Αγγελία ΕΛΙΣΜΕ 14.11.2020

Ομιλία Ξανθίππης Δωματιώτου για το ΕΛΙΣΜΕ 2.12.2020

Πατήστε επάνω στην εικόνα για να συνδεθείτε μέσω ΖΟΟΜ

Ο σύνδεσμος εισόδου στην πλατφόρμα ΖΟΟΜ ( Join Zoom Meeting ) είναι:  

https://zoom.us/j/2463957163?pwd=SmY2Vk5XblRwSVRuRjZvajI3eHRTQT09

Έπειτα πατήστε το κουμπί 

Εναλλακτικά μπορείτε να μπείτε και με χρήση της ιστοσελίδας www.zoom.us και προσδιορίζοντας ότι θέλετε να παρακολουθήσετε το Meeting ID: 246 395 7163   και με Passcode: 12345

Επίσης, μπορείτε να παρακολουθήσετε την ομιλία και μέσω του συνδέσμου YouTube Live Streaming: https://youtu.be/zLxnNBTjm7E

Όσοι παρακολουθήσουν την ομιλία δικαιούνται πιστοποιητικό παρακολούθησης από τη Γραμματεία ΕΛΙΣΜΕ

Παρακαλούμε πολύ να εισέρχεστε στο ΖΟΟΜ με χρήση του αληθινού σας ονόματος και όχι ψευδωνύμου.

Μέσω ΖΟΟΜ υπάρχει περιορισμός στην παρακολούθηση μόνο 100 ατόμων. 

Μελέτες

20/4/2016. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Κοινή Εξωτερική Πολιτική, Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΕΠΠΑΑ): Ελλάδα και ΚΕΠΠΑ

on Τετάρτη, 20 Απριλίου 2016. Posted in Μελέτες

Γράφει ο Αχιλλέας Λέλας, Αντιπτέραρχος ε.α., Μέλος του ΕΛΙΣΜΕ

20/4/2016.   ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Κοινή  Εξωτερική Πολιτική, Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΕΠΠΑΑ): Ελλάδα και ΚΕΠΠΑ

 

1.      ΓΕΝΙΚΑ.
H Ελλάδα υπήρξε ανέκαθεν μεταξύ των χωρών που τάσσονται ένθερμα υπέρ της ανάπτυξης μίας Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) για την Ένωση, συμπεριλαμβανομένης της ανάδειξης μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας στον τομέα της άμυνας. Στο πλαίσιο αυτό, υποστήριξε καθ' όλη την διάρκεια της εξελικτικής διαδικασίας την ανάγκη ενίσχυσης της Ένωσης με μία αξιόπιστη και ισχυρή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας, η οποία θα διαθέτει το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο, την συνοχή και συνεκτικότητα, καθώς και τα επιχειρησιακά εργαλεία για την ανάδειξη του ρόλου της Ένωσης στην διεθνή σκηνή.
Η χώρα μας, με σταθερό πνεύμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, συμμετέχει στις πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ και συμβάλλει ουσιαστικά στην διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης, ιδιαίτερα σε περιοχές του άμεσου γεωγραφικού της περίγυρου (Δ. Βαλκάνια, Μ. Ανατολή, Μεσόγειος, Καύκασος), με στόχο την εξάλειψη των υφιστάμενων εστιών συγκρούσεων, την εμπέδωση της ειρήνης και ασφάλειας, την ανάπτυξη σχέσεων καλής γειτονίας και την δημιουργία συνθηκών βιώσιμης κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης μέσα σε ένα σταθερό περιφερειακό περιβάλλον.
Θεμελιώδες πλαίσιο των διεθνών σχέσεων, όπως αποτυπώνεται στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφαλείας, είναι ο Χάρτης των Η. Ε., ο οποίος απονέμει πρωτεύοντα ρόλο στο Συμβούλιο Ασφαλείας για την διατήρηση της παγκόσμιας ασφάλειας και ειρήνης. Εξίσου σημαντική είναι η δέσμευση των χωρών της Ένωσης στην αρχή της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών, ενώ βασικό στόχο τους αποτελεί η ανάπτυξη ενός διεθνούς συστήματος βασισμένου σε συγκεκριμένους κανόνες. Όλα τα ανωτέρω αποτελούν πάγιες θέσεις της χώρας μας.
Η Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (όπως μετονομάστηκε η «Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας» με τη Συνθήκη της Λισσαβώνας), αποτελεί τον επιχειρησιακό βραχίονα της ΚΕΠΠΑ. Στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ, η ΕΕ αποφασίζει την ανάπτυξη αποστολών διαχείρισης κρίσεων, με στρατιωτικά και μη στρατιωτικά μέσα, οι οποίες συμβάλλουν στην υλοποίηση των ευρύτερων στόχων της ΚΕΠΠΑ. Για την Ελλάδα η ΚΠΑΑ αντικατοπτρίζει μία θεμελιώδη παράμετρο της συμμετοχής της στην Ένωση, εξ αιτίας των προκλήσεων ασφαλείας που αντιμετωπίζει η χώρα, καθώς   η ανάπτυξη της συγκεκριμένης πολιτικής δύναται να συνεισφέρει ουσιώδη ερείσματα στη διασφάλιση της εθνικής της ασφάλειας.

Το άρθρο αυτό έχει γραφεί στα πλαίσια της προετοιμασίας του φακέλου΄Κοινή  Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας' της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Θα ακολουθήσουν και άλλα άρθρα στην ίδια θεματολογία.

Κατεβάστε ΕΔΩ! και διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.

