντας σε ερώτηση, ότι στον τομέα της ενέργειας στην περιοχή υπάρχουν πολλές εξελίξεις σε ομόκεντρους κύκλους που ξεκινούν από τη χώρα μας.

18/5 - Εναν «επαρκή βαθμό συγκεκριμενοποίησης» των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, προκειμένου να θεωρήσει το χρέος βιώσιμο και να εξετάσει την ένταξη της Ελλάδας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, είπε σε συνέντευξή του στο πρακτορείο Reuters το μέλος του Εκτελεστικού του Συμβουλίου Μπενουά Κερέ.
Παράλληλα, όμως, ο ίδιος πρόσθεσε οτι το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ δεν αναμένεται να συζητήσει το θέμα πριν αποφασίσει και το διοικητικό συμβούλιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Παρόλο που η ΕΚΤ θα πάρει την απόφασή της ανεξάρτητα από το ΔΝΤ, είπε, και δεν χρειάζεται τυπικά να έχει αποφασίσει το ΔΝΤ, «σαφέστατα θα μας ανακούφιζε αν το ΔΝΤ συμμετείχε σε όρους αξιοπιστίας των μέτρων για το χρέος».

18/5 - Συνεχίστηκε τον Μάρτιο η καθοδική πορεία των εσόδων του ΕΦΚΑ από τις εισφορές μη μισθωτών, με την εισπραξιμότητα να θυμίζει πλέον παλαιότερες εποχές. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, έως την προηγούμενη Παρασκευή, τελευταία ημέρα πληρωμών για τις εισφορές Μαρτίου, είχαν εισπραχθεί περίπου 140 εκατ. ευρώ. Να σημειωθεί ότι πρόκειται για τον δεύτερο μήνα καθόδου, καθώς μεταξύ Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου η εισπραξιμότητα στα έσοδα του ΕΦΚΑ από τις εισφορές των μη μισθωτών υποχώρησε κατά σχεδόν 10 ποσοστιαίες μονάδες.

3/5/2017. Το ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. Επισκοπεί τον Τύπο: 20/4-3/5

on Τετάρτη, 03 Μαΐου 2017. Posted in Δελτία Τύπου

Επιμέλεια Αλεξάνδρα Τόμπρα, Δημοσιογράφος, Μέλος ΕΛΙΣΜΕ

3/5/2017.  Το ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. Επισκοπεί τον Τύπο: 20/4-3/520/4 - Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 3,9% του ΑΕΠ εμφάνισε ο προϋπολογισμός του 2016, σύμφωνα με τις πρώτες μετρήσεις της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).
Σημειώνεται ότι το μέγεθος αυτό αφορά στη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, όπως μετράται από την ΕΛΣΤΑΤ και τη Eurostat και δεν σχετίζεται με το πλεόνασμα με βάση το πρόγραμμα προσαρμογής.

21/4 - Ενώπιον της ιταλικής Δικαιοσύνης βρίσκονται οι πετρελαϊκοί κολοσσοί Royal Dutch Shell και Eni, που ενδέχεται να δικαστούν για διαφθορά στην εκμετάλλευση ενός από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα πετρελαίου της Αφρικής. Δικαστήριο του Μιλάνου εγκαινίασε χθες διαδικασία προκαταρκτικών ακροάσεων κεκλεισμένων των θυρών που αναμένεται να διαρκέσει εβδομάδες και θα κρίνει αν απαγγελθούν κατηγορίες για διαφθορά στους δύο κολοσσούς. Το θέμα αφορά ποσό ύψους 1,3 δισ. δολ. που κατέβαλαν οι Shell και Eni στην κυβέρνηση της Νιγηρίας το 2011, προκειμένου να εξασφαλίσουν το δικαίωμα εκμετάλλευσης ενός από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα πετρελαίου της Αφρικής, του OPL 245, στο οποίο υπολογίζεται ότι βρίσκονται εννέα δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, αξίας περίπου 500 δισ. δολ. με σημερινές τιμές.

21/4 - Στα 30 μεγαλύτερα λιμάνια διαχείρισης εμπορευματοκιβωτίων παγκοσμίως αναμένεται να εισέλθει το 2018 ο Πειραιάς, καθώς η λειτουργία του νέου δυτικού Προβλήτα ΙΙΙ θα απογειώσει την ετήσια δυναμικότητα.
Οπως ανέφερε σε κινεζικά μέσα ενημέρωσης ο επικεφαλής του ΟΛΠ κάπτεν Φου Τσενγκ Κιου, ήδη από το 2018 στον ΟΛΠ αναμένεται να διακινηθούν περί τα 5 εκατ. εμπορευματοκιβώτια. Τα μεγέθη αυτά αποτελούν ξεκάθαρο δείγμα των φιλοδοξιών της Cosco για το λιμάνι του Πειραιά, το οποίο αποτελεί το πλέον κομβικό στον σχεδιασμό του κινεζικού ομίλου για την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

21/4 - Αύξηση κατά 30% παρουσίασαν την περίοδο 2010-2015 οι ιδιωτικές δαπάνες για την Υγεία, καθώς τα νοικοκυριά υποχρεώθηκαν να καλύψουν από την τσέπη τους το κενό που άφησε πίσω της η μείωση της δημόσιας δαπάνης. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από τη μελέτη του Ιδρύματος Βιομηχανικών και Οικονομικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), σύμφωνα με την οποία η δημόσια δαπάνη για την Υγεία μειώθηκε το ίδιο διάστημα κατά 13%, λόγω της δημοσιονομικής προσαρμογής στην οποία υποχρεώθηκε η χώρα.

22/4 - Μείωση των ανέργων κατά 2,51% (27.573 άτομα) δείχνουν τα στοιχεία του ΟΑΕΔ για τον Μάρτιο σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο, καθώς η πρώιμη έναρξη της τουριστικής περιόδου λόγω του εορτασμού των ημερών του Πάσχα, έδωσε ώθηση στην εγχώρια αγορά εργασίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ, οι άνεργοι που αναζητούν ή δεν αναζητούν εργασία ανήλθαν τον Μάρτιο σε 1.068.293 άτομα, μειωμένοι κατά 27.573 άτομα σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο. Μείωση κατά 3.923 άτομα καταγράφεται και σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2016, όταν οι άνεργοι είχαν φτάσει σε 1.072.216 άτομα.

22/4 - Κατά 109 εκατ. ευρώ διογκώθηκε το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2016.
Συγκεκριμένα, το Φεβρουάριο του 2017, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειμμα 937 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών, η οποία υπεραντιστάθμισε την άνοδο του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών, καθώς και στη μείωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων. Αντίθετα, το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων βελτιώθηκε. Η συνολική αξία των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασε άνοδο κατά 11,6%, αλλά οι αντίστοιχες εισαγωγές αυξήθηκαν περισσότερο σε απόλυτους όρους, με αποτέλεσμα τη μικρή επιδείνωση του συνολικού ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών.

23/4 - Με ρυθμό περίπου 1,5% εκτιμά η Alpha Bank ότι θα κινηθεί η ανάπτυξη το 2017, όπως αναφέρει το της δελτίο Economic and Financial Outlook.
Το ποσοστό βρίσκεται αρκετά χαμηλότερα από τις προβλέψεις που ανακοίνωσε την Τρίτη το ΔΝΤ για ανάπτυξη 2,2%.
Η τράπεζα έλαβε υπ’ όψιν την υποχώρηση του ΑΕΠ κατά 1,2% το τέταρτο τρίμηνο του 2016, η οποία, όπως διευκρινίζει, έχει αρνητική επίπτωση (carry over) στο 2017 της τάξης των 0,6 ποσοστιαίων μονάδων.

