Διεθνείς Σχέσεις - Γεωπολιτική

Συνέδριο ΕΙΔΑΣ, 8-9/1/2021: Ενότητα:«Γαιο-Νόηση»: Kατανοώντας τα Μέγα-συστήματα

on Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2021. Posted in Διεθνείς Σχέσεις - Γεωπολιτική

Του Δημήτριου Ν. Ηλιόπουλου, Πρέσβυς ε.τ. Πρόεδρος του ΣΣΔΥ, Μέλος του ΔΣ του ΕΛΙΣΜΕ, Επιστημονικός Συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ, Μέλος του ΕΙΔΑΣ, Μέντωρ της ΑΛΛΗΛΟΝ, Λογοτέχνης

ΕΙΔΑΣ Ελληνικό Ινστιτούτο Διερεύνησης Ανθρωπίνων Συστημάτων

 

Συστημικό Συμπόσιο, 8-9 Ιανουαρίου 2021*

Θέμα: Συλλογικότητα και Εξατομίκευση

 * Στο συμπόσιο ΕΙΔΑΣ το ΕΛΙΣΜΕ ανακοινώθηκε ως "χορηγός επικοινωνίας". Άλλη μια συμμετοχή του ΕΛΙΣΜΕ, σε εξαιρετικά φόρουμ, απόδειξη ότι αυξάνεται η προβολή και αναγνώριση του Ινστιτούτου από πολλούς φορείς σήμερα. 

Ενότητα:«Γαιο-Νόηση»: κατανοώντας τα Μέγα-συστήματα

 

Εισηγητής: Δημήτριος Ν. Ηλιόπουλος, Πρέσβυς ε.τ.

Πρόεδρος του ΣΣΔΥ, Μέλος του ΔΣ του ΕΛΙΣΜΕ, Επιστημονικός Συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ, Μέλος του ΕΙΔΑΣ, Μέντωρ της ΑΛΛΗΛΟΝ, Λογοτέχνης

 

----------------

 

Η ανθρωπότητα ξεκίνησε με την δημιουργία συστημάτων. Οι πρώτοι άνθρωποι, πριν και από τον homo-sapiens, αισθάνθηκαν την ανάγκη να οργανωθούν κατά τέτοιον τρόπο ώστε να προστατεύσουν τα βασικά τους συμφέροντα. Αργότερα τα κριτήρια επεκτάθηκαν πέραν των εν στενή εννοία γεωγραφικών ορίων, για να συμπεριλάβουν θρησκευτικές, πολιτικές και οικονομικές επιδιώξεις.  Και έτσι δημιουργήθηκαν οι φατρίες, έπειτα οι φυλές, τα έθνη, τα κράτη, οι ομοσπονδίες, οι συμμαχίες, οι διεθνείς οργανισμοί για να φθάσουμε σήμερα στα Μέγα-συστήματα που συντηρούν την τόσο αμφιλεγόμενη παγκοσμιοποίηση.

Είναι ενδιαφέρον να σημειωθούν τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της διαδικασίας που υπερκέρασε την έννοια του έθνους, της κρατικής κυριαρχίας ως γεωγραφικώς προσδιορισμένης έννοιας και ως εκδήλωση εξουσίας και επιρροής. Είναι ενδιαφέρον να εξετάσουμε και την επιρροή αυτής της διαδικασίας επί των βιωματικών μας εμπειριών τόσο στο Μικρό όσο και στο Μεγάλο επίπεδο. Και κυρίως να αναγνώσουμε τις επικρατούσες θεωρίες όσον αφορά την βιωσιμότητα αυτών των Μέγα-συστημάτων και δυνητικά την δυνατότητα αντιστρεψιμότητας της διαδικασίας   χωρίς να υποστούμε μια μεγάλη κατάρρευση του κόσμου όπως τον ξέρουμε. Σε μια τέτοια περίπτωση είναι άραγε δυνατή η επιστροφή σε Μικρό-συστήματα ως πλέον βιώσιμης λύσης, με την έννοια που δίνει ο Φράνσις Φουκουγιάμα στο έργο του «Το τέλος της ιστορίας» και όπως την συμπληρώνει με το νεώτερο έργο του «Ταυτότητα»;

Βασικό εργαλείο στην εξέταση των παραμέτρων της διαδικασίας είναι η ανάλυση των συνιστωσών της αλλά και οι ορισμοί που την καθορίζουν. Κατά την κυρίαρχη θεωρία Διεθνών Σχέσεων η Συστημική Γεωπολιτική Ανάλυση είναι πολυπαραγοντική στηριζομένη επί τεσσάρων πυλώνων –τον αμυντικό, τον πολιτικό, τον οικονομικό και τον πολιτισμικό– με τον τελευταίο να έχει καθιερωθεί πρόσφατα. Τα αντικείμενα μελέτης της είναι τα άτομα, οι υπο-εθνικές ομάδες όπως οι μειονότητες, τα εθνικά κράτη, τα πολυεθνικά κράτη, οι υπερεθνικοί  οργανισμοί, οι διεθνείς ομάδες οι οποίες δεν συγκροτούνται από κράτη, οι διεθνείς οργανισμοί που έχουν ως μέλη τους κράτη ή υπερ-κυβερνητικούς οργανισμούς και εν τέλει το διεθνές σύστημα.

Οι σχέσεις ισχύος και αλληλοεπηρεασμού έχουν αποτελέσει αντικείμενο πολλών μελετών και αντικρουόμενων θεωριών. Και βεβαίως τις τελευταίες δεκαετίες στο διεθνές μωσαϊκό ήρθαν να προστεθούν οι πολυεθνικές επιχειρήσεις, οι πολιτικο-θρησκευτικές οργανώσεις και τα διάφορα ιδεολογικά κινήματα που λειτουργούν μέσα από έναν ιστό ιδεολογικής συνάφειας πέραν από συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο και που διευκολύνονται από την αλματώδη ανάπτυξη της τεχνολογίας της επικοινωνίας, η επιρροή της οποίας ακόμη και σήμερα είναι δύσκολο να υπολογισθεί.

Από την άλλη πλευρά, η εξέλιξη των σύγχρονων διεθνών σχέσεων δείχνει να επηρεάζεται από ένα καινούριο φαινόμενο το οποίο ο Καθηγητής κ. Μάζης αποκαλεί «σύμπλοκο». Το «σύμπλοκο»  αποτελεί μία γεωγραφική ζώνη στην οποία «συμπλέκονται» συμφέροντα και παράγοντες ισχύος βάσει κοινών διακυβευμάτων. Το πλέον χαρακτηριστικό τούτων είναι η ενέργεια. Η νέα αυτή έννοια ξεπερνά κάθε γεωγραφικό κοινό παρανομαστή και καθιστά συνεταίρους διάφορα κράτη, πολυεθνικές εταιρείες ή άλλες οντότητες, οι οποίες υπό άλλους όρους δεν θα είχαν κοινή δράση. Η δε σύνθεση αυτών των Μέγα-συστημάτων ποικίλλει κατά περίπτωση, αλλά υπόκειται και σε μεταβολές.

Είναι ενδιαφέρον ότι οι αρχές, οι οποίες καθόρισαν τις συνθήκες της δημιουργίας των εθνικών κρατών, μέσα στα Μέγα-συστήματα της εποχής  μας φαίνονται να διαδραματίζουν μικρό ή και κανένα ρόλο. Κάνοντας αναδρομή στις θεμελιώδεις παραμέτρους συμπήξεως εθνοκεντρικών οντοτήτων αναφέρουμε την εθνοτική ταυτότητα, την γλωσσική ταυτότητα, την θρησκευτική και πολιτισμική ταυτότητα και την πολιτική/ιδεολογική ταυτότητα. Η ιστορία έχει αποδείξει ότι οι παράμετροι αυτοί λειτούργησαν μεμονωμένα, η με αλληλοεπικάλυψη, αλλά πάντοτε έστω και μία από αυτές βρισκόταν στην βάση της κοινωνικής ή διεθνούς διαδικασίας ολοκληρώσεως και κατανομής ισχύος.

Κατ’ αυτήν την έννοια οι ανάγκες που προέκυψαν κατά τον ρουν της Ιστορίας οδήγησαν στην σύμπηξη συμμαχιών, όπως αυτές μεταξύ πόλεων στην Αρχαία Ελλάδα, την δημιουργία πολυπολιτισμικών αυτοκρατοριών όπως εκείνες του Μεγάλου Αλεξάνδρου, της Ρώμης, του Βυζαντίου, των Οθωμανών, αλλά και μακρύτερα μέχρι την Κίνα και την Ινδία.

Η ανακάλυψη ταχυτέρων μέσων μετακινήσεως έκανε τον παγκόσμιο χώρο «μικρότερο». Πέραν των συγκυριακών στρατιωτικού κυρίως χαρακτήρα συμμαχιών, οι δύο Παγκόσμιοι Πόλεμοι ώθησαν στην δημιουργία της Κοινωνίας των Εθνών και κυρίως στον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος αναπτύχθηκε σε ένα Μέγα-σύστημα που εν τέλει κάλυψε σχεδόν κάθε είδους δραστηριότητα ανά την υφήλιο. Με ένα μειονέκτημα: την έλλειψη πραγματικής στρατιωτικής ισχύος πέραν των ειρηνευτικών επιχειρήσεων, την αξία των οποίων βεβαίως δεν πρέπει να υποτιμούμε.

Δεν αποτελεί παράδοξο ότι ο ΟΗΕ δεν αποτελεί πλέον το αποτελεσματικότερο εργαλείο σε παγκόσμιο επίπεδο, διότι η ανακατανομή ισχύος –είτε πολιτικής είτε οικονομικής- οδήγησε στην δημιουργία άλλων Μέγα-συστημάτων, τα οποία διαχειρίσθηκαν αποτελεσματικότερα τις διεθνείς υποθέσεις έστω και προς ίδιον όφελος. Ακόμη και κραταιές συμμαχίες όπως το ΝΑΤΟ είδαν την επιρροή τους μειούμενη με την αλλαγή του διεθνούς γίγνεσθαι. Όσον δε αφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την μόνη παγκοσμίως υπέρ-κυβερνητική οντότητα με εκχώρηση κυριαρχικών εξουσιών από τα μέλη της, παρόλη την αναγνωρισμένη προσφορά της σε διάφορους τομείς και κυρίως τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις, δεν έχει καταφέρει να αποκτήσει το βάρος ενός Μέγα-συστήματος ισχυρού παίκτη γεω-στρατηγικής. Και τούτο διότι μεταξύ άλλων κάποια ισχυρά μέλη της επέλεξαν να προσχωρήσουν σε άλλα Μέγα-συστήματα επί τη βάσει συγκεκριμένων ίδιων συμφερόντων.

Φθάνοντας στο σήμερα, διαπιστώνουμε ότι η διαδικασία των διεθνών σχέσεων, χειραγωγήθηκε – κυρίως από τα μεγάλα προηγμένα δυτικά έθνη, χωρίς να εξαιρούνται και αναδυόμενες οικονομίες όπως η Κίνα και η Ινδία - στην επιβολή της ούτω πως αποκαλουμένης παγκοσμιοποίησης.

Παγκοσμιοποίηση ή διεθνοποίηση είναι η αυτονόμηση όλων εκείνων των παραμέτρων (οικονομίαεπικοινωνία κλπ), οι οποίες μέχρι πρόσφατα προσδιορίζονταν από τα στενά όρια ενός κράτους - προστάτη. Παράμετροι που τείνουν να ελευθερώνονται και να διαχέονται, ακολουθώντας την παγκοσμιοποίηση, είναι το εμπόριο, η κοινωνική δομή, η τεχνολογία, το πολιτικό σύστημα, ο πολιτισμός, η παιδεία, κλπ.

Ένας τυπικός, αν και περιοριστικός, ορισμός είναι αυτός που δίνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ο οποίος δίνει έμφαση στην αυξανόμενη οικονομική αλληλεξάρτηση των χωρών παγκόσμια μέσω του αυξανόμενου όγκου και ποικιλίας διεθνών συναλλαγών αγαθών και υπηρεσιών, της ελεύθερης ροής κεφαλαίου διεθνώς, και της γρήγορης και ευρείας διάχυσης της τεχνολογίας. Παρόλο που η παγκοσμιοποίηση είναι ένα ιδιαίτερα περίπλοκο σύμπλεγμα φαινομένων και σχέσεων, εντούτοις μπορεί κάποιος να διαχωρίσει διάφορες πτυχές της:

 • βιομηχανική παγκοσμιοποίηση - η ενίσχυση και επέκταση των πολυεθνικών εταιρειών
 • χρηματοπιστωτική παγκοσμιοποίηση - η ανάδυση παγκόσμιων χρηματοπιστωτικών αγορών και η πιο εύκολη πρόσβαση σε εξωτερικές χρηματοδοτήσεις για εταιρικούς και κρατικούς δανειζόμενους
 • πολιτική παγκοσμιοποίηση - η επέκταση των πολιτικών συμφερόντων σε περιοχές και χώρες που δεν γειτονεύουν με τα πολιτικά ισχυρά κράτη
 • παγκοσμιοποίηση της πληροφόρησης - αύξηση της ροής πληροφόρησης μεταξύ γεωγραφικά μακρινών περιοχών
 • πολιτισμική παγκοσμιοποίηση - ανάπτυξη διαπολιτισμικών επαφών και δημιουργία μιας παγκόσμιας κουλτούρας.

Η παγκοσμιοποίηση ταυτίζεται με διάφορες τάσεις οι οποίες έκαναν την εμφάνισή τους ή ενισχύθηκαν σημαντικά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτές περιλαμβάνουν την αυξημένη διεθνή κινητικότητα αγαθών, χρημάτων, πληροφοριών και ανθρώπων, καθώς και την ανάπτυξη της τεχνολογίας, των οργανισμών, των νομικών συστημάτων και των υποδομών που συνέβαλαν σε αυτή την κινητικότητα.

Μερικές από τις συνέπειες της επιβολής της παγκοσμιοποίησης:

Ενίσχυση της πολύ-πολιτισμικότητας μέσω της εξαγωγής συγκεκριμένων πολιτιστικών προτύπων, που  συχνά καταλήγουν σε υβριδοποίηση ή αφομοίωση (π.χ. κινηματογράφος, τηλεόραση, ηλεκτρονικά παίγνια, μόδα, κλπ). Αύξηση των τουριστικών ταξιδιών σε χώρες του εξωτερικού. Αυξημένη μετανάστευση, περιλαμβανομένης και της παράνομης. Εξαγωγή τοπικών καταναλωτικών αγαθών (π.χ. τρόφιμα) σε άλλες χώρες. Διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις (π.χ. Παγκόσμιο Κύπελλο ΠοδοσφαίρουΟλυμπιακοί Αγώνες). Ανάπτυξη παγκόσμιας υποδομής τηλεπικοινωνιών και μεγαλύτερη διασυνοριακή ροή δεδομένων, με χρήση του Διαδικτύουδορυφόρων επικοινωνίας, υποβρύχιων συρμάτων με οπτικές ίνες, και κινητής τηλεφωνίας. Αύξηση του αριθμού προτύπων που εφαρμόζονται διεθνώς (π.χ. πνευματική ιδιοκτησίαευρεσιτεχνία).

