Εγγραφή Νέων Μελών

Εγγραφή Νέων Μελών

on Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2014. Posted in Εγγραφή Νέων Μελών

Το ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. απαρτίζεται από τα μέλη του τα οποία είναι φυσικά πρόσωπα και ο αριθμός τους είναι απεριόριστος.

Μέλη του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. δυνατόν να καθίστανται ενήλικες Έλληνες πολίτες, ανεξαρτήτως φύλου, που ασκούν τα πολιτικά τους δικαιώματα και οι οποίοι συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το άρθρο 4 του καταστατικού του (Διαβάστε ΕΔΩ!).

Για την εγγραφή νέου μέλους στο Ινστιτούτο, διαβάστε  ΕΔΩ! τη διαδικασία!