Μελέτες

8/11/2016. “Ο ΚΕΜΑΛΙΣΜΟΣ ΩΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡΙΣΜΟΥ”

on Τρίτη, 08 Νοεμβρίου 2016. Posted in Μελέτες

Γράφει ο Κωνσταντίνος Τσαπράζης, Πλωτάρχης ΠΝ

8/11/2016. “Ο ΚΕΜΑΛΙΣΜΟΣ ΩΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡΙΣΜΟΥ”

“ΑΛΛ’ΟΥΔΕΝ ΕΡΠΕΙ ΨΕΥΔΟΣ ΕΙΣ ΓΗΡΑΣ ΧΡΟΝΟΥ’’
ΣΟΦΟΚΛΗΣ 496-406 π.Χ.

Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Α. Σκοπός της εργασίας
Η παρούσα εργασία επιδιώκει να καταδείξει την συνάφεια και την σχέση μεταξύ του Κεμαλισμού και του Ναζισμού.
Πιο συγκεκριμένα επιθυμεί να αποδείξει ότι Ναζισμός εμπνεύστηκε συνολικά και έλαβε μαθήματα δράσεως ειδικότερα από τον Κεμαλισμό που υπήρξε τρόπον τινά πρόδρομος
και άτυπος καθοδηγητής του, κάτι που παρουσιάζεται σε ελάχιστες δημοσιευθείσες έως σήμερα μελέτες στην παγκόσμια βιβλιογραφία [1].
Η Ιστορία με την ευρεία έννοια του όρου είναι, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε, ρεβιζιονιστική δηλαδή επιδιώκει την αναθεώρηση των ανθρωπίνων γνώσεων καθώς ο κόσμος και τα γεγονότα που συνθέτουν την Ιστορία του, τυγχάνουν ολοένα και μεγαλύτερης μελέτης και έρευνας.
Εν τούτοις όμως δεν θα πρέπει να μας προβληματίζει η εν λόγω διαδικασία καθόσον είναι άμεσα συνυφασμένη με την εξελικτική πορεία του ανθρωπίνου γένους.
Κατά μία έννοια το παρελθόν είναι το μόνο πράγμα που δυνάμεθα να ισχυριστούμε ότι γνωρίζουμε. Όλες οι ανθρώπινες γνώσεις προέρχονται από τη μελέτη του.
Συνεπώς όλες οι ανθρώπινες σκέψεις βασίζονται στην επανεξέταση του παρελθόντος.
Με την παρούσα εργασία επιδιώκεται να τεθεί ένα ακόμα λιθάρι στην προσπάθεια κατανόησης των αιτιών ενός φαινομένου παγκόσμιας διάστασης όπως ήταν αυτό της εμφάνισης του Χιτλερισμού στην Γερμανία της δεκαετίας του 30.Τον 19ο αιώνα ο Βρετανός Ιστορικός Τ.Σίλι είχε γράψει «Η Ιστορία είναι η πολιτική του παρελθόντος, ενώ η πολιτική αποτελεί την Ιστορία του παρόντος», άποψη που διατύπωσε και ο Χίτλερ όταν είπε «Η πολιτική είναι ιστορία εν εξελίξει». Κατά τον 20ο αιώνα άρχισε να διατυπώνεται η άποψη ότι η Ιστορία πρέπει να υπερκεράσει την πολιτική και ότι πρέπει να ασχοληθεί με τις μεγάλες μάζες των ανθρώπων.
Έτσι η ιστορική έρευνα και καταγραφή μετατράπηκε σε ένα είδος αναδρομικής κοινωνιολογίας ενώ διατυπώθηκαν μαρξιστικές θεωρήσεις σύμφωνα με τις οποίες κοινωνικές συνθήκες και οικονομικές δυνάμεις είναι οι παράγοντες που διαμορφώνουν την Ιστορία. Εν λόγω θεωρήσεις διαψεύδονται πλήρως και καθίστανται εντελώς ανεφάρμοστες στην περίπτωση του Χίτλερ αλλά και σε ολόκληρη την Ιστορία του Β Π.Π. Έτσι καθίσταται πλέον απαραίτητο το να εξετασθούν όλες οι παράμετροι εκείνοι που επηρέασαν στην δημιουργία του φαινομένου που οδήγησε στο μεγαλύτερο ιματοκύλισμα της παγκοσμίου Ιστορίας τουλάχιστον μέχρι σήμερα.
ΕΔΩ! η συνέχεια.

19/10/2016. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ «Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ»

on Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016. Posted in Μελέτες

Των Δασκαλάκη Ιπποκράτη, Kοψαχείλη Βασίλη, Μπαλτζώη Ιωάννη, Στεργίου Δημήτρη

19/10/2016. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ «Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ»

Ένα τροχαίο ατύχημα που προκάλεσε το θάνατο του Bassel al-Assad (1994), πρωτότοκου υιού του τότε Προέδρου Hafez al-Assad, ανέτρεψε την προσχεδιασμένη σειρά διαδοχής και οδήγησε τον δευτερότοκο, ειδικευόμενο οφθαλμίατρο Bashar al-Assad, από την ιατρική σχολή Western Eye του Λονδίνου στη στρατιωτική σχολή της Homs και μετά στην ανάληψη της εξουσίας της Συρίας (2000).Ο νέος Πρόεδρος ξεκίνησε την πορεία του με ελπιδοφόρα ανοίγματα στην πολιτική και οικονομική ζωή της χώρας και με ψήγματα φιλελευθεροποίησης του καθεστώτος. Όμως, τα απόνερα της αραβικής άνοιξης, η οικονομική δυσπραγία, η αδυσώπητη διαφθορά, η σκληρότητα του καθεστώτος και οι έξωθεν παρεμβάσεις, οδήγησαν το 2011 σε μια λαϊκή εξέγερση που σύντομα μετατράπηκε σε ανελέητο εμφύλιο πόλεμο.

ΕΔΩ!  η συνέχεια της Ανάλυσης!

19/10/2016. The Cost of G20 International Economic Coordination (IEC) During the Recent Global Crisis and Debt Power Politics: The Impact of the Fiscal Expansion on the G20 Relative Power, over the period 2009-2011.

on Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016. Posted in Μελέτες

Γράφει η Ισμήνη Πάττα, Διδάκτωρ Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας, Μέλος του ΕΛΙΣΜΕ

19/10/2016. The Cost of G20 International Economic Coordination (IEC) During the Recent Global Crisis and Debt Power Politics: The Impact of the Fiscal Expansion on the G20 Relative Power, over the period 2009-2011.

ABSTRACT:
From the crisis in 2007/8 up to 2011, the G20 achieved coordination through fiscal stimuli. Did this G20 economic cooperation, agreed at leaders’ level, succeed? What was the cost and how has it been distributed among the twenty most powerful economies? What are the short-term geopolitical consequences? The article focuses on the fiscal expansion, debt dynamics and their consequences for the G20 relative power, extending the analysis to include military–expenditure indicator. Thus it offers a new insight, since the outcome looks different when one considers both the military and economic power indicators instead of economic power alone. It argues: a) the cost of G20 economic coordination was unevenly distributed among partners; b) with regard to the overall impact of both crisis effects and crisis discretionary measures on the G20’s ‘hard’ and ‘soft’ power, the traditional partners of the USA such as Europe and Japan seem to be more negatively affected than the USA itself or the BRIC countries.

Continue Reading Here!