23/4 - Συνεχίζει την τακτική της δημιουργίας χρεών η κυβέρνηση, προκαλώντας τεράστια προβλήματα στην αγορά, η οποία αδυνατεί να αντιμετωπίσει όχι μόνο τις αυξημένες φορολογικές υποχρεώσεις αλλά και τις νέες υψηλές ασφαλιστικές εισφορές.
Αν και η κυβέρνηση έχει πληρώσει στο πρώτο τρίμηνο του έτους 432 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ μόνο στο πρώτο δίμηνο του έτους οι νέες οφειλές που δημιούργησε ανέρχονται στα 494 εκατ. ευρώ. Δηλαδή για κάθε 1 ευρώ χρέους προς τον ιδιωτικό τομέα που εξοφλεί, δημιουργεί νέες οφειλές ύψους 1,14 ευρώ.
Οπως προκύπτει από τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) στις 31 Δεκεμβρίου 2016 τα ληξιπρόθεσμα ανέρχονταν στα 4,554 δισ. ευρώ. Τον πρώτο μήνα του 2017 εκτινάχθηκαν στα 4,8 δισ. ευρώ, ενώ τον Φεβρουάριο έσπασαν το φράγμα των 5 δισ. ευρώ και συγκεκριμένα ανήλθαν στα 5,048 δισ. ευρώ.
24/4 - Με μια τεράστια επενδυτική κοινοπραξία υπό συγκρότηση, το Πεκίνο ετοιμάζεται για την εισαγωγή της Aramco στο χρηματιστήριο. Ο σαουδαραβικός πετρελαϊκός όμιλος, ο μεγαλύτερος (μέχρι σήμερα) μη εισηγμένος στον κόσμο, σχεδιάζει το 2018 να διαθέσει στη διεθνή αγορά το 5% των μετοχών του με συνολική αξία 100 δισ. δολάρια – κι αυτό σημαίνει πως θα διεξαχθεί αρχική δημόσια εγγραφή για διάθεση μετοχών στο χρηματιστήριο του Ριάντ και σε ένα ή περισσότερα χρηματιστήρια της Νοτιοανατολικής Ασίας. Πάντως, αξίζει να αναφερθεί ότι η διάθεση μετοχών αξίας 100 δισ. δολαρίων έχει να κάνει με το ότι η χρηματιστηριακή αξία της Aramco υπολογίζεται στα 2 τρισ. δολάρια, αν και υπάρχουν αναλυτές που θεωρούν ότι στην πράξη θα αποδειχθεί πολύ χαμηλότερη.

24/4 - Με βελτιωτική δεσμευτική προσφορά που προβλέπει την καταβολή τιμήματος 231.926.000 ευρώ η κοινοπραξία της Deutsche Invest Equity Partners, με τη θυγατρική της CMA CGM, Terminal Link και τον όμιλο Σαββίδη αποκτά το  67% της εταιρείας του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.
Η συνολική αξία της συμφωνίας σύμφωνα με το ΤΑΙΠΕΔ ανέρχεται σε  1,1 δισ. και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την προσφορά των €231.926.000, υποχρεωτικές επενδύσεις ύψους €180 εκατ. την επόμενη επταετία και τα αναμενόμενα έσοδα του Ελληνικού Δημοσίου από τη Σύμβαση Παραχώρησης (αντάλλαγμα παραχώρησης σε ποσοστό 3,5% του κύκλου εργασιών της ΟΛΘ Α.Ε.), αναμενόμενου συνολικού ύψους πλέον των €170 εκατ. Στο συνολικό ποσό λαμβάνονται επίσης υπόψη τα αναμενόμενα μερίσματα που θα εισπραχθούν από το ΤΑΙΠΕΔ για το υπολειπόμενο ποσοστό του 7,22%, καθώς και οι εκτιμώμενες (πέραν των ελάχιστων υποχρεωτικών) επενδύσεις μέχρι την λήξη της παραχώρησης το 2051.

25/4 - H Louis Vuitton αποκτά πλήρως τον έλεγχο του οίκου μόδας Christian Dior, καταβάλλοντας 12,1 δισ. ευρώ για το υπόλοιπο 25,9% που δεν είχε στην κατοχή της. Αυτή η συμφωνία, την οποία ανέμενε επί μακρόν η αγορά, συνενώνει υπό την ίδια αιγίδα τον ιστορικό οίκο υψηλής ραπτικής, που έντυσε κινηματογραφικούς αστέρες όπως η Γκρέις Κέλι και η Ελίζαμπεθ Τέιλορ, και με τα αρώματα και τα καλλυντικά του «ντύθηκαν» νεότερες σταρ, όπως οι Τζένιφερ Λόρενς και Νάταλι Πόρτμαν – τα αρώματα και τα καλλυντικά του Dior κατείχε από το 1960 η LVMH. Ο ιδρυτής της, Μπερνάρ Αρνό, ο οποίος είναι γνωστός για τη «συλλεκτική του μανία» να αποκτά εταιρείες-κοσμήματα, επιδιώκει να απλοποιήσει τις οργανωτικές δομές της LVMH. Η εξαγορά του υπόλοιπου ποσοστού του Dior συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση. Στο πλαίσιο αυτής της επιχειρηματικής κίνησης των 12,1 δισ. ευρώ, μόνο το εμπορικό σήμα του οίκου, που ίδρυσε τo 1946 ο Christian Dior στο Παρίσι, αποτιμάται σε 6,5 δισ. ευρώ.


26/4 - Με τον κίνδυνο χρεοκοπίας εξακολουθεί να φλερτάρει η ΔΕΗ σύμφωνα με τη Standard and Poor’s, η οποία στην τελευταία αξιολόγησή της επισημαίνει ότι χωρίς τα έσοδα από την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ είναι πολύ αμφίβολο εάν θα επιβιώσει πέραν του τρίτου τριμήνου του 2017. Ακόμη όμως και τα έσοδα από την απόσχιση του ΑΔΜΗΕ, σύμφωνα με τον διεθνή οίκο, αντιπροσωπεύουν μόνο μια ένεση ρευστότητας, που θα επιτρέψουν στην εταιρεία να επιβιώσει μόνο για μερικά ακόμη τρίμηνα, εκτός εάν υπάρξει κάποια ουσιώδης δομική αλλαγή. Η S&P στις 26 Απριλίου διατήρησε την αξιολόγησή της για τη ΔΕΗ στο CCC- σημειώνοντας ότι «η εταιρεία παραμένει σε αρνητική επιτήρηση εξαιτίας ανησυχιών για τη ρευστότητά της».

26/4 - Ο συντελεστής φορολογίας επιχειρήσεων στις ΗΠΑ θα διαμορφωθεί στο 15% από το 35% που είναι τώρα, όπως δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Στίβεν Μνούτσιν.