2016-02-27. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Κοινή Εξωτερική Πολιτική, Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΕΠΠΑΑ): Γενικά, Συνθήκες, Θεσμικά Όργανα και Πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ

on Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2016. Posted in Μελέτες

Γράφει ο Αναστάσιος Μπασαράς, Αντιπρόεδρος ΔΣ ΕΛΙΣΜΕ

2016-02-27.   ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Κοινή  Εξωτερική Πολιτική, Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΕΠΠΑΑ): Γενικά, Συνθήκες, Θεσμικά Όργανα και Πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ

1.  Γενικά
1.1.  Η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
Η πολυεθνική ολοκλήρωση είναι η εθελούσια ίδρυση, μεταξύ ανεξαρτήτων κρατών, κοινών θεσμικών οργάνων και η σταδιακή ανάπτυξη από αυτά κοινών πολιτικών που επιδιώκουν κοινούς στόχους και εξυπηρετούν κοινά συμφέροντα. Ο πρωταρχικός σκοπός είναι η επίτευξη ειρήνης και ασφάλειας μεταξύ των κρατών μελών καθώς και μεταξύ αυτών και του λοιπού κόσμου.
Η πολυεθνική ολοκλήρωση βασίζεται σε κοινές πολιτικές, οι οποίες αναπτύσσονται  με μια διαδικασία λήψης των αποφάσεων.
Κοινή πολιτική, όσον αφορά τη διαδικασία πολυεθνικής ολοκλήρωσης, είναι ένα σύνολο κανόνων, αποφάσεων, ενεργειών και συμπεριφορών που προτείνονται ή θεσπίζονται από τα κοινά θεσμικά όργανα, τα οποία έχει ιδρύσει μια ομάδα κρατών και που εφαρμόζονται από τα κοινά όργανα και τα κράτη μέλη.

Το άρθρο αυτό έχει γραφεί στα πλαίσια της προετοιμασίας του φακέλου΄Κοινή  Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας' της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Θα ακολουθήσουν και άλλα άρθρα στην ίδια θεματολογία.

Κατεβάστε ΕΔΩ! και διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.

2016-02-22. Το Εύρος της Αιγιαλίτιδα ζώνης της Ελλάδος και η Ελληνικότητα των Αμφισβητούμενων από την Τουρκία Νήσων του Αιγαίου

on Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2016. Posted in Μελέτες

Πλωτάρχης Γεώργιος Χρυσοχού ΠΝ, Διδάκτωρ Γεωπολιτικής και Διεθνούς Δικαίου Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μέλος ΕΛΙΣΜΕ

2016-02-22. Το Εύρος της Αιγιαλίτιδα ζώνης της Ελλάδος και η Ελληνικότητα των Αμφισβητούμενων από την Τουρκία Νήσων του Αιγαίου

1.    Εισαγωγή
Η άμεση έκδοση NOTAM (Notice to Airmen) από τις τουρκικές αρχές έρευνας-διάσωσης για την από πλευρά τους συντονισμό των επιχειρήσεων διάσωσης αμέσως μετά το τραγικό γεγονός της πτώσης του ελικοπτέρου του Πολεμικού Ναυτικού μας στην νήσο Κίναρο, καθώς και η ταυτόχρονη σχεδόν έκδοση και τουρκικής προαγγελίας μέσω NAVTEX (Navigational Telex) για την πραγματοποίηση ερευνών από τουρκικό ερευνητικό πλοίο στα διεθνή ύδατα ανάμεσα στην Εύβοια, τη Σκύρο και τα Ψαρά,  απέδειξε περίτρανα για ακόμα μια φορά τη διαρκή στρατηγική επιδίωξη της Τουρκίας για «έλεγχο» σχεδόν του μισού Αιγαίου. Εν λόγω επιδίωξη δεν αφορά αποκλειστικά στα θέματα έρευνας-διάσωσης, αλλά συνδέεται και με την εκμετάλλευση του φυσικού πλούτου της θάλασσας και του βυθού αυτής εντός των ορίων της συγκεκριμένης διεκδικούμενης από πλευράς τους περιοχής της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Πέραν αυτού όμως, τα δημοσιεύματα στον ελληνικό έντυπο και διαδικτυακό τύπο εστίασαν στο γεγονός ότι και η Κίναρος, μαζί με τις παρακείμενες νήσους αυτής, συμπεριλαμβάνεται στην ομάδα εκείνη των μικρονήσων και βραχονησίδων του ανατολικού Αιγαίου για τις οποίες η Τουρκία προσπαθεί σταδιακά να καθιερώσει ένα καθεστώς αμφισβήτησης της εθνικής κυριαρχίας (θεωρία «γκρίζων ζωνών»), κάτι το οποίο έμπρακτα άρχισε να εκδηλώνεται από την κρίση των Ιμίων του 1996.  Επιπλέον το γνωστό θέμα του casus belli (αιτία/αφορμή για πόλεμο) που προβάλλεται έντονα την τελευταία εικοσαετία από την τουρκική πλευρά σε περίπτωση αύξησης από την Ελλάδα των χωρικών της υδάτων  από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια (νμ),  καθιστά το πλαίσιο των τουρκικών διεκδικήσεων πολυσύνθετο και εμφανώς συνδεδεμένο με την πάγια τακτική της Τουρκίας για δημιουργία διαρκώς αυξανόμενων κατηγοριών διαφορών, ώστε να μεγιστοποιήσει την πιθανότητα κέρδους προς υποστήριξη της αναθεωρητικής νέο-οθωμανικής της πολιτικής.

Κατεβάστε ΕΔΩ! ολόκληρη τη μελέτη!

2016-02-13. Η Αμερικανική Προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ταυτότητας.

on Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2016. Posted in Μελέτες

Γράφει ο Δρ Χρήστος Ζιώγας, Συνεργάτης του ΕΛΙΣΜΕ

2016-02-13. Η Αμερικανική Προσέγγιση  της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ταυτότητας.