Οι υποστηρικτές της δημοκρατικής παγκοσμιοποίησης θεωρούν ότι η πρώτη φάση, η οποία αφορά στις αγορές, πρέπει να ολοκληρωθεί με τη δημιουργία πολιτικών θεσμών που θα εκφράζουν τη θέληση των «παγκόσμιων» πολιτών. Πάντως δεν καθορίζουν εκ των προτέρων κάποια ιδεολογία που να συγκεκριμενοποιεί αυτή τη θέληση, η οποία θα πρέπει να αφεθεί στην ελεύθερη επιλογή των πολιτών μέσω δημοκρατικών διαδικασιών.

Οι υποστηρικτές του ελεύθερου εμπορίου επισημαίνουν ότι οι οικονομικές θεωρίες για συγκριτικό πλεονέκτημα υποδεικνύουν ότι το ελεύθερο εμπόριο οδηγεί σε πιο αποτελεσματική κατανομή του πλούτου, με όφελος για όλες τις χώρες που μετέχουν στο εμπόριο. Γενικά, υποστηρίζουν ότι αυτό οδηγεί σε χαμηλότερες τιμές, χαμηλότερη ανεργία και υψηλότερη αποδοτικότητα. Διατείνονται ότι οι διεθνείς στατιστικές υποστηρίζουν σθεναρά την παγκοσμιοποίηση.

Παραδείγματα: Το ποσοστό των ανθρώπων που ζουν σε αναπτυσσόμενες χώρες με ημερήσιες απολαβές κάτω του ενός δολαρίου ΗΠΑ έχει πέσει στο μισό σε διάστημα είκοσι ετών αν και κάποιοι υποστηρίζουν ότι πρέπει να ληφθούν υπ' όψη άλλοι παράγοντες μέτρησης της φτώχειας. Το προσδόκιμο ζωής στον αναπτυσσόμενο κόσμο έχει σχεδόν διπλασιαστεί μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και η ψαλίδα, σε σχέση με τον αναπτυγμένο κόσμο όπου η αύξηση ήταν μικρότερη, έχει μικρύνει κάπως. Η παιδική θνησιμότητα έχει μειωθεί σε όλες τις αναπτυσσόμενες περιοχές του κόσμου ενώ η εισοδηματική ανισότητα ανά τον κόσμο μειώνεται. Η δημοκρατία είχε εντυπωσιακή αύξηση, όπου σχεδόν σε κανένα κράτος δεν υπήρχε δικαίωμα ψήφου για όλους το 1900, σε σύγκριση με 62.5% όλων των κρατών το 2000.

Η αναλογία του ανά τον κόσμο πληθυσμού που ζει σε χώρες όπου η κατά κεφαλή προμήθεια τροφίμων ανά ημέρα είναι κάτω από 2.200 θερμίδες μειώθηκε από 56% στα μέσα της δεκαετίας του 1960 σε κάτω από 10% τη δεκαετία του 1990. Μεταξύ του 1950 και του 1999 ο αλφαβητισμός στον κόσμο αυξήθηκε από 52% σε 81%. Ο αλφαβητισμός των γυναικών ως ποσοστό σε σχέση με τους άντρες αυξήθηκε από 59% το 1970 σε 80% το 2000. Το ποσοστό παιδιών στο εργατικό δυναμικό μειώθηκε από 24% το 1960 σε 10% το 2000. Υπάρχει αυξητική τάση για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, αυτοκίνητα, ραδιόφωνα και τηλέφωνα κατά κεφαλή, καθώς και για ποσοστό πληθυσμού με πρόσβαση σε πόσιμο νερό.

Υπάρχουν πολλά είδη «αντι-παγκοσμιοποίησης». Σε γενικές γραμμές, οι πολέμιοι ισχυρίζονται ότι τα αποτελέσματα της παγκοσμιοποίησης δεν ήταν αυτά που προβλέφθηκαν όταν ξεκίνησαν οι προσπάθειες για απελευθέρωση του εμπορίου και ότι πολλοί οργανισμοί που είναι αναμεμιγμένοι στο σύστημα της παγκοσμιοποίησης δεν λαμβάνουν υπ' όψη τα συμφέροντα των φτωχότερων χωρών, της εργατικής τάξης και του φυσικού περιβάλλοντος.

Στο επίπεδο της οικονομίας, θεωρητικοί που υποστηρίζουν το δίκαιο εμπόριο δηλώνουν ότι το ελεύθερο εμπόριο χωρίς περιορισμούς ευνοεί τους πλούσιους σε βάρος των φτωχών. Ορισμένοι πολέμιοι της παγκοσμιοποίησης βλέπουν το φαινόμενο ως την προώθηση των συμφερόντων των πολυεθνικών εταιρειών, με πρόθεση να περιοριστούν οι ατομικές ελευθερίες στο όνομα του κέρδους. Υποστηρίζουν επίσης ότι η αυξανόμενη αυτονομία και δύναμη των εταιρειών αυτών καθορίζει την πολιτική των κρατών. Υπό αυτήν την έννοια οι πολυεθνικές (ο προϋπολογισμός των οποίων ξεπερνάει εκείνον πολλών χωρών ανά τον κόσμο) έχουν εξελιχθεί σε ένα Μέγα-σύστημα με αληθινή πολιτική, και όχι μόνο οικονομική, επιρροή.

Αναφορικά με το φλέγον θέμα της παγκόσμιας μετανάστευσης, η διαμάχη εκτυλίσσεται γύρω από τις αιτίες, αλλά και τις συνέπειες. Οι υποστηρικτές θεωρούν τη μετανάστευση απλά σαν μια διαδικασία κατά την οποία μέλη του εργατικού δυναμικού μπορούν να πάνε από μία χώρα σε άλλη για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, ενώ οι επικριτές δίνουν έμφαση στις αρνητικές συνέπειες, όπως την οικονομική, πολιτική και περιβαλλοντική ανασφάλεια, και επισημαίνουν τον συσχετισμό μεταξύ μετανάστευσης και της στέρησης ενεργού ανθρώπινου δυναμικού από τις χώρες του  αναπτυσσόμενου κόσμου.

Ακτιβιστές που είναι εναντίον της παγκοσμιοποίησης αντιδρούν επίσης στο γεγονός ότι η τρέχουσα παγκοσμιοποίηση παγκοσμιοποιεί το κεφάλαιο και τις επιχειρήσεις, αλλά όχι τους ανθρώπους και τις συντεχνίες, υποδεικνύοντας τους αυστηρούς ελέγχους μετανάστευσης σε όλες σχεδόν τις χώρες και την απουσία εργατικών δικαιωμάτων σε πολλές χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου.

Μία πιο συντηρητική παράταξη που αντιτίθεται στην παγκοσμιοποίηση είναι οι εθνικιστές που υποστηρίζουν ένα ισχυρό κράτος και οι οποίοι φοβούνται ότι η παγκοσμιοποίηση συρρικνώνει τον ρόλο των εθνικών κρατών στη διεθνή πολιτική, καθώς και ότι οι μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) επίσης τα αποδυναμώνουν.

Ένα πνευματικό προϊόν και τεχνολογικό επίτευγμα του ανθρώπου είναι η δημιουργία της Τεχνητής Νοημοσύνης, την οποία πολλοί έχουν αρχίσει να βλέπουν (παρά τις αρχικές θετικές επιδιώξεις) σαν απειλή που δεν είναι ακόμη απόλυτα κατανοητή. Το τελευταίο ισχύει ιδιαιτέρως για την προϊούσα διάθεση να χρησιμοποιηθεί για στρατιωτικούς σκοπούς μέσω των ούτω πως αποκαλουμένων Αυτόνομων Θανατηφόρων Όπλων.

Μια τελευταία αλλά σημαντική παρατήρηση. Μέχρι σήμερα σε κάθε μεγέθους σύστημα είχαν καθιερωθεί κανόνες συμπεριφοράς που το καθόριζαν και του επέτρεπαν να λειτουργήσει λίγο πολύ ικανοποιητικά. Τούτο έχει ιδιαίτερη σημασία ιδιαίτερα για την περίοδο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο όπου η παγκόσμια απειλή πήρε την μορφή ενός κουμπιού από το πάτημα του οποίου εξαρτάτο η υπόσταση της ανθρωπότητας. Οι κοσμοϊστορικές αλλαγές του τέλους της δεκαετίας του 80 με την κατάρρευση του Μέγα-συστήματος της Ανατολικής Ευρώπης πυροδότησαν μια ενεργή αμφισβήτηση του παγκόσμιου πολιτικό-πολιτισμικού Μέγα-σύστηματος που είχε οικοδομηθεί μετά τον Πόλεμο.

Οι καθιερωμένες αξίες όπως το συγκεκριμένο πλαίσιο προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έπαψαν να ισχύουν για μεγάλο μέρος της ανθρωπότητας και κυρίως για τον ισλαμικό κόσμο υπό την καθοδήγηση του νέου καθεστώτος του Ιράν. Ακόμη χειρότερα καθιερωμένοι κανόνες διαπραγματεύσεως και διακρατικής συμπεριφοράς ανατράπηκαν πρόσφατα από συγκεκριμένους ηγέτες οι οποίοι αποφάσισαν να δράσουν σύμφωνα με το ιδιοτελές τους συμφέρον και την οικοδόμηση της υστεροφημίας τους όπως την αντιλαμβάνονται οι ίδιοι.

Έτσι αφαιρέθηκε από τα ισχύοντα Μέγα-συστήματα ο απαραίτητος βαθμός προβλεπτικότητας, αλλά και αποτελεσματικότητας. Κατ’ αυτήν την έννοια, όλα πλέον επιτρέπονται με ότι αυτό συνεπάγεται για την ομαλή λειτουργία των υφισταμένων Μέγα-συστημάτων. Και τούτο σε συνδυασμό με την συγκέντρωση υπερβολικής δύναμης και δυνατοτήτων σε λίγα πρόσωπα συνιστά κίνδυνο. Το μόνο παρήγορο είναι ότι η μέχρι τούδε ιστορική εμπειρία έχει αποδείξει ότι συστημικά η ζωή οδηγεί κάποια στιγμή σε μία ισορροπία, μέσα στην οποία η δυστοπική δράση προκαλεί μία θετική αντίδραση με όρους αποκατάστασης των απαιτουμένων κανόνων μέσω της αυτορρύθμισης.

Εν κατακλείδι, το ζητούμενο σήμερα είναι ο τρόπος και η μέθοδος με τα οποία το ισχύον παγκόσμιο Μέγα-σύστημα θα προσαρμοσθεί επωφελεία της ανθρωπότητος. Και τούτο, ενόψει της αλλαγής των συνθηκών στις διεθνείς σχέσεις όπου παρατηρούνται φαινόμενα συμπήξεως συμμαχιών και συμπράξεων μεταξύ κρατών που θα ήταν αδιανόητες στο κοντινό παρελθόν. Επίσης, της αναδείξεως νέων κρατικών Μέγα-συστημάτων όπως της Κίνας καθώς και της γεννήσεως πολιτικό-θρησκευτικών οντοτήτων όπως το Ισλαμικό Κράτος που απειλούν αυτές καθ’ εαυτές τις βάσεις του πολιτισμού και του αρχετυπικού μας συστήματος. Φοβούμαι ότι η συστημική απάντηση είναι πως τούτο θα παραμείνει ανέφικτο, τουλάχιστον όσο τα σημερινά Μέγα-συστήματα θα συνεχίσουν να συμπεριφέρονται με βάση αποκλειστικά το ίδιο συμφέρον, όπως συμπεριφέρονταν οι πρωτόγονοι πρόγονοι μας προς το μικροσύστημα εκείνων των πρωτανθρώπων που κατοικούσαν στην γειτονική τους σπηλιά.

Τουρκία-Ισραήλ, δέκα χρόνια μετά το Μαβί Μαρμαρά

on Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2020. Posted in Διεθνείς Σχέσεις - Γεωπολιτική

ΤΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ ΧΑΡΙΤΟΥ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Τουρκία-Ισραήλ, δέκα χρόνια μετά το Μαβί Μαρμαρά

 

Γαβριήλ Χαρίτος*

“Αλήθειες, ψέματα και παρανοήσεις”

 Τις τελευταίες εβδομάδες εκφράζονται εκτιμήσεις στην Ελλάδα ότι ο πάλαι ποτέ άξονας Ισραήλ-Τουρκίας πρόκειται να αναζωογονηθεί. Ωστόσο, αξιολογώντας τις εξελίξεις της πρόσφατης επικαιρότητας, διαφαίνεται η τάση μιας βιαστικής αποτίμησης σημαντικών πτυχών των ισραηλινοτουρκικών σχέσεων. Ενόψει των επικείμενων επισκέψεων στο Ισραήλ του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Κύπριου προέδρου Νίκου Αναστασιάδη είναι χρήσιμη μια πραγματιστική αποτίμηση των σχέσεων Τουρκίας-Ισραήλ, με αφορμή και την πρόσφατη συμπλήρωση μιας δεκαετίας από το επεισόδιο του Μαβί Μάρμαρα.

Στις 31 Μαΐου 2020 συμπληρώθηκαν ακριβώς δέκα χρόνια από το αιματηρό επεισόδιο του Μαβί Μάρμαρα, ένα συμβάν που σημάδεψε τις διπλωματικές σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας από τη μια, και από την άλλη αποτέλεσε αφορμή για το Ισραήλ, την Ελλάδα και την Κύπρο να αναπτύξουν στενότερες σχέσεις. Έκτοτε, είναι πλέον φανερός ο βαθμός αλληλοκατανόησης μεταξύ Αθήνας, Λευκωσίας και Ιερουσαλήμ, που εμβάθυναν τους δεσμούς τους στους τομείς της ενέργειας και της στρατιωτικής συνεργασίας, διαπιστώνοντας σημαντικές ομοιότητες στον τρόπο με τον οποίον αξιολογούν τις υφιστάμενες περιφερειακές ισορροπίες. Ωστόσο, από το 2010 και εντεύθεν, ανατρέχοντας στην ελληνική και κυπριακή ειδησεογραφία, τίθεται συχνά το ερώτημα εάν η ελληνοϊσραηλινή συνεργασία έχει ημερομηνία λήξεως, με βασικό επιχείρημα ότι το Ισραήλ δεν ξεχνά τους δεσμούς του με την τουρκική περιφερειακή πολιτική. Το τελευταίο διάστημα, τέτοιες εκτιμήσεις πληθαίνουν στα ΜΜΕ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ας τις εξετάσουμε πιο προσεκτικά.