27/4 - Με βαθιά ύφεση που ανά κατηγορία κυμαίνεται από 8% έως 15% έκλεισε το πρώτο τρίμηνο του 2017 για τον κλάδο των σούπερ μάρκετ. Τούτο ανέφερε χθες η υπεύθυνη Μάρκετινγκ και Στρατηγικού Σχεδιασμού της «ΑΒ Βασιλόπουλος» Ζέτα Χειμωνίδου σε εκδήλωση για τις δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της γνωστής αλυσίδας, επιβεβαιώνοντας τη γενικότερη αίσθηση που υπάρχει στην αγορά, καθώς και τα στοιχεία των εταιρειών που διενεργούν τις σχετικές μετρήσεις.28/4 - Eπενδυτικά κεφάλαια επιστρέφουν στην Ευρωζώνη. Αναμένονται εισροές άνω των 90 δισ. ευρώ μόνο σε μετοχικά αμοιβαία, καθώς το κλίμα δείχνει να εξομαλύνεται μετά τη νίκη του Εμανουέλ Μακρόν στον πρώτο γύρο των γαλλικών εκλογών την περασμένη Κυριακή και τη βελτίωση των μακροοικονομικών στοιχείων στο πλαίσιο της νομισματικής ένωσης.
Σύμφωνα με στοιχεία της Thomson Reuters Lipper, οι καθαρές εισροές το πρώτο τρίμηνο διαμορφώθηκαν στα 65,1 δισ. ευρώ. Από τις αρχές του 2017, οι εισροές κεφαλαίων στην Ευρωζώνη ανέρχονται στα 210,5 δισ. ευρώ. Οι εισροές στα μετοχικά αμοιβαία, ειδικότερα, υπερβαίνουν τα 90 δισ. ευρώ, με τους αναλυτές της αγοράς να διαβλέπουν περαιτέρω άνοδο των χρηματιστηριακών δεικτών στην Ευρώπη.

28/4 - Περίπου στο 1,5%  προβλέπει το Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) ότι θα διαμορφωθεί ο ρυθμός ανάπτυξης το 2017, αρκετά χαμηλότερα από τον στόχο του προγράμματος για 2,7%.
«Δεν είναι ικανοποιητικό, αλλά είναι αξιοσημείωτο», σχολίασε ο γενικός διευθυντής του Ινστιτούτου Νίκος Βέττας, δεδομένου ότι από το 2008 μόνο το 2014 είχαμε θετικό πρόσημο στη μεταβολή του ΑΕΠ (στο 0,4%).


29/4 - Εκτινάχθηκε η εισοδηματική ανισότητα από το 2010-2015 μεταξύ του 20% των πλουσιότερων νοικοκυριών και του 20% των φτωχότερων στις ΗΠΑ. Το χάσμα μεταξύ των δύο κατηγοριών σημείωσε ραγδαία αύξηση κατά 29.200 δολ. ετησίως στις 189.000 δολ. το διάστημα μεταξύ του 2010-2015, σύμφωνα με έρευνα του ειδησεογραφικού πρακτορείου Bloomberg. Μεγάλο όμως ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι η εισοδηματική ανισότητα έχει διευρυνθεί λόγω του φαινομένου της αυτοματοποίησης που έχει εξαλείψει θέσεις εργασίας, εργαζομένων χαμηλής εξειδίκευσης. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και τα ρομπότ τείνουν να αντικαταστήσουν τους εργαζομένους χαμηλών προσόντων, ενώ αντίθετα, δρουν συμπληρωματικά για τους εργαζομένους υψηλής εξειδίκευσης.

29/4 - Στο κυνήγι των υψηλότερων επιτοκίων για τις καταθέσεις τους έχουν αποδυθεί οι Γερμανοί, καθώς δυσφορούν από τα σχεδόν μηδενικά επιτόκια των γερμανικών τραπεζών, που έχουν ως αποτέλεσμα να μένουν οι καταθέσεις τους στάσιμες ή ακόμη και να μειώνονται. Επιλέγουν, έτσι, να τοποθετήσουν τα χρήματά τους σε τράπεζες άλλων χωρών της Ε.Ε., ορισμένες από τις οποίες τους προσφέρουν επιτόκια της τάξης του 0,9% ή του 1,6%, και αναλαμβάνουν τον κίνδυνο πτώχευσης των τραπεζών αυτών, τον οποίο ενδεχομένως δεν γνωρίζουν.

29/4 - Τέσσερις συμβάσεις μέσω των οποίων θα διοχετευθούν 420 εκατ. ευρώ σε περισσότερες από 2.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) υπέγραψε χθες το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΑΕ) με την Alpha Bank και την Τράπεζα Πειραιώς. Οι χρηματοδοτήσεις γίνονται μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), το οποίο είναι ο κεντρικός πυλώνας του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη (Σχέδιο Γιούνκερ). Το Σχέδιο Γιούνκερ αναμένεται ήδη να κινητοποιήσει επενδύσεις στην Ελλάδα συνολικού ύψους άνω των 3 δισ. ευρώ και 183,5 δισ. ευρώ στο σύνολο της Ευρώπης.

30/4 - Το εύρος της καταστροφής που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στην ελληνική οικονομία και το οποίο υπονομεύει και τη δυνατότητα ανάταξής της γίνεται ξεκάθαρα αντιληπτό εάν συγκρίνει κανείς τα επιμέρους μεγέθη της, όχι σε τριμηνιαία ή ετήσια βάση, αλλά σε μια πιο μακροπρόθεσμη θεώρηση.
Η χώρα παραμένει σε έναν φαύλο κύκλο ύφεσης, με την όποια θετική ένδειξη να αποδεικνύεται βραχύβια ή ανεπαρκής για να μεταβάλει την ευρύτερη εικόνα.
Σύμφωνα με τη μελέτη της PricewaterhouseCoopers (PwC), Economic Outlook for Greece 2017-2018, οι επενδύσεις έχουν υποχωρήσει από τα επίπεδα των 60 δισ. ευρώ ετησίως το 2010 σε μόλις 20 δισ. πέρυσι. Οπως προκύπτει με σαφήνεια, η κατανάλωση συνεχώς μειώνεται, με μια μικρή ανάκαμψη πέρυσι να ακολουθείται και πάλι από πτώση τους τελευταίους μήνες.

30/4 - Κάτι παραπάνω από αισθητή είναι από τις αρχές του έτους η επίδραση της αύξησης των φόρων και η επιβολή νέων σε σειρά προϊόντων και υπηρεσιών. Οι τιμές έχουν πάρει την ανιούσα, σε σημείο που έπειτα από περίπου τέσσερα χρόνια αποπληθωρισμού, να εμφανιστεί πληθωρισμός σταθερά από τον Ιανουάριο έως και τον Μάρτιο. Οι πωλήσεις στο λιανεμπόριο τροφίμων υποχωρούν με ρυθμό που φτάνει ακόμη και το 15%. Η καταναλωτική εμπιστοσύνη βρίσκεται σε χαμηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο τόσο του 2016 όσο και του 2015.

1/5 - Χρειάσθηκαν ακριβώς 24 συνεχή τρίμηνα (6 χρόνια) για να ξαναπάρουν τη σκυτάλη της πλειοψηφίας οι κερδοφόρες εταιρείες έναντι των ζημιογόνων στο Χρηματιστήριο.
Το εύρος της εγχώριας ύφεσης που έπληξε τις εισηγμένες εταιρείες είχε ως αποτέλεσμα από το δ΄ τρίμηνο του 2010 μέχρι και το τρίτο τρίμηνο του 2016 –δηλαδή για 72 συνεχόμενους μήνες– οι ζημιογόνες εισηγμένες παρέμειναν διπλάσιες σε αριθμό από τις κερδοφόρες.
Σε 179 εισηγμένες (ποσοστό 84,8% επί συνόλου 211 εισηγμένων) που ανακοίνωσαν ετήσια αποτελέσματα εντός της προθεσμίας (30 Απριλίου 2017) που είχε θέσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, οι 100 εταιρείες εμφάνισαν κέρδη και οι 79 παρουσίασαν ζημίες.