Η Αμερικανική προσέγγιση των Διεθνών Σχέσεων

Η ενσωμάτωση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στο διεθνές γίγνεσθαι δρομολογήθηκε τον 19ο αιώνα, εντάθηκε κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και ολοκληρώθηκε μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η αμερικάνική εξωτερική πολιτική, διέπεται από έντονα ιδεαλιστικά χαρακτηριστικά , απολήξεις των διαδικασιών δημιουργίας του αμερικανικού κράτους-έθνους.

Κατεβάστε ΕΔΩ! και διαβάστε το εξαιρετικό άρθρο του δρ Χρήστου Ζιώγα.

Το άρθρο αυτό έχει γραφεί στα πλαίσια της προετοιμασίας του φακέλου΄Κοινή  Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας' της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Τα περιεχόμενά του είναι:

Η Αμερικανική προσέγγιση των Διεθνών Σχέσεων

Η Στρατηγική Σύζευξη του Ατλαντικού

Βασικά χαρακτηριστικά και αδυναμίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ατλαντιστές vs Ευρωπαϊστές

Γενική αποτίμηση

Θα ακολουθήσουν και άλλα άρθρα στην ίδια θεματολογία.

 

 2016-02-10. Η Δυναμική του Λόγου: Η Ψυχολογία στην Επικοινωνιακή Πολιτική

on Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2016. Posted in Μελέτες

Γράφει ο Αρης Διαμαντόπουλος, Υπτγος ε.α., Δρ, Ψυχολόγος, Μέλος ΕΛΙΣΜΕ

2016-02-10. Η  Δυναμική του Λόγου: Η Ψυχολογία στην Επικοινωνιακή Πολιτική

1.    Εισαγωγικά
Δεν υπάρχει τομέας της ανθρώπινης δραστηριότητας που να μη συμμετέχει συμβουλευτικά και συμπληρωματικά η επιστήμη της Ψυχολογίας.
     Και αυτό διότι οι βασικές ψυχικές διαστάσεις κάθε ανθρώπινης ύπαρξης είναι:
-    Τα ένστικτα, τα οποία εκφράζουν την ανάγκη κάθε ύπαρξης για επιβίωση.
-    Το συναίσθημα, το οποίον χρωματίζει αλλά και οδηγεί τις πράξεις μας προς το ευχάριστο και αποτρέπει αυτές από το δυσάρεστο.
Από αυτό επίσης προέρχονται οι πράξεις ενθουσιασμού και ηρωϊσμού και τα αντίθετά τους, η απογοήτευση και η δειλία.
-    Κορωνίδα όμως των ψυχικών διαστάσεων είναι το λογικόν, το οποίον αποτελεί την προνομιακή εξέλιξη της φύσης στον άνθρωπο, σε σχέση με τα άλλα είδη στον κόσμο και από το οποίο ρυθμίζονται και συντονίζονται όλες οι λειτουργίες του οργανισμού, επομένως και οι άλλες διαστάσεις της ψυχής, σύμφωνα με τον Πλάτωνα.
Αξίζει σημειωθεί, ότι ένεκα της φυσιολογικής εξέλιξης του λογικού και από την ανάγκη προσαρμογής των φωνητικών χορδών προς αυτό, διαμορφώθηκε στον άνθρωπο και ο έναρθρος λόγος, τόσο απαραίτητος για την μεταξύ μας επικοινωνία.
-    Επί πλέον των παραπάνω ψυχικών διαστάσεων προκύπτει και η άλλη διάσταση που είναι η βούληση, η οποία εκφράζει την απόφαση της προσωπικότητας για πράξη, έτσι ώστε η βούληση, τελικά, ν’ αποτελεί την πρακτική διάσταση της ψυχής. Την προτεραιότητα και το μέτρον όλων αυτών των διαστάσεων της ψυχής ρυθμίζει το λογικόν.
Κατά το πρότυπο της ατομικής ψυχής είναι διαρθρωμένη και λειτουργεί και αυτή της κοινωνίας, της οποίας τον ρόλο του λογικού παίζει η Πολιτεία, μέσω της πολιτικής με λόγο και με πράξη.
Η πολιτική είναι αυτή η οποία καλείται εντέχνως να συνδυάσει τον ορθό θεωρητικό λόγο με την πράξη, ώστε οι αποφάσεις της να αποβαίνουν τελικά επ’ ωφελεία του κοινωνικού συνόλου.
Γι αυτόν τον ρόλο της πολιτικής, ο Πλάτων στο έργο του «Ο Πολιτικός» θεωρεί αδιαχώριστα την πολιτική επιστήμη από την τέχνη της διοικητικής και την κατατάσσει πρώτη μεταξύ των άλλων επιστημών.
Άριστον εργαλείο, επομένως, για τον Πολιτικό, προκειμένου οι πολιτικές του να είναι αποτελεσματικές και ωφέλιμες για τους πολίτες, είναι να απευθύνεται, κατ’ αρχάς, στις ψυχές τους μέσω της τέχνης της πολιτικής επικοινωνίας.
Η τέχνη δε της πολιτικής επικοινωνίας συνίσταται στο σύνολο μεθοδευμένων λόγων και ενεργειών προς διαμόρφωση, μέσα από τους μηχανισμούς των ψυχικών διαστάσεων και ιδιαίτερα του λογικού, θετικής συνείδησης και συμπεριφοράς προσώπων  και κοινωνικών ομάδων, σύμφωνα προς τα εκπεμπόμενα πολιτικά μηνύματα.

2.    Σκοπός
     Από τις παραπάνω εισαγωγικές σκέψεις απορρέει και η στόχευση της παρούσας εργασίας, να παρουσιάσει τη συμβολή της Ψυχολογίας –ιδιαίτερα της μεθόδευσης διαμόρφωσης συμπεριφοράς- στην όλη πολιτική επικοινωνία, προκειμένου οι πολιτικές εφαρμογές να είναι αποτελεσματικές εντός των επιστημονικών και δημιουργικών αρχών «επ’ αγαθώ» του συνόλου της κοινωνίας.

