Παρέμβαση-Συνομιλία Πρέσβυ Αλέξανδρου Μαλλιά για τις Ελληνο-Αμερικανικές Σχέσεις

Πατήστε επάνω στην εικόνα για να συνδεθείτε μέσω ΖΟΟΜ

Ο σύνδεσμος εισόδου στην πλατφόρμα ΖΟΟΜ (JoinZoomMeeting ) είναι:  

https://zoom.us/j/2463957163?pwd=SmY2Vk5XblRwSVRuRjZvajI3eHRTQT09

 

Έπειτα πατήστε το κουμπί «OpenZoomMeetings»

Εναλλακτικά μπορείτε να μπείτε και με χρήση της ιστοσελίδας www.zoom.us και προσδιορίζοντας ότι θέλετε να παρακολουθήσετε

το Meeting ID: 246 395 7163  και με Passcode: 12345

Μέσω ΖΟΟΜ υπάρχει περιορισμός στην παρακολούθηση μόνο 100 ατόμων. 

Οι υπεράριθμοι μπορούν να χρησιμοποιούν το You Tube Live Streaming σύνδεσμο:

 

https://youtu.be/nxS_KrQKqIs


Όσοι παρακολουθήσουν την ομιλία δικαιούνται πιστοποιητικό παρακολούθησης από τη Γραμματεία ΕΛΙΣΜΕ

Παρακαλούμε πολύ να εισέρχεστε στο ΖΟΟΜ με χρήση του αληθινού σας ονόματος και όχι ψευδωνύμου.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

on Δευτέρα, 01 Απριλίου 2013. Posted in Ιστορική Αναδρομή

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.), κατηγορίας ΝΠΙΔ-Μη Κερδοσκοπικού και μορφής Σωματείου, έλαβε την έγκριση επίσημης έναρξης με ημερομηνία 31/10/2012 και ΑΦΜ 997418519.

Το Ινστιτούτο είναι φυσική συνέχεια της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ.), μιας εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η οποία ιδρύθηκε με την υπ’ αριθ. 1772/5-10-94 καταχώρηση στο Πρωτοδικείο Πειραιώς, με έδρα τον Πειραιά και το 1997 μετέφερε την έδρα της στην Αθήνα. Η εταιρεία. δημιουργήθηκε από εν αποστρατεία Ανώτατα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και στη συνέχεια διευρύνθηκε και με προσωπικότητες από άλλους χώρους, όπως τον Πανεπιστημιακό, Διπλωματικό, Επιχειρηματικό και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Η οργάνωση και λειτουργία του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ., πλέον του καταστατικού βασίζονται και στον Κανονισμό Οργανώσεως Λειτουργίας (ΚΟΛ) και διοικείται από 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Η περαιτέρω λειτουργία του Ινστιτούτου βασίζεται  Διευθύνσεις καθώς και σε ad-hoc συγκροτούμενες ομάδες και επιτροπές.

Τόσο η ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ όσο και το ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. έχουν παράγει και παράγουν ένα σημαντικό έργο με ποικίλες εκδηλώσεις, είτε στην Αθήνα-Πειραιά και εγγύς της Αττικής περιοχές, είτε σε Ακριτικές περιοχές Κέρκυρα, Θράκη, Νήσοι Ανατολικού Αιγαίου, Φλώρινα κ.α.  Συνολικά έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από σαράντα πέντε  εκδηλώσεις, είτε με πάνελ είτε, σε ορισμένες περιπτώσεις, με μεμονωμένους διακεκριμένους ομιλητές, εκ των οποίων ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω προκειμένου να σχηματισθεί μια εικόνα των θεματικών περιοχών στις οποίες αυτές αναφέρονται:
•Κυπριακό. Παρούσα Κατάσταση – Προοπτικές.
•Ισλάμ.
•Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας της Ε.Ε.
•Αμυντικό Πρόβλημα της Ελλάδος.
•Ανάλυση νέων Δογμάτων του ΝΑΤΟ.
•Πανεπιστήμιο Εθνικής Αμύνης.
•Θουκυδίδης και Στρατηγική.
•Η Ελλάδα και οι εξελίξεις στην Ανατολική Λεκάνη της Μεσογείου.
•Η άμυνα και η ασφάλεια της χώρας υπό το πρίσμα των εξωτερικών και εσωτερικών εξελίξεων

Επίσης έχουμε εκπονήσει περισσότερες από είκοσι Μελέτες για το ΓΕΕΘΑ και το ΥΠΕΞ. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις εξής:
•Λαθρομετανάστες και Εθνική Ασφάλεια.
•Νέο Διεθνές Δίκαιο Θάλασσας.
•Αμυντική Στρατηγική Αναθεώρηση.
•Ο Ρόλος των ΜΜΕ στις Σύγχρονες Ψυχολογικές Επιχειρήσεις.
•Κυβερνοπόλεμος.
•Διάθεση Δυνάμεων σε Πολυεθνικές Επιχειρήσεις.

Παράλληλα συμμετέχουμε με ειδικούς ομιλητές σε εκδηλώσεις παρεμφερών Ινστιτούτων και συνέδρια. Πρόθεση του Ινστιτούτου είναι να λειτουργήσει συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά προς τα συναφή Ιδρύματα τα οποία υπάρχουν στην Ελλάδα, όσον αφορά την αντιμετώπιση προβλημάτων στρατηγικού περιεχομένου

Οι στόχοι του Ινστιτούτου δύνανται να συνοψισθούν ως εξής:
•Η περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος με το ΥΕΘΑ και ΥΠΕΞ καθώς και λοιπά εμπλεκόμενα Υπουργεία.
•Η ανάπτυξη συνεργασίας με αντίστοιχα Ινστιτούτα του Εξωτερικού και αρχικά με εκείνα της εγγύς περιοχής (Βαλκάνια, Χώρες Μαύρης Θάλασσας και Ανατολική Μεσόγειος).
•Η περαιτέρω ανάπτυξη του έργου με διοργάνωση Συνεδρίων, Ημερίδων και πάσης μορφής εκδηλώσεων οι οποίες να είναι μέσα στα πλαίσια των σκοπών του Ινστιτούτου.
•Η διεύρυνση των μελών της προκειμένου να υπάρξει αύξηση του αριθμού τους σε συνδυασμό με επαύξηση γνωστικού αντικειμένου των μελών.

Την ίδρυση του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. συνυπέγραψαν 60 ιδρυτικά μέλη τον Ιανουάριο του 2012.

Εκδηλώσεις για τα 200 Χρόνια από την Επανάσταση του 1821

    

Γερμανός φιλέλληνας