1/5 - Απώλειες 2,1 δισ. ευρώ κατέγραψαν οι καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων στις εμπορικές τράπεζες το τελευταίο τρίμηνο, ως απόρροια της αβεβαιότητας που είχε καταγραφεί το επίμαχο διάστημα. Από αυτά το 1,9 δισ. ευρώ είναι οι εκροές καταθέσεων από την πλευρά των νοικοκυριών, που είδαν τα υπόλοιπά τους να συρρικνώνονται από τα 100,7 δισ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου του 2016 στα 98,8 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου.

1/5 - Περισσότερο από το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού, περίπου 5 δισ. άτομα, θα ζεί το 2050 στα αστικά κέντρα των αναδυόμενων οικονομιών, τα οποία θα αντιπροσωπεύουν πάνω από το 50% της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης. Εως το 2030, οι 81 πιο πολυπληθείς πόλεις στον κόσμο θα βρίσκονται στις αναδυόμενες αγορές. Στις εκτιμήσεις αυτές καταλήγει σε έκθεσή του ο Τζέιμς Πομερόι, οικονομολόγος της HSBC, που προτρέπει τους επενδυτές να στρέψουν το ενδιαφέρον τους στις αναδυόμενες οικονομίες και στην πολιτική που ασκείται σε αυτές.

2/5 - Ενισχύεται ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος και τον Απρίλιο, φθάνοντας στις 94,9 (από 93,4) μονάδες, σε υψηλότερο επίπεδο από το αντίστοιχο περσινό (90,7 μονάδες), σύμφωνα με έρευνα οικονομικής συγκυρίας του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ). Στους επιμέρους επιχειρηματικούς τομείς, καταγράφεται βελτίωση προσδοκιών στις υπηρεσίες και οριακά στο λιανικό εμπόριο, σταθερότητα στη βιομηχανία, αλλά επιδείνωση στις κατασκευές.

2/5 - Στα 5,5 δισ. ευρώ εκτιμάται ότι ανήλθε η αξία των συναλλαγών που έγιναν με «πλαστικό χρήμα» το πρώτο τετράμηνο του έτους, καταγράφοντας μια μέση ετήσια αύξηση της τάξεως του 22% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016, έτος κατά το οποίο οι συνολικές συναλλαγές με κάρτες ανήλθαν στα 320 εκατομμύρια και η αξία τους στα 19 δισ. ευρώ.

2/5 - Καθόλου αισιόδοξα δεν είναι τα αποτελέσματα της τριμηνιαίας έκθεσης του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή. Μεταξύ άλλων αναφέρει πως η ελληνική οικονομία παραμένει σε μία ασταθή κατάσταση που απειλεί να μετατραπεί σε νέα ύφεση, ενώ προειδοποιεί ότι «φαίνεται πλέον απίθανη η ανάπτυξη 2,7% που πρόβλεπε ο Προϋπολογισμός για το 2017».
Η έκθεση αναφέρει πως η κατάσταση στις επενδύσεις, οι εξαγωγές που αδυνατούν να παίξουν τον ρόλο ατμομηχανής, η αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών και των οφειλών των ιδιωτών προς το Δημόσιο «έρχονται σε αντίθεση με τις προσδοκίες που επενδύθηκαν στο τρέχον μνημόνιο και επομένως μπορεί να οδηγήσουν σε ολική ανατροπή των δεδομένων του με απρόβλεπτες συνέπειες».

2/5 - «Ζήτηση για ελληνικά ομόλογα» είναι ο τίτλος δημοσιεύματος στις οικονομικές σελίδες της Süddeutsche Zeitung, το οποίο αναφέρεται στη θετική εικόνα που κατέγραψαν τα ελληνικά κρατικά ομόλογα στις διεθνείς χρηματαγορές.


3/5 - Το 71% των εταιρειών παγκοσμίως συμφωνούν ότι δεν πρόκειται να είναι ανταγωνιστικές χωρίς το μετασχηματισμό των τεχνολογικών (ΙΤ) υποδομών τους. Μάλιστα το 95% τοις εκατό των ερωτηθέντων στην έρευνα της Enterprise Strategy Group για λογαριασμό της Dell EMC, υπολείπονται μια μικρής ηγετικής ομάδας ανταγωνιστών, που επιταχύνουν τους δικούς τους στόχους στο ψηφιακό επιχειρείν μέσω του μετασχηματισμού των ΙΤ υποδομών τους.

3/5 - Στο χείλος της κατάρρευσης βρίσκεται εκ νέου η άλλοτε κραταιά Alitalia – η διοίκησή της δεύτερη φορά σε δέκα χρόνια θα υποβάλει αίτηση για να τεθεί σε καθεστώς πτώχευσης, ώστε να προστατευθεί από τους πιστωτές της και να οριστούν επίτροποι που θα εποπτεύσουν την όλη διαδικασία.

3/5 - Στο ΤΑΙΠΕΔ προς ιδιωτικοποίηση ή άλλης μορφής οικονομική αξιοποίηση παραμένουν σύμφωνα με το σχέδιο του επικαιροποιημένου μνημονίου τα δέκα περιφερειακά λιμάνια διεθνούς ενδιαφέροντος. Παρά τις έντονες ενστάσεις υπουργών και βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, πολλές εκ των οποίων διατυπώθηκαν και στο πλαίσιο συνεδριάσεων του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, οι δανειστές και ειδικότερα η Κομισιόν εμφανίζονται με διαμορφωμένη άποψη για την παραμονή τους στο χαρτοφυλάκιο του ΤΑΙΠΕΔ και κατά της μεταφοράς τους στο υπερταμείο όπως πρότεινε η κυβέρνηση. Επιπλέον, το προσχέδιο του επικαιροποιημένου μνημονίου περιγραφεί ως προαπαιτούμενο γα την ολοκλήρωση της αξιολόγησης την έγκριση των σχεδίων του ΤΑΙΠΕΔ για την αξιοποίησή τους όπως αυτά περιγράφονται στο Σχέδιο Αξιοποίησης της Περιουσίας του (ADP).

Πέρας Ημερίδας: 'Αμυντική Βιομηχανία-Τεχνολογία-Logistics, ως μοχλός ανάπτυξης της οικονομίας'

on Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017. Posted in Δελτία Τύπου

Επιμέλεια Αναστάσιος Μπασαράς, Αντιπρόεδρος ΕΛΙΣΜΕ

Πέρας Ημερίδας:  'Αμυντική Βιομηχανία-Τεχνολογία-Logistics, ως μοχλός ανάπτυξης της οικονομίας'

Εγινε την Πέμπτη 27 Απριλίου 2017, η ημερίδα 'Αμυντική Βιομηχανία-Τεχνολογία-Logistics, ως μοχλός ανάπτυξης', η οποία ολοκλήρωσε το σεμινάριο 'Οικονομία Ασφάλειας & Άμυνας - Διοικητική, Μηχανική & Υποστηρικτική Επιμελητεία'.

Μέσα στο κατάμεστο αμφιθέατρο, περισσότερα από 250 άτομα από όλα τα στρώματα των ενεργών πολιτών μας ( πάνω από 40 σπουδαστές των παραγωγικών στρατιωτικών μας Σχολών -ΣΣΕ,ΣΝΔ,ΣΙ, Ακαδημία ΕΛΑΣ, ΣΤΥΑ-, πάνω από 70 πτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και πάνω από 150 στελέχη των ΕΔ και ΣΑ (ενεργά και εα), Διευθύνοντες Σύμβουλοι Εταιριών, Διδάκτορες, ενεργοί πολίτες) έγινε με εξαιρετική επιτυχία και κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον του ακροατηρίου από τις 0900 μέχρι τις 1700.