25/9/2016. Ο Γεωπολιτικός Ρόλος των Νησιών σε Ζητήματα Κυριαρχίας και Θαλασσίων Οριοθετήσεων: Οι περιπτωσιολογικές μελέτες της Μαύρης Θάλασσας, του Περσικό-Αραβικού Κόλπου και της Αρκτικής

on Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2016. Posted in Μελέτες

Πέτρος Σιούσιουρας*, Γεώργιος Χρυσοχού** και Μαρκέλλα Κουτσουράδη***

25/9/2016. Ο Γεωπολιτικός Ρόλος των Νησιών σε Ζητήματα Κυριαρχίας και Θαλασσίων Οριοθετήσεων: Οι περιπτωσιολογικές μελέτες της Μαύρης Θάλασσας, του Περσικό-Αραβικού Κόλπου και της Αρκτικής

  Περίληψη

HΣύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982 (UNCLOS) αποτελεί ένα διεθνές νομοθέτημα το οποίο, μεταξύ άλλων, διέπει και ρυθμίζει την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών των κρατών καθώς και τα ζητήματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία οριοθέτησής τους. Στην παρούσα μελέτη αναλύονται τρεις περιπτωσιολογικές μελέτες, τουτέστιν της Μαύρης Θάλασσας, του Περσικό-Αραβικού Κόλπου και της Αρκτικής, όπου σχετικά πρόσφατα προέκυψαν ζητήματα κυριαρχικών δικαιωμάτων κατά τις διεκδικήσεις θαλασσίων ζωνών από τα όμορα κράτη, εστιαζόμενα στο γεωπολιτικό ρόλο συγκεκριμένων νησιών που επηρέαζαν ή και συνεχίζουν να επηρεάζουν τη διευθέτηση των οριοθετικών ζητημάτων μεταξύ των εν λόγω κρατών. Συνεπώς, η ανάλυση εστιάζει στις οριοθετήσεις των θαλασσίων ζωνών αλλά και πώς αυτές σχετίζονται με τις γεωπολιτικές επιδιώξεις και τα ζητήματα κυριαρχίας στις προαναφερθείσες περιοχές. Παράλληλα, επιχειρείται, στο βαθμό που αυτό είναι σχετικό και εφικτό, ο συσχετισμός των ανωτέρω περιπτωσιολογικών μελετών με τις ελληνοτουρκικές διενέξεις στο Αιγαίο Πέλαγος.

 Abstract

The United Nations Convention on the Law of the Sea (1982) consists an international law document regulating not only the delimitation of maritime zones such as Territorial Water, Continental Shelf and Exclusive Economic Zone, but also any arising issue during delimitation process. The present study analyzed three case studies, namely the Black Sea, the Persian-Arabian Gulf and the Arctic Sea, in which rather recently sovereignty claims issues, emerged within the maritime zones disputed by the neighboring countries. Therefore, this paper focuses on the geopolitical role of specific islands, which affected or continues to influence the settlement of boundary issues among the neighboring states. Consequently, the analysis centers on the delimitation of maritime zones and how the latter relate to the geopolitical aspirations and sovereignty issues in the aforementioned areas. At the same time, it attempts, as far as relevant and possible, the correlation of these case studies with the Greek-Turkish dispute in the Aegean Sea.

ΕΔΩ! Ολόκληρη η Μελέτη!

* Καθηγητής Γεωπολιτικής και Θαλασσίων Μεταφορών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Καθηγητής Σχολής Εθνικής Άμυνας

**Διδάκτωρ Γεωπολιτικής και Διεθνούς Δικαίου Πανεπιστημίου Αιγαίου, Διδακτικό Προσωπικό Σχολής Ναυτικών Δοκίμων και Ναυτικής Σχολής Πολέμου

*** Υποψήφια Διδάκτωρ Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Αιγαίου

 

5/8/2016. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Κοινή Εξωτερική Πολιτική, Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΕΠΠΑΑ): Αμερικανική Προσέγγιση στην ΚΕΠΠΑ

on Παρασκευή, 05 Αυγούστου 2016. Posted in Μελέτες

Γράφει ο Χρήστος Ζιώγας, Διδάκτωρ Διεθνών Σχέσεων, Συνεργάτης του ΕΛΙΣΜΕ

5/8/2016.   ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Κοινή  Εξωτερική Πολιτική, Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΕΠΠΑΑ): Αμερικανική Προσέγγιση  στην ΚΕΠΠΑ

Στο άρθρο αυτό, που αποτελεί το Κεφάλαιο ΣΤ, ‘Αμερικανική Προσέγγιση  στην ΚΕΠΠΑ’ του Φακέλου Κοινή  Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας' της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ο συντάκτης παρουσιάζει και αναλύει, στοιχεία όπως:
Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αποτέλεσαν μαζί με τα έξι ιδρυτικά κράτη συνδιαμορφωτές της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης τη δεκαετία του΄50 και τον σημαντικότερο παράγοντα της μεταπολεμικής και μεταψυχροπολεμικής σταθερότητας στη Γηραιά Ήπειρο. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμοη Ευρώπη έπαψε να αποτελεί το κέντρο του παγκόσμιου διακρατικού συστήματος και οι ευρωπαϊκές δυνάμεις υπολείπονταν, έναντι των νέων υπερδυνάμεων, σε ισχύ, θέση και ρόλο. Ταυτόχρονα όμως δημιουργήθηκε μια ετεροβαρής σχέση ανάμεσα στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, υπογραμμίζοντας με τον πιο εμφατικό τρόπο την αμερικανική κυριαρχία σε θέματα άμυνας και ασφάλειας.
Η δημιουργία της Ατλαντικής Συμμαχίας δημιούργησε τις συνθήκες ασφαλείας για την ταχεία οικονομική ανασυγκρότηση και ανάπτυξη που αποτέλεσαν το υπόβαθρο και της διαδικασίας ευρωπαϊκής ενοποίησης. Εντός του συγκεκριμένου πλαισίου δρομολογήθηκε το ευρωπαϊκό εγχείρημα συσσωμάτωσης το οποίο ήταν η συνισταμένη της προαναφερθείσας αντιπαράθεσης και των συγκλίσεων και αποκλίσεων των ευρωπαϊκών κρατών, της δυτικής Ευρώπης κατά τον ψυχρό πόλεμο, σε μια σειρά πολιτικών, διπλωματικών και οικονομικών ζητημάτων. Εξήντα περίπου έτη μετά τη Συνθήκη της Ρώμης (1957), η οποία ίδρυσε τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, αναμφίβολα έχουν διαφοροποιηθεί οι παράγοντες και τα δεδομένα για μια σειρά ζητημάτων εντός και εκτός Ευρώπης, σίγουρα όμως η εν λόγω αλλαγή των προτεραιοτήτων και επιλογών δεν έχει μεταβληθεί δομικά.

Το άρθρο αυτό έχει γραφεί στα πλαίσια της προετοιμασίας του φακέλου΄Κοινή  Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας' της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Θα ακολουθήσουν και άλλα άρθρα στην ίδια θεματολογία.

Κατεβάστε ΕΔΩ! και διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.

8/7/2016. Ασύμμετρες Απειλές, Εθνική Ασφάλεια & Μετανάστευση

on Παρασκευή, 08 Ιουλίου 2016. Posted in Μελέτες

Γράφει ο Ιωάννης Κολομβάκης, Ταξχος ε.α., Μέλος ΕΛΙΣΜΕ

8/7/2016. Ασύμμετρες Απειλές, Εθνική Ασφάλεια & Μετανάστευση

Από τον Ιαν του 2010 ο γράφων είχε αναπτύξει τις μορφές κι εκφάνσεις των Ασύμμετρων Απειλών, από τις σελίδες εγκύρων κι εγκρίτων περιοδικών (βλ. Νέμεσις & Επίκαιρα). Το θέμα επαναφέρει στην επικαιρότητα, η αθρόα και μαζική μετανάστευση προσφύγων, μεταναστών ή/και παρανόμων μεταναστών, αλλά και μετακινήσεις (ομοεθνών) ομάδων πληθυσμών από φτωχές ή υποανάπτυκτες (κυρίως ασιατικές ή αφρικανικές) κατά κανόνα χώρες, ή/και εμπόλεμες περιοχές – ζώνες, σε συγκεκριμένους (ευρωπαϊκούς) προορισμούς με σχετική ανεκτικότητα, αδράνεια διαδικασιών – μηχανισμών, ή ανοχή και απραξία σε τέτοια φαινόμενα.