Για όσους αναρωτιούνται εάν οι σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας σε πολιτικό επίπεδο έχουν μπει σε μια τροχιά εξομάλυνσης, η απάντηση είναι ότι αυτό έχει συμβεί ήδη από το 2016 και κατόπιν προτροπής των ΗΠΑ. Τότε, το Ισραήλ ζήτησε συγγνώμη για το επεισόδιο του Μαβί Μάρμαρα και κατέβαλε χρηματική αποζημίωση στις οικογένειες των θυμάτων. Παρ’ όλα αυτά, οι διμερείς διπλωματικές σχέσεις δεν αποκαταστάθηκαν. Ύστερα από μια σύντομη περίοδο επανάκαμψης των Πρέσβεων σε Άγκυρα και Τελ Αβίβ (Δεκέμβριος 2016-Μάιος 2018), η αμοιβαία διπλωματική αντιπροσώπευση υποβαθμίσθηκε ξανά σε βαθμό επιτετραμμένων, όταν η Τουρκία διαμαρτυρήθηκε για την αναγνώριση της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του Ισραήλ εκ μέρους του προέδρου Τραμπ. Έτσι, εδώ και δύο χρόνια, σε διπλωματικό επίπεδο οι σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας θυμίζουν το κλίμα της επομένης του επεισοδίου του Μαβί Μάρμαρα και οι τουρκικές δριμείες επικρίσεις θρησκευτικού και πολιτικού χαρακτήρα –άλλοτε με αφορμή την παλαιστινιακή διένεξη και άλλοτε για την Κυπριακή ΑΟΖ– αποτελούν σύνηθες φαινόμενο.

Από την άλλη, οι διμερείς εμπορικές σχέσεις όχι μόνο δεν επλήγησαν, αλλά ενισχύθηκαν ακόμα περισσότερο. Χαρακτηριστική είναι η πρόσφατη δήλωση του προέδρου του Τουρκοϊσραηλινού Εμπορικού Επιμελητηρίου, İbrahim Sınan Ak, στο πρακτορείο Anadolu στις 29/5, σύμφωνα με την οποία, κατά το τελευταίο τρίμηνο της κρίσης του κορωνοϊού, και δεδομένης της σύστασης των ΗΠΑ προς το Ισραήλ να μειώσει τις εμπορικές του συναλλαγές με την Κίνα, οι τουρκικές εξαγωγές πρώτων υλών και ηλεκτρικών οικιακών συσκευών προς την ισραηλινή αγορά αυξήθηκαν κατακόρυφα. Ουσιαστικά, η δήλωση αυτή δεν προσθέτει τίποτα το καινούργιο σε όσα ήδη είναι γνωστά σε Αθήνα και Λευκωσία τα τελευταία δέκα χρόνια. Ούτως ή άλλως, η ελληνική και κυπριακή επιχειρηματικότητα δεν είναι σε θέση να ανταγωνιστεί τις τουρκικές εξαγωγές.

Πρόσφατα αναπαρήχθη σε Ελλάδα και Κύπρο ένας χάρτης που φερόταν να αποδεικνύει παρασκηνιακές τουρκοϊσραηλινές διαπραγματεύσεις για την σύναψη συμφωνίας καθορισμού ορίων ΑΟΖ, κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν της συμφωνίας Τουρκίας-Λιβύης. Όπως στην συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης η ύπαρξη της Κρήτης αμφισβητείτο, στην φερόμενη συμφωνία Τουρκίας-Ισραήλ, η Κύπρος φερόταν να απουσιάζει από τον χάρτη. Παρότι η είδηση διαψεύσθηκε επίσημα από το Ισραήλ, τα ΜΜΕ σε Ελλάδα και Κύπρο την εκλάμβαναν περίπου ως ήδη ισχύουσα. Αλλά δεν έθεσαν στον εαυτό τους τα εξής απλά ερωτήματα: Γιατί άραγε το Ισραήλ δεν αναγνώρισε την «ΤΔΒΚ» στις δεκαετίες του ’80 και ’90, όταν πράγματι συντηρείτο μεταξύ τους μια περιφερειακή συμμαχία με όλη την σημασία της λέξεως, ενόσω Αθήνα και Λευκωσία εφήρμοζαν μια καθαρά φιλοαραβική πολιτική; Θα υπογραφόταν ποτέ διμερής συμφωνία ΑΟΖ με την Κύπρο σβησμένη από τον χάρτη, την στιγμή που ο ισραηλινός στρατός πραγματοποιεί κοινές ασκήσεις με την Εθνική Φρουρά στο Τρόοδος; Τι νόημα έχουν οι ισραηλινές ταξιδιωτικές οδηγίες που αποτρέπουν κάθε μετάβαση στο βόρειο τμήμα της Κύπρου;

Θεωρήθηκε ένδειξη επαναπροσέγγισης η προσγείωση αεροσκάφους της [ισραηλινής αεροπορικής εταιρείας] Ελ-Αλ στην Κωνσταντινούπολη ύστερα από δέκα χρόνια, εν μέσω κορωνοϊού, για την διαμετακόμιση νοσοκομειακού υλικού. Λησμονείται, όμως, ότι η Ελ-Αλ ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του ’50 μέχρι σήμερα εκτελεί πτήσεις από και προς την Ελλάδα, παρότι το ελληνικό κοινοβούλιο δεν επικύρωσε ποτέ την (πρώτη διακρατική ελληνοϊσραηλινή) συμφωνία αεροπορικής σύνδεσης του 1952. Από τότε και έως τον Μάρτιο του 2010 εφαρμοζόταν εθιμικά (!), και καθ’ όλη την διάρκεια των δεκαετιών που Ελλάδα και Ισραήλ διατηρούσαν υποβαθμισμένες διπλωματικές σχέσεις. Μόλις τον Απρίλιο του 2010 υπεγράφη συμφωνία αεροπορικής σύνδεσης, η οποία και επικυρώθηκε από την Βουλή.

Θεωρήθηκε ένδειξη επαναπροσέγγισης η απουσία του Ισραήλ από την πενταμερή συνάντηση για ζητήματα ενέργειας της 11/5, στην οποία συμμετείχαν η Ελλάδα, η Κύπρος, η Αίγυπτος, η Γαλλία –και για πρώτη φορά, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Σε Ελλάδα και Κύπρο αναπαρήχθησαν εκτιμήσεις τουρκικών ΜΜΕ, ότι «αυτή η ισραηλινή απουσία σημαίνει πολλά». Όμως, αυτές οι εκτιμήσεις παρέβλεπαν τα εξής: Στις 11/5 στο Ισραήλ δεν είχε σχηματισθεί ακόμα κυβέρνηση. Έτι περαιτέρω, αναμενόταν η επίσημη επίσκεψη του Αμερικανού ΥΠΕΞ, Μάικ Πομπέο, που είχε ανακοινωθεί μόλις στις 7/5, με κύριο αντικείμενο να αποτραπεί το ενδεχόμενο μιας μονομερούς προσάρτησης εδαφών της Δυτικής Όχθης εκ μέρους του Ισραήλ.

 • Ο ΓΑΒΡΙΗΛ ΧΑΡΙΤΟΣ είναι δικηγόρος, δρ. διεθνών σχέσεων, ερευνητής του Ινστιτούτου Μπεν-Γκουριόν (Azrieli Center for Israel Studies) του Πανεπιστημίου Μπεν-Γκουριόν στο Ισραήλ και Senior Fellow στο Κυπριακό Κέντρο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.
 • https://www.foreignaffairs.gr

 

Περί Χαρτογραφικών Πράξεων, Παραλείψεων και Παρεξηγήσεων

on Πέμπτη, 02 Απριλίου 2020. Posted in Διεθνείς Σχέσεις - Γεωπολιτική

Ι. Θ. Μάζης

Περί Χαρτογραφικών Πράξεων, Παραλείψεων και Παρεξηγήσεων

  

Το ΕΛΙΣΜΕ, με χαρά φιλοξενεί αποκαλυπτικό άρθρο του καθηγητή Οικονομικής Γεωγραφίας και Γεωπολιτικής Θεωρίας του ΕΚΠΑ, κ. Ιωάννη Θ.  Μάζη, το οποίο αποτελεί απάντηση των απόψεων   σε άρθρο της εφημερίδος ΤΟ ΒΗΜΑ (29/3/20), με τίτλο « Γαλλικός χάρτης περιλαμβάνει το Τουρκολιβυκό Μνημόνιο και «γκριζάρει» το μισό Αιγαίο και ελληνικά νησιά».  Το άρθρο της εφημερίδος ΤΟ ΒΗΜΑ μπορείτε να το διαβάσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.tovima.gr/2020/03/29/politics/gallikos-xartis-perilamvanei-to-tourkolivyko-mnimonio-kai-gkrizarei-to-miso-aigaio-kai-ellinika-nisia/

Ιωάννης Μπαλτζώης

Πρόεδρος του ΕΛΙΣΜΕ

 

 

Γράφει ο κ Ι. Θ. Μάζης,

Καθηγητής Οικονομικής Γεωγραφίας και Γεωπολιτικής Θεωρίας, ΕΚΠΑ

 

1. Οι εκδότες του “Άτλαντος”. 

Σε ορισμένα έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ 29ης/Μαρτίου/2020 αναφέρεται ότι η τουρκική εφημερίδα “Aksam”, θριαμβολογεί δια την συμπερίληψιν της θαλασσίου περιοχής  καλυπτομένης εκ του τουρκολιβυκού ΜΟU εις τον “Γεωπολιτικόν Άτλαντα Θαλασσίων Περιοχών” (Atlas Geopolitique des Espaces Maritimes), αλλά και το γεγονός ότι το facebook θεσμικών οργάνων του γαλλικού Ναυτικού φέρονται να έχουν αναδημοσιεύσει τον χάρτην αυτόν. Να θεωρήσομε δηλαδή ότι η Γαλλία μας “επρόδωσε”; Όπως θα αποδείξω, κάτι ανάλογον δεν συνέβη!

          Και αυτό διότι, ο τόμος αυτός είναι έκδοση του γαλλικού – ιδιωτικού - εκδοτικού οίκου “Technip”, συγγραφέν από ιδιώτες μηχανικούς-γεωγράφους/χαρτογράφους όπως οι εκλεκτοί κ.κ. συνάδελφοι Didier Ortoland και Jean Pierre Pirat. Σημειώνω ότι ο κος Didier Ortolland διαθέτει ιδιωτική ιστοσελίδα Γεωπολιτικών και Γεωστρατηγικών Αναλύσεων και συμβουλευτικής, την «diploweb.com» όπου αναφέρει ρητώς ότι «δέχεται χρηματικά εμβάσματα δωρεών μέσω του site: https://fr.tipeee.com/diploweb ή επιταγές στην διεύθυνση: DIPLOWEB.COM με αποδέκτη το Diploweb.com, PierreVerluise, 1 avenueLamartine, 94300, Vincennes, France ή και τραπεζικές καταθέσεις μέσω του Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.». Μάλιστα εξηγεί εις τους πιθανούς δωρητάς ότι: « Με 5.000€ μηνιαίως, δυνάμεθα να καλύψουμε τα βασικά μας έξοδα λειτουργίας και να απελευθερώσουμε χρόνο στους βασικούς μας υπευθύνους ώστε να συνεχίσουν να εργάζονται στο DIPLOWEB.COM. Με 8.000€ μηνιαίως, δυνάμεθα να δημιουργήσουμε νέα προγράμματα (περιεχόμενα, δρώμενα), όπως την βελτίωση της μακέττας του ιστότοπού μας: DIPLOWEB.COM».

          Συμπέρασμα διευκρινιστικόν δι’ αποφυγήν παρεξηγήσεων: 1ον) ο εκδοτικός οίκος δεν είναι του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού 2) οι συγγραφείς δεν έχουν ουδεμία σχέσιν με τις Γαλλικές ένοπλες δυνάμεις και είναι και αυτοί ιδιώτες.

 

2. Η μελέτη του Χάρτη και του κειμένου του στο fb του “Κέντρου Στρατηγικών Μελετών Ναυτικού” (CESM) 

2.1. Τί είναι το  CESM 

Το ανωτέρω «Κέντρο Στρατηγικών Μελετών του Ναυτικού» της Γαλλίας, στα έντυπά του αναφέρει σχετικά με το ρόλο του και τους σκοπούς του ότι: «Το CESM συμβάλλει σε μια καλύτερη κατανόηση των θαλασσίων και  αμυντικών στρατηγικών ζητημάτων και των προσφερομένων απαντήσεων από το [γαλλικό] πολεμικό Ναυτικό. Μοιράζεται τους προβληματισμούς του σχετικώς με τα θέματα αυτά μέσω διδασκαλίας (προς όφελος των σπουδαστών όλων των όπλων, φοιτητών των Πανεπιστημίων και των συνεργαζομένων Grandes Écoles[1]), δημοσιεύοντας μελέτες και αναλύσεις επί ναυτικών θεμάτων, διεξάγοντας θεματικές εκδηλώσεις δια το ευρύ κοινό και οργανώνοντας μηνιαίες διαλέξεις και συνέδρια για τα θέματα αυτά». Πρόκειται δηλαδή για Επιστημονικό Κέντρο Μελετών και Ερευνών του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού που οφείλει να μελετά, μεταξύ άλλων, τέτοιου είδους θέματα θαλασσίων «διεκδικήσεων και αμφισβητήσεων» διότι θα πρέπει να εισηγείται στο γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό το είδος των «προσφερθησομένων από αυτό, απαντήσεων». 

2.2. Ο Χάρτης του -ιδιωτικής Εκδόσεως- “Άτλαντος” 

Το Υπόμνημα του -ιδιωτικής κατασκευής- Χάρτου όμως είναι σαφέστατο: Η ερυθρά διαγράμμισις 45μοιρών συνοδεύεται από την εξήγησιν: «Zones contestées où revendiquées par la Turquie» που σημαίνει σαφώς: «Ζώνες αμφισβητούμενες ή διεκδικούμενες από την Τουρκία» και όχι φυσικά από την διεθνή κοινότητα. Ενώ αντιθέτως, δια την περίπτωσιν του εγκλεισμού από την Λιβύη, δια παρανόμου γραμμής βάσεως από το 1973, του Κόλπου της Σύρτης, αναφέρει ότι «Δεν είναι ανεγνωρισμένη από την Διεθνή Κοινότητα». Επίσης, αναφέρει για την ίδια διαγράμμιση στο ύψος του 25ου μεσημβρινού: «Κατά προσέγγιση όριον υφαλοκρηπίδος διεκδικούμενον από την Τουρκία». Επίσης στο στίγμα των Ιμίων ο Χάρτης αναφέρει: «Νήσος διεκδικουμένη από την Τουρκία».

          Ο χάρτης ασφαλώς δεν ψεύδεται ως προς το αντικείμενό του, διότι δηλώνει σαφώς ότι περιγράφει «διεκδικήσεις» της Τουρκίας και δεν είναι σε καμμία περίπτωση κακόβουλος διότι εάν συνέβαινε κάτι τέτοιο, θα έγραφε πολύ απλά στο υπόμνημά του: «Θαλάσσιες Ζώνες εις την Μεσόγειον» καθιστώντας στην συνείδηση του στρατιωτικού κοινού του, τις Ζώνες αυτές “αποδεκτές”. Κάτι τέτοιο όμως δεν συμβαίνει, πέραν του ότι η Γαλλική κυβέρνησις και ο Πρόεδρος Ε. Μακρόν έχουν απολύτως απορρίψει το τουρκολιβυκό MOU και τις τουρκικές διεκδικήσεις τις εξ αυτού απορρέουσες ως ανυπόστατες και επικίνδυνες για την ειρήνη στην περιοχή.         