Οι εισηγητές του σεμιναρίου ήταν μια πλειάδα Έγκριτων καθηγητών, Διακεκριμένων αξιωματικών ΕΔ & ΣΑ, Διδακτόρων και αναλυτών και Έμπειρων Στελεχών των Αγορών της Αμυντικής Βιομηχανίας και των Logistics που τους βλέπετε στη φωτογραφία που ακολουθεί.

Οι εισηγητές της ημερίδας, ανώτατα θεσμικά στελέχη (ΥΕΘΑ, ΕΒΕΑ, Ενώσεων της Αμυτικής Βιομηχανίας (ΕΕΛΕΕΑ και Σ.Ε.Κ.ΠΥ, της Ενωσης Logistics (ΣΥΝΔΔΕ & L), Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή των Ελλήνων παρουσίασαν και Υψηλόβαθμα Στελέχη της Αγοράς και της Ακαδημαϊκής κοινότητας ανέπτυξαν και ανέλυσαν τα θέματά τους, που φαίνονται παρακάτω, κατά ένα εξαιρετικό τρόπο και με περίσσεια απλότητα και σαφήνεια.

Την ημερίδα άνοιξε ο Γενικός Διευθυντής της Γ.Δ. Αμυντικού Εξοπλισμού και Επενδύσεων Αντιναύαρχος Κυριάκος Κυριακίδης, ώς εκπρόσωπος του ΥΕΘΑ, Οι Τομεάρχες Αμυνας: της ΝΔ Αθανάσιος Δαβάκης και του Ποταμιού Γεώργιος Τσιτσιλιάνος, Ο Διευθυντής το ΣΓ της Προεδρίας της Δημοκρατίας Αντιπτέραρχος Γρηγόριος Πρεζεράκος και οι Πρόεδροι του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. και Σ.Α.Σ.Ι. Αντιναύαρχος Βασίλειος Μαρτζούκος και Αντιπτέραρχος  Ευάγγελος Γεωργούσης. Παραβρέθηκαν επίσης οι πρώην αρχηγοί της ΠΑ Χρήστος Βαίτσης και της ΕΛΑΣ Αναστάσιος Δημοσχάκης (Βουλευτής της ΝΔ).

Οι συντονιστές της ημερίδας, Θεόδωρος Γιαννιτσόπουλος και Αναστάσιος Μπασαράς συντόνισαν και κατηύθυναν την ημερίδα, αποτελούμενη από 16 εισηγήσεις, κατά άψογο και υποδειγματικό τρόπο.

Ετιμήθησαν με αναμνηστικά οι στηρικτές του σεμιναρίου και της ημερίδας όπως φαίνονται παρακάτω:


ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Κατεβάστε ΕΔΩ! Τα πρακτικά της ημερίδας!

20/4/2017. Το ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. Επισκοπεί τον Τύπο: 6/4-19/4

on Πέμπτη, 20 Απριλίου 2017. Posted in Δελτία Τύπου

Επιμέλεια Αλεξάνδρα Τόμπρα, Δημοσιογράφος, Μέλος ΕΛΙΣΜΕ

20/4/2017.  Το ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. Επισκοπεί τον Τύπο: 6/4-19/46/4 - Η κεντρική τράπεζα της Τσεχίας αποσυνέδεσε την ισοτιμία της κορώνας με το ευρώ. Η απόφαση αυτή ελήφθη προκειμένου να περιορίσει τον πληθωρισμό που είχε προκληθεί από τις εισροές συναλλάγματος.

6/4 - Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν σκοπεύει να αυξήσει τα, αρνητικά σήμερα, επιτόκια καταθέσεων για τράπεζες πριν από τα τέλη του 2017, διαβεβαίωσαν ο πρόεδρός της Μάριο Ντράγκι και ο επικεφαλής οικονομολόγος Πέτερ Πρατ, διαψεύδοντας τη σχετική φημολογία που καλλιεργείται τον τελευταίο μήνα. Στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού η αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed) φαίνεται να απομακρύνεται ακόμη περισσότερο από την εποχή της ποσοτικής χαλάρωσης, καθώς η πλειονότητα των Αμερικανών κεντρικών τραπεζιτών θεωρεί πως η Fed έπρεπε να αρχίσει να περιορίζει τον ισολογισμό της προς τα τέλη του 2017, μέσω της σταδιακής μείωσης της επαναγοράς κρατικών ομολόγων και στεγαστικών δανείων που ήδη κατέχει. Εν τω μεταξύ, το ΔΝΤ προειδοποιεί πως οι αναπτυγμένες οικονομίες είναι πιθανόν να οδεύουν προς μακροπρόθεσμη περίοδο χαμηλής ανάπτυξης και χαμηλών επιτοκίων δανεισμού, εξαιτίας της γήρανσης του πληθυσμού και της πτώσης της παραγωγικότητας.

6/4 - Μια ανάσα πριν από τον πρώτο γύρο των εκλογών, η πολιτική του ακραίου οικονομικού εθνικισμού φαίνεται να εμπνέει αυτή τη φορά τη Γαλλία. Με έναν λόγο εμποτισμένο από ισχυρές δόσεις λαϊκισμού, η ηγέτις του ακροδεξιού κόμματος της Γαλλίας Μαρίν Λεπέν έχει εκφράσει επανειλημμένως την έντονη αποστροφή της για το ευρώ, το οποίο παρομοιάζει με «πτώμα που ακόμη κινείται». Ως σφοδρή πολέμιος του οικονομικού φιλελευθερισμού και του υφιστάμενου ευρωπαϊκού οικοδομήματος, υπόσχεται μια Γαλλία «ελεύθερη, ασφαλή, ευημερούσα, δίκαιη, περήφανη, δυνατή και ισχυρή». Τι εννοεί με αυτό; Η απάντηση βρίσκεται στα βασικά σημεία του οικονομικού προγράμματός της.

7/4 - Φυγή των επενδυτών προς τα θεωρούμενα ως ασφαλή καταφύγια προκάλεσε η αμερικανική πυραυλική επίθεση κατά του συριακού στρατού, ενώ οι δηλώσεις Αμερικανού αξιωματούχου ο οποίος υποβάθμισε τις πιθανότητες να κλιμακωθεί η αντιπαράθεση λειτούργησαν καθησυχαστικά τις τελευταίες ώρες. Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου μήνα και του χρυσού στο υψηλότερο επίπεδο από τον περασμένο Νοέμβριο, ενώ υποχωρούσαν οι αποδόσεις των αμερικανικών και γερμανικών κρατικών ομολόγων καθώς οι επενδυτές αναζητούσαν προστασία σε αυτά.

7/4 - Στο δεύτερο κεφάλαιο της φετινής Εκθεσης Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας του ΔΝΤ εξετάζεται ο ενδεχόμενος αντίκτυπος μιας παρατεταμένης περιόδου στασιμότητας. Σε έναν βαθμό οι επιπτώσεις της έχουν γίνει εμφανείς. Η καμπύλη αποδόσεων, δηλαδή η διαφορά μεταξύ των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιτοκίων, έχει γίνει επίπεδη. Για τις τράπεζες, οι οποίες σε μια γενική θεώρηση δανείζονται χρήματα σχετικά φθηνότερα για μικρές περιόδους και δανείζουν ακριβότερα για μακρές περιόδους, αυτό σημαίνει μειωμένα έσοδα. Συνήθως, οι τράπεζες δυσκολεύονται να περιορίσουν το επιτόκιο καταθέσεων κάτω του μηδενός, οπότε τα χαμηλότερα επιτόκια συμπιέζουν τα περιθώρια κερδών.