ΕΔΩ! η συνέχεια.

8/7/2016. Defence Expenditures of NATO Countries (2009-2016)

on Παρασκευή, 08 Ιουλίου 2016. Posted in Μελέτες

Επιμέλεια Αναστάσιος Μπασαράς, Αντιπρόεδρος ΕΛΙΣΜΕ

8/7/2016. Defence Expenditures of NATO Countries (2009-2016)

NATO collects defence expenditures from Allies on a regular basis and presents aggregates and subsets of this information. Each Allied country’s Ministry of Defence reports current and estimated future defence expenditure according to an agreed definition of defence expenditure, and represent payments actually made, or to be made, during the course of the fiscal year. NATO also makes use of up-to-date economic and demographic information available from the Directorate-General for Economic and Financial Affairs of the European Commission, and the Organisation for Economic Co-operation and Development.
In view of the differences between this definition and national definitions, the figures shown may diverge considerably from those which are quoted by national authorities or given in national budgets. Research and development expenditures related to major equipment are included in equipment expenditures and pensions paid to retirees in personnel expenditures.
The cut-off date for information used in this report is 1 July 2016. Figures for 2016 are estimates.

Download Here the report!

Source:http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_132934.htm

6/7/2016. Η ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 2007-08: Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ

on Τετάρτη, 06 Ιουλίου 2016. Posted in Μελέτες

Αριστέα Τσαμαδιά

6/7/2016. Η ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 2007-08: Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ

Αγαπητοί Φίλοι και Αναγνώστες,

Όπως γνωρίζετε, ο σκοπός του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. είναι η αδέσμευτη και αξιόπιστη άρθρωση δημοσίου λόγου επί του συνόλου των θεμάτων εθνικού ενδιαφέροντος (στο εξωτερικό και στο εσωτερικό της χώρας)  με σκοπό την συμβουλευτική συμβολή στην εκπλήρωση των εκάστοτε Εθνικών Συμφερόντων.

Στα πλαίσια του ανωτέρω σκοπού το ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. μεταξύ άλλων ασκεί ερευνητικό έργο υπό μορφή μελετών, εκτενών εργασιών και κάθε άλλης σχετικής μορφής πονημάτων, προκειμένου να μελετήσει σε βάθος θέματα που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τα Εθνικά μας Συμφέροντα.

Το Ινστιτούτο δέχεται την εθελοντική συνεργασία και ενθαρρύνει την έρευνα εκ μέρους μη μελών του όπως ερευνητών, αναλυτών, αρθρογράφων, πτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, ενεργών πολιτών κ.λπ. Κρίνεται ότι η ανάληψη ερευνητικού έργου από εξωτερικούς συνεργάτες με την βοήθεια και επίβλεψη του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ., αποφέρει αμοιβαία οφέλη, αφού το Ινστιτούτο διευρύνει και επιταχύνει την έρευνα και ανάλυσή του σε τομείς ενδιαφέροντος ενώ οι ερευνητές αποκτούν σχετική εμπειρία, συναφή με τις σπουδές τους, έχουν την ευκαιρία δημοσιεύσεως μίας εργασίας τους και προσθέτουν στο βιογραφικό τους μία αξιόλογη προσπάθεια, η οποία επιβεβαιώνεται  με την χορήγηση σχετικού πιστοποιητικού.

Με την πεποίθηση ότι ο ερευνητικός αυτός θεσμός δημιουργεί μία σημαντική δεξαμενή παραγωγικής σκέψεως, το Ινστιτούτο ενθαρρύνει και προτρέπει υποψηφίους ερευνητές των προαναφερθεισών κατηγοριών να συνδράμουν στο έργο της έρευνας, αναλαμβάνοντας και συντάσσοντας, αμισθί, μελέτες, αναλύσεις και εργασίες, με βοήθεια και επίβλεψη του Ινστιτούτου.

Για τις ολοκληρωμένες εργασίες, το ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.  δεσμεύεται για την προβολή, ανάρτηση στην Ιστοσελίδα του και δημοσίευση αυτών (περιλήψεως) στο περιοδικό που εκδίδει, καθώς και χορήγηση σχετικών βεβαιώσεων, εφ’ όσον του ζητηθούν (δίχως να αποκλείεται και η πλήρης έκδοση των εργασιών μαζί με ομοειδείς εργασίες ).

Για τους ενδιαφερομένους υποψηφίους ερευνητές το Ινστιτούτο διαθέτει εκατοντάδες θέματα ενδιαφέροντος προς επιλογή. Πέραν αυτών υπάρχει δυνατότητα συνδιαμορφώσεως και επιπλέον ερευνητικών θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος. Ενδεικτικοί τομείς ερευνητικού ενδιαφέροντος του Ινστιτούτου φαίνονται ΕΔΩ!

Πρόσφατο παράδειγμα της ανωτέρω προσπάθειας του Ινστιτούτου αποτελεί η εξαιρετική εργασία της εθελόντριας ερευνητού Κας Αριστέας Τσαμαδιά, με τίτλο ' Η ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 2007-08: Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ.

Η μελέτη της είναι προσιτή στον μέσο αναγνώστη (ο οποίος δεν απαιτείται να διαθέτει ειδικές οικονομικές γνώσεις), συγκροτημένη και ιδιαίτερα κατατοπιστική.

Ενδεικτικά σημεία τα οποία επισημαίνονται, αναλύονται και προβάλλονται στην μελέτη της Κας Α. Τσαμαδιά, είναι τα ακόλουθα:
‘-Η κρίση που διανύει η Ένωση δεν είναι μόνο οικονομική αλλά και δομική και πολιτική, και σχετίζεται άμεσα με τον τρόπο που οικοδομήθηκε το ευρώ.
-Σε επίπεδο Ένωσης, υπάρχουν θεσμικές και διαρθρωτικές διαφορές μεταξύ του Βορρά και Νότου που προκάλεσαν και τροφοδότησαν την ύφεση.
-Η νομισματική πολιτική πρέπει να περιλαμβάνει ως στόχο και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.
-Η Κεντρική Τράπεζα είχε υιοθετήσει μια πολιτική με μόνο στόχο τη διατήρηση του πληθωρισμού για την σταθεροποίηση των τιμών λιανικής. Στην ΕΚΤ δόθηκε μόνο ο στόχος για τη διατήρηση του πληθωρισμού στο 2% και κανένας άλλος επίσημος στόχος ή ευθύνη.
-Τα ιδρύματα που θεωρούνται συστημικώς σημαντικά, και των οποίων τα προβλήματα ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο ολόκληρο το χρηματοπιστωτικό σύστημα, πρέπει να ρυθμίζονται και να επιβλέπονται αυστηρά.
-Εκτός από κανονισμούς για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών και τον περιορισμό στην ανάληψη κινδύνου, χρειάζεται σε επίπεδο ευρωζώνης να λειτουργεί μια τραπεζική ένωση με ενιαία εποπτική αρχή, εναρμονισμένο σύστημα διασφάλισης καταθέσεων, ένας μηχανισμός ικανός να δράσει για την απευθείας ανακεφαλαιοποίηση των προβληματικών τραπεζών, και ένα ειδικό ταμείο εξυγίανσης.
-Ο δανεισμός του ιδιωτικού τομέα, τα χρηματοπιστωτικά ζητήματα, η ανεργία και άλλες μακροοικονομικές προκλήσεις δεν έτυχαν του μεγάλου ενδιαφέροντος της Ένωσης.
-Θεωρείται απαραίτητη η ύπαρξη μιας ενοποιημένης αγοράς κρατικού χρέους, έστω μέχρι κάποιο όριο.
-Δεν αφαιρούνται οι ευθύνες από τα κράτη που επέδειξαν μια χαλαρότερη δέσμευση στις υπογραφείσες δεσμεύσεις τους, ωστόσο υπογραμμίζεται η ανάγκη ύπαρξης αλληλεγγύης μεταξύ των μελών και σοβαρή δέσμευση ανάπτυξης της Ένωσης.
-Κρίνεται αναγκαία η προσέλκυση και πραγματοποίηση επενδύσεων. Θα μπορούσαν οι χώρες της περιφέρειας, ειδικά στον τομέα των υποδομών, των εναλλακτικών πηγών ενέργειας και της τεχνολογίας, να ζητήσουν τη χρηματοδότηση ορισμένων επενδύσεων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, που θα μπορούσε, επίσης, να χρηματοδοτεί μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις και να λειτουργήσει ως το ευρωπαϊκό ταμείο για τη χρηματοδότηση νέων καινοτόμων επιχειρήσεων με προνομιακό επιτόκιο
-Είναι αναγκαία η συνεργασία σε επίπεδο Ένωσης για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής των πλουσιότερων.
-Σύμφωνα με το Δίκτυο Φορολογικής Δικαιοσύνης, σε όλο τον κόσμο, η υπερ-πλούσια ελίτ κατέχει ένα ποσό μεταξύ 21 και 32 τρισεκατομμύρια δολάρια κρυμμένα σε φορολογικούς παραδείσους στο τέλος του 2010, με αποτέλεσμα ένα φορολογικό έλλειμμα μέχρι και 280 δις. δολάρια.’’