ΕΔΩ! η συνέχεια.

2016-02-05. Η κρίση της Ουκρανίας

on Παρασκευή, 05 Φεβρουαρίου 2016. Posted in Μελέτες

Γράφει ο Ιπποκράτης Δασκαλάκης, Υποστράτηγος ε.α., Μέλος ΕΛΙΣΜΕ

2016-02-05. Η κρίση της Ουκρανίας

Παρουσίαση στη ΣΕΘΑ-25 Ιανουαρίου 2016
Η κρίση της Ουκρανίας αποτελεί ένα από τα κύρια ζητήματα που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα με ευρύτερες συνέπειες στη γενικότερη ισορροπία δυνάμεων στην Ευρώπη και στη συνεργασία Δύσεως-Ρωσίας. Η κρίση κλιμακώθηκε γρήγορα το πρώτο δίμηνο του 2014 καίτοι οι τριβές και οι προβληματισμοί είχαν εμφανιστεί αρκετά χρόνια νωρίτερα. Η κορύφωση της κρίσης επήλθε με τη προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία ενώ σφοδρές συγκρούσεις ακολούθησαν στις ανατολικές επαρχίες της Ουκρανίας. Σύσσωμη η Δύση κατηγόρησε τη Ρωσία για εμπλοκή της στις υποθέσεις της Ουκρανίας και παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και προχώρησε σε οικονομικές κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας. Οι κυρώσεις έπληξαν σοβαρά τη ρωσική οικονομία αλλά δεν κατάφεραν μέχρι τώρα να οδηγήσουν σε μια κοινά αποδεκτή λύση. Οι εξεγερθέντες αυτονομιστές των ρωσόφωνων επαρχιών της Ανατολικής Ουκρανίας έχουν κατορθώσει, με συγκαλυμμένη ρωσική βοήθεια, να πετύχουν τον «de facto» έλεγχο αρκετών περιοχών. Είναι γεγονός ότι η σφοδρότητα των συγκρούσεων του 2014 έχει κοπάσει και οι δύο πλευρές έχουν εμπλακεί σε διαπραγματεύσεις ενώ έχει επιτευχθεί μια αρχική συμφωνία-πλαίσιο (Minsk Protocol Ι και ΙΙ) για την εξεύρεση λύσεως. Σήμερα (Ιανουάριος 2016), οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη ενώ παράλληλα συνεχίζονται και οι σποραδικές παραβιάσεις της ανακωχής που έχει επιτευχθεί καθώς αμφότερες οι πλευρές επιζητούν να ενδυναμώσουν τις θέσεις τους και ενίοτε ακραία στοιχεία επιλέγουν την κλιμάκωση.

ΕΔΩ η συνέχεια!

2016-02-01. Πληθυσμός, προσφυγικό και δημογραφική ανισορροπία στην Τουρκία

on Δευτέρα, 01 Φεβρουαρίου 2016. Posted in Μελέτες

Γράφει ο Χρήστος Μηνάγιας, Ταξίαρχος ε.α., Συγγραφέας, Μέλος ΕΛΙΣΜΕ

2016-02-01. Πληθυσμός, προσφυγικό και δημογραφική ανισορροπία στην Τουρκία

Η δημογραφική ισχύς ενός κράτους αφορά στο μέγεθος του πληθυσμού, το επίπεδο της εκπαίδευσης του και την ηλικιακή κατανομή του. Ο μεγάλος πληθυσμός αποτελεί θετικό στοιχείο για την ανθρώπινη δυναμική, πλην όμως μόνο αυτό δεν είναι δυνατό να εντάξει ένα κράτος μεταξύ των ισχυρών κρατών της γης.

Κατεβλαστε ΕΔΩ ολόκληρη τη μελέτη.

2016-01-27. Σχόλια - Προτάσεις- Επισημάνσεις της Επιτροπής Άμυνας και Ασφάλειας του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ επί του Σχεδίου Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανικής Στρατηγικής (ΕΑΒΣ)

on Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2016. Posted in Μελέτες

ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. - Επιτροπή Αμυνας και Ασφάλειας

2016-01-27. Σχόλια - Προτάσεις- Επισημάνσεις της Επιτροπής Άμυνας και Ασφάλειας του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ επί του Σχεδίου Εθνικής  Αμυντικής Βιομηχανικής Στρατηγικής (ΕΑΒΣ)

Στο πλαίσιο ανταπόκρισης στη διαβούλευση του σχεδίου της ΕΑΒΣ, θέτουμε υπόψη όλων των καθ’ ύλη αρμοδίων φορέων του ΥΠΕΘΑ-ΓΔΑΕΕ-ΣΕΚΠΥ- ΕΕΛΕΑΑ τα ακόλουθα σχόλια-προτάσεις-επισημάνσεις της Επιτροπής Άμυνας  & Ασφάλειας (ΕΑΑ) του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) βελτίωσής του υπόψη σχεδίου της ΕΑΒΣ ΕΔΩ! , με στόχο την ενημέρωσή τους για την αποδοχή - υιοθέτησή τους στο μέτρο του εφικτού από μέρους τους  και στην προώθησή τους προς το ΥΠΕΘΑ, για την ενσωμάτωσή τους στο τελικό σχέδιο  ΕΑΒΣ.
Στη συγγραφή αυτού του κειμένου συνέδραμαν κατά αλφαβητική σειρά: Θ. Γιαννιτσόπουλος (Αντιπτέραρχος ε.α., Επίτιμος Διευθυντής Γ’ Κλάδου του ΓΕΑ.), Γ. Δεμέστιχας (Αντιναύαρχος ε.α. Επίτιμος Αρχηγός Στόλου), Β. Μαρτζούκος (Αντιναύαρχος ε.α., Επίτιμος Διοικητής ΣΝΔ, Πρόεδρος ΕΛΙΣΜΕ), Α. Μπασαράς (Σμήναρχος ε.α., Ανώτερο Στέλεχος ΝΑΤΟ (τέως), Αντιπρόεδρος ΕΛΙΣΜΕ), Ι. Πάττα (Δρ). Το συντονισμό έκανε ο Θ. Γιαννιτσόπουλος.