7/4 - Ενόψει της αποχώρησης της Βρετανίας από την Ε.Ε. και των αλλαγών που μπορεί να επιφέρει το Brexit στην αγορά εργασίας, ξένοι εργαζόμενοι μεγάλων τραπεζικών κολοσσών του Λονδίνου ζητούν οικειοθελώς να εγκαταλείψουν το Σίτι και να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, οι Ευρωπαίοι εργαζόμενοι των τραπεζών Citigroup, Goldman Sachs και HSBC Holdings έχουν πρoσφερθεί να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, σε περίπτωση που οι εργοδότες τους αναγκαστούν να μετακινήσουν εργατικό δυναμικό μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών για το Brexit.

8/4 - Στο 1,5% προσγειώνει την εκτίμησή της για τον ρυθμό ανάπτυξης το 2017 η Alpha Bank, υπό την προϋπόθεση μάλιστα ότι θα εξαλειφθεί το κλίμα αβεβαιότητας εντός των επόμενων εβδομάδων.

Σύμφωνα με την ανάλυση της τράπεζας, η οικονομική πορεία της χώρας είναι, πλέον, περισσότερο εύθραυστη.

8/4 - Σχεδόν τρία χρόνια μετά την έξοδο της Πορτογαλίας από το μνημόνιο, η κατάσταση φαίνεται να έχει βελτιωθεί σημαντικά, καθώς ολοένα και περισσότερες εταιρείες επενδύουν στη χώρα δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας. Το ερώτημα είναι κατά πόσον θα συνεχιστεί αυτή η τάση.

«Τα τελευταία δύο χρόνια η κατάσταση έχει βελτιωθεί σημαντικά και μπορούμε να ατενίζουμε με αισιοδοξία το μέλλον», λέει στην ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle η κ. Αννα Τερέζα Λέμαν, καθηγήτρια Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Πόρτο. Εχει παρέλθει η εποχή κατά την οποία οι εταιρείες αναζητούσαν πρωτίστως φθηνά εργατικά χέρια, εξηγεί η κ. Λέμαν, και έτσι ολοένα και περισσότερες εταιρείες επενδύουν στην Πορτογαλία, όχι μόνο στη μεταποίηση αλλά και σε υπηρεσίες που προσφέρουν υψηλή προστιθέμενη αξία. «Η Πορτογαλία έχει καλά χαρτιά, κυρίως στον τομέα παροχής υπηρεσιών με υψηλή προστιθέμενη αξία», τονίζει η κ. Λέμαν.
9/4 - Τα δύο στα τρία νοικοκυριά της χώρας εμφανίζουν στην εφορία οικογενειακό εισόδημα κάτω από 1.000 ευρώ τον μήνα. Μέσα σε μια πενταετία το ποσοστό έχει αυξηθεί από το 49% στο 64,11% με την τάση να είναι ανοδική.

9/4 - Η βρετανική κυβέρνηση φαίνεται να υιοθετεί πολύ πιο διαλλακτική στάση απέναντι στην Ε.Ε., μόλις μία εβδομάδα μετά την επίσημη ενεργοποίηση της διαδικασίας εξόδου, αφήνοντας να εννοηθεί πως θα μπορούσε να αποδεχθεί την ελεύθερη μετακίνηση προσώπων κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου μετά το Brexit. Ωστόσο, ο επικεφαλής διαπραγματευτής από την πλευρά των «27» Μισέλ Μπαρνιέ προειδοποίησε το Λονδίνο πως το αίτημα για «παράλληλες διαπραγματεύσεις» για τους όρους εξόδου της Βρετανίας και τη μελλοντική συμφωνία ελευθέρου εμπορίου με την Ε.Ε. κρύβει μεγάλο ρίσκο.

9/4 - Εικόνα συντριβής παρουσιάζει το Χρηματιστήριο με τη συμπλήρωση οκτώ ετών ύφεσης (2009-2016). Ο Γενικός Δείκτης από το τέλος του 2009 μέχρι και το τέλος του 2016 έχει χάσει το 70,7% της αξίας του, ενώ λογιστικά έχουν χαθεί 38 δισ. ευρώ από την κεφαλαιοποίηση της αγοράς.


31/3 - Στη σχεδιαζόμενη επέκταση του ευρωπαϊκού δικτύου του κρατικού κινεζικού ναυτιλιακού κολοσσού Cοsco έχοντας ως βάση το λιμάνι του Πειραιά εστιάζει η Frankfurter Allgemeine Zeitung στις οικονομικές σελίδες της.

Η εφημερίδα αναφέρει ότι η πανίσχυρη κινεζική εταιρεία, παρά το γεγονός ότι δεν έχει επισήμως εκδηλώσει ενδιαφέρον για αγορά τμήματος του λιμανιού του Αμβούργου, έχει ωστόσο αρχίσει να επενδύει με συστηματικό τρόπο σε άλλα ευρωπαϊκά λιμάνια κομβικής σημασίας δημιουργώντας ένα ολόκληρο νέο ναυτιλιακό δίκτυο.

«Στη βόρεια Ευρώπη η Cosco επικεντρώνει το ενδιαφέρον της κυρίως στα λιμάνι του Ρότερνταμ, της Αμβέρσας και της Μπριζ, σύμφωνα με μελέτη του ιταλικού Ινστιτούτου SRM. Στο Ρότερνταμ, τον αιώνιο αντίπαλο του Αμβούργου, η Cοsco θέλει να διατηρήσει πάνω από το ένα τρίτο του τερματικού σταθμού Εuromax.

Αξιοσημείωτη είναι στο μεταξύ η παρουσία των Κινέζων επενδυτών στον χώρο της Μεσογείου, δεδομένου ότι εδώ και χρόνια δραστηριοποιούνται επενδυτικά στα λιμάνια του Ισραήλ, της Τουρκίας και της Αιγύπτου».10/4 - Ολοκληρώθηκε με την καταβολή του εφάπαξ τιμήματος 1,2 δισ. ευρώ στο ΤΑΙΠΕΔ η παραχώρηση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων στη Fraport Greece. Χρειάστηκαν δηλαδή τέσσερα ολόκληρα χρόνια από την προκήρυξη του σχετικού διεθνούς διαγωνισμού, την 1η Απριλίου του 2013, περισσότερα από δύο χρόνια από την ανακήρυξη του προτιμητέου επενδυτή στις 25 Νοεμβρίου του 2014 και η μετατροπή της παραχώρησης σε μνημονιακή υποχρέωση κατόπιν απαίτησης των δανειστών για να προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση. Χρόνοι και πιέσεις που δοκίμασαν την υπομονή και τις αντοχές του επενδυτή, των τοπικών κοινωνιών αλλά και των εργαζομένων.