Για μία ακόμη φορά το ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. συγχαίρει την Κα Α. Τσαμαδιά και ενθαρρύνει και αναμένει ανάλογη δραστηριότητα από νέους ερευνητές μας.  

Βασίλειος Μαρτζούκος
Πρόεδρος ΔΣ ΕΛΙΣΜΕ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΗΠΑ: ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΕΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ: Η ΑΥΤΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΛΙΤΟΤΗΤΑ
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ
Η ΛΙΤΟΤΗΤΑ: ΜΙΑ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΑΓΓΛΙΚΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Κατεβάστε Εδω! την ενδιαφέρουσα μελέτη!

30/06/2016. Το "συμφέρον" ως η γενεσιουργός αιτία της απολύτου παρακμής της εννοίας της εντιμότητος. Μια απόπειρα ψυχογραφήματος ή -ίσως- μία προσπάθεια όψιμης ανάλυσης του ψυχισμού των φίλων και των φυλών

on Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016. Posted in Μελέτες

Γράφει ο Παντελής Γιαννακόπουλος, Ταξχος ε.α., Μέλος του ΕΛΙΣΜΕ

30/06/2016. Το


ΜΕΡΟΣ Α'
Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Όλα ξεκίνησαν την αποφράδα για τους Ρώσους ημέρα της 24ης Νοεμβρίου του 2015 -προφανώς και για τους Τούρκους και για τους Τούρκους αποφράδα αν και για άλλους λόγους- όταν η αλαζονεία των τελευταίων συνεπικουρούμενη από την επιθετική συλλογιστική του νεοσουλτάνου Ερντογάν έφερε στα πρόθυρα μιας πολεμικής αναμέτρησης, με απρόβλεπτες συνέπειες για την παγκόσμια ειρήνη, τις δύο χώρες. Είμαι σχεδόν σίγουρος, ότι όταν θα διαβάζονται αυτές οι γραμμές, δε θα έχουν κοπάσει ακόμη οι αποδοκιμασίες του σώφρονος ελευθέρου κόσμου κατά της Γείτονος ημών Τουρκίας, για την αποκοτιά, το θράσος  και την εσφαλμένη-ρητώς και κατηγορηματικώς- εκτίμησή της να καταρρίψει μαχητικό αεροπλάνο των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων, που δρούσε στα σύνορα Συρίας-Τουρκίας κατά του ISIS. Στρατηγικός σύμμαχος της Ρωσίας του Πούτιν η Τουρκία του Ερντογάν, διέγραψε (αποποιήθηκε, απέρριψε) με αυτόν τον σκαιό, βίαιο και απρόβλεπτο για τη διεθνή διπλωματική πρακτική τρόπο, αιφνιδιαστικά και εντελώς απροειδοποίητα, τη συμμαχία (φιλία) της Ρωσίας, κάτι που ουδείς θα διενοείτο. Βέβαια στο διάβα της ιστορίας οι χώρες αυτές δεν απέφυγαν τις έριδες, τις αψιμαχίες, αλλά και τις συρράξεις, σε βαθμό που ο έγκριτος διαχρονικός παρατηρητής να υποστηρίζει ότι το περίσσευμα αλληλοεκτίμησής των είναι αμελητέας ποσότητας και ως εκ τούτου είναι αδύνατον να απορροφήσει τους κραδασμούς της ηθικά μεμπτής και πολιτικά αδικαιολόγητης αυτής πράξης.

Κατεβάστε ΕΔΩ! τη μελέτη!

20/6/2016. ΤΣΟΥΝΑΜΙ– TA ΠΙΟ ΣΠΑΝΙΑ ΑΛΛΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΤΑ ΠΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ KYMATA

on Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2016. Posted in Μελέτες

Γράφει ο ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ε.α. ΣΥΜΕΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΝ, Μέλος ΕΛΙΣΜΕ

20/6/2016. ΤΣΟΥΝΑΜΙ– TA ΠΙΟ ΣΠΑΝΙΑ ΑΛΛΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΤΑ ΠΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ KYMATA

    ΓΕΝΙΚΑ
    Τα κύματα αυτά αρχικά φαίνονται  σαν μια αθώα, μικρή διαταραχή η οποία αρχίζει να ταξιδεύει ακτινικά απ' τον τόπο πού γεννήθηκε (συνήθως σε μεγάλα βάθη της τάξεως των 3500 μ. – μέσο βάθος ωκεανών- αλλά και σε μικρότερα βάθη). Αυτά αρχικά κινούνται  περίπου προς κάθε κατεύθυνση (κυλινδρικά) με μεγάλη ταχύτητα 200 m/s ή και μεγαλύτερη. Όταν πλησιάζουν στα ρηχά νερά η ταχύτητα τους μειώνεται με την μείωση του βάθους δηλαδή για βάθος 100 m έχουν ταχύτητα περίπου 30 m/s και για βάθος 50 m μειώνεται στα 22 m/s . Καθώς ταξιδεύουν  βέβαια μεγαλώνει αφύσικα το ύψος τους. Ο όλεθρος είναι βέβαιος για τις ακτές. Μετά από λίγο η θέα θα είναι αυτή ενός βομβαρδισμένου τοπίου, με οικοδομήματα κατεδαφισμένα, με πλοία και θαλάσσιους οργανισμούς ξεβρασμένα στην ξηρά και με ανθρώπους να παλεύουν απεγνωσμένα για την επιβίωση.
Στην πραγματικότητα δεν είναι ένα απλό παλιρροϊκό κύμα. Πρόκειται για σειρά κυμάτων τα οποία κινούνται προς κάθε κατεύθυνση και με φοβερή ταχύτητα.