2.3. Το συνοδευτικό κείμενο στο fb του CESM 

Το συνοδευτικό στο fb του CESM κείμενο του επιμάχου Χάρτου, τονίζει ότι «η Άγκυρα δεν αναγνωρίζει τις ισχύουσες από την Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θαλάσσης (Δ.τ.Θ.) κατά την οποίαν οι Νήσοι «προβάλλουν» τις Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες (σ.σ.: les îles «projettent» desZEE), και διεκδικεί («revendique», [sic]) τις θαλάσσιες ζώνες πέριξ των ελληνικών αυτών κτήσεων οι οποίες εκτείνονται κατά μήκος των δυτικών ακτών της (σ.σ.: της Τουρκίας) όπως επίσης διεκδικεί και τον θαλάσσιο χώρο πέριξ της Κύπρου αμφισβητώντας τις κυπριακές γεωτρήσεις τις πραγματοποιηθείσες στην κυπριακή ΑΟΖ». Δηλαδή το κείμενο παραδέχεται ότι συμφώνως προς το Δ.τ.Θ. η Ελλάς θεμελιώνει νομίμως τα δικαιώματά της στις θαλάσσιες ζώνες των ελληνικών νήσων και ότι, τελικώς, η Τουρκία αμφισβητεί το Διεθνές Δίκαιο.

          Το αυτό προκύπτει και από τα γραφόμενα εις το κείμενο σχετικώς με τις «αμφισβητήσεις» της Τουρκίας στην κυπριακή ΑΟΖ δια την οποίαν δεν εκφράζει την παραμικρή αμφιβολία το γαλλικό συνοδό του Χάρτη, κείμενον. Δεν λέγει π.χ.: «la ZZE “supposée”» ή «l’EEZ non établi» ή «l’EEZ contestée» ή κάτι ανάλογο. Απεναντίας, και εξ αρχής δηλώνει ότι η Άγκυρα δεν αναγνωρίζει ισχύουσες αρχές του Διεθνούς Δικαίου της Θαλάσσης!

          Εισέτι, το κείμενο τονίζει ότι «η Άγκυρα επιδιώκει να θέσει σε ισχύ (σ.σ.: cherche à fairevaloir») το Τουρκολιβυκό MOU το οποίο δημιουργεί ζώνες υπερκείμενες (σ.σ.: quichevauchelesZEEgreque, egyptienneetchypriote) των Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών της Ελλάδος, της Αιγύπτου και της Κύπρου περικλείοντας τοις πράγμασι το Σχέδιο του EastMed (σ.σ.: englobantdefaitleprojetdegazoduc), παροξύνει έτι περισσότερο τις εντάσεις στην περιοχή (σ.σ.: cequiexacerbedautantpluslestensionsdanslaregion).

          Είναι λοιπόν εμφανής η ανάγκη από πλευράς Ελλάδος, εάν δεν επιθυμεί να παγιωθούν αυτές οι παράνομες διεκδικήσεις της Τουρκίας στην συνείδηση της διεθνούς κοινότητος με οδυνηρά για την χώρα αποτελέσματα, να πράξει αναλόγως και προβάλει τάχιστα, και να καταθέσει εις την Γ.Σ. του ΟΗΕ τις ιδικές της συντεταγμένες περί της ελληνικής αντιλήψεως της ΑΟΖ εις όλην την Ελληνικήν Επικράτειαν. Απεδείχθη περιτράνως δια του ανωτέρω Χάρτου του -ιδιωτικής εκδόσεως- γαλλικού Άτλαντος, ότι όλα τα έγκυρα γεωγραφικά και γεωπολιτικά έντυπα, για να είναι άξια του τίτλου τους οφείλουν να καταγράφουν - προς χρήσιν του εξίσου υψηλού επαγγελματισμού κοινού τους - τις υπάρχουσες διαφορές και διεκδικήσεις μεταξύ κρατών. Και βεβαίως το κοινόν που καταναλώνει αυτό το προϊόν είναι ερευνητές, διπλωμάτες, στρατιωτικοί και ανώτεροι και ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί των χωρών τους! Όμως δυστυχώς, οι ελληνικές διαφωνίες, καταγγελίες και διαμαρτυρίες δεν...χαρτογραφούνται (!) παρά μόνον όταν είναι εφοδιασμένες με... συντεταγμένες και μπορούν να μεταφερθούν στον γεωγραφικό χάρτη. 

 

3. Η επίσημη επιθεώρησις του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού 

Δίδω όμως ένα αντίθετο παράδειγμα, αναφέροντας ότι εις την επίσημη επιθεώρησιν του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού (Le magazine de la Marine Nationale) ήδη από την 7η Νοεμβρίου του 2017, στο άρθρο της με τίτλο: «Οι αμφισβητούμενες θαλάσσιες ζώνες διεθνώς», η διεύθυνση της Επιθεωρήσεως εντοπίζει γενικώς τα θέματα των εντάσεων ασφαλείας στις θαλάσσιες ζώνες τονίζοντας ότι «Είναι σημαντικό για τα κράτη να έχουν ανεγνωρισμένα θαλάσσια σύνορα». Μήνυμα προς άπαντες!

          Υπογραμμίζει επίσης ότι «Η Μεσόγειος γίνεται μάρτυς υπερβολικών διεκδικήσεων της Λιβύης στον Κόλπο της Σύρτης από το 1973» και ότι «Τα ενεργειακά αποθέματα φυσικού αερίου οξύνουν τις παλαιές διαφορές κυρίως μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας και ακόμη μεταξύ Αιγύπτου, Λιβάνου και Ισραήλ», όπως επίσης αναφέρεται για τον ανταγωνισμό στην Αρκτική μεταξύ Ρωσίας και Καναδά για τον έλεγχο των εμπορευματικών ροών δια του θαλασσίου “Βορειοδυτικού πόρου διελεύσεως” και την Βόρεια Θαλάσσια διέλευση χαρακτηρίζοντάς τους ως «μη συμβατούς με την αρχή της ελευθερίας της ναυσιπολοΐας».

          Αυτό δηλώνει ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις αλλά και η Διπλωματία των σοβαρών χωρών ενδιαφέρονται να έχουν τις περιγραφές και τις αναλύσεις όλων των διεθνώς εγειρομένων ζητημάτων. Και η ανωτέρω προσέγγισις του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού δεν προσπαθεί να στηρίξει κάποια πλευρά αλλά αναφέρεται πάντοτε στο ισχύον Δίκαιο της Θαλάσσης χαρακτηρίζοντας ως «αμφισβητήσεις» τις μή συμβατές με αυτό διεκδικήσεις της όποιας πλευράς τις διατυπώνει.

           Και το γαλλικό ναυτικό αποδεικνύει καθημερινώς πλέον στην περιοχή, τί ακριβώς στάση έχει απέναντι της Τουρκίας και τί εντολές λαμβάνει από την Υπουργό Εθνικής Αμύνης της Γαλλίας και τον Πρόεδρο Μακρόν. Όχι λοιπόν, η Γαλλία δεν πρόδωσε την Ελλάδα. [1]     O θεσμός των Grandes Écoles δεν υπάρχει στην ελληνική ακαδημαϊκή πραγματικότητα και σημαίνει υψηλού επιπέδου Πανεπιστημιακές Σχολές με εξαιρετικά δύσκολες εξετάσεις Εισαγωγής των σπουδαστών και με εξαιρετικά μεγάλη ανταπόκριση των αποφοίτων τους στην Δημόσια και ιδιωτική αγορά εργασίας.

Γεωπολιτικές επιπλοκές ένεκα κορωνοϊού (Μία υπόθεση εργασίας)

on Κυριακή, 22 Μαρτίου 2020. Posted in Διεθνείς Σχέσεις - Γεωπολιτική

Του υποστρατήγου ε.α. Κωνσταντίνου Αργυροπούλου

Δεν ήρκεσαν όλες οι άλλες κρίσεις, οι οποίες τον τελευταίον καιρόν εμάστιζαν την χώρα, ήλθε και ο κορωνοϊός, ο οποίος ενίσχυσεν έτι περισσότερον τις παραμέτρους ενός πολέμου πολλαπλού φάσματος.

Δηλαδή, όλως απροσδοκήτως μας έχει επιβληθεί με θεϊκή παρέμβαση αυτή την φορά (άλλοι βλέπουν αμερικανικό, ρωσικό και κινεζικό δάκτυλο) μία προσθήκη στο εδάφιον του βιολογικού πολέμου. Έτσι, αυτό που γνωρίζαμε σαν υβριδικό πόλεμο με συνυπολογισμό ανορθοδόξων ενεργειών, συγκρούσεων χαμηλής εντάσεως, ψυχολογικών επιχειρήσων (τουτ’ έστιν επισήμων δηλώσεων, παραπληροφορήσεως, κοινωνικών ψιθύρων, διαδικτυακών αναρτήσεων σε face book, tweeter, sites αδιευκρινίστων σκοπιμοτήτων καθώς και κυβερνοεπιθέσεων εναντίον θεσμών, κρατικών δομών, τραπεζών, χρηματοπιστωτικών μονάδων, απειλής χρήσεως ΟΜΚ, απειλής κατακλυσμικής εισβολής ανθρωπομαζών αλλοίας θρησκευτικής δόξας και αλλοτρίων συμφερόντων και επιδιώξεων) κλπ, κλπ, τώρα αντιμετωπίζουμε και μία “θεία προσβολή” η οποία ωστόσο έχει εισχωρήσει στο θέατρον των ακηρύκτων επιχειρήσεων προκαλώντας απροσδιορίστου μεγέθους γεωπολιτικές επιπτώσεις.

Όπως δήποτε θα υπάρξουν μεταβολές με τα νεωστί επιβληθέντα εκτός σχεδιασμών δεδομένα. Ήδη έχει διαπιστωθεί αδυναμία του πλήρους ελέγχου της καταστάσεως από τα συλλογικά κέντρα αποφάσεων των υπερεθνικών δομών, όπως αυτή της ΕΕ.

Είναι απολύτως κατανοητόν, ότι ο κορωνοϊός δεν προκαλεί μόνον αναστάτωσιν στην κοινωνικήν υγεία αλλά και στην οικονομία. Και μάλιστα σε παγκόσμιο κλίμακα. Ως εκ τούτου γεωπολιτικά θεωρούμενον το φαινόμενον, εμείς το ερμηνεύομε σαν μία πρόκληση τεραστίας επιδράσεως στις περιοχές των μεγάλων οικονομικών δυνάμεων. Σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα, εμείς τοποθετούμε την πρόκληση πλέον των λοιπών στο Αιγαιακό διαμέρισμα και στην ΝΑ Μεσόγειο «αποκλειστική οικονομική ζώνη».

Χωρίς να είμαστε σε θέση να υπολογίσουμε στατιστικά ή αλγοριθμικά την διάρκεια της πανδημίας ούτε και την έκβαση σε τομείς, όπως ποσοστά απωλείας υγείας πληθυσμού, βαθμούς μειώσεως ηθικού αλλά ούτε και τους κραδασμούς οι οποίοι μεγενθυνόμενοι θα επηρρεάσουν την οικονομία και τις τεχνολογικές χρήσεις λειτουργικότητος των δομών, μπορούμε ωστόσο να διαβλέψουμε τις πιεστικά νεοεμφανιζόμενες τάσεις εκμεταλλεύσεως των κενών ασφαλείας στους χώρους ενδιαφέροντός μας. Στην συνέχεια θα προσπαθήσουμε να γίνουμε σαφέστεροι στο περί ασφαλείας προκείμενον.

Ο ιός μέχρι στιγμής δεν μας αποκαλύπτει κάποια σύμπνοια ή ένα ομαδικής (κοινοτικής) εμπνεύσεως και ομοφώνου αποδοχής σχέδιον αλληλεγγύης και συλλογικής αντιμετωπίσεως αυτής της ιδιομόρφου καταστάσεως από πλευράς ΕΕ. Και πολλῷ μάλλον στην ελληνική γεωγραφική γειτονιά δεν υφίσταται, ως φαίνεται πρόθεση αλληλοβοηθείας με τις όμορες κοινότητες και επομένως και με την Τουρκία, όπως συνέβαινε στο παρελθόν στις περιπτώσεις σεισμών.

Και τούτη την φορά συμβαίνει το οξύμωρον. Δηλαδή ενώ οι γενικές συμφορές συνιστούν διεθνείς συνεργασίες, στην παρούσα περίπτωση δεν φαίνεται κάποια διάθεση συνάρσεως και προσφοράς. Ίσως επειδή στις ημέρες μας το φαινόμενον είναι πρωτόγνωρον και οι κυβερνήσεις αμηχανούν ως προς τον τρόπον αντιμετωπίσεως των ποικίλης προσεγγίσεως επιστημονικών εισηγήσεων.

Προχωρώντας στους συλλογισμούς μας με επιγραμματικήν την διατύπωσίν των θα λέγαμε, ότι οι εικαζόμενες γεωπολιτικές επιπλοκές θα συναρτώνται από τις ευκατάβλητες και -γιατί όχι- αιματηρές οικονομικές διαρρυθμίσεις αγνώστου χρονικής εφαρμογής. Δεδομένου, ότι τα νομισματικά αποθέματα είναι συγκεκριμένα και κατά συνέπειαν η αδυναμία αντιμετωπίσεως δαπανών εκτός προϋπολογισμού θεωρείται επικειμένη ή και εκδηλουμένη. Και ας μη παραβλεφθεί και ο ζωτικός παράγων που αποκρίνεται στο όνομα «εθνική ασφάλεια» με τις παραμέτρους, οι οποίες συνιστώνται από το εχθρικώς διακεισόμενον στοιχείον των υπό περιορισμόν μεταναστών καθώς και ο αποτελεσματικός έλεγχος των συνόρων από τον πιεστικόν παράγοντα των αφροασιατών, οι οποίοι εν τᾗ απογνώσει των θα ενεργήσουν προς πάσαν κατεύθυνσιν, η οποία θα τους εγγυάτο -έστω και υπό συνθήκες παραπληροφορήσεως- μία συμβατή λύση στο πρόβλημά τους (η κατ’αυτούς απόδραση από την συνθήκη: μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα).