10/4 - Την έναρξη έρευνας εξετάζει να διατάξει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ώστε να αποσαφηνιστεί εάν οι εμπορικοί εταίροι των ΗΠΑ χρησιμοποιούν τακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού, όπως επιδοτήσεις ή μέτρα αντιντάμπινγκ σε εξαγώγιμα προϊόντα. Μια τέτοια κίνηση θα δημιουργούσε πρόσφορο έδαφος για να θέσουν οι ΗΠΑ στο στόχαστρο συγκεκριμένους εμπορικούς εταίρους. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει υποστηρίξει επανειλημμένως ότι το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ με την Κίνα ή το Μεξικό είναι δυσανάλογα υψηλό και κρύβει τακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού, απειλώντας με βαριά αντίποινα. Προκειμένου να αποφευχθεί ένας εμπορικός πόλεμος, η Κίνα αποφάσισε να προσφέρει στις ΗΠΑ μεγαλύτερη πρόσβαση στον κλάδο παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και στον γεωργικό κλάδο. Στόχος της Κίνας είναι να εξομαλυνθούν οι σχέσεις με τις ΗΠΑ, οι οποίες φλερτάρουν με τον προστατευτισμό από την εκλογική νίκη του Ντόναλντ Τραμπ. Βέβαια, από τότε που ανέλαβε ο κ. Τραμπ τα προεδρικά του καθήκοντα έχει σταδιακά χαμηλώσει τους τόνους.

10/4 - Τα κυπριακά κρατικά ομόλογα έχουν αναδειχθεί στο αστέρι των ομολόγων της περιφέρειας και η απόδοσή τους βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο τουλάχιστον από το 2001, σύμφωνα με την εφημερίδα Financial Times. Από τα τέλη του 2016, η Κύπρος μπορεί να δανείζεται με χαμηλότερο επιτόκιο από την Πορτογαλία. Η Κύπρος είχε διασωθεί από τους εταίρους της στην Ευρωζώνη υπό πολύ αντίξοες συνθήκες τον Μάρτιο του 2013, με την επιβολή «κουρέματος» στους καταθέτες των κυπριακών τραπεζών και την επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων.

10/4 - Κατά περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ αυξήθηκαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς ιδιώτες τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών. Οι εκκρεμότητες του Δημοσίου ξεπέρασαν τα 3,79 δισεκατομμύρια ευρώ, έναντι σχεδόν 3,6 δισεκ. που ήταν τον Ιανουάριο, καθώς το κράτος συνεχίζει την άτυπη σχεδόν στάση πληρωμών.


11/4 - Το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών της Ευρωζώνης αυξήθηκε κατά 1,9% στο τέταρτο τρίμηνο του 2016, όσο και στο τρίτο τρίμηνο, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

11/4 - Το παγκόσμιο εμπόριο προβλέπεται ότι θα αναπτυχθεί με ρυθμό 2,4% το 2017, ωστόσο υπάρχει έντονη αβεβαιότητα σχετικά με οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις, ιδίως στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ). «Θα πρέπει να δούμε το εμπόριο ως μέρος της λύσης για οικονομικές δυσκολίες, όχι ως μέρος του προβλήματος», είπε χθες ο γ.γ. του ΠΟΕ Ρομπέρτο Αζεβέντο, καλώντας τις κυβερνήσεις να αντισταθούν στις σειρήνες του οικονομικού προστατευτισμού.


12/4 - H παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη κερδίζει συνεχώς έδαφος, πλην όμως επάνω της επικρέμαται η δαμόκλειος σπάθη του προστατευτισμού, που απειλεί πλέον το παγκόσμιο εμπόριο, δήλωσε η επικεφαλής του ΔΝΤ, Κριστίν Λαγκάρντ. Η κ. Λαγκάρντ, σε ομιλία της ενόψει των εαρινών εργασιών του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσιγκτον, τόνισε ότι όλες οι χώρες θα πρέπει να ενισχύσουν το οικοδόμημα του ανοικτού εμπορίου, που «χτίστηκε» μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, μέσω της αμοιβαίας συνεργασίας για την επίλυση σημαντικών εμπορικών ζητημάτων, όπως η μείωση των υπερβολικών ανισορροπιών μεταξύ των χωρών παγκοσμίως.

12/4 - Σήμερα η μεγαλύτερη απειλή για την ίδια την ύπαρξη του ευρώ φαίνεται πως δεν πηγάζει από μικρές και περιφερειακές χώρες, όπως είναι η Ελλάδα και η Πορτογαλία, αλλά από την τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης, την Ιταλία, και το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει το καράβι. Δύο πρόσφατες οικονομικές εκθέσεις φανερώνουν τι σημαίνει το ευρώ για τους Ιταλούς και γιατί στις δημοσκοπήσεις φαίνεται πως δεν τους ενθουσιάζει πλέον. Στη μία από τις εκθέσεις αποτυπώνεται πως πλέον οι πολίτες της γειτονικής χώρας είναι πιο φτωχοί ως μέλη της Ευρωζώνης. Στην άλλη, ότι υστερούν έναντι της βασικής εμπορικής εταίρου τους, της Γερμανίας.

13/4 - Το 2016 ήταν από πολλές απόψεις μια δύσκολη χρονιά, ωστόσο η οικονομία της Ευρωζώνης αποδείχτηκε ανθεκτική χάρη και στη συμβολή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και το 2017 αρχίζει με την οικονομία να βρίσκεται στην καλύτερη φάση της από την αρχή της κρίσης, είπε ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ Βίτορ Κονστάνσιο, παρουσιάζοντας την ετήσια έκθεση για το 2016.

13/4 - Ο ΟΟΣΑ παρότρυνε την Τράπεζα της Ιαπωνίας να συνεχίσει τη χαλαρή νομισματική πολιτική της και ο επικεφαλής της Χαρουχίκο Κουρόντα επιβεβαίωσε πως θα τη συνεχίσει μέχρι ο πληθωρισμός να ενισχυθεί στο 2% από την αύξηση μισθών και εταιρικών κερδών. Στην τελευταία έκθεση για την ιαπωνική οικονομία, ο ΟΟΣΑ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το ύψος δημόσιου χρέους της χώρας, προειδοποιώντας πως το πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπισθεί, προκειμένου να διασφαλιστεί η ευημερία της χώρας στο μέλλον.

14/4 - Σημάδια βελτίωσης της εισπραξιμότητας δείχνουν τα στοιχεία της ΔΕΗ για το πρώτο δίμηνο του έτους, εξέλιξη η οποία, αν δεν ανατραπεί, μπορεί να επιφέρει σταδιακή εξυγίανση των οικονομικών της επιχείρησης. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε χθες η ΔΕΗ, οι ανεξόφλητες οφειλές από λογαριασμούς ρεύματος το πρώτο δίμηνο του έτους, εξαιρουμένων των διακανονισμών, μειώθηκαν στα 2,2 δισ. ευρώ.

14/4 - Παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης να περιορίσει τη μετανάστευση ενόψει Brexit, οι ξένοι εργαζόμενοι αποτελούν βασικό πυλώνα σε ορισμένους νευραλγικούς τομείς της βρετανικής οικονομίας. Σύμφωνα με έρευνα της βρετανικής στατιστικής υπηρεσίας (ONS), το 2016, το 11% του εργατικού δυναμικού της Βρετανίας αποτελείται από ξένους εργαζομένους, εκ των οποίων το 7%, δηλαδή περίπου 2,2 εκατ. πολίτες, προέρχεται από άλλες χώρες της Ε.Ε. Ενδεικτικά, το 14% των ξένων εργαζομένων δραστηριοποιούνται στον κλάδο των χονδρικών και λιανικών πωλήσεων, στον ξενοδοχειακό κλάδο και στον κλάδο της εστίασης. Στους παραπάνω κλάδους δραστηριοποιούνται 508.000 υπήκοοι της Ε.Ε. Εξίσου έντονη είναι και η παρουσία των ξένων εργαζομένων στον χρηματοπιστωτικό κλάδο, δεδομένης της ισχυρής οικονομικής παρουσίας της Βρετανίας παγκοσμίως. Συγκεκριμένα, στις οικονομικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες το 12% των εργαζομένων προέρχεται από χώρες του εξωτερικού, ενώ 382.000 εργαζόμενοι είναι υπήκοοι της Ε.Ε. Αρκετοί Ευρωπαίοι υπήκοοι απασχολούνται και στους τομείς της μεταποίησης, με το ποσοστό των εργαζομένων να υπερβαίνει συνολικά το 10%.