Και καταλήγει ο Υποναύαρχος με τα ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
Επομένως επειδή ο άνθρωπος έχει την τάση να ξεχνάει γρήγορα καταστροφές όπως αυτή της Ινδονησίας στη συνέχεια περιγράφονται μερικές από τις βασικές γνώσεις που θα πρέπει να έχουν υπό όψιν οι πολίτες πριν την εγκατάσταση συστημάτων εγκαίρου προειδοποίησης:
    (1) Σε περίπτωση που ευρίσκονται σε σκάφος πλησίον των ακτών και πληροφορηθούν με οποιοδήποτε τρόπο ότι έγινε ισχυρός σεισμός (πάνω από 7 Ρίχτερ στο βυθό της θάλασσας ) να κατευθυνθούν άμεσα σε βαθύτερα νερά (άνω των 100 μ.). Επίσης όλα τα πλοία που είναι παραβεβλημένα σε λιμάνια ή Ναύσταθμους ή είναι αγκυροβολημένα  σε ρηχά ύδατα θα πρέπει να αποπλεύσουν άμεσα και να κινηθούν προς  βαθύτερα ύδατα. Τα πλοία που είναι ήδη εν πλω δεν θα πρέπει να προσεγγίσουν ακτές.
    (2)  Σε περίπτωση που ευρίσκονται στη ξηρά πλησίον των ακτών και αντιληφθούν ή πληροφορηθούν με οποιοδήποτε τρόπο ότι έγινε ισχυρός σεισμός (πάνω από 7 Ρίχτερ στο βυθό της θάλασσας )  να ειδοποιήσουν όσους περισσότερους μπορούν και να κατευθυνθούν άμεσα μακριά από την ακτή (πάνω από 2000 μ. αν η περιοχή είναι επίπεδη, ή πάνω σε λόφο, ή βουνό, ή πάνω σε κάθε είδους ύψωμα), να έχουν ανοικτό το ραδιόφωνο τους για να ακούσουν επιπλέον οδηγίες των αρχών και τέλος να μην επιστρέψουν κοντά σε θάλασσα τουλάχιστον για 5 ώρες. 
    (3).  Σε περίπτωση που ευρίσκονται στη ξηρά πλησίον των ακτών και αντιληφθούν ότι η θάλασσα έχει τραβηχτεί προς τα μέσα από 100 μ. έως και 500 μ.  να κατευθυνθούν άμεσα μακριά από την ακτή ενεργώντας όπως την ανωτέρω υποπαράγραφο διότι εντός 2 – 5 λεπτών έρχεται ισχυρό τσουνάμι λόγω σεισμού που έγινε κάπου μακριά .
    (4). Αξίζει να σημειωθεί ότι μερικές φορές το τσουνάμι αδειάζει εντελώς το νερό της θάλασσας και αποκαλύπτει τον πυθμένα της εκθέτοντας και την θαλάσσια ζωή. Τότε μερικοί αγνοώντας τον κίνδυνο, σπεύδουν να επωφεληθούν και να συλλέξουν ψάρια και άλλους θαλάσσιους οργανισμούς ή να περιεργαστούν το όντως παράξενο τοπίο πού εμφανίστηκε ξαφνικά. Όμως το κύμα επιστρέφει για να ξανασκεπάσει τον προ ολίγου αποκαλυφθέντα βυθό πολύ πιο γρήγορα (περίπου με ταχύτητα 22 m/s) απ' ότι μπορούν να τρέξουν οι άνθρωποι (ο ταχύτερος άνθρωπος τρέχει περίπου με 10 m/s) και επομένως ο πνιγμός είναι βέβαιος.

Προτείνοντας στην πολιτεία:

'Η εκτέλεση κάθε 2 χρόνια γυμνασίου τσουνάμι κατά την διάρκεια της εθνικής άσκηση Παρμενίων με διάφορα σενάρια με συνεργασία Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Γεωδυναμικού Ινστιτούτο Αθηνών), ΕΛΚΕΘΕ, Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφερειών), ΥΕΘΑ (ΠΝ), Υπουργείου Υγείας (ΕΚΑΒ) και του νέου πειραματικού Ευρωπαϊκού Κέντρου έγκαιρης προειδοποίησης.'

Κατεβάστε εδώ ολόκληρη την μελέτη:

20/6/2016. Η Ανάγκη Ρύθμισης του Χρηματοπιστωτικού Τομέα. Τι έγινε και τι όχι, μετά την κρίση 2007-9

on Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2016. Posted in Μελέτες

Γράφει η Ισμήνη Πάττα, Διδάκτωρ Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας, Μέλος του ΕΛΙΣΜΕ

20/6/2016. Η Ανάγκη Ρύθμισης του Χρηματοπιστωτικού Τομέα. Τι έγινε και τι όχι, μετά την κρίση 2007-9

ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
Ο σκοπός αυτής της αναφοράς είναι πρώτα η σύγκριση του καθεστώτος ρύθμισης κι εποπτείας του χρηματοπιστωτικού τομέα (ιδιωτικού και κεντρικών τραπεζών) πριν και μετά το 2008. Η αναφορά αυτή στοχεύει να ενισχύσει την θέση ότι δεν έχουν εκλείψει οι συνθήκες της αστάθειας του χρηματοπιστωτικού τομέα που συνέβαλαν στην δημιουργία της κρίσης και ότι το γενικό χρηματο-οικονομικό πλαίσιο μετά τη δεκαετία του 1980, που ευνόησε την εμφάνιση πολλαπλών χρηματοπιστωτικών κρίσεων, παραμένει σε βασικά σημεία. Ωστόσο, δεν υπήρξε πρόοδος!

Στον επίλογό της η Δρ Ισμήνη Πάττα τονίζει:
Η κατεστημένη ιδεολογία του χρηματοπιστωτικού τομέα, αντιμετώπισε την κρίση ως μία εντροπία, ως μία τυχαία απόκλιση από το κανονικό, που θεωρεί ότι είναι η ‘ελεύθερη’ αγορά. Γι’ αυτό, δέχεται κάθε βελτίωση που δεν θίγει αυτή την κουλτούρα, αλλά βελτιώνει την βιωσιμότητα και την αποδοτικότητα των κεφαλαιαγορών.
Ωστόσο, και η θεωρία του διακρατικού συντονισμού αγγίζει τα όριά της καθόσον φερ’ ειπείν, δεν φαίνεται να υπάρχει τρόπος να επιβληθούν διεθνώς (ίδια) όρια στις αμοιβές των στελεχών των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων διότι αντιμετωπίζεται ως ‘εσωτερικό’ ζήτημα ιδιαίτερα των μετόχων (ανά κράτος) και της αγοράς εργασίας των διευθυντικών στελεχών ·ούτε υπάρχει συμφωνία –ακόμη και μεταξύ των εταίρων G20 –για την επιβολή κάποιου είδους τραπεζικού φόρου, που θα μετακυληθεί  πιθανότατα στους καταναλωτές.
Οι ανταγωνισμοί εθνικών αλλά και οργανωμένων συμφερόντων του χρηματοπιστωτικού τομέα, δυσχεραίνουν την επεξεργασία των τεχνικών ζητημάτων μέχρι απρόβλεπτου σημείου, ενώ παράλληλα η μακρο-προληπτική πολιτική δεν είναι πανάκεια, αφ’ εαυτού.
Έτσι, προς το παρόν επαληθεύεται ο στόχος της παρούσης αναφοράς να ενισχύσει τη θέση ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας παραμένει ακόμη επιρρεπής στη πρόκληση κρίσεων.
Ωστόσο, ορισμένες χώρες έχουν προχωρήσει σε σαφείς ρυθμίσεις και προπαντός στην εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα, ενώ αισιόδοξο θα μπορούσε να θεωρηθεί και το επιχείρημα ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να επιδεικνύουν τη θέληση για προώθηση σε διεθνές επίπεδο τουλάχιστον των όρων που περιλαμβάνονται στον Dodd-Frank Act, προκειμένου τα χρηματοπιστωτικά τους ιδρύματα να μην αναζητούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε χώρες με λιγότερο περιοριστικό ρυθμιστικό πλαίσιο.

Κατεβάστε ΕΔΩ! την έκθεση!