Γεωπολιτική επιπλοκή μπορούμε επίσης να θεωρήσουμε τον παράγοντα αυτών τούτων των υπό την αόρατον απειλήν ανθρώπων. Εννοούμεν, ότι οι άνθρωποι -διοικούντες και διοικούμενοι-  όντες υπό καθεστώς επικειμένης προσβολής των από τον ιό, μεταλλάσσουν την ψυχοσύνθεσίν των και την στάσιν των περί φυσικής, παραφυσικής και μεταφυσικής αντιληπτικότητα και τις εξ αυτής αντενέργειές των και επομένως η συγκεκριμένη λεπτομέρεια αυτών τούτων των φυσικών προσώπων προσμετράται σαν βαθμός επιδράσεως επί μιάς εκ των ευρέως φάσματος γεωπολιτικών παραμέτρων. Ειδικότερα την ποσοτική και ποιοτική μετάλλαξη θα την εντοπίσουμε στην χορεία των συμβουλευόντων και εισηγητών μιας αναγκαστικά κυλιομένης στρατηγικής προς τους υπευθύνους της χώρας.

Το ίδιο επιδραστικός παράγων είναι και η αοριστία περί της συνεχείας πορισμού εισοδήματος των εργαζομένων, όταν πλέον δεν θα υπάρχει δυνατότης υποστηρίξεώς των από τον υπό απίσχνανσιν τομέα επιδοτήσεων. Τούτο θα έχει επίπτωσιν στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων, η οποία και συνεπάγεται κοινωνικήν αναταραχήν. Μία τέτοια αναταραχή προοιωνίζει συλλογική χαλεπότητα και εκκολάπτει συνθήκες βίας. Κυρίως εντός των ομάδων περιορισμένης οικονομικής χωρητικότητος. Τούτο συνιστά ένα πρόσθετο σχέδιο καταστολής επιχειρουμένων εσωτερικών ανατροπών. Το γεωπολιτικό πλεονέκτημα το αποκτά εκείνη η διοίκηση, η οποία ασκεί τον έλεγχον επί του συνόλου του πληθυσμού και ταυτόχρονα κέκτηται της ικανότητος να διαφυλάττει την επικράτεια από κάθε εξωτερική συμβατική ή ασύμμετρο προσβολή.

Όλα αυτά ενισχύουν την άποψη, ότι οι διοικήσεις θα χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία, την τεχνική νοημοσύνη, την ανίχνευση προσώπων, τα drones και λοιπά μέσα προς αποτελεσματικότερη αστυνόμευση των πληθυσμών για να εξασφαλισθεί μία νέου τύπου κοινωνική ισορροπία. Δηλαδή θα λειτουργήσει το σύστημα “big data” με ό,τι τούτο συνεπάγεται σε ένα νέας υφής και συστάσεως περιβάλλον.

Επειδή ο οικονομικός παράγων είναι στην περίπτωση της πανδημίας μία γεωπολιτική διάσταση, η οποία επαναρυθμίζει και τις διακρατικές σχέσεις, τούτο πρέπει να ιδωθεί αρμοδίως, ώστε να αποκομισθεί ωφέλεια οιασδήποτε δυναμικής, ώστε να συντελέσει αφ’ενός στην κοινωνική ισορροπία και αφ’ετέρου στην ασφάλεια της χώρας.

Όπως καταφαίνεται από την παγκόσμιο εξάπλωση του ιού, αυτός ο ιός δεν πρέπει να είναι προϊόν εργαστηριακών ερευνών σκοπουσών σε βιολογική προσβολή δυνητικών αντιπάλων, όπως υποδηλώνεται από τα λεγόμενα του προέδρου Trump. Ωστόσο αναρίθμητες θεωρίες συνωμοσίας έρχονται στην δημοσιότητα. Μία φρικώδης και τρομακτικής υφάνσεως θεωρία είναι η προερχομένη από τον αρχισυντάκτη του περιοδικού “Entangled” Anthony Patch, ο οποίος διατείνεται, ότι υπάρχει έτοιμο το αντι-ιικό εμβόλιο. Μας προειδοποιεί, ότι το εμβόλιο θα καταστεί περιζήτητο από το σύνολον σχεδόν της ανθρωπότητος. Η ανθρωπότης «βεβαίως» και εν τᾗ αγνοία της θα παγιδευθεί σε ένα διανοητικόν μεταχώρον, όπου το ειδικής συνθέσεως εξ «αισίων» αντισωμάτων εμβόλιον έχει την ιδιότητα στο να επιφέρει αλλαγές στο ανθρώπινο DNA, ώστε το γένος να καταστεί υποχείριον μιας γνωστής elite, της οποίας ο αντικειμενικός σκοπός είναι ο έλεγχος και η χειραγώγηση των μαζών.

Αντιπαρερχόμενοι τον ανωτέρω ανησυχούντα σαν ημαρτημένον στοχαστή (ποιος άραγε γνωρίζει;) προχωρούμε στα της Ευρωπαϊκής κοινότητος. Σκεπτόμεθα, ότι ναι μεν η απειλή του ιού στοχεύει στον ευρωπαϊκόν πληθυσμόν αλλά τελικώς ποία είναι η ιδέα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως αυτής καθ’εαυτήν; Και το λέμε αυτό, διότι μέχρι τώρα είχαμε τα standards της οικονομικής αναπτύξεως, της παγκοσμιοποιητικής αντιλήψεως και το διαχειρίσιμον των μεταναστευτικών ρευμάτων και αφροασιατικών διεισδυτικών μαιάνδρων.

Όλες αυτές οι σταθερές αρχίζουν και ανατρέπονται, το δε shock του ιού ανοίγει τις πύλες για διαφορετικού τύπου εκτιμήσεις, ως προς το πώς δηλαδή θα εξελιχθεί η Ευρώπη κατά την επομένη ημέρα. Ας μη διαλάθει της προσοχής μας και το γεγονός, ότι πλέον, οι Ευρωπαίοι ανά έθνος διαχωρίζουν εαυτόν με ανάδυση μιας νέας ψαύσεως  εθνικισμού, η οποία αποτελεί και την ιδεολογία ροπής της εποχής. Άλλως τε επί της ιδέας κινδύνου καταρρεύσεως των εθνικών οικονομιών θα αποκαλυφθούν και οι σκοποί των όσων διαβλέπουν σωτηρία σε εθνικές λύσεις και όχι σε ευρωπαϊκές. Λυπηρόν παράδειγμα  η μη παρασχεθείσα βοήθεια της Γερμανίας προς την Ιταλία. Ποία λοιπόν είναι η εμπιστοσύνη μεταξύ των ευρωπαϊκών εταίρων;

Τα ευρωπαϊκά συστήματα έχουν περιέλθει σε συνθήκες απαγωγής από τις δυνατότητες του ελεγξίμου της πανδημίας.

Όλες πλέον οι δυνάμεις, οι οποίες διακρίνονται για τον σκεπτικισμόν τους απέναντι στους υφισταμένους υπερεθνικούς θεσμούς ίσως ενεργήσουν προς επικάρπωσιν των πλεονεκτημάτων ευκαιρίας, για τα οποία βεβαίως δεν μας είναι δυνατή η πρόβλεψη, ότι θα συνεισφέρουν στην καταπράϋνση των πληττομένων πληθυσμών. Ούτως ή άλλως η οικονομία, η οποία ομολογουμένως είναι το καταγράψιμο πλήγμα του ιού δεν φαίνεται να ανακάμπτει πριν το 2023  κατά την εκτίμηση της Goldman Sachs.

Εξετάζοντας τα ελληνικά πράγματα έχουμε να παρατηρήσουμε μία αρκετά καλή αντιμετώπιση των μέχρι τούδε ενδείξεων και προϋποθέσεων. Αδυνατούμε να προβλέψουμε τα συμβησόμενα και τα προσήκοντα εκάστοτε μέτρα εις ην περίπτωσιν οι συνθήκες εκφύγουν από την εκτιμώμενη δυναμική του συγκεκριμένου φαινομένου.  Είναι ωστόσο ορατή η αλλαγή, η προκληθείσα εκ του ιού.

Βεβαίως και θα υπάρξουν τάσεις εκμεταλλεύσεως εκ μέρους όσων έχουν την ιστορική πρακτική να εκδηλώνουν την γεωπολιτική τους βουλιμία για την αρπαγή, λεηλασία και νομή αλλοτρίου πλούτου. Και αυτοί δεν είναι άλλοι από όλους ανεξαιρέτως τους ομόρους λαούς με πρυτανεύοντες τους Τούρκους. Οι Τούρκοι μάλιστα αυτή την εποχή έχουν ένα ουδόλως ευκαταφρόνητο υβριδικό όπλο. Τους λαθρομετανάστες.  

Δοκιμάζεται η ανησυχία των Ελλήνων, με την σκέψη, ότι παρά τα όσα κακά που με την αριθμητική η την γεωμετρική πρόοδο πλήττεται η χώρα, υποφώσκει και η επίμονη πρόθεση της Τουρκίας να εκμεταλλευθεί συγκυρίες. Οι πολιτικοί και στρατιωτικοί υπεύθυνοι το γνωρίζουν αυτό αλλά ουδείς μπορεί να εγγυηθεί το προβλέψιμον του απροβλέπτου Ερντογάν, ο οποίος -κατά κανόνα- προειδοποιεί για τις επόμενες κινήσεις του.

Με την νέα διαμορφωθείσα κατάσταση εισέρχεται και η Τουρκία στο κλαμπ των θυμάτων του ιού. Αλλά τούτο είναι μία διαφορετική εκτίμηση σε ό,τι αφορά στον χειρισμό από ένα πρόεδρο με τις γνωστές του ιδιαιτερότητες. Και το υπογραμμίζουμε αυτό, καθόσον τις φορές όπου το τουρκικό κοινό συναίσθημα, το οποίον κατά ένια ιστορικά τεκμήρια δυνατόν να απέχει από την κοινή λογική και υποδηλώνει ακόμη και -υπό τον φόβο διωγμών- την δυσαρέσκειά του προς τον πρόεδρον (τον οραματιζόμενον σουλτανάτα και χαλιφάτα), τότε η αντίδρασή αυτού του ανδρός είναι η επίκληση της εθνικοφροσύνης των πιστών συμπατριωτών του. Η επομένη μεθόδευσή του είναι η επιμελημένη ψυχολογική προπαρασκευή μιας πλαθομένης τουρκομάζας σε μία υπερθεματιζομένη προσπάθεια επιδιώξεως διευρύνσεως των συνόρων της τουρκικής καρδιάς. Σ’αυτή την περίπτωση δεν θα το βλέπαμε σαν παράλογο να μελετηθούν από τον αντίπαλόν μας οι διευκολύνσεις που παρέχονται από τον ιό για ένα εγχείρημα εναντίον της Ελλάδος.

Παράδειγμα εφικτότητος του εγχειρήματος. Ο κορωνοϊός, ως φαίνεται θα επιδράσει δυσμενώς στους οικονομικούς στόχους αμφοτέρων, κάτω από την προϋπόθεσιν, ότι θα ανασταλούν τα τουριστικά ρεύματα στα ελληνικά νησιά και στις απέναντι τουρκικές ακτές. Τούτο σημαίνει άριστες συνθήκες τουρκικής επιθέσεως κατά φιλίων νήσων της δικής των επιλογής. Έτσι και εν τη απουσία Ευρωπαίων και άλλων παραθεριστών δεν προσδοκάται αντίδραση άλλων χωρών ένεκα προσβολής υπηκόων των. Ήγουν, η αντιπαράθεση θα έχει ένα καθαρώς διμερή χαρακτήρα. Η υπόθεση, ότι θα υπάρξουν διακοινώσεις, διαμαρτυρίες, διαβήματα, αποφάσεις διεθνών οργανισμών με κυριώτερες τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΣΑ/ΗΕ), που θα καταδικάζουν την τουρκική επίθεση θα πέσουν στο κενό, όπως έπεσαν και όλες οι αποφάσεις του ΣΑ/ΗΕ στην περίπτωση της Κύπρου το 1974. Και το πλέον πιθανόν είναι, ότι για μερικούς εξωελληνικούς παράγοντες ο διαμοιρασμός του Αιγαίου είναι μία βολική συνθήκη καθόσον ο Τούρκος υπολογίζεται από το ΝΑΤΟ σαν πλέον αναγκαίος (ποσοτικής ισχύος ένεκεν) και χρήσιμος στο νατοϊκό δυναμικό έστω και εάν υποστεί (υπό αίρεσιν) κάποια απώλεια στο ανατολικό του γεωγραφικό διαμέρισμα (Κουρδιστάν).

Υπάρχει και η σχολή των σκεπτικιστών, η οποία κατηγορηματικά προβάλλει λόγους αναστολής των τουρκικών προθέσεων, ως γεωστρατηγικόν ακατανόητον εντός του νατοϊκού πλαισίου καθώς και των εμπορικών εξαρτήσεων και ομογενειακών θεμάτων (πέντε εκατομμύρια Τούρκοι εντός χωρών Ευρωπαϊκής Ενώσεως). Επί πλέον η οικονομική ύφεση και συνακολούθως η επιδείνωση της οικονομίας, κορωνοϊού ένεκεν, θα συστήσουν ένα πρόσθετο μέτωπον, το οποίον θα επηρρεάσει δυσμενώς και σε βάθος χρόνου την τουρκική εθνική ισχύ.

Αλλά ο Ερντογάν εάν επιβιώσει σαν ηγέτης από την πανδημία και εφόσον έχει κάποιες ενδείξεις περί ατρωτότητος αυτού, ίσως σκεφθεί, ότι ζημίες κάποιων δισεκατομμυρίων δολλαρίων και απώλειες σε στρατιωτικό και πολιτικό δυναμικό της τάξεως μερικών δεκάδων χιλιάδων ζωών, είναι ένας καθ’όλα συμφέρων ισολογισμός. Το κέρδος είναι το μισό Αιγαίον και το μείζον της νοτιοανατολικής Μεσογείου θαλάσσης. Ο επόμενος στόχος θα είναι η ισλαμοποίηση του Γιουνανιστάν σύμφωνα με τις παρακαταθήκες του Οζάλ και η θρησκευτική (το Κοράνιον έχει και πολιτική διάσταση) προτεκτορατοποίηση των Ελλήνων με την μεγάλη τους χωρητικότητα στην ανεκτικότητα.

Και το όραμά του έπεται  με ένα αποφθεγματικό του τύπου: Νενίκηκά σε εις δόξαν παραμερισμένε υφ’εμού Μουσταφά Κεμάλ. Εγώ ειμί από τούδε ο Μέγας Αττατούρκ!

Ο κορωνοϊός έχει τον λόγον.

Από τον επιστημονισμό στον μετανθρωπισμό - ηθικοκοινωνική και γεωπολιτική προσέγγιση στη Τεχνητή Νοημοσύνη

on Κυριακή, 15 Μαρτίου 2020. Posted in Διεθνείς Σχέσεις - Γεωπολιτική

Δρ. Χρήστος Μαλτέζος

     Τον 16ο και 17ο αι., αν και δεν είχαν εντελώς εκλείψει από τον μεσαίωνα η θρησκοληψία και οι δεισιδαιμονίες, αναδύθηκαν μεγάλες μορφές του πνεύματος και της επιστήμης. Εκείνοι οι επιστήμονες  έκαναν σκοπό της ζωής τους να ανακαλύψουν τα μυστικά της φύσης και του σύμπαντος, με επακόλουθο την αλματώδη ανάπτυξη των μαθηματικών και φυσικών επιστημών. Οι περισσότεροι προέρχονταν από την Αγγλία ή την Γερμανία, καθότι αυτές οι χώρες ήταν από τις αρχές του 16ου αιώνα προτεσταντικές και δεν κινδύνευαν από την παπική Ιερά Εξέταση, για τις αιρετικές θεωρίες τους.