Το Ινστιτούτο αφού μελέτησε καλά το κείμενο της ΕΑΒΣ, κάνει μια σειρά από διαπιστώσεις, επισημάνσεις και σχόλια που ενισχύονται από μια πληθώρα προτάσεων. Ξεχωρίζουν, χωρίς τα άλλα σημεία να είναι λιγότερο σημαντικά, ενδεικτικά και συνοπτικά:
-Ως  όραμα της ΕΑΒΣ θα πρέπει να αποτελέσει η δημιουργία και διατήρηση μιας εγχώριας αμυντικής αναπτυξιακής και βιομηχανικής βάσης, ανταγωνιστικής και εξωστρεφούς, προσανατολισμένης στην εκπλήρωση των ιδιαίτερων απαιτήσεων των Ελληνικών ΕΔ, με εκμετάλλευση των ευκαιριών που παρουσιάζονται στις αναδυόμενες ξένες αγορές και στην ευρύτερη διεθνή αγορά, και ταυτόχρονη ανάληψη πρωταγωνιστικού ρόλου στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής και Τεχνολογικής Βιομηχανικής Βάσης. 
-Η ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας της χώρας μπορεί να αποβεί καθοριστικός παράγων, όχι μόνο για την άμυνα της χώρας αλλά και για την οικονομική δραστηριότητα και την επιστημονική και τεχνολογική της εξέλιξη.  Με τον τρόπο αυτό, η κοινωνία θα εισπράξει διπλό μέρισμα από την αυξημένη εθνική ασφάλεια αλλά και από την αυξημένη δραστηριότητα και απασχόληση.
-Παράλληλα πρέπει να καλύψει τον ευρύτερο στόχο στο διεθνές περιβάλλον, αυτόν της κάλυψης ομοειδών απαιτήσεων κοινών χρηστών σε διεθνές επίπεδο και επίπεδο NATO – NSPA (NAMSA), επιτυγχάνοντας έτσι συνολικά όχι μόνο μείωση εκροής συναλλάγματος για κάλυψη εγχωρίων απαιτήσεων , αλλά αύξηση του δείκτη Ελληνικής Βιομηχανικής Επιστροφής τουλάχιστον μεγαλύτερο του ένα ( >1 ) και την εισαγωγή συναλλάγματος από το διεθνές περιβάλλον, συμβάλλοντας έτσι σημαντικά στην εθνική οικονομία και στην προσφορά εργασίας σε Ελληνικά χέρια.
-Η ευρωπαϊκή οδηγία 81 / 2009, η οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το Ν. 3978 / 2011 δίνει την δυνατότητα στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία, στο πλαίσιο της ασφάλειας εφοδιασμού και της ασφάλειας πληροφοριών, να αναλάβει ενεργό ρόλο στη συντήρηση των οπλικών συστημάτων των ΕΔ της χώρας.
-Ένα καλό, εφαρμόσιμο και επιτεύξιμο σχέδιο στρατηγικής πρέπει να περιγράφει με ένα τεκμηριωμένο, κατανοητό, συνεπή, περιεκτικό, δομικό και ολοκληρωμένο τρόπο: Πού είμαστε; Πού θέλουμε να είμαστε; Πώς θα πράξουμε και ενεργήσουμε; Πώς πάμε; Δυστυχώς, το παρόν Σχέδιο ΕΑΒΣ, περιγράφει  και τεκμηριώνει κατά ένα ερασιτεχνικό τρόπο, που δεν ταιριάζει στο πολιτικό και στρατηγικό αυτό επίπεδο, δεν είναι κατανοητό ούτε συνεπές και περιεκτικό αλλά ούτε δομικό, διαρθρωτικό και ολοκληρωμένο.
-Μία από τις σπουδαιότερες συνιστώσες της Στρατηγικής: η Αποτίμηση περιγράφεται πολύ φτωχά. Ελλείπουν βασικά και χαρακτηριστικά πράγματα. Επιπλέον, Η υλοποίηση και το 'πώς' η ΕΑΒΣ θα υλοποιηθεί /εφαρμοσθεί επαφίεται στο προτεινόμενο να ιδρυθεί Συμβούλιο Αμυντικής Έρευνας Τεχνολογίας και Βιομηχανίας με μία μόνο φράση, χωρίς περαιτέρω στρατηγική και πρόβλεψη για κάποια επιμέρους θέματα  όπως προτεραιότητες, διευρυμένη δικαιοδοσία, κ.ά.
-Στο ΝΑΤΟ προκειμένου να επιτύχουν οικονομίες κλίμακας και να αυξήσουν τη λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα της Υποστήριξης έχουν αναπτύξει τη Συνεταιρεστική Επιμελητεία (Cooperative Logistics), η οποία βασίζεται  στη φιλοσοφία της λειτουργίας ενός μηχανισμού, όπου οι απαιτήσεις οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης μπορούν να ικανοποιηθούν από τα διαθέσιμα μέσα, υλικά και υπηρεσίες οποτεδήποτε, με την ελάχιστη δυνατή υστέρηση και την άριστη τιμή. Οι κύριες συνιστώσες αυτού του μηχανισμού είναι: Το Ανταλλακτήριο Αποθεμάτων και Μέσων, Η Κοινή Διαχείριση  Υλικών , οι Ηλεκτρονικές Προμήθειες Υλικών, το Βήμα Εφαρμοσμένης Συμβούλευσης Logistics. Το θέμα αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται στο κείμενο της ΕΑΒΣ.
-Στη συμμετοχή και συνεργασία των ΕΔ σε ερευνητικά, αναπτυξιακά και άλλα προγράμματα δεν καθορίζεται το πλαίσιο της συνολικής ευθύνης της ανάπτυξης του τελικού προϊόντος και της αντίστοιχης εγγύησης αν οι συμμετέχοντες και συνεργαζόμενοι αποτύχουν να παράγουν εν-χρόνω τα προϊόντα και υπηρεσίες για τα οποία δεσμεύτηκαν.
-Το τμήμα ‘Συγκρότηση Συμβουλίου Αμυντικής Έρευνας Τεχνολογίας & Βιομηχανίας’ δεν χρειάζεται γιατί νομοθετείται θαυμάσια στο άρθρο 13 του Ν2919 ‘Επιστημονικό Συμβούλιο Αμυντικής Έρευνας και Τεχνολογίας’, αν δε εφαρμόστηκε στην πράξη δεν φταίει ο νόμος, ούτε η αλλαγή του με την αφαίρεση του όρου ‘Επιστημονικό’ θα εγγυηθεί και ενισχύσει την εφαρμογή στην πράξη. Φοβούμεθα λόγω των πολλών μελών του ότι εξυπηρετεί άλλες σκοπιμότητες.
-Δεν τονίζεται ο εξαγωγικός προσανατολισμός, ούτε ο μακροχρόνιος προγραμματισμός, η ολιγοτυπία (περιορισμός του τύπου των συστημάτων) δεν εγγίζεται καθόλου, λίγη έμφαση δίνεται στη συμμετοχή σε εξοπλιστικά προγράμματα άλλων χωρών και συμμάχων. Η πολιτική πωλήσεων παλαιών μονάδων και ο έγκαιρος εκσυγχρονισμός του υλικού πρέπει να αποτελούν αντικείμενο κάθε ΕΑΒΣ.
-Δεν τονίζονται όσο πρέπει ή/και δεν παρουσιάζονται καθόλου θέματα, όπως: (1) το σύνηθες πρόβλημα της υλοποίησης της ΕΑΒΣ, καθώς και της  ασυνέχειας που χαρακτηρίζει τις στρατηγικές προθέσεις, αφού αυτές μεταβάλλονται από Κυβέρνηση σε Κυβέρνηση και από Υπουργό σε Υπουργό, (2) η αναδιάρθρωση του οργανωτικού και νομικού πλαισίου λειτουργίας των υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ, (3) η λειτουργία των αμυντικών βιομηχανικών μονάδων υπό κρατικό έλεγχο, με ιδιωτικά κριτήρια, (4) η καταγραφή των προτεραιοτήτων άμυνας και ασφάλειας, (5) η συνέγερση της ελληνικής ομογένειας με οργανωμένο και συστηματικό τρόπο, (6) η αξιοποίηση των πανευρωπαϊκών προβλημάτων  ασφαλείας (μετανάστευση, Ισλάμ, ναρκωτικά, όπλα, τρομοκρατία κ.λπ.)…