12/6/2016. Ανάλυση Προϋπολογισμού Άμυνας

on Κυριακή, 12 Ιουνίου 2016. Posted in Μελέτες

Γράφει ο Αναστάσιος Μπασαράς, Αντιπρόεδρος ΔΣ ΕΛΙΣΜΕ

12/6/2016. Ανάλυση Προϋπολογισμού Άμυνας

Ο στόχος της παρούσας μελέτης είναι να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη εικόνα των αμυντικών δαπανών (ΑΔ) της χώρας μας και να τις παραλληλίσει και συσχετίσει με αυτές των μέσων όρων του ΝΑΤΟ και επιλεγμένων χωρών-μελών του.

Η μελέτη αποπειράται να παρουσιάσει και περιγράψει: τις βασικότερες κατευθυντήριες οδηγίες των βέλτιστων πρακτικών του ΝΑΤΟ, τις ΑΔ του ΥΕΘΑ από το 1950 μέχρι το 2014, την κατανομή των ΑΔ του ΥΕΘΑ από το 2004 μέχρι το 2014 ανά Κλάδο και Υπηρεσία, ανά Κατηγορία (Προσωπικό, Υποστήριξη- Λειτουργία, Εξοπλισμοί- Υποδομές), τις ΑΔ από το 1995 μέχρι το 2014 των ΝΑΤΟ-Ελλάδας -Τουρκίας, να συσχετίσει την κατανομή τους ανά κατηγορία, να παρουσιάσει, επίσης, τις Μέσες Κατά Κεφαλήν ΑΔ του ΝΑΤΟ, και επιλεγμένων Χωρών-μελών του, τους Προϋπολογισμούς του ΥΕΘΑ του 2015 και 2016 και να κλείσει με τις βασικότερες Επισημάνσεις και Προτάσεις.

Ελπίδα και φιλοδοξία μας είναι να συνεισφέρουμε με τρόπο υπεύθυνο και τεκμηριωμένο στην ενημέρωση επί των Αμυντικών Δαπανών (ΑΔ) των ΕΔ. Το περίγραμμα των θεμάτων περιλαμβάνει: Γενικά, Αμυντικές Δαπάνες στην Ελλάδα, Συγκριτικοί Πίνακες Δαπανών, Οι Προϋπολογισμοί του ΥΕΘΑ του 2015 και 2016, οι Επισημάνσεις και οι Προτάσεις.

* Η Μελέτη αυτή παρουσιάστηκε ως εισήγηση στο Σεμινάριο '  Military Logistics' που συνδιοργάνωσαν οι: Πολεμική Αεροπορία, Σ.Α.Σ.Ι. και ΕΛΙΣΜΕ στις 18&19 Μαΐου στην 128 ΣΕΤΗ (Καβούρι).

Κατεβάστε ΕΔΩ! τη μελέτη!

 

 

9/6/2016. Ο Πολιτισμός ως Παράγοντας Ισχύος του Ελληνισμού.

on Πέμπτη, 09 Ιουνίου 2016. Posted in Μελέτες

Γράφει ο Δημήτριος Κουτρουμάνης, Υποστράτηγος ε.α., Αναπλ. Μέλος ΔΣ ΕΛΙΣΜΕ

9/6/2016. Ο Πολιτισμός ως Παράγοντας Ισχύος του Ελληνισμού.

Ορισμός της Ήπιας Ισχύος.
Ορισμός της Ήπιας Ισχύος είναι μια έννοια που αναπτύχθηκε από τον Joseph Nye του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ για να περιγράψει την ικανότητα να προσελκύσει.  Δεν βασίζεται στον εξαναγκασμό, δεν σχετίζεται με τη  χρήση βίας ή στο να δώσει  χρήματα ως μέσο πειθούς . Τα τελευταία χρόνια  ο όρος έχει χρησιμοποιηθεί για τον επηρεασμό της κοινής γνώμης, την αλλαγή της κοινωνικής στάσης μέσω σχετικά λιγότερο διαφανών διαδικασιών και την άσκηση πίεσης μέσω ισχυρών και μη πολιτικών οργανώσεων.

ΕΔΩ! η συνέχεια της ενδιαφέρουσας μελέτης.

30/5/2016. ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ:' ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ – ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ – ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ' και 'ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ- ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΝΟΥ ΔΡΑΣΗΣ'

on Δευτέρα, 30 Μαΐου 2016. Posted in Μελέτες

Συντάκτες : Θεόδωρος Γιαννιτσόπουλος, Αντιπτέραρχος ε.α. ΠΑ, Μέλος ΕΛΙΣΜΕ και ΣΑΣΙ - Κωνσταντίνος Τατάρογλου, Σμήναρχος ε.α. ΠΑ

30/5/2016. ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ:' ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ – ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ – ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ' και 'ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ- ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΝΟΥ ΔΡΑΣΗΣ'

Εδώ παρουσιάζεται η παρούσα κατάσταση και οι τάσεις στο χώρο της παγκόσμιας αμυντικής βιομηχανίας, η παρούσα κατάσταση στην Ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία,  οι τρωτότητες και οι αδυναμίες των αμυντικών βιομηχανιών στο διεθνές περιβάλλον, οι διεθνείς τάσεις των αμυντικών βιομηχανιών και οι ευκαιρίες.

1. Ανάλυση της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Βιομηχανίας
1.1. Η Παρούσα Κατάσταση στο Χώρο της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Βιομηχανίας ( Ευρωπαϊκή Αμυντική Τεχνολογική και Βιομηχανική Βάση (EDTIB))
1.1.1 Ορισμός – Καταγραφή της ΕΑΤΒΒ
Θα παραθέσουμε τον ορισμό της Αμυντικής Τεχνολογικής και Βιομηχανικής Βάσης (ΑΤΒΒ), διευκρινίζοντας ότι δεν έχει προς το παρόν συμφωνηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένας κοινός ορισμός των ευρωπαϊκών αμυντικών βιομηχανιών που απαρτίζουν την ΕΑΤΒΒ, ή των κριτηρίων που αυτές θα πρέπει να πληρούν για να συμπεριληφθούν σε αυτή.
1.1.2. Θα παρατεθεί το ισχύον Στρατηγικό - Πολιτικό Πλαίσιο ανά κύριο ευρωπαϊκό φορέα και ειδικότερα:
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (ΕΟΑ)
Θα παρουσιαστεί η Στρατηγική για την ΕΑΤΒΒ (EDTIB Strategy) που υιοθετήθηκε το 2007 στα πλαίσια του ΕΟΑ, καθώς και οι κυριότεροι στόχοι της.
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Θα αναφερθούν οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου 2013 , για την ΕΑΤΒΒ.
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Θα παρουσιαστεί η Οδηγία 2009/81/ΕΚ καθώς και οι (αιτιολογικές) σκέψεις συναφείς με την ΕΑΤΒΒ στις οποίες αυτή βασίστηκε.
ΝΑΤΟ
Τέλος, στη δήλωση της Συνόδου Κορυφής του Σεπτεμβρίου 2014, το ΝΑΤΟ υπογράμμισε ότι μια ισχυρή αμυντική βιομηχανία σε ολόκληρη τη Συμμαχία, συμπεριλαμβανομένης μιας ισχυρής αμυντικής ευρωπαϊκής βιομηχανίας, μεγαλύτερης αμυντικής βιομηχανικής συνεργασίας εντός της Ευρώπης, καθώς και συνεργασία της Ευρώπης με πέρα από τον Ατλαντικό (ΗΠΑ), παραμένουν ουσιώδη για την παροχή των απαιτούμενων αμυντικών ικανοτήτων της Συμμαχίας.
1.1.3 Θα αναλυθεί η Παρούσα Κατάσταση, ειδικά σε ότι αφορά τους μηχανισμούς που αναφέρθηκαν στο στρατηγικό – πολιτικό πλαίσιο.
Θα αναλυθούν παράγοντες που έχουν επηρεάσει τα τελευταία χρόνια τις ευρωπαϊκές αμυντικές βιομηχανίες, όπως η μείωση των Αμυντικών Δαπανών. Θα παρουσιαστούν στοιχεία για την Ανταγωνιστικότητα της ΕΑΤΒΒ και τη σημασία των Επενδύσεων σε Έρευνα και Τεχνολογία. Θα αναλυθεί το πλαίσιο στις Δημόσιες Προμήθειες σε σχέση με την  EATBΒ, με ειδική αναφορά στις προβλέψεις Οδηγίας 2009/81/ΕΚ για Υπεργολαβία. Τέλος, θα αναλυθούν τομείς όπως ο Κυβερνητικός Έλεγχος – Ιδιοκτησία, καθώς και τα Βιομηχανικά Κέντρα Αριστείας σχετικά με την Άμυνα στην Ευρώπη
1.2. ΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
Θα παρουσιαστούν οι τάσεις των ευρωπαϊκών αμυντικών βιομηχανιών, καθώς και οι δράσεις αυτών σε ότι αφορά τη Βιομηχανική Ενοποίηση και Αναδιάρθρωση. Θα συζητηθεί η αναζήτηση από τη βιομηχανία εναλλακτικών λύσεων όπως Μετάβαση από την Παροχή Εξοπλισμού στην Παροχή Υπηρεσιών, όπως και η Τάση για Ανάπτυξη Δραστηριοτήτων σε άλλους Τομείς της Αγοράς, Τέλος θα παρουσιαστεί η κατάσταση στις Ευρωπαϊκές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που σχετίζονται με την άμυνα.
1.3 ΤΡΩΤΟΤΗΤΕΣ-ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
Θα αναλυθούν οι τρωτότητες και αδυναμίες των ευρωπαϊκών αμυντικών βιομηχανιών, ειδικά σε θέματα όπως ο Ανταγωνισμός Ευρωπαϊκών Εταιρειών στην Παγκόσμια Αγορά και η Ικανότητα της Ευρώπης να Σχεδιάζει και Παράγει Πολύπλοκα Συστήματα, παρουσιάζοντας και στοιχεία για τη Γήρανση του Εργατικού δυναμικού καθώς και την Εξάρτηση από Τρίτες Χώρες.
1.4. ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Θα επισημανθεί η σημασία των επενδυτικών αποφάσεων των κρατών για το μέλλον της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας. Θα αναφερθούν παραδείγματα τομέων που παρουσιάζουν μελλοντικά ευκαιρίες για την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία, καθώς και δραστηριότητες outsourcing σε σχέση με επισκευή, συντήρηση και logistics αμυντικών συστημάτων, σχεδιασμό επιμέρους υποσυστημάτων και εκστρατευτικές επιχειρήσεις της ΕΕ στα πλαίσια της ΚΠΑΑ.