     Μεταξύ αυτών των επιστημόνων, υπήρξε ο κορυφαίος  μυστικιστής επιστήμονας, Ισαάκ Νεύτων (1643-1727) Άγγλος φυσικός, μαθηματικός, αστρονόμος, φιλόσοφος, αλχημιστής και θεολόγος.

    Η Νευτώνια φυσική ήταν η διανοητική βάση και το αισθητικό μοντέλο για τον επιστημονισμό της εποχής του Διαφωτισμού. Η εξάντληση που είχαν κοστίσει στην Ευρώπη αιώνες θρησκευτικών πολέμων αποτέλεσε ισχυρή ενθάρρυνση του νέου, αντικειμενικού πλαισίου για τα πνευματικά ζητήματα, μια προοπτική που τα πιο διαπρεπή μυαλά της εποχής έβρισκαν ελκυστική.

«Αν είδα μακρύτερα, είναι επειδή στάθηκα στους ώμους γιγάντων» (Νεύτων, 1676).

      Η παραπάνω θέση αποτυπώνει με τον πιο εναργή τρόπο πως η επιστήμη και ο πολιτισμός γενικότερα συνιστούν μια «ατέρμονη διαδικασία ιδεών». Τα ακατανόητα του παρελθόντος στις μέρες μας φαίνονται λογικά και αυτονόητα. Οι βεβαιότητες του χθες καταρρέουν και στη θέση τους φύονται νέες θέσεις που κι αυτές διεκδικούν το θρόνο της βεβαιότητας. Η αρχή της αβεβαιότητας (πιθανοκρατίας) του Νιλς Μπόρ (πατέρα της κβαντομηχανικής) κατέρριψε την αρχή της αιτιότητας (αιτιοκρατίας) του Αϊνστάιν (πατέρα της σχετικότητας).

     Όλες οι σύγχρονες ανακαλύψεις συνιστούν ενδείξεις ότι πιθανώς προσεγγίζουμε την αυγή της μοναδικότητας (singularity), δηλαδή της στιγμής όπου η βιολογική και η τεχνική εξέλιξη αρχίζουν να συγχωνεύονται.

     Είτε κανείς ασπάζεται τον υπερανθρωπισμό (transhumanism) ή θέλγεται από τις προφητείες για την επικείμενη έλευση μιας τεχνο-αποκάλυψης και συντέλεια της ανθρωπότητας, η νεωτερικότητα (modernism) από τις αρχές του 21ου αι. αντικαθίσταται με μια εικονική υποκειμενικότητα. Παρατηρούμε ένα καινοφανές ανθρωπότυπο, έναν εικονάνθρωπο, που κατοικοεδρεύει στο διαδίκτυο και συνδιαλέγεται με γλώσσα την εικόνα. Με την ολοένα αυξανόμενη εξάρτηση στην  επικοινωνία μέσω ψηφιακής οθόνης, ο άνθρωπος βρίσκεται σε μια συνεχώς αυξανόμενη ψηφιακή αλληλοεπίδραση ή διάδραση (μέσω Η/Υ, smart phone, κ.α.). Ο άνθρωπος επιθυμεί να γίνει αυτό που θαυμάζει, αντί να συμφιλιωθεί με την ανθρωπικότητα του. Έτσι, μιμούμενος ολοένα τους Η/Υ καταλήγει να αυταπατάται ότι γίνεται ανθρωπινότερος, ενώ στη πραγματικότητα τους μοιάζει ολοένα και περισσότερο.  

     Λόγω των τεράστιων μεγεθών πληροφορίας και ταχύτητας της διάδοσης της, αλλά και έλλειψης ενός κοινού αξιακού υπόβαθρου, καθίσταται αδύνατη η εγκυρότητα. Η ειλικρίνεια αναγνωρίζεται δύσκολα στην ανταλλαγή ψηφιακών μηνυμάτων, καθώς και η εμπιστοσύνη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η αξιοπιστία σε διαδικτυακά παιχνίδια.

     Η παραπληροφόρηση, η διασπορά ψευδών ειδήσεων και η εξαπάτηση είναι ευκολότερες και αποτελεσματικότερες στη ψηφιακή διάδραση. Η αποστασιοποίηση ευθυνών και εμπιστοσύνης λειτουργεί μέσα από ομαδικά sms και e-mails, όπου οι ψηφιακές σχέσεις προσφέρουν ευελιξία και μικρή δέσμευση. Έτσι ο ψηφιακός διαδράστης αγγίζει συχνότερα ψηφιακές οθόνες και σπανιότερα τους άλλους.

    

    Στα πλαίσια της Τ.Ν., έχουν διεξαχθεί πετυχημένα πειράματα από νευροεπιστήμονες. Για παράδειγμα, επιστήμονες μπόρεσαν να ακούσουν σε πραγματικό χρόνο τη στιγμή που τρεις παράλυτοι εθελοντές, ανίκανοι να μιλήσουν, άκουγαν ερωτήσεις αναγνωσμένες από μια λίστα και διατύπωναν τις απαντήσεις τους νοερά, οι οποίες εμφανίζονταν ως συνεκτικό κείμενο στις οθόνες ενός υπολογιστή.

     Πολλές τεχνολογικές εταιρείες μεταξύ των οποίων και η Facebook έχουν μπει στο χώρο της νευροτεχνολογίας. Στις 16 Ιουλίου 2019, η Neuralink, η εταιρεία διεπαφής εγκεφάλου – Η/Υ που δημιουργήθηκε από τον Έλον Μασκ, ιδρυτή μεταξύ άλλων της Space-X (της διαστημικής εταιρείας που θέλει να στείλει ανθρώπους στον πλανήτη Άρη), δήλωσε ότι εντός δύο ετών ελπίζει να εμφυτεύσει ηλεκτρόδια στους εγκεφάλους παράλυτων εθελοντών. Η Μαίρη Λου Τζέπσεν, πρώην μηχανικός του Facebook, ποντάρει στη δική της νεοφυή εταιρεία Openwater, που σκοπεύει να αναπτύξει ένα είδος, μη επεμβατικού, φορητού μαγνητικού τομογράφου που ωστόσο θα διαβάζει τις σκέψεις μας. Η Μαίρη Λου Τζέπσεν, προσδοκά να συνταιριάξει την τεχνολογία διεπαφής εγκεφάλου - Η/Υ με κάτι που θα μοιάζει με σκούφο του σκι.

 

     Οι οπαδοί της Τ.Ν. ορθώς διακρίνουν τις εκπληκτικές δυνατότητες που διανοίγονται από την Τ.Ν. για τα οφέλη της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης και τελικώς ο άνθρωπος υπερβαίνοντας τους βιολογικούς περιορισμούς, θα αποικήσει το σύμπαν εκπληρώνοντας  το πεπρωμένο του. Ωστόσο, υποτιμούν τους κινδύνους και την σημασία του αυτοπεριορισμού. Προεξοφλώντας ένα αίσιο μέλλον, υποβαθμίζουν την σημασία της πολιτικής σε αυτό. Οι τεχνοφοβικοί παραγνωρίζουν τις προοπτικές της τεχνικής εξέλιξης στην ανθρωπότητα, και υπερτιμούν τους κινδύνους που εγκυμονεί η Τ.Ν. μιλούν για υποδούλωση του ανθρώπου στους αλγόριθμους, την βιολογική του μετάλλαξη σε ανεπιθύμητες μορφές ή ακόμη και την ολοκληρωτική του εξαφάνιση. Όμως η αναστολή της τεχνικής εξέλιξης μπορεί να αφήσει την ανθρωπότητα στάσιμη και μοιραία απροετοίμαστη έναντι υπαρξιακών απειλών. Όμως αν και οι δύο θεωρήσεις διαθέτουν έντονο θρησκευτικό χαρακτήρα, κατά βάθος είναι  συμπληρωματικές.

     Ωστόσο, στην συγκέντρωση, επεξεργασία και χρήση τεράστιων ποσοτήτων ψηφιακών δεδομένων - τροφοδοσία για Τ.Ν. - ελλοχεύουν κίνδυνοι τόσο για την δημοκρατία όσο και για την ανθρωπικότητα, καθώς γίνεται σταδιακή εκχώρηση της αυθεντίας στους αλγόριθμους λόγω ευκολίας. 

      Η ψηφιακή αυτογνωσία δύναται να υπερέχει της παραδοσιακής αυτογνωσίας, διότι δεν βασίζεται στην υποκειμενική εμπειρία που επιτρέπει ψευδαισθήσεις και αυταπάτες, αλλά σε δεδομένα. Επιπλέον, επιτρέπει την ψηφιακή αυτοπαρακολούθηση δηλ. έλεγχο του ψηφιακού διαδράστη για αυτοβελτίωση. Αντιθέτως, η ψηφιακή παρακολούθηση που στηρίζεται σε συλλογή, δεδομένων από τον ψηφιακό διαδράστηως εξωτερικό παρατηρητή, τον αποστασιοποιεί από τον ίδιο τον εαυτό, διότι εθίζεται να παρακολουθεί τον εαυτό του ως αντικείμενο.

     Εάν η ψηφιακή αυτογνωσία μέσω της Τ.Ν. δεν επαρκεί για να λύσει την πολυπλοκότητα, ρευστότητα, αβεβαιότητα, ασάφεια και επιτάχυνση ως ειδοποιά γνωρίσματα της εποχής μας, τότε ίσως θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω; και σε ποιο βαθμό; Μήπως σε μια Υπερευφυή Τεχνητή Νοημοσύνη (Υ.Τ.Ν.) ;

     Έστω ότι δεχτούμε αυτό που υποστηρίζουν οι θιασώτες της Υ.Τ.Ν. Δηλαδή, ένας πολύπλοκος αλγόριθμος δεν διαφέρει σε τίποτα από τον ανθρώπινο εγκέφαλο.  Τότε, αν και κατασκευασμένος από εμάς, θα επιτελούσε τις ίδιες λειτουργίες με εμάς, άρα θα έπαυε να είναι εργαλείο μας. Θα διέθετε προσωπικότητα, αξιοπρέπεια και δικαίωμα προστασίας. Θα είχε νομικά και πολιτικά δικαιώματα τα οποία θα οφείλαμε να αναγνωρίσουμε και να σεβαστούμε.

 

     Τα ανθρωποκεντρικά επιχειρήματα έναντι μιας αλόγιστης ανάπτυξης της Υ.Τ.Ν.είναι:

     1.Αδιαφάνεια των αλγορίθμων (δεν θα εξηγείται η συλλογιστική τους για κάθε λύση ή επιλογή).

     2.Διαβλητότητα από χάκερς (σε δίκτυα κυκλοφορίας, ύδρευσης, ενέργειας, στις τράπεζες, κ.α.).

     3.Απροσδιοριστία ευθύνης, δηλ. ποιος έχει την ευθύνη; ο προγραμματιστής; Ο επιβλέπων;  η Υ.Τ.Ν. ; ή ο χρήστης ;

     4.Ανταγωνισμός (ανατροπή γεωπολιτικών συσχετισμών, νομικών, φορολογικών  από μεγάλα κράτη έναντι μικρών).  

     Μια Υ.Τ.Ν.μπορεί να υπερέχει του ανθρώπου σχεδόν σε όλα τα πεδία (επιστήμη, κοινωνικές δεξιότητες, δημιουργικότητα), όμως μπορεί να εμπεριέχει και υπαρξιακούς κινδύνους, όπως αναφέρει ο Σουηδός Φιλόσοφος Nick Bostrom, ιδρυτής και διευθυντής του «Ινστιτούτου Μέλλοντος της Ανθρωπότητας» στο Παν/ο της Οξφόρδης, όπως :

     1.Νασχεδιαστεί κρυφά με βάση το συμφέρον μιας φυλής, χώρας, εταιρείας, κ.α., προσφέροντας τεράστια ισχύ στους δημιουργούς της.

     2.Να εκτραπεί  από έλεγχο με επικίνδυνες συνέπειες για τους δημιουργούς της.

     3.Να εξελίξει μια δική της Υ.Τ.Ν.με βάση διαφορετικές ηθικές αρχές από τον εξαρχής προγραμματισμό.

     4. Και ίσως στον αρχικό της κώδικαναπαρεισφρήσει ένα λάθος (κατά αντιστοιχία με ελάττωμα σε βιολογικό DNA), το οποίο θα ήταν αδύνατο να διορθωθεί, με ολέθριες συνέπειες για την ανθρωπότητα.

     Ο Μπράιαν Τζόουνς, ιδρυτής της εταιρείας ηλεκτρονικών πληρωμών Brain Tree,  επένδυσε 100 εκατομμύρια δολάρια στην εταιρεία Kernel που υπόσχεται να ενώσει τον ανθρώπινο εγκέφαλο με Η/Υ, και εμφανίζεται πεπεισμένος ότι η ανθρώπινη νοημοσύνη χρειάζεται οπωσδήποτε αναβάθμιση. Ο λόγος; Οι Έλον Μασκ και Μπράιαν Τζόουνς επιμένουν στις επεμβατικές μεθόδους, ισχυριζόμενοι ότι είναι ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε τις μελλοντικές κινήσεις ανεξαρτησίας της …Υ.Τ.Ν. !

     Η νευροβιολόγος καθηγήτρια νομικής και φιλοσοφίας Νίτα Φαραχάνι, πρόεδρος του οργανισμού «Επιστήμη και Κοινωνία» του Παν/ου Ντιούκ  των Η.Π.Α. και μέλος Δ.Σ. της «Διεθνούς Εταιρείας Νευροηθικής», δήλωσε σχετικά με τα πειράματα σύνδεσης εγκεφάλου με Η/Υ:

     «Για μένα, ο εγκέφαλος είναι το μόνο ασφαλές μέρος στο οποίο μπορώ να σκέφτομαι ελεύθερα, να φαντασιώνομαι και να διαφωνώ. Βρισκόμαστε πολύ κοντά στο να διασχίσουμε το τελικό σύνορο της ιδιωτικότητας χωρίς όμως να υπάρχει οιαδήποτε προστασία για κάτι τέτοιο».