15/4 - H αξιολόγηση των προτάσεων που έχει λάβει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (European Investment Fund) από την Ελλάδα για τη συμμετοχή στο ταμείο των ταμείων (fund of funds) αναμένεται ότι θα δώσει σημαντική ώθηση στη νεοφυή επιχειρηματικότητα στη χώρα μας. Σχεδόν 260 εκατ. ευρώ θα τοποθετήσουν το ΕΤαΕ (60 εκατ. ευρώ) και το ΕΣΠΑ (200 εκατ. ευρώ), ενώ άλλα 150-200 εκατ. ευρώ θα κληθούν να τοποθετήσουν ιδιώτες επενδυτές. Συνολικά, 400-450 εκατ. ευρώ αναμένεται να τοποθετηθούν την περίοδο 2018-2023 σε επενδύσεις υψηλού ρίσκου (venture capital) γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο.

15/4 - Μέσο φόρο άνω των 9.200 ευρώ πλήρωσαν πέρυσι στην εφορία οι φορολογούμενοι με ετήσια εισοδήματα άνω των 30.000 ευρώ. Από την επεξεργασία των στατιστικών δεδομένων του υπουργείου Οικονομικών προκύπτει ότι το 13,4% του συνόλου των φορολογουμένων πληρώνει το 60% του συνολικού φόρου. Συγκεκριμένα τα φορολογικά βάρη σηκώνουν 513.509 φορολογούμενοι με εισοδήματα από 30.000 ευρώ και πάνω, γεγονός που οφείλεται στην αδυναμία των κυβερνήσεων και ιδιαίτερα της σημερινής να κατανείμουν τις φορολογικές υποχρεώσεις. Είναι ενδεικτικό ότι οι φορολογούμενοι με μηνιαίο εισόδημα άνω των 2.500 ευρώ πληρώνουν κατά μέσον όρο φόρο που ξεπερνά τα 9.200 ευρώ ετησίως.

16/4 - Οι ΗΠΑ και η Κίνα έχουν περιθώριο 100 ημερών για να λειάνουν τις διαφορές στα ακανθώδη εμπορικά ζητήματα που δοκιμάζουν τη σχέση τους. Αυτό αποφασίστηκε κατά τη διμερή συνάντηση κορυφής των προέδρων Κίνας και ΗΠΑ, που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα και έγινε σε καλό κλίμα προς μεγάλη ανακούφιση του διεθνούς οικονομικού κοινού. H νηφαλιότητα φαίνεται να επικράτησε στις επαφές των δύο ισχυρών ηγετών, μετά την πάροδο μιας περιόδου κατά την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απειλούσε την Κίνα με εμπορικό πόλεμο και σκληρά αντίποινα για τη χειραγώγηση του γουάν.

17/4 - Την ώρα που η Αργεντινή και η Βενεζουέλα βρίσκονται στη δίνη οικονομικής και πολιτικής κρίσης με εκατομμύρια ανθρώπους να διαδηλώνουν στους δρόμους του Μπουένος Αϊρες και του Καράκας, το Μεξικό, με τα ιλιγγιώδη ποσοστά πληθυσμού κάτω από τα όρια της φτώχειας, ετοιμάζει την αντεπίθεσή του στην εχθρική ρητορική του Ντόναλντ Τραμπ

17/4 - Αυξάνονται οι εκτιμήσεις πως η βελτίωση της εικόνας στη ναυτιλία δεν είναι παροδική αλλά έχει στέρεες βάσεις. Εφόσον κάτι τέτοιο επιβεβαιωθεί, όπως αναμένουν οίκοι όπως η JP Morgan και η DNB Markets, δικαιώνονται οι Ελληνες εφοπλιστές που το τελευταίο έτος προχώρησαν σε αγορές πλοίων σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές. Επενδυτική στρατηγική που διατήρησαν και το πρώτο τρίμηνο του 2017, οπότε και πραγματοποίησαν τη μία στις τέσσερις αγορές μεταχειρισμένων πλοίων.

18/4 - Στο 1,7% ανέβηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στη Ελλάδα το Μάρτιο του 2017, σε σχέση με 1,4% το Φεβρουάριο σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει σήμερα η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat). Ένα χρόνο πριν το αντίστοιχο ποσοστό ήταν -0,7%.


18/4 - Με αμερικανική συναίνεση χτίζεται το σκηνικό των διαπραγματεύσεων αυτό το Σαββατοκύριακο στην Ουάσιγκτον, μεταξύ Γερμανίας και ΔΝΤ, όπου θα αναζητηθεί μια φόρμουλα ρύθμισης του ελληνικού χρέους, η οποία να επιτρέπει την επιστροφή του Ταμείου στο ελληνικό πρόγραμμα.

Σε συνέντευξή του στους Financial Times, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Στίβεν Μνούτσιν, διέψευσε τις εκτιμήσεις περί πιθανού αμερικανικού βέτο στην περαιτέρω χρηματοδότηση της Ελλάδας από το Ταμείο. Υπενθυμίζεται ότι στο παρελθόν για κάποιους στην κυβέρνηση ένα τέτοιο βέτο αποτελούσε κρυφή ελπίδα προκειμένου να απαλλαγούν από τις πιέσεις του Ταμείου για σκληρά μέτρα.

18/4 - Προς τα πάνω αναθεώρησε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) τις προβλέψεις του για την παγκόσμια ανάπτυξη το 2017 και το 2018, λόγω της ενίσχυσης του μεταποιητικού κλάδου και του εμπορίου στην Ευρώπη, στην Ιαπωνία και στην Κίνα. Προειδοποίησε, όμως, ότι ο προστατευτισμός μπορεί να αποσταθεροποιήσει τη θετική πορεία της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας. Ενόψει της εαρινής συνόδου του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας στις 21 με 23 Απριλίου, το Ταμείο τόνισε ότι η παγκόσμια ανάπτυξη εξακολουθεί τα τελευταία χρόνια να είναι ασθενέστερη σε σχέση με προηγούμενες δεκαετίες. Τουλάχιστον, όμως, συντελείται ανάκαμψη στη μεταποίηση και στο εμπόριο, που αναμενόταν εδώ και καιρό.

18/4 - Το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού συρρικνώθηκε κατά 800 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο και συγκεκριμένα ανήλθε στα 1,068 δισ. ευρώ από 1,863 δισ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, παραμένοντας όμως πάνω από τον στόχο τριμήνου κατά 75 εκατ. ευρώ. Επίσης, το έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 1,367 δισ. ευρώ, υπερδιπλάσιο σε σχέση με το έλλειμμα των 595 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016 και έναντι στόχου του προϋπολογισμού 2017 για έλλειμμα 1,408 δισ. ευρώ.
19/4 - Η επικράτηση του κ. Ερντογάν στο πρόσφατο δημοψήφισμα μπορεί να οδηγήσει σε αναβίωση των οικονομικών μεταρρυθμίσεων και στην υιοθέτηση πιο επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής, σύμφωνα με ανάλυση του οίκου αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Fitch. Παράλληλα, όμως, οι επενδυτές ανησυχούν για την επιδείνωση των σχέσεων Τουρκίας - Ε.Ε.

[12 3 4  >>