2. Η Εγχώρια Αμυντική Βιομηχανία.
Εδώ παρουσιάζονται και αναλύονται: η παρούσα κατάσταση, οι απειλές για την εγχώρια αμυντική βιομηχανία, οι αδυναμίες για την εγχώρια αμυντική βιομηχανία, οι ευκαιρίες της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας (όπως η προοπτική εξωστρέφειας της βιομηχανίας, η διεύρυνση της «παραδοσιακής» αμυντικής βιομηχανίας στον τομέα της Ασφάλειας, η κατάλληλη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που παρέχει η κοινοτική Οδηγίας 2009/81/ΕΚ, η επίκληση του άρθρου 346 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και η ενεργή συμμετοχή σε διακρατικά προγράμματα), τα δυνατά σημεία (όπως: η αποκτηθείσα εμπειρία, το συγκριτικό πλεονέκτημα που προκύπτει για τη χώρα μας ως μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ και το χαμηλό εργασιακό κόστος).
3. Το όραμα και οι στρατηγικοί στόχοι.
Το όραμα είναι η δημιουργία και διατήρησης μιας εγχώριας αμυντικής αναπτυξιακής και βιομηχανικής βάσης, ανταγωνιστικής και εξωστρεφούς, προσανατολισμένης στην εκπλήρωση των ιδιαίτερων απαιτήσεων των Ελληνικών ΕΔ, με εκμετάλλευση των ευκαιριών που παρουσιάζονται στις αναδυόμενες ξένες αγορές και στην ευρύτερη διεθνή αγορά, και ταυτόχρονη ανάληψη πρωταγωνιστικού ρόλου στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής και Τεχνολογικής Βιομηχανικής Βάσης. Οι στρατηγικοί τομείς άμυνας και ασφάλειας είναι: η ασφάλεια εφοδιασμού, η επιχειρησιακή αυτονομία των ΕΔ η κάλυψη των αναγκών που υπάρχουν σε περιόδους κρίσης, επιστράτευσης ή πολέμου. Στρατηγικοί στόχοι είναι η ενεργή Ελληνική συμβολή στη διαμόρφωση της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής − Βιομηχανικής Βάσης, στο πλαίσιο βελτίωσης του τρίπτυχου ανταγωνιστικότητα-δεξιότητες-παραγωγικό δυναμικό καθώς και η διείσδυση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας στη διεθνή αγορά με ταυτόχρονη βελτίωση των οικονομικών της αποτελεσμάτων.
4. Οι κρίσιμοι τεχνολογικοί τομείς.
Λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις της Πολιτικής Εθνικής Άμυνας αλλά και αυτές της Δομής Δυνάμεων, οι κρίσιμοι τεχνολογικοί τομείς απαραίτητοι για την ασφάλεια της χώρας είναι η διαχείριση στρατιωτικών πληροφοριών, η κυβερνοάμυνα, οι επικοινωνίες τα ολοκληρωμένα συστήματα επιτήρησης – ελέγχου (C4I), η εν-συνεχεία υποστήριξη Οπλικών Συστημάτων και μέσων των ΕΔ, τα έργα διττής χρήσης (πχ εγγειοβελτιωτικά έργα που λειτουργούν αναπτυξιακά και ταυτόχρονα προσφέρουν σημαντικές αμυντικές υπηρεσίες) και η Επαύξηση Δυνατοτήτων Δυνάμεων Άμεσης Επέμβασης.   
5. Η ανάπτυξη ενός πλάνου δράσης.
Το πλάνο περιλαμβάνει  βιομηχανικές επενδύσεις για την άμυνα, ασφάλεια και ανάπτυξη (όπως: συντήρηση αµυντικών υλικών και συστηµάτων από την Εγχώρια Αµυντική Βιοµηχανία, προµήθεια προϊόντων που κατασκευάζονται σε υφιστάµενες γραµµές παραγωγής, ανάπτυξη νέων προϊόντων για τις ανάγκες του ΥΠΕΘΑ, ασφάλεια Εφοδιασμού (όπως: μελέτες, ειδικοί όροι σε προγράμματα προμηθειών, εφαρμογή του Άρθρου 346 ΣΛΕΕ, υλοποίηση Συμβάσεων Εν Συνεχεία Υποστήριξης, εκμετάλλευση δυνατοτήτων θεσμικού πλαισίου για την Ασφάλεια Πληροφοριών και αξιοποίηση εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας για την Ασφάλεια Πληροφοριών), Βιομηχανική συνεργασία - εξαιρέσεις του ν. 3978 / 2011 και τέλος την έρευνα και την ανάπτυξη ως Βασικός Πυλώνας  για την Ασφάλεια και την Άµυνα.
6.Συμπεράσματα – Προτάσεις για την Εγχώρια Αμυντική Βιομηχανία
Στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, τα μέτρα λιτότητας αποτέλεσαν την κύρια αιτία μείωσης των στρατιωτικών δαπανών. Οι περικοπές στον προϋπολογισμό των ευρωπαϊκών χωρών έχουν επηρεάσει αρνητικά τις ευρωπαϊκές αμυντικές βιομηχανίες της Ευρώπης, οι οποίες κατά μεγάλο βαθμό στηρίζονται σε χώρες της ΕΕ.