 

     Τον Ιανουάριο του 2020, στο ετήσιο διεθνές οικονομικό συνέδριο του Νταβός, ο Ισραηλινός ιστορικός και φιλόσοφος, Yuval Noah Harari, (γνωστός στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό από τα βιβλία του, όπως το «Homo Deus») προειδοποίησε για έναν κόσμο όπου οι αλγόριθμοι θα αναλύουν τη βιολογία μας και τη συμπεριφορά, λέγοντας ότι κάποιες χώρες, μπορεί να χρησιμοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη για να αναλύουν όλη μας τη ζωή. Ονόμασε «Αποικιοκρατία Προσωπικών Δεδομένων», και «Ψηφιακές Δικτατορίες» ένα κόσμο όπου κάποιος θα μπορεί να φυλακίζεται εάν τα βιολογικά του δεδομένα δείξουν ότι δεν είναι αρκετά αφοσιωμένος στο καθεστώς. Είπε ότι με τις νέες τεχνολογίες οι άνθρωποι μετατρέπονται σε «ζώα που μπορούν να χακαριστούν» και κάλεσε τις ΗΠΑ και την Κίνα να αποτρέψουν τη διαφαινόμενη σύγκλιση των τεχνολογιών της Τεχνητής Νοημοσύνης, της Βιομετρικής και της Αυτόματης Παρακολούθησης πριν να είναι πολύ αργά. Σήμερα, τόσο οι ΗΠΑ όσο και οι άλλες μεγάλες δυνάμεις υιοθετούν το δόγμα «κάθε πλευρά για τον εαυτό της», είπε ο Χαράρι, τονίζοντας ότι για να αποφευχθούν οι κίνδυνοι θα πρέπει να αποκατασταθεί η διεθνής εμπιστοσύνη και η συνεργασία, αλλά και να δοθούν φιλοσοφικές απαντήσεις στα μεγάλα ερωτήματα, παρόλο που εκτίμησε ότι ο κόσμος βρίσκεται σε μια «φιλοσοφική πτώχευση».

     Όλα αυτά παραπέμπουν στην «αρχή της ευθύνης» που διετύπωσε ο Γερμανο-Αμερικανός φιλόσοφος, Hans Jonas, καθηγητής βιοηθικής, πολιτικών επιστημών και φιλοσοφίας, ιδρυτής της «Νέας Σχολής για την Κοινωνική Έρευνα» της Νέας Υόρκης. Σύμφωνα με αυτή την αρχή «δεν έχουμε το ηθικό δικαίωμα να διακινδυνεύσουμε την ύπαρξη και την συνέχεια της ανθρωπότητας». Καθώς, καμιά ηθική θεωρία δεν είναι καθολικά αποδεκτή, αλλά όλες διαθέτουν αδυναμίες και ως εκ τούτου ένας αλγόριθμος της Τ.Ν. θα είναι ανεπαρκής να ανταποκριθεί σε όλες τις περιπτώσεις.

     Ένας υπέρ-αλγόριθμος δεν θα είχε ηθικό αποτέλεσμα, λόγω της μοναδικότητας κάθε προσώπου (παραδείγματα: Ιατρική, δικαιοσύνη, ιδιοκτησία, σεξουαλικές ανάγκες). Η συνολική ωφέλεια δεν είναι ηθικό να επιβάλλεται σε βάρος του ενός, εκτός εάν συνιστά ελεύθερη επιλογή του ίδιου για λόγους αλληλεγγύης, ανιδιοτέλειας, φιλίας, δικαιοσύνης. Συνεπώς, οι ωφελιμιστικοί αλγόριθμοι πρέπει να έχουν πολιτισμική ανθρώπινη συνάφεια, να ελέγχονται και να ρυθμίζονται νομοθετικά.

     Η αντιμετώπιση ηθικών διλημμάτων προϋποθέτει κρίση και διαίσθηση τα οποία είναι συνυφασμένα με συναισθήματα, επιθυμίες και φαντασία του ανθρώπου. Χωρίς αυτά, η ντροπή, οι τύψεις, το φιλότιμο, η ενσυναίσθηση, η συμπόνια και η ειλικρίνεια είναι αδιανόητα. Τα ηθικά διλήμματα καθώς και τα συναισθήματα και τα πάθη βιώνονται μέσω κοινωνικών νοημάτων.

     Για μια ηθικήΥ.Τ.Ν. αυτά τα κοινωνικά νοήματα θα πρέπει να θεσμοθετηθούν για  την εκάστοτε κοινωνική κατάσταση και να μαθηματικοποιηθούν ως  μέρος του αλγορίθμου της. Εάν υποθέσουμε ότι όλες οι αξίες και κανόνες της κοινωνικής ζωής μπορούσαν να τυποποιηθούν σε μαθηματική μορφή, δηλαδή, εάν μπορούσαν να κωδικοποιηθούν σε λογικές προτάσεις στο πλαίσιο ενός αξιωματικού συστήματος, θα υπήρχαν ανάμεσα σε αυτές κάποιες προτάσεις που για την ορθότητα τους δεν θα μπορούσαμε να αποφανθούμε, όπως έδειξε ένας από τους μεγαλύτερους αναλυτικούς φιλοσόφους της ιστορίας και μαθηματικός, ο Αυστρο-Αμερικανός Kurt Friedrich Gödel στο «Θεώρημα μη πληρότητας».

     Από τα πιο πάνω, ούτε η ηθική κρίση ούτε τα συναισθήματα και οι επιθυμίες δεν αλγοριθμίζονται, διότι η ηθική κρίση αφορά κοινωνικά νοήματα τα  οποία δεν περιγράφονται μέσω μαθηματικών.

     Σύμφωνα με τον καθηγητή φιλοσοφίας Michael Silberstein:

«Πως είναι δυνατό η συνείδηση να προκύπτει από θεμελιώδη στοιχεία όπως σωματίδια, πεδία, κύτταρα κλπ, (που αποτελούν το φυσικό υπόβαθρο) που τα ίδια δεν είναι συνειδητά, όπως ολοκληρωμένα βιώματα σε έναν εγωκεντρικό χώρο (νοητικά φαινόμενα)   

 Και όπως ορίζει οΑμερικανο-Κορεάτης φολόσοφος Jaegwon Kim την ανάδυση:

«Καθώς τα συστήματα αποκτούν αυξανόμενα υψηλότερους βαθμούς οργανωτικής πολυπλοκότητας ξεκινούν να επιδεικνύουν νέες ιδιότητες που κατά κάποιον τρόπο υπερβαίνουν τις ιδιότητες των συστατικών τους μερών και συμπεριφέρονται με τρόπους που δε μπορούν να προβλεφθούν στη βάση των νόμων που κυβερνούν τα απλούστερα συστήματα». Σύμφωνα με τον Kim, ο αναδυτισμός ως οντολογικό δόγμα αναφέρεται στην οργάνωση των φαινομένων σε αυτόνομα αναδυόμενα επίπεδα και προτείνει ότι οι αναδυόμενες ιδιότητες είναι μη προβλέψιμες και καινοφανείς, είτε επειδή δεν μπορούν να προβλεφθούν, είτε με τη μεταφυσική έννοια, επειδή φέρουν νέες αιτιακές δυνάμεις που δεν υπήρχαν πριν την ανάδυση.

     Οι οπαδοί του υπερανθρωπισμού, σύγχρονοι φυσικαλιστές, θεωρούν ότι οι νοητικές διαδικασίες ταυτίζονται με τις φυσικές, μεταθέτοντας την αρχή απροσδιοριστίας και αβεβαιότητας σε ατομικό επίπεδο της ύλης (βλέπε κβαντομηχανική) στο ανθρώπινο εγκέφαλο ενός υποκειμένου-ατόμου  και κατ’ επέκταση στο κοινωνικό βίο. Σε αυτό δεν διαφέρουν από κάποιους αναδυτιστές οι οποίοι ισχυρίζονται πως ότι «αναδύεται» (όπως η συνείδηση) και δεν εξηγείται πλήρως με τα γνωστά έως τώρα φυσικά φαινόμενα, μπορεί να εξηγηθεί στο μέλλον και είναι απλά θέμα χρόνου. Ερμηνεύουν τη μεταφυσική (και όχι παραφυσική) ως την μελλοντική φυσική. Μάλιστα, κάποιες θεωρίες αναδυτισμού βασίζονται στον κβαντικό ολισμόή την «αρχή της συμπληρωματικότητας», που ανέδειξε ο Νίλς Μπόρ (κύριος εκφραστής της κβαντομηχανικής), δηλ. στο κόσμο τα γεγονότα συνδέονται μεταξύ τους με στενές σχέσεις, όμως το όλο είναι διαφορετικό από το μέρος: στη βάση της μη διαχωριστικότητας της κβαντομηχανικής. 

     Σύμφωνα με τον Νιλς Μπορ:

«Η αρχή της συμπληρωματικότητας εκτός της χρησιμότητας της στη  Φυσική, θα μπορούσε να ρίξει άπλετο φως σε πολλές πτυχές της ανθρώπινης ζωής από την βιολογία και την ανθρωπολογία έως πανάρχαια ερωτήματα που απορρέουν από το γεγονός ότι ο άνθρωπος αφενός μεν δρα, αφετέρου δε είναι και ο θεατής των πράξεών του».  Ως εκ τούτου, έχουν «αναδυθεί» κάποιες κβαντικές θεωρήσεις για την ανάδυση της συνείδησης, όπως Heisenberg cut (Κβαντικός δυισμός), Κβαντο-ζηνώνεια επίδραση (Quantum Zeno Effect), κ.α.    

     Οι ωφελιμιστές αντιλαμβάνονται το ψυχικό μέρος ως λειτουργικό σύνολο που αποσκοπεί στην ικανοποίηση τους. Όμως ο φυσικαλισμός και ειδικά ο λειτουργισμός, ο οποίος υποκρύπτει την διαφορετικότητα των βιολογικών και κοινωνικών αναγκών, ιστορείται αιτιοκρατικά. Ως υπερανθρωπιστές αρνούνται κάθε όριο στον αυτοπροσδιορισμό και την αυτοδιαμόρφωση του ανθρώπου. Ως εξελικτικό στάδιο, θεωρούν την συγχώνευση της βιολογικής με την τεχνική εξέλιξη (singularity) και την υπέρβαση του Homo Sapiens με τη θέωση σε Homo Deus.

     Ο Ελληνο-Γερμανός καθηγητής φιλοσοφίας, Θεοφάνης Τάσης, μέλος της «Ανθρωπιστικής Ακαδημίας του Βερολίνου», προκρίνει τον «ψηφιακό ανθρωπισμό» ως μια αριστοτελική μεσότητα με βάση τη φρόνηση και στόχο τον αυτοπεριορισμό για τη διατήρηση της ανθρωπικότητας. Οι ψηφιακοί ανθρωπιστές δεν αποδέχονται ότι ο άνθρωπος είναι ένα αυτόματο, ούτε ότι ο ανθρώπινος βίος ανάγεται σε ηλεκτροδυναμικές διεργασίες. Αποδέχονται  την διαφορετικότητα της Τ.Ν. από το ψυχικό μέρος του ανθρώπου. Θεωρούν ότι ο άνθρωπος συνιστά ένα υπεύθυνο δρώντα με φαντασία που πράττει μαζί με και ανάμεσα σε άλλους ανθρώπους, με αναφορά νοήματα που δημιουργούνται και θεσμίζονται κοινωνικά. Αναγνωρίζουν μια ειδοποιό διαφορά μεταξύ ενός αλγορίθμου και ενός ανθρώπου. Ο ανθρώπινος βίος βρίθει από αντινομίες και παραδοξότητες, που όχι μόνο δεν τον οδηγούν σε διάλυση, αλλά τουναντίον τον καθιστούν ενδιαφέροντα και αξιομνημόνευτο. Οι αντιφάσεις γεννώνται από την συνύφανση του ψυχικού, αισθητικού, ηθικού και πολιτικού. Ας μην ξεχνάμε ότι φτάνει κανείς στην αλήθεια μέσω της σύγκρουσης των αντιθέτων απόψεων και αυτό ονομάστηκε διαλεκτική. Όμως, ένας αλγόριθμος καταρρέει εάν περιέχει αντιφατικές εντολές.

     Μερικά από τα ερωτήματα για την απώτερη εξέλιξη του «ανθρωπίνου είδους» σε σχέση με την Τ.Ν., είναι:

 1. Προσπάθεια για αθανασία μέσω της Τ.Ν.

 2. Μεταφόρτωση της ανθρώπινης συνείδησης σε Η/Υ

 3. Ανθρώπινη ενδυνάμωση μέσω γενετικών τροποποιήσεων

 4. Διασύνδεση ανθρώπου και Η/Υ ως κυβερνοοργανισμός

 

     Η ονειροπόληση και οι φαντασιώσεις παντοδυναμίας και παντογνωσίας ανέκαθεν ωθούσαν τον άνθρωπο στην υπέρβαση ορίων οδηγώντας τον σε επιστημονικές επαναστάσεις και τεχνικά επιτεύγματα (όπως οι επιστήμονες – φιλόσοφοι του 16ου και 17ου αιώνα).

     Μήπως υπήρξε από πάντα ο άνθρωπος ελεύθερος επειδή είναι θνητός διαθέτοντας εκτός από ορθό λόγο, φαντασία, επιθυμίες, πάθη, και συναισθήματα χάρη στα οποία νοηματοδοτεί την ζωή σε βίωμα επιδρώντας στο φυσικό κόσμο;

    Ή μήπως θα είναι ο άνθρωπος ελεύθερος διασφαλίζοντας την αθανασία του, μέσω της αποθήκευσης του εαυτού του σε υπολογιστικό (ψηφιακό) νέφος ή σε εξωτερικούς σκληρούς δίσκους, επιτρέποντας τη δημιουργία πολλών ψηφιακών αντιγράφων του εαυτού του;

    

Πηγέςαναφοράς

1.Bostrom Nick , “Superintelligence - Paths, Dangers, Strategies”, Oxford University Press, 2016

2. Godel Kurt, «Το Θεώρημα της Μη Πληρότητας», Δρόμων, 2019

3. Jaegwon Kim, «Η Φιλοσοφία του Νου», Leader Books, 2005

4. Jonas Hans, “Φιλοσοφικές Έρευνες και Μεταφυσικές Εικασίες», Ίνδικτος, 2001

5. McCarthy John, “The Philosophy of A.I. and the A.I. of Philosophy”, Stanford University, 2006

6. Schmitt Carl, “Ο Λεβιάθαν στην Πολιτειολογία του Τόμας Χόμπς - Νόημα και  Αποτυχία ενός Πολιτικού Συμβόλου», Σαββάλας, 2009

7. Τάσης Θεοφάνης, «Ψηφιακός Ανθρωπισμός», Αρμός, 2019

8. Τσακίρη Αμαλία, «Η Συνείδηση ως αναδυόμενο φαινόμενο: Διερευνητική Ανασκόπηση Θεωριών και Μηχανισμών Ανάδυσης», ΕΚΠΑ , 2010

9.https://www.ted.com/talks/nita_farahany_when_technology_can_read_minds_how_will_we_protect_our_privacy/transcript

10.https://www.weforum.org/agenda/2020/01/yuval-hararis-warning-davos-speech-

future-predications/

 

* Δρ. Χημικός  Ε.Κ.Π.Α., Indiana University, Pennsylvania State University (PhD), τ. επίκουρος καθηγητής P.S.U., ερευνητής στη πλασμονική νανοτεχνολογία.