Κατεβάστε Ολόκληρο το Κείμενο της εμπεριστατωμένης μελέτης του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.  

2016-01-20. Βομβιστικές επιθέσεις και κοινωνικο-πολιτικές τάσεις στην Τουρκία.

on Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2016. Posted in Μελέτες

Γράφει ο Χρήστος Μηνάγιας, Ταξίαρχος ε.α., Συγγραφέας, Μέλος ΕΛΙΣΜΕ

2016-01-20. Βομβιστικές επιθέσεις και κοινωνικο-πολιτικές τάσεις στην Τουρκία.

Η Τουρκία συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών-στόχων του Ισλαμικού Κράτους, ενώ η βομβιστική επίθεση στην πλατεία Sultanahmet της Κωνσταντινούπολης, στις 12-01-2016 αποτελεί συνέχεια των πέντε βομβιστικών επιθέσεων που πραγματοποιήθηκαν στο Ρεϊχανλί/Χατάι (11-05-2013), στην Αστυνομική Διεύθυνση της περιοχής Sultanahmet της Κωνσταντινούπολης (06-01-2015), στο Ντιγιαρμπακίρ (05-06-2015), στο Σουρούτς/Σανλιούρφα (20-07-2015), καθώς επίσης στην Άγκυρα (10-10-2015).


Κάθε μια από τις εν λόγω επιθέσεις είχε διαφορετικό σκοπό και τα μηνύματα που αυτές επιδίωκαν να περάσουν ήταν διαφορετικά. Συγκεκριμένα:

Διαβάστε ΕΔΩ! τη συνέχεια της ενδιαφέρουσας μελέτης!

2016-01-15. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Κοινή Εξωτερική Πολιτική, Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΕΠΠΑΑ): ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΠΠΑ

on Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2016. Posted in Μελέτες

Γράφει ο Δρ Νικος Δενιόζος, Αρχιπλοίαρχος ε.α. ΛΣ, Μέλος του ΕΛΙΣΜΕ

2016-01-15. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Κοινή  Εξωτερική Πολιτική, Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΕΠΠΑΑ): ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ  ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΠΠΑ

1.  Γενικά
Η μετανάστευση αποτελεί, ένα από τα σημαντικότερα και δυναμικότερα φαινόμενα παγκοσμίως, που μάλιστα, εμφανίζεται με ιδιαίτερη ένταση στον ευρωπαϊκό χώρο, ο οποίος δέχεται σήμερα, εξαιρετικές μεταναστευτικές πιέσεις, αφενός εξαιτίας των γεωπολιτικών ανακατατάξεων σε διεθνές επίπεδο, ο πόλεμος στη Συρία η επέκταση του Ισλαμικού κράτουςκαι αφετέρου επειδή το όλο ευρωπαϊκό οικοδόμημα εμφανίζεται ως η «γη των ευκαιριών» για πληθυσμούς χωρών που βιώνουν πολύχρονη οικονομική ύφεση. Ως μετανάστευση ορίζεται κάθε μετακίνηση ανθρώπων από μια περιοχή σε μια άλλη ή από μια χώρα σε μία άλλη. Στο πλαίσιο αυτής της οριοθέτησης η παρουσία της, ως κοινωνικού φαινομένου, ανιχνεύεται σε βάθος χρόνου, ανά τον κόσμο, μέσω των ανθρωπολογικών, πολιτισμικών και γλωσσολογικών διαφοροποιήσεων που υπέστησαν οι διάφοροι λαοί στην ιστορική τους πορεία, για τις οποίες ευθύνεται η πρόσμιξη με άλλες φυλές και πολιτισμούς. Η μετακίνηση των ανθρώπων συνδέεται ιστορικά με την αναζήτηση τόπου εγκατάστασης, τροφής, εργασίας, περιπετειών ή ακόμη και συντρόφου. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα, η δομή ορισμένων κοινωνικών ομάδων στηρίζεται στην γεωγραφική κινητικότητα των μελών της, όπως στην περίπτωση των νομαδικών φυλών, των θηρευτικών και συλλεκτικών πληθυσμών, των ποιμενικών ομάδων ή των αγροτών εναλλασσόμενων καλλιεργειών.

Το άρθρο αυτό έχει γραφεί στα πλαίσια της προετοιμασίας του φακέλου΄Κοινή  Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας' της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Θα ακολουθήσουν και άλλα άρθρα στην ίδια θεματολογία.

Κατεβάστε ΕΔΩ! και διαβάστε το εξαιρετικό άρθρο του δρ Νίκου Δενιόζου, Αρχιπλοιάρχου ε.α. ΛΣ.

2016-01-04. ΤΟ ΣΥΡΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ , ΟΙ ΑΝΤΙΚΡΟΥΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΛΥΣΕΩΣ.

on Δευτέρα, 04 Ιανουαρίου 2016. Posted in Μελέτες

Γράφει ο Ιπποκράτης Δασκαλάκης, Υποστράτηγος ε.α., Μέλος ΕΛΙΣΜΕ

2016-01-04. ΤΟ ΣΥΡΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ , ΟΙ ΑΝΤΙΚΡΟΥΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΛΥΣΕΩΣ.

Το πρώτο εξάμηνο του 2014 η έκρυθμη κατάσταση στην περιοχή της Ουκρανίας και οι συνέπειες της μεσουρανούσαν στα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Η ουκρανική κρίση, η προσάρτηση της Κριμαίας και οι συγκρούσεις στις εξεγερμένες ουκρανικές ρωσόφωνες επαρχίες βύθισαν στο ναδίρ τις προβληματικές σχέσεις Δύσεως-Ρωσίας. Σύντομα όμως, οι φλόγες της συριακής κρίσης αλλά και της ευρύτερης αναταραχής στη Μέση Ανατολή που είχαν αναζωπυρωθεί από το ξέσπασμα της Αραβικής Άνοιξης, το 2011, απέσπασαν και πάλι την προσοχή μας. Στα μέσα λοιπόν του παρελθόντος έτους, μια άγνωστη ισλαμιστική οργάνωση, η Islamic State of Iraq and Syria-ISIS ή Islamic State in Iraq and the Levant-ISIL που ξεπήδησε στο Ιράκ από μια απρόσμενη συνεργασία σουνιτικών καταπιεσμένων στοιχείων και υπολειμμάτων τρομοκρατικών οργανώσεων και ανδρώθηκε στη Συρία, υπήρξε ο πρωταγωνιστής των γεγονότων.

Διαβάστε ΕΔΩ! τη συνέχεια.

2015-12-19. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Κοινή Εξωτερική Πολιτική, Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΕΠΠΑΑ): Σήμερα, αύριο.

on Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2015. Posted in Μελέτες

Γράφει η Ισμήνη Πάττα, PhD, Μέλος του ΕΛΙΣΜΕ

2015-12-19. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Κοινή  Εξωτερική Πολιτική, Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΕΠΠΑΑ): Σήμερα, αύριο.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το παρόν άρθρο εξετάζει την παρούσα κατάσταση, τις εξελίξεις  μέχρι το 2015 και τις προοπτικές της ΚΕΠΠΑΑ μεσοπρόθεσμα. Επικεντρώνεται στη μετά την Συνθήκη της Λισσαβόνας περίοδο, εστιάζοντας σε θέματα όπως η σχετική ισχύς, η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, η εξέλιξη προϋπαρχόντων ζητημάτων, η επίδραση της κρίσης του 2008, η ‘ευρωπαϊκή υψηλή στρατηγική’ και η αμυντική βιομηχανία. Καταλήγει ότι: α) η σχετική ισχύς των κρατών έχει πεδίο άσκησης στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑΑ, β) οι προοπτικές της ΚΕΠΠΑΑ εξαρτώνται τόσο από το διεθνές σύστημα όσο και από την εξέλιξη των λειτουργιών διάχυσης της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, γ) οι ιδιωτικοί δρώντες της αμυντικής βιομηχανίας είναι  προς το παρόν σε ρόλο αποδέκτη των ευρωπαϊκών πολιτικών ενώ, οι μη-ευρωπαϊκές αμυντικές εταιρείες έχουν περιθώρια να διαδραματίσουν ένα ρόλο στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι – διαμέσου των συμπράξεών τους με αντίστοιχες ευρωπαϊκές.

Το άρθρο αυτό έχει γραφεί στα πλαίσια της προετοιμασίας του φακέλου΄Κοινή  Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας' της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Θα ακολουθήσουν και άλλα άρθρα στην ίδια θεματολογία.

Κατεβάστε ΕΔΩ! και διαβάστε το εξαιρετικό άρθρο της δρ Ισμήνης Πάττα.