Η σταδιακή διαμόρφωση μιας ευρωπαϊκής αγοράς αμυντικού εξοπλισμού είναι αναγκαία προκειμένου να ενισχυθεί η αμυντική βιομηχανική και τεχνολογική βάση στην Ευρώπη και να αναπτυχθούν οι στρατιωτικές δυνατότητες που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας.
    Οι επιχειρήσεις αμυντικής βιομηχανίας πρέπει να λάβουν μέτρα όπως:
    (1) Επιδίωξη για περαιτέρω εξειδίκευση
    (2) Συμμετοχή σε συνεργατικά σχήματα
    (3) Έμφαση σε τεχνολογίες αιχμής και παραγωγής καινοτόμων προϊόντων.   
    (4) Μείωση του προσωπικού και της συγχώνευση εταιρειών.

Οι κυβερνήσεις πρέπει να χρησιμοποιούν στρατηγικές για την ενίσχυση των Αμυντικών Βιομηχανιών τους εκτός των εγχώριων αγορών τους, όπως:

    (1) Την άμεση κυβερνητική προώθησης των εξαγωγών αμυντικού υλικού.
    (2) Την υποστήριξη για μείωση του κόστους παραγωγής.
    (3) Την εφαρμογή πολιτικών για την τόνωση της απασχόληση.

Λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις της Πολιτικής Εθνικής Άμυνας αλλά και αυτές της Δομής Δυνάμεων, οι κρίσιμοι τεχνολογικοί τομείς που κρίνονται απαραίτητοι για την ασφάλεια της χώρας είναι οι παρακάτω:
    (1) Διαχείριση Στρατιωτικών πληροφοριών.
    (2) Κυβερνοάμυνα.
    (3) Επικοινωνίες.
    (4) Ολοκληρωμένα συστήματα επιτήρησης – ελέγχου (C4I)
    (5) Εν συνεχεία υποστήριξη Οπλικών Συστημάτων και μέσων των ΕΔ.
    (6) Έργα διττής χρήσης (πχ εγγειοβελτιωτικά έργα που λειτουργούν αναπτυξιακά και ταυτόχρονα προσφέρουν σημαντικές αμυντικές υπηρεσίες).
    (7) Επαύξηση Δυνατοτήτων Δυνάμεων Άμεσης Επέμβασης.
   
Προτείνουμε την ανάληψη αναπτυξιακών πρωτοβουλιών στο χώρο της άµυνας, οι οποίες στοχεύουν στο µέγιστο επιχειρησιακό όφελος για την Άµυνα και την Ασφάλεια, στη διατήρηση στρατηγικών υποδοµών στη χώρα και στη µέγιστη αναπτυξιακή απόδοση για την οικονοµία και την απασχόληση, κινούνται δε επάνω στους ακόλουθους τρεις (3) άξονες: (1) Συντήρηση Αµυντικών Υλικών και Συστηµάτων από την Εγχώρια Αµυντική Βιοµηχανία, (2) Προµήθεια προϊόντων που κατασκευάζονται σε υφιστάµενες γραµµές παραγωγής και (3) Ανάπτυξη νέων προϊόντων για τις ανάγκες του ΥΠΕΘΑ.   

Ειδικότερα και όσον αφορά στο θέμα " Ασφάλεια Εφοδιασμού και Πληροφοριών προτείνονται τα ακόλουθα:
    (1) Μελέτες για Ασφάλεια Εφοδιασμού.
    (2) Ειδικοί Όροι Ασφάλειας Εφοδιασμού σε προγράμματα προμηθειών.
    (3) Εφαρμογή Άρθρου 346 ΣΛΕΕ για την Ασφάλεια Εφοδιασμού και Πληροφοριών.
    (4) Υλοποίηση Συμβάσεων Εν Συνεχεία Υποστήριξης.
    (5) Εκμετάλλευση δυνατοτήτων θεσμικού πλαισίου για την Ασφάλεια Πληροφοριών   
    (6) Αξιοποίηση εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας για την Ασφάλεια Πληροφοριών.

Επίλογος
Γνωρίζοντας τη σημαντικότητα του θέματος περί της Αμυντικής Βιομηχανίας στην παρούσα κατάσταση της Ελληνικής πραγματικότητας και έχοντας συγκεντρώσει μια εκτεταμένη βάση πληροφοριών και τεχνογνωσίας -όλα τα χρόνια της δουλειάς μας- Στοχεύουμε και φιλοδοξούμε αυτοί οι οποίοι θα παρακολουθήσουν την εισήγηση αυτή μαζί με τις άλλες εισηγήσεις του Σεμιναρίου, να καταλάβουν και κατανοήσουν σε βάθος την παρούσα κατάσταση, δυνατότητες, ευκαιρίες τρωτότητες και μελλοντικές προοπτικές της Αμυντικής Βιομηχανίας σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και εγχώριο επίπεδο, να εμπεδώσουν, να εφαρμόσουν στην πράξη και να αναπτύξουν περαιτέρω τις βασικές αρχές, τις έννοιες και τα στοιχεία που  θα τους παρουσιαστούν.

* Η Μελέτη αυτή παρουσιάστηκε ως εισήγηση στο Σεμινάριο '  Military Logistics' που συνδιοργάνωσαν οι ΠΑ, Σ.Α.Σ.Ι. και ΕΛΙΣΜΕ στις 18&19 Μαϊου στην 128ΣΕΤΗ (Καβούρι).

Κατεβάστε ΕΔΩ ολόκληρη τη Μελέτη σε μορφή pdf.

25/5/2016. Εργοστασιακή & Τεχνολογική Υποστήριξη στη Π.Α.

on Τετάρτη, 25 Μαΐου 2016. Posted in Μελέτες

Γράφειο ο Πέτρος Κυριαφίνης Σμήναρχος (Μ), ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ, ΔΝΤΗΣ ΔΑΥ/Γ6

25/5/2016. Εργοστασιακή & Τεχνολογική Υποστήριξη στη Π.Α.

Η εποχή των πρωτοπόρων: Μια ιδέα γεννιέται (1917-1940)
Η ανάγκη ύπαρξης εργοστασίου αεροπλάνων στη χώρα, καταγράφεται ήδη από το 1917 σε εισήγηση του τότε Υπουργείου Ναυτικών προς την Κυβέρνηση, καθόσον την εποχή εκείνη οι λιγοστές αεροπορικές δυνάμεις ήταν μοιρασμένες σε ρόλο επικουρικό μεταξύ του Στρατού Ξηράς και του Ναυτικού, γράφοντας ένδοξες σελίδες ιστορίας με τις ριψοκίνδυνες επιχειρήσεις τους. Η σχετική μελέτη ανατέθηκε στον Άγγλο μηχανικό John Weston1 της Βρετανικής Αεροπορικής Αποστολής στην Ελλάδα, ενώ ο χώρος που επιλέχτηκε αποτελούσε τμήμα του άλλοτε ζωολογικού κήπου, στο Φαληρικό Δέλτα. Η δυσμενής έκβαση της Μικρασιατικής εκστρατείας καθυστέρησε τις εργασίες κατασκευής οι οποίες τελικά ολοκληρώθηκαν το 1925.

Κατεβάστε ΕΔΩ! την ενδιαφέρουσα Μελέτη.

Αναδημοσίευση από την Αεροπορική Επιθεώρηση της ΠΑ

Το Θέμα ήταν μία από τις 16 εισηγήσεις στο Σεμινάριο Military Logistics (18-19/5/2016) που Συνδιοργάνωσαν οι ΠΑ, Ο Σ.Α.Σ.Ι. και το ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. στην 128ΣΕΤΗ (Καβούρι).

<<  1 2 3 4 [56 7  >>