 

 

 

 

Χ.Μ./14-03-2020

 

Ερντογάν, ικέτης στην αυλή του Πούτιν

on Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2020. Posted in Διεθνείς Σχέσεις - Γεωπολιτική

Άρθρο του Προέδρου του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. κ. Ιωάννη Μπαλτζώη

Liberal Logo

Η εικόνα είναι αμείλικτη και αδυσώπητη. Λέει πάντα την αλήθεια. Όπως και η στάση του σώματος. Όσοι είδαμε τις εικόνες από την συνάντηση Πούτιν – Ερντογάν στην Μόσχα (5/3) καταλάβαμε πολλά. Και οι πληροφορίες από την Μέση Ανατολή επιβεβαιώνουν μια κατάσταση που είναι άκρως δυσμενής έως τραγική για τα μεγαλοπρεπή σχέδια του Ερντογάν και την αναθεωρητική τουρκική στρατηγική και παρουσιάζουν τον αλαζόνα Ερντογάν να προσέρχεται στην Μόσχα ως ικέτης για βοήθεια και έλεος από τον κυρίαρχο στην Συρία Πούτιν. Ας δούμε τι έγινε στην Μόσχα και ποιες οι αναμενόμενες εξελίξεις. 

https://www.liberal.gr/diplomacy/erntogan-iketis-stin-auli-tou-poutin/291393

2014-10-17. ΘΡΑΚΗ: ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΕΠΙΒΟΥΛΗ – ΛΑΘΗ - ΑΠΟΤΡΟΠΗ

on Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014. Posted in Διεθνείς Σχέσεις - Γεωπολιτική

Γράφει ο Πρόδρομος Εμφιετζόγλου

2014-10-17. ΘΡΑΚΗ: ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΕΠΙΒΟΥΛΗ – ΛΑΘΗ - ΑΠΟΤΡΟΠΗ

Ομιλία στα πλαίσια Εσπερίδας με θέμα: "Η γεωστρατηγική θέση της Ελλάδος σε σχέση με τα σύγχρονα πολιτικά ρεύματα",

Κεντρική Αίθουσα Φιλολογικού Συλλόγου "Παρνασσός", Αθήνα, Μάρτιος 2014

Ι. ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
Γιατί η Θράκη είναι τόσο σημαντική; Με μια απλή ματιά στον χάρτη βλέπουμε ότι η Θράκη συνδέει την Ευρώπη με την Ασία. Από εκεί περνάει η Εγνατία Οδός που συνδέει την Κωνσταντινούπολη με την Αδριατική κι από εκεί με την Ιταλία. Από την Αλεξανδρούπολη ξεκινάει ο Διευρωπαϊκός Άξονας Αλεξανδρούπολη-Μόσχα-Πετρούπολη-Ελσίνκι. Από εκεί θα περάσουν κι οι αγωγοί αερίου. Ο ΤΑΠ. Από εκεί πιθανώς υπό άλλες συνθήκες να αναγεννηθεί και πάλι το έργο του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη, κι ίσως κι ένα παρακλάδι του South Stream, του Νοτίου Αγωγού.

Διαβάστε ΕΔΩ! τη συνέχεια της ενδιαφέρουσας ανάλυσης.

2014-09-22. Ελληνική Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ). Μέγα το της Θαλάσσης Κράτος

on Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014. Posted in Διεθνείς Σχέσεις - Γεωπολιτική

Γράφει ο Ιωάννης Κολομβάκης, Ταξίαρχος ε.α., Μέλος ΕΛΙΣΜΕ

2014-09-22. Ελληνική Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ). Μέγα το της Θαλάσσης Κράτος

Ελληνική Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) = «Μέγα το της Θαλάσσης Κράτος» (κράτος = δύναμις). Η φράση του Περικλή, όπως τη μαρτυρεί ο Θουκυδίδης, που σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει «Μεγάλη είναι η δύναμη του κράτους που ελέγχει την θάλασσα», αφορά και αναδεικνύει τη «μεγάλη η δύναμη της θάλασσας», θέλοντας να καταδείξει στους Αθηναίους (κι εν προκειμένω στους Έλληνες) ότι, εκεί πρέπει να πολεμήσουν τους Πέρσες για να τους νικήσουν, όπερ και έγινε στην περίφημη ναυμαχία της Σαλαμίνας.

Διαβάστε ΕΔΩ! όλο το άρθρο.

2014-09-16. Ανακήρυξη ανεξαρτησίας στη Σκωτία - οι επιπτώσεις σε ΗΒ, ΕΕ και Κύπρο

on Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2014. Posted in Διεθνείς Σχέσεις - Γεωπολιτική

Του Άριστου Αριστοτέλους. Τέως Βουλευτής, ειδικός σε θέματα Άμυνας και Στρατηγικής

2014-09-16. Ανακήρυξη ανεξαρτησίας στη Σκωτία - οι επιπτώσεις σε ΗΒ, ΕΕ και Κύπρο

Είναι πολλοί εκείνοι που ακόμη βλέπουν το δημοψήφισμα στις 18 Σεπτεμβρίου 2014 στη Σκωτία υπέρ ή κατά της ανεξαρτησίας της χώρας σαν εσωτερικό θέμα του Ηνωμένου Βασιλείου(ΗΒ). Ενόσω όμως η ημερομηνία αυτή πλησιάζει και η πιθανότητα υπέρ της ανεξαρτησίας είναι υπαρκτή, πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι  μια τέτοια εξέλιξη θα έχει ευρύτερες επιπτώσεις.

Διαβάστε ΕΔΩ! όλο το άρθρο.

2014-09-16. Το δημοψήφισμα στην Σκωτία και ο τρόμος των Βρετανών.

on Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2014. Posted in Διεθνείς Σχέσεις - Γεωπολιτική

Του ΜΑΡΙΟΥ ΕΥΡΥΒΙΑΔΗ

2014-09-16. Το δημοψήφισμα στην Σκωτία και ο τρόμος των Βρετανών.

 Παρά την δυναμική που τις τελευταίες μέρες φαίνεται να έχει αναπτυχθεί υπέρ του Ναι (YES) αναφορικά με το δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της Σκωτίας, το τι θα προκύψει από της κάλπες στις 18 Σεπτεμβρίου, δεν μπορεί να προβλεφθεί. Σε τέτοιες συνήθως περιπτώσεις, επικρατεί την τελευταία στιγμή ο συντηρητισμός και ο φόβος για το άγνωστο.

Διαβάστε ΕΔΩ! όλο το άρθρο.

Το σχέδιο για αγωγό από το Ισραήλ

on Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2013. Posted in Διεθνείς Σχέσεις - Γεωπολιτική

Πηγή: Εφημερίς ΒΗΜΑ-17/11/2013 - ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Το σχέδιο για αγωγό από το Ισραήλ

Η πρόταση της κυβέρνησης στην Κομισιόν για να φθάσει στην ευρωπαϊκή αγορά το αέριο του «Λεβιάθαν»

Η πρόταση της Αθήνας, σε συνεργασία με τη Λευκωσία, για την ένταξη στα «Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος» (PCI) του υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου Ισραήλ - Κύπρου - Ελλάδας συμπεριελήφθη οριστικά στα σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με εξουσιοδοτική πράξη που αυτή εξέδωσε στις 14 Οκτωβρίου. «Το Βήμα» παρουσιάζει σήμερα για πρώτη φορά τον σχετικό, επίσημο, χάρτη που κατέθεσε η ελληνική κυβέρνηση στην Κομισιόν, συμπεριλαμβανομένων όλων των εναλλακτικών οδών ώστε το αέριο της Ανατολικής Μεσογείου να φθάσει στην ευρωπαϊκή αγορά.

South Stream: A Big Project? Now?

on Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2013. Posted in Διεθνείς Σχέσεις - Γεωπολιτική

Κύρια σημεία από την ομιλία (7.11.2013) περί South Stream του Leonid Grigoryev

South Stream: A Big Project? Now?

Κύρια σημεία από την ομιλία (7.11.2013) περί South Stream του Leonid Grigoryev, Προϊστάμενου του Κέντρου Ανάλυσης της κυβέρνησης της Ρωσσίας. 
The global economic crisis had been perhaps the most painful one in the last 60 years or so, according to Leonid Grigoryev, Chief Advisor, Head of Analytical Centre of the Government of the Russian Federation, who spoke at South Stream: The Evolution of a Pipeline in Ljubljana, Slovenia.
In that context he said of the South Stream natural gas pipeline project: “We should understand it's not a normal situation to start a huge project. Normally, big projects are started at the end of the upturn.”
Mr. Grigoryev noted that the whole of Europe was presently economically stagnant, while the United States appeared to be coming out of the crisis, quietly outpacing Europe, which was mired in deep political turmoil.
Yet hope remained that Europe could and will recover, but a big project like South Stream could not be profitable in just a year or so. “It will pay not only in profits, but will pay environmentally, for people and help countries in the region (like Slovenia) push forward,” he said. “To start moving out of this recession is important.”
With the aid of a graph, he reminded those in attendance that the price of energy had increased in the last 40 years, as had commodity prices. Many countries in Europe, he showed, like Germany, were under the level of pre crisis industrial production.
Meanwhile, high global energy prices in a time of crisis meant, “that people are turning very much to coal, losing out on climate change. Asia's energy balance is 70% reliant on coal.”
Mr. Grigoriev showed where Europe stood regarding CO2 emissions, that they had gone down 55% since the 1980s. However, with the price of coal down compared to that of gas, he pointed out that switching from coal to gas was very expensive. “It's moving back to coal,” he remarked. “Coal import to Europe to Europe comes one quarter from Russia, one quarter from the United States, up 24% from the US.”
“After the crisis European gas consumption was reduced by roughly 50 bcm and was replaced by coal,” he explained. “As soon as anyone is back to thinking about the climate, or the price of carbon goes up, Europe will be switching back to gas. Plus, it's impossible to get from oil to renewables in 10 years; it will take until 2040-50 to substantially reduce the usage of fossil fuels by the EU.”
He noted that many European countries had signaled their unwillingness to pursue renewables because of the economic crisis. Meanwhile, the deepest decline in stock prices could be witnessed in Europe's electricity sector.
The elasticity of gas consumption in OECD countries as a percentage of GDP, he said, was about 1%. “The world is moving to a gas economy, not because of 'Gazprom propaganda', but because it's the reality of inter fuel competition.”
In terms of the environment, he recalled the WWF's very rigid position on drilling for oil in the Arctic, but that gas was not creating substantial environmental problems.
Regarding the “banana” sentiment in Europe - “build absolutely nothing anywhere near anyone” - Mr. Grigoriev said, “The completion of the infrastructural system of Europe in terms of water, gas, electricity is probably for our generation in the next 30-40 years, but the infrastructure is not completed,” he commented.
Mr. Grigoriev added: “It's very hard to discuss cost investment and energy benefits against endless political separations. My suggestion is to divide these into two slices: this is politics, this is energy, and work down the road.”
Πηγή:  Natural Gas Europe
http://www.naturalgaseurope.com/south-stream-gas-dialogues-slovenia-leonid-grigoryev

Η ΟΡΘΗ ΟΔΟΣ. Η ΣΥΓΝΩΜΗ ΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

on Κυριακή, 12 Μαΐου 2013. Posted in Διεθνείς Σχέσεις - Γεωπολιτική

Αντγος (ε.α.) Ιωάννης Αθ. Μπαλτζώης

Η ΟΡΘΗ ΟΔΟΣ. Η ΣΥΓΝΩΜΗ ΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Την τελευταία ημέρα της επίσκεψης του Μπαράκ Ομπάμα στο Ισραήλ συνέβη το ανεπάντεχο. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου, στο αεροδρόμιο Μπέν Γκουριόν συνομιλεί  τηλεφωνικά και  ζητάει συγνώμη από τον Τούρκο πρωθυπουργό Ερντογάν, για τον θάνατο των εννέα Τούρκων πολιτών τον Μάιο του 2010, από την στρατιωτική επιχείρηση   των Ισραηλινών κομάντος, στο πλοίο ΜΑΒΙ ΜΑΡΜΑΡΑ, που κατευθυνόταν επικεφαλής  στολίσκου  προς την Γάζα, με σκοπό να «σπάσει» τον αποκλεισμό,  με το πρόσχημα της ανθρωπιστικής βοήθειας. Η ενέργεια αυτή  του Νετανιάχου προκάλεσε πλήθος σχολίων διεθνώς, αλλά και εντός της Ελλάδος  και βεβαίως και εντός του Ισραήλ. Στην Ελλάδα ιδιαίτερα,  «έγκυροι» αναλυτές υπερέβαλλαν εαυτούς  σε κινδυνολογικά σενάρια και δυσοίωνες εκτιμήσεις για το μέλλον των Ελληνο-Ισραηλινών σχέσεων...

Ολόκληρο το άρθρο ΕΔΩ!

Οι νέες αυτοκρατορίες και η Ελλάδα

on Πέμπτη, 09 Μαΐου 2013. Posted in Διεθνείς Σχέσεις - Γεωπολιτική

Αρθρο του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΟΥΛΗ

Οι νέες αυτοκρατορίες και η Ελλάδα

Ξαναχτίζεται το διεθνές σκηνικό καταμερισμού ισχύος πριν από τους Βαλκανικούς και τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο

Ο κόσμος αλλάζει πιο πολύ απ' ότι ίσως νομίζουμε, την ώρα που πολλοί επιμένουν ακόμα να πιστεύουν ότι υπάρχει αυτό που μέχρι πριν από λίγα χρόνια ονομάζαμε «ενωμένη Ευρώπη» αγνοώντας την εξόφθαλμη πραγματικότητα, δηλαδή την οικοδόμηση της γερμανικής Ευρώπης. Η Ευρώπη που ξέραμε δεν υπάρχει πια: στη θέση της (ανα)γεννιέται μια νέα αυτοκρατορία με επίκεντρο την παλιά Πρωσία και αληθινή πρωτεύουσα το Βερολίνο: εκεί αποφασίζονται τα πάντα, όχι φυσικά σύμφωνα με τα «κοινά» ευρωπαϊκά συμφέροντα, αλλά σύμφωνα με τις εθνικές γερμανικές επιδιώξεις που μέσα από τα τρία τελευταία χρόνια κρίσης, έχουν «βαπτιστεί» ευρωπαϊκές. Ουδείς άλλος παίζει σήμερα ρόλο στην Ευρώπη, ούτε καν η Γαλλία, η καρδία της μεταπολεμικής οικοδόμησής της.

Ολόκληρο το άρθρο ΕΔΩ!

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΞΙΑ KAI ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΟΝΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ

Written by ΜΑΡΤΖΟΥΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ on Δευτέρα, 29 Απριλίου 2013. Posted in Διεθνείς Σχέσεις - Γεωπολιτική, Ομιλίες

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΞΙΑ KAI ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΟΝΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΥ Ε.Α. Β. ΜΑΡΤΖΟΥΚΟΥ Π.Ν. ΤΗΝ 18Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΞΙΑ KAI ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΟΝΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ.

Ολόκληρη η ομιλία ΕΔΩ!

[12  >>