2015-12-08. Ισλαμική Τρομοκρατία - Μια Αναδρομή στην Ιστορία της

on Τρίτη, 08 Δεκεμβρίου 2015. Posted in Μελέτες

Γράφει ο Ανδρέας Αλεξανδρόπουλος-Αραπάκης, Μεταπτυχιακός Φοιτητής, Αστυφύλαξ, Μέλος του ΕΛΙΣΜΕ

Η τρομοκρατία είναι ένα φαινόμενο που υπήρχε και θα συνεχίσει να υπάρχει στις ανθρώπινες κοινωνίες. Η πιο ισχυρή μορφή τρομοκρατίας είναι αυτή της θρησκευτικής και πιο συγκεκριμένα της Ισλαμικής τρομοκρατίας. Στην παρούσα εργασία, θα προσεγγίσουμε έννοιες όπως τρομοκρατία, φονταμενταλισμός, Ισλάμ. Θα γίνει μια ιστορική αναφορά στο φαινόμενο της τρομοκρατίας, εντάσσοντας τη στην πραγματικότητα των τελευταίων δεκαετιών, στις μορφές και τις φάσεις της και στη συνέχεια στην εμφάνιση της στις Μουσουλμανικές κοινωνίες αλλά και την εξάπλωσή της στο δυτικό χώρο κυρίως από το 1980 έως σήμερα. Η σχέση της Ισλαμικής τρομοκρατίας με την Παγκοσμιοποίηση και τη νεοτερικότητα παρουσιάζεται συνοπτικά όπως και η σχέση της με τη νέα μορφή της, αυτής της κυβερνητικής τρομοκρατίας. Ωστόσο έμφαση δίνεται στην Ισλαμική ιδεολογία, στις ρίζες της και στο τζιχάντ που λαμβάνουν τεράστιες διαστάσεις και προσηλυτίζοντας δημιουργούν ένα «κύμα» βίας και τρομοκρατίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Επιπλέον, αναφέρονται οι κυριότερες τρομοκρατικές οργανώσεις Ισλαμιστών και τα κυριότερα τρομοκρατικά χτυπήματα, όπως αυτά των 9/11, 3/11, 7/7. Τέλος, αναφερόμαστε σε τρόπους και πολιτικές αντιμετώπισης.

Διαβάσστε ΕΔΩ! τη συνέχεια της εξαίρετης διπλωματικής εργασίας - μελέτης του μέλους μας Ανδρέα Αλεξανδρόπουλου-Αραπάκη, με περιεχόμενα:

Περίληψη
Πρόλογος   
Εισαγωγή   
Κεφάλαιο Ι : Το φαινόμενο της τρομοκρατίας
1..1Ο ορισμός της τρομοκρατίας   
1.2.Οι οργανώσεις που κάνουν τρομοκρατικές επιθέσεις   
1.3.Οργανώσεις και πίστη στο Ισλάμ, η έννοια του φονταμενταλισμού   
1.4.Η αντίληψή τους για τη βία   
1.5.Ισλαμική τρομοκρατία   
Κεφάλαιο ΙΙ: Η Δύση απέναντι στο φαινόμενο της τρομοκρατίας
2.1.Αντίδραση Δύσης   
2.2.Τα μέτρα που έλαβε η Αμερική   
Κεφάλαιο ΙΙΙ: Διεθνής Ισλαμική τρομοκρατία και αντιμετώπιση
3.1.Αποτελεσματικότητα μέτρων Αμερικής και Δύσης   
3.2.Τα προβλήματα κατά την εφαρμογή των μέτρων   
3.3.Οι προοπτικές που υπάρχουν για τον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας.
Επίλογος   
Βιβλιογραφία      

2015-11-24. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Α’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

on Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2015. Posted in Μελέτες

Γράφει ο Ιπποκράτης Δασκαλάκης, Υποστράτηγος ε.α., Μέλος ΕΛΙΣΜΕ

ΣΚΟΠΟΣ
    Το κείμενο παρουσιάζει και αναλύει αφενός την υψηλή στρατηγική των κύριων πρωταγωνιστών του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου (Α΄ΠΠ), ή απλώς Μεγάλου Πολέμου, που οδήγησε στον πρώτο παγκόσμιο «ολοκληρωτικό πόλεμο» και αφετέρου τη στρατιωτική στρατηγική και τις αδυναμίες της να υπερβεί και να εκμεταλλευτεί κατάλληλα τις τεχνολογικές εξελίξεις. Η αποτυχία της στρατηγικής, σε αμφότερες της διαστάσεις της, είχε ως αποτέλεσμα μια άνευ προηγουμένου αιματοχυσία που κατέληξε στην αναδιάταξη του ευρωπαϊκού χάρτη και των παγκόσμιων ισορροπιών.

Κατεβάστε ΕΔΩ! υην ενδιαφέρουσα στρατηγική ανάλυση!

2015-10-15. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ «ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ»

on Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2015. Posted in Μελέτες

Γράφει ο Ιπποκράτης Δασκαλάκης, Υποστράτηγος ε.α., Μέλος ΕΛΙΣΜΕ

2015-10-15. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ «ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ»

ΣΚΟΠΟΣ
    Η παρουσίαση μιας συνοπτικής ανάλυσης των διαδικασιών σχεδίασης και άσκησης στρατηγικής (στα επίπεδα υψηλής και στρατιωτικής στρατηγικής) και των πολυάριθμων παραγόντων που τις επηρεάζουν με σκοπό τη δημιουργία προβληματισμών, ανάπτυξης κριτικής σκέψεως και ανταλλαγής απόψεων που θα οδηγήσουν στην αναβάθμιση της στρατηγικής σκέψης.

Κατεβάστε και Διαβάστε ΕΔΩ! τη συνέχεια της ενδιαφέρουσας μελέτης-ανάλυσης!!!

<<  1 2 3 4 [